Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pamantul Si Luna Jacob Lorber

Pamantul Si Luna Jacob Lorber

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by FreeAmeLove

More info:

Published by: FreeAmeLove on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
1. Centrul de greutate alPământului
Dacă studiem cu atenţie un corp oarecare, vomconstata trei lucruri. Dincolo de înţişarea saexterioară - care include forma sa, dar nu numai -orice corp are o circumferinţă, o suprafaţă şi oculoare, care depind de lungimea, ţimea şiînălţimea sa. Şi, ceea ce este mai important, corpulare o greutate care îi permite să îşi asume oanumită poziţie.Spre exemplu, dacă studiem forma unei pietreneregulate, vom descoperi ea are centrul degreutate într-un anumit punct. Acest fenomen poate fi stabilit cu uşurinţă în cazul unei bucăţi delemn: dacă o lăsăm să plutească pe apă, centrul eide greutate va fi situat în punctul cel mai de jos.Centrul de greutate nu trebuie confundat cucentrul obiectului. Orice corp are două centre: unulde greutate şi altul din punct de vedere alsutorii fizice. Davom examina diferitetipuri de corpuri, vom constata că centrul lor degreutate nu corespunde niciodată cu centrul fizic,nici măcar în cazul unei bile de metal perfecte din punct de vedere matematic şi cu o densitate egalrepartizată.Pentru a ne convinge, putem rupe o bucată deoţel în două. Dacă vom privi la microscop structurainterioară a suprafeţei secţionate, vom constata textura acestuia este neregulată. Dacă o asemeneadiferenţă poate fi observată în structura cristalină aunuia din cele mai solide corpuri de metal, cu atâtmai uşor poate fi percepută aceasta în structuraunui corp mai puţin dens.O altă experienţă pe care o putem face cuuşurinţă sereferă la un cântar. Dacă am construi dintr-unmetal dens dotalere perfect simetrice din punct de vedere matematic şi le-am echilibra în jurul unui ax central, am constata că acestea nuvor altui un plan orizontal perfect, unuldintre ele fiind întotdeauna puţin mai lung decâtcelălalt.Chiar şi în corpurile create de puterea Mea,centrul de greutate nu coincide cu centrulobiectului. La fel stau lucrurile cu polaritatea pozitivă şi cea negativă.De ce nu sunt localizaţi cei doi poli ai unei bare magnetice în centrul matematic al acesteia,fiind dispuşi către capetele barei? De ce estesituată coaja seminţei (care conţine cele maivaloroase substanţe nutritive) la periferiaseminţei, şi nu în centrul acesteia, unde estelocalizată o forţă egală, dar cu semn opus? Dece nu este situată inima omului (sau a unuianimal) în centrul exact al corpului său?
 
Aceste întrebări demonstrează deja centrulde greutate este ceva complet diferit de centrulfizic al unui obiect, indiferent care ar fi acesta.De aceea, atunci când ne referim la un subiectatât de important cum este punctul central alntului, trebuie meiom de la bunînceput că nu vorbim de centrul matematic alacestuia, ci mai degrabă la centrul propriu-zisal vieţii sale, sau altfel spus, la centrul său degreutate. Centrul matematic nu este decât un punct imaginar, lipsit de volum, asupra căruianu merită să insistăm.Acestea fiind spuse, ne vom întoarce atenţiaasupra centrului de greutate al mântului, ozonă mult mai semnificativă pentru noi, care nuare dimensiunile unui punct, ci dimpotri,reprezintă o suprafaţă de mari dimensiuni, încare se desfăşoară o activitate intensă.Cum arată acest centru de greutate alPământului? Este el o stâncă plină cu diamante,cu minereuri de fier, sau poate un magnet? Săfie oare un spaţiu gol, în care nu există decâtfocul nepieritor din care îşi extrag forţa vulcaniide la suprafaţa Pământului, prin care nu iesedecât fumul focului din
 
interior, ca printr-un fel de coşuri de pe acoperişurilecaselor? Evident, răspunsul la aceste întrebări estenegativ.Centrul de greutate al fiinţei umane este inima sa,care, din punct de vedere fizic, reprezintă un ţesutorganic alcătuit într-o manieră extrem de rafinată şide complexă, am putea spune artistică, întrucât înea şluite sufletul viu al omului; iar îninteriorul acestui suflet se află spiritul unemuritor. Acest centru de greutate este perfectechipat cu cele necesare pentru dezvoltarea vieţii pământti şi pentru susţinerea temporaacorpului, astfel înt, prin această construcţiemiraculoasă, tot ceea ce este necesar pentru sus-ţinerea vieţii fizice poate fi produs de către suflet.Aceasta este şi semnificia centrului degreutate al Pământului, pe care îl vom analiza îndetaliu în continuare.
2.
 Inima Pământului
Aşa cum spuneam, centrul de greutate alPământului are o structură similară cu cea a inimiifiinţei umane sau a unui animal. La fel ca în cazulinimii omului, acest centru de greutate, sau inimaPământului, asigură propoiile corecte aleîntregului glob terestru şi reprezintă atelierul în careeste susţinută întreaga viaţă de pe Pământ.În numeroasele sale compartimente este produsăo energie extrem de puternică, necesară pentru adirecţiona diferitele fluide ale vieţii Pământuluitre organele exterioare ale acestuia, iar apoi pentru a le absorbi din nou în centru, în vedereareînnoirii lor. Mu este greu să tragem concluzia căinima Pământului este destul de mare.Dimensiunea ei nu poate fi totuşi stabilită exact,căci ea trebuie să se dilate şi să se contracte extremde rapid. În medie, diametrul inimii Pământului estede aproximativ 750 de kilometri. Ea se poate

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lya2008 liked this
Ilie Tiulescu liked this
aandrei liked this
miiucu liked this
FreeAmeLove liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->