Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Imparatia Misterioasa a Spiritelor Jacob Lorber

Imparatia Misterioasa a Spiritelor Jacob Lorber

Ratings: (0)|Views: 59|Likes:
Published by FreeAmeLove

More info:

Published by: FreeAmeLove on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2012

pdf

text

original

 
 Jakob Lorber 
scribul umil al lui Dumnezeu
In timp ce inimile se uscau sub arşiţa pustiitoare a ideilor care-1 negau pe Cristos, într-un loc retras şi liniştit, un suflet simplu şiiubitor de Dumnezeu 1-a întâlnit în focarul cel viu al inimii sale peIisus. Binecuvântatul era misticul Jakob Lorber din Graz. Ca şi în cazulprofeţilor Vechiului Testament, prin el a vorbit Spiritul atotputernic allui Dumnezeu, pe care el 1-a simţit şi 1-a auzit ca pe o tainică voceinterioară. Jakob Lorber s-a născut în anul 1800 în cătunul Kanischa,Steiermark, într-o familie de ţărani germani. Indin fragedătinereţe, Jakob s-a dovedit foarte dotat în multe domenii. El chiarurma să devină pastor şi a făcut studii de specialitate, dar dupăterminarea lor s-a dedicat preocupării sale preferate, muzica.In primăvara anului 1840 i s-a oferit postul e capelmaistru la Trieste (Italia). Lorber tocmai îşi făcea pregătirile de plecare când,dintr-o dată şi pe neaşteptate, s-a petrecut un eveniment miraculoscare a dat o întorsătură decisiviii şi creaţiei sale de atunci înainte. In zorii zilei de 15 martie 1840, Lorber a primit misiunea sadivină printr-o chemare de-a dreptul profetică. Precum profetului dinPatmos, şi lui o voce divină i-a poruncit: "la-ţi acum condeiul şi scrie/"Din momentul primirii misiunii sale divine şi până la moarteasa, in 1864 Jakob Lorber şi-a subordonat întreaga sa personalitate îndeplinirii acesteia. De atunci începând, el a trăit mai mereu retrasşi în smerenie, acceptând să fie doar "scribul umil al lui Dumnezeu''.Din operele dictate de vocea divilui Lorber amintim, hiordine cronologică: "Casa Domnului", "Saturn", "Soarele natural","Soarele spiritual", "Copilăria lui Esus", "Corespondenţa lui Iisus cuAbgarus", "Scrisoarea din Ladiceea a apostolului Pavel" 'Pământul şiLuna" "Episcopul Martin (Evoluţia unui suflet în lumea de dincolo demoarte), "Robert Blum " (Un ghid prin lumea cealaltă), "Cele trei zilela Templu" (Iisus la 12 ani, la Templu), 'Daruri cereşti"şi "MareaEvanghelie a lui loan"(o descriere amănunţită a celor trei ani depropovăduire a lui Iisus, care completează şi interpretează informaţiabiblică).Aspectul cel mai important în cazul lui Lorber, care de altfelavea şi harul clarviziunii, este minunata învăţătură ce se desprindedin lucrările sale. Cartea de faţă reprezintă povestirea evoluţiei unuiepiscop în viaţa de după moarte, aşa cum i-a fost transmisă lui JakobLorber, prin Inspiraţi Divină.1
 
Un sfat pentru studiul acestei lucrări"împărăţia misterioasă a Spiritelor" se încheie cu unavertisment al Domnuiui-Dumnezeu pentru cititori, pe carenoi dorim însă să-1 plasăm la începutul lucrării, deoareceel poate contribui în mod considerabil la mai buna eiînţelegere.Editorul
"Cel care va citi cu inima deschisă şi cu o deplină credinţă această relatare,care ne-a fost transmisă din lumea de dincolo, îşi va putea face o cât mai clară imagine cu privire la situaţia fiinţei atunci când se ană în împărăţia misterioasă aSpiritelor după părăsirea definitivă a corpului său pământesc; cunoscând astfel cuanticipaţie ceea ce se va petrece atunci, el va avea în felul acesta posibilitatea să-şirânduiască viaţa aşa cum se cuvine. Dar omul care este excesiv ataşat de lumeamaterială va respinge această lucrare, aşa cum el tace cu toate Scripturile Sfinte,calincând-o drept divagaţia nebunească a unui scriitoraş fără minte. Cu toate acestea,el trebuie să ştie că aceasta nu are nici o importanţă, căci mai devreme sau mai târziuchiar şi el va ajunge într-un loc în care, în afară de Mine (Iisus), nimeni nu-1 va mai putea ajutai Dacă vreun spirit prea poetic şi fílosofic va ñ şocat de anumite idei ale luiMartin, deoarece i se vor părea uneori prea "terre-ă-terre", sordide şi materialiste, să reflecteze cu atenţie asupra acestor cuvinte: "Oriunde se află un stârv, acolo se adună  şi vulturii!" Atât în această lume cât şi în lumea de dincolo, mintea omului rămâne înaceeaşi stare de obscuritate. Tocmai de aceea se poate spune că numai după ce el seva lepăda de toate impurităţile sale, abia atunci el va putea vorbi ca un spirit pur, căciva fi fără pată şi neprihănit.Cu toate că, prin această revelaţie, lumea spirituală este descrisă într-un mod cvasi-complet - prezentând ceea ce se petrece cu ocazia diferitelor iniţieri ale sufletelor şi spiritelor în lumea de dincolo - trebuie să consideraţi această relatare plină de veridicitate nu ca un exemplu obişnuit, ci ca pe un caz cu totul excepţional,care nu are un alt scop decât purificarea şi desăvârşirea spirituală a lui Martin. Chiar dacă această relatare detaliată rămâne un caz particular, ea trebuie, totuşi, să fieconsiderată ca un "tot" în care valorile sunt esenţiale pentru fiecare. Dacă o acceptaţi ca atare şi o credeţi aşa cum se cuvine, atunci, pe de altă  parte, puteţi li siguri că veţi urma o cale mult mai uşoară decât mii de alte spiritecare, afíandu-se în întunericul profund în care se complac, nu au nici o idee cuadevărat fundamentală despre Dumnezeu şi viaţa în lumea de dincolo. Fíe ca Gratia, Binecuvântarea si Iubirea Mea să fíe cu voi toţi! Amin. Iisus CristosCap.1 - Sfârşitul existenţei terestre a bătrânului episcop Martin şi sosirea sa în Lumeade dincolo
2
 
