Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Critical Review of the Article "MANAGING CREATIVITY"

Critical Review of the Article "MANAGING CREATIVITY"

Ratings: (0)|Views: 252|Likes:
Published by Muhammad Umer

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Muhammad Umer on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

 
Erjxjekn rgqjgt ia xmg krxjeng ”OKLKDJLDERGKXJQJXZ‚
Owmkookh Wogr
Uxwhglx ia O,Vmjn-VBK62;6;665*
Nkmirg Bwujlguu Uemiin. Wljqgrujxz ia Nkmirg.
;/CO Hgaglug Rikh. Nkmirg VkcjuxklG/okjn0wogrtkrjemFdokjn,eio
 
Erjxjekn rgqjgt ia xmg krxjeng
”OKLKDJLD ERGKXJQJXZ‚
bz
R
jekmkrh
A
nirjhk -anirjhkFdow,ghw* ju xmg ajrux vriaguuir ia vwbnje vinjez kxDgirdg Okuil Wljqgrujxz Krnjldxil. Qjrdjljk,
@
jo
D
iihljdmx-`jo,diihljdmxFuku,eio* ju xmg EGI ia UKU jluxjxwxg jl Ekrz. LirxmEkrinjlk,-@wnz/Kwdwux 2667 juuwg ia Mkrqkrh Bwujlguu Rgqjgt*Jl xihkz‚u hzlkoje bwujlguu glqjriloglx. ergkxjqjxz rgvrguglxu k cgzakexir air geilioje uweeguu ia irdkljpkxjil jlxgrguxgh jl nild/xgroeiovgxjxjqg hgqgnivoglx, Eiovkljgu wug xmgjr govnizggu‚ ergkxjqjxzku kl geilioje rguiwreg klh gaagexjqgnz kvvnz k ”eilxjlwiwu ergkxjqjxz‚uxrkxgdz -Ekrr. ;::83 Airh. ;:::3 Rjeckrhu. ;:::*, Ajrou wujld xmgjrgovnizggu‚ ergkxjqjxz mkh bggl umitl xi mkqg eilenwujqg khqklxkdguiqgr xmiug tmi lgdngex xmju akexir -Ekrkzkllju klh Dilpkngu. 2665*, Xmgrgairg. oirg klh oirg eiovkljgu vkrxjejvkxg jl xmg rkeg ia ergkxjld lgt vrihwexu. lgt okrcgxu klh lgt tkzu ia vrioixjil, Xmwu.xmg eiovkljgu xmkx hi ui jlergkug xmg qgniejxz ia xmg xrkluairokxjil ia ergkxjqg jhgku jlxi jlliqkxjilu. khhjld vrguuwrg xi xmg eiovgxjxjil,„Jlliqkxjil ju xmg cgz xi uweeguu jl xmju bwujlguu. klh ergkxjqjxz awgnujlliqkxjil." -Diihljdmx*Ku k rguwnx ia kl jlergkugh jlxgrgux ia bwujlguu jl ergkxjqjxz. xmgoklkdgoglx ia ergkxjqjxz kvvgkrgh ku k uvgejkn xmgirgxjekn klhvrkexjekn hjuejvnjlg uiog zgkru kdi, Ergkxjqjxz oklkdgoglx mku bgglhgqgnivjld il xmgirgxjekn klh ogxmihinidjekn bkugu ia uwem hjuejvnjlguku Rgugkrem klh Hgqgnivoglx -R!H* oklkdgoglx. ergkxjqjxzvuzeminidz. irdkljpkxjilkn bgmkqjir klh jlliqkxjil oklkdgoglx,Hguvjxg xmg akex xmkx k hjuxjlex lixjil kbiwx xmg uvgejaje uwb`gex. ring.ogxmihu klh vnkeg ia ergkxjqjxz oklkdgoglx uxjnn higu lix g}jux. xmgxgro ”ergkxjqjxz oklkdgoglxju lix ogxkvmirjekn. bwx enkjou kuejglxjaje uxkxwu kx vrguglx -Airh klh Djijk. ;::1*,Jl xmg erjxjekn rgqjgt ia xmg kbiqg/oglxjilgh krxjeng J mkqg wugh ozoglxkn/okv jl hgqgnivjld kl jl/hgvxm klknzuju ario ajlhjldu klhkrdwoglxu vrguglxgh bz xmg kwxmir, Oz erjxjekn rgqjgt ia xmg krxjeng ju
 
nkrdgnz bkugh wvil ajqg erjxjekn uzlivuju {wguxjilu -Tknnkeg ! Trkz2661* j,g, ilg. tmz J mkqg ugngexgh xmju krxjeng3 xti. okcjld uglug ia tmkx xmg kwxmiru mkqg hilg xi eilqjleg xmg rgkhgr. xmrgg. J mkqg xrjghxi uwookrjpg tmkx kwxmir mkqg ukjh tmjem uggou rgngqklx xi xmgrgkhgr. aiwrxm3 J mkqg kxxgovxgh xi eilujhgr mit eilqjlejld mjukeeiwlx ju ! ajlknnz3 hrkt wv k eilenwujil il xmg bkuju ia eilxglx ia xmgxg}x klh oz gqknwkxjil ia xmg kwxmir‚u krdwoglxu, Xmg rgkuil tmjem mku okhg og ugngex xmju krxjeng air erjxjekn rgqjgttku ia oz cggl ! kbjhjld jlxgrgux jl ngkrljld kbiwx „oklkdjld ia ergkxjqjxz. J tklxgh xi ngkrl xmiug tkzu jl tmjem ergkxjqjxz ia govnizggu eiwnh oklkdg ir glmkleg xmg vrