Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vasile Plăvan - Boabe de lacrimi

Vasile Plăvan - Boabe de lacrimi

Ratings: (0)|Views: 133|Likes:
Published by vgeoi

More info:

Published by: vgeoi on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2014

pdf

text

original

 
Vasile Plãvan
BOABEDE LACRIMI
Ediþie îngrijitã ºi prefaþatã deMariana GurzaPostfaþã de Artur Silvestri:„Un Slavici de Bucovina“
P   
 E
  S
S
CARPATHIA PRESS – 2007
       C
     A
   R
  P
A
T  
H   
I       
 A
 
CARPATHIAPRESS, 2007
str. ªcoala Herãstrãu nr. 62, sector 1Bucureºti, România, cod 014146E-mail:
carpathia.press@gmail.com
Tel/fax:
004-021-317.01.14
ISBN:
978-973-7609-20-5
SUMAR
Prefaþã de Mariana Gurza ....................................... 3Boabe de lacrimi...................................................... 7Per aspera…......................................................... 12Douã l.................................................................. 19 Valea Moldoviþei..................................................... 22Dionisie Mitrofanovici.............................................. 24Clipe înãlþãtoare..................................................... 27Dupã un sfert de veac............................................. 28A murit arcuºul..................................................... 31Lupta de la „Câine-Creþ“........................................... 32Postfaþã: „Un Slavici de Bucovina“ de Artur Silvestri ...... 47
Coperta ºi tehnoredactare:
Gabriela Chircea
 Tipar:
S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L.
, Buzãu, România
 
PREFAÞà
Mi-e dor de tata. Mi-e dor de dulcea Bucovinã. Mi-e dor de bunicii pe care nu i-am cunoscut niciodatã. Drumul pribegiei pãrinþilor mei când þara mi-a fost sfârtecatã ºi-a pus trist lacrima pe sufletul meu. Nu m-am simþit completã niciodatã. Întotdeauna am simþit cã-mi lipseºte ceva,cã nu sunt decât o „veneticã“ în þara mea. De ce? Oare pãrinþii mei nu au suferit destul? Toatã copilãria mi-a fost umbritã de faptul cã nu eram „una de-a lor“, de-a românilor, lângã care am copilãrit. Am fost izolatã ºi încã am sentimentul cã mentalitatea nu a dispãrut. Îmi amintesc cum odatã, copil fiind, la aniversarea zilei mele de naºtere, mama mi-a pregãtit o masã bogatã dar invitaþii nu au venit. Eram prea strãinã, prea sãracã pentru a fi felicitatã. ªtiu cã am plâns ascunsã lângã nucul cel bãtrân din curte ºi parcã mantia tristeþii am simþit-o mai acut Mai târziu, când eu ºi sora mea ne-am ridicat prin învãþãturã,am simþit o oarecare schimbare în ceea ce priveºte respectul, dar invidia ºi fãþãrnicia au persistat ºi persistã.Mi-e dor de tata, mi-e tare dor! Rizac Ioan, nãscut în Banila pe Siret, lângã Cernãuþi, a reuºit sã fugã din faþa tãvãlugului rusesc, lãsându-ºi în urmã pãrinþii ºi un frate împuºcat. A fost un om extraordinar, munci- tor, inteligent ºi tot ce a fãcut pentru mine ºi sora mea a dat roade.Uneori, de acolo din cer ne surâde mulþumit de realizãrile noastre, dar încã simte gustul amar al dezrãdãcinãrii. A fost cumplit tot ce s-a întâm- plat ºi niciodatã nu a dorit sã ne povesteascã tragedia tinereþii dum- nealui. Mi-e dor de tine, tatã, mi-e tare dor! Mama mea Viorica, a rãmas perla bucovineanã a casei.Nãscutã în satul Cupca-Cernãuþi, la vârsta de 9 ani, orfanã, a fost nevoitã sã fugã cu rudele în martie 1944. Ascunºi prin munþi, tracasaþi de organele de opresiune, s-a pierdut în satul Cãvãran, jud. Caraº-Severiºi, fiind o fatã cuminte ºi muncitoare, ºi-a luat viaþa în piept reuºind sã-ºi întemeieze un cãmin minunat. Pentru mine este mama cea mai frumoasã din lume. Este aceeaºi aºa cum o ºtiu eu de când eram copil.ªi Doamne, cât este de caldã ºi bunã! Nu a schimbat-o suferinþa, nu a schimbat-o umilinþa. A muncit, aºa cum îi stã bine românului, pentru ca eu ºi sora mea sã nu avem parte de neajunsuri.Imediat dupã revoluþie, am dorit sã-mi cunosc rãdãcinile, locurile natale ale pãrinþilor mei. Câmpurile de in înflorit ale mamei, toloaca,obiceiurile nealterate de crãciun, mireasma locului ºi acum le mai pãstrez în suflet. Casa copilãriei nu mai exista, ci doar umbre ale trecutului care încã mai lãcrimeazã dupã ce a fost odatã. Mama mea nici nu ºtia cã mai avea o sorã, care decedase nu de mult. M-am mândrit cu bunicul 
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
schimbdecarti liked this
Dan liked this
Dan liked this
vgeoi liked this
Dan liked this
vgeoi liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->