1.Un episcop, care tăcea mare caz de demnitatea sa, precum şi de preceptelesale, se îmbolnăvi pentru ultima data.2.El care, ca preot toarte habotnic, descria bucuriile celeste în culorile cele maiminunate, care adeseori obosea tot evocând deliciile şi beatitudinea din împărăţiaîngerilor, tară a uita desigur infernul şi penibilul purgatoriu, el însuşi, un bătrân dejaaproape octogenar, nu avea încă nici cel mai mic chef de a intra în posesia paradisuluisău atât de des slăvit; mii de alţi ani de viaţă terestră îi păreau preferabili unui cer iminent cu toate deliciile şi fericirea sa.3.De aceea foarte bolnavul nostru episcop făcea totul pentru a-şi redobândisănătatea pe acest pământ. Cei mai buni medici trebuiau să-1 înconjoare în modconstant; în toate bisericile diocezei sale, se dădeau slujbe energice; toţi credincioşiisăi erau îndemnaţi să se roage pentru ca el sa rămână în viaţă, să facă neîncetatrugăciuni pioase, graţie cărora ar fi urmat să beneficieze de toate indulgenţele. Incamera bolnavului fusese înălţat un altar în care, dimineaţa, se rostim trei slujbe pentruînsănătoşirea sa; şi, după-amiaza, trei călugări
atre cei mai cucernici recitau dintr-orăsuflare tot breviarul alături de Mîntele Taine expuse în permanenţă.4.El însuşi striga foarte des: "O, Doamne, ai milă de mine! Sfântă Măria, tu,mamă bună, ajută-mă, fii milostivă cu cel care-ţi poartă demnităţile şi favorurileepiscopale pentru gloria ta şi cea a Fiului tău! O, nu-1 abandona pe robul tăucredincios, tu singura salvatoare din nenorocire, singurul sprijin al tuturor celor caresuferă!"5.Dar toate acestea nu-i ajutară la nimic; omul nostru căzu într-un somn profund din care nu se mai trezi în aceasta lume.6.Cunoaşteţi bine toate ceremoniile şi riturile funebre, considerate extrem deimportante, care sunt realizate pe pământ în jurul rămăşiţelor pământeşti ale unuiepiscop; de aceea nu vom mai zăbovi asupra acestui subiect. Să ne îndreptăm imediatcătre lumea spirituală pentru a vedea ce face omul nostru.7.Iată, suntem deja acolo, şi-1 descoperim culcat încă în patul său. Căci, atâtatimp cât există căldură în inimă, îngerul nu desprinde sufletul de corp. Această căldurăeste produsă de către spiritul care trăieşte în nervi. Ea trebuie mai întâi să fie completabsorbită de către suflet înainte ca separarea completă să se poată efectua.8.Iată, acum, sufletul acestui om a adunat în el întreg spiritul său şi îngerul îldesprinde de corp pronunţând cuvintele: "Epheta", ceea ce semnifică: "Suflete,deschide-te; dar iu. pulbere, putrezeşte şi fii dizolvată de împărăţia viermilor şi a putreziciunii".9.Şi acum, priviţi: episcopul nostru se scoală, asemănător cu ceea ce era el înviaţa terestră, cu toate ornamentele sale episcopale, şi deschide ochii. Priveşte cuuimire în jurul lui şi nu vede pe nimeni, nici măcar pe îngerul care 1-a trezit. Peisajul,într-o lumină foarte mată, îi apare precum în ultimele licăriri ale crepusculului, iar solul seamănă cu muşchi de copac uscat.10.Omul nostru este foarte surprins de această stranie situaţie şi îşi zice cu vocetare: "Ce-o fi asta? Unde mă aflu? Oare mai trăiesc sau am murit? Căci eram foarte bolnav şi acum, s-ar putea foarte bine să fiu deja printre cei morţi! Da, da, la naiba,asta este! O sfântă Măria, sfinte Iosif şi sfântă Ana, voi cele t~ei puternice sprijine alemele, veniţi şi ajutaţi-mă în împărăţia Cerurilor!"11.Aşteaptă cu nerăbdare câteva clipe, pândind cu grijă împrejurimile pentru avedea din ce parte ar putea sosi cei trei, dar aceştia nu apar.12.Ii mai cheamă o dată, mai tare, şi aşteaptă... Din nou, nimeni!13..Şi mai tare, îi cheamă pentru a treia oară, dar tot în zadar!14.Atunci, omul nostru se sperie. începe să-şi piardă speranţa şi, în această
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ilie Tiulescu liked this
Ioana Sauluc liked this
Popa Mircea liked this
Popa Mircea liked this
raza de soare liked this
geacomserv liked this
caspianul liked this
nikusor2010 liked this
secenae liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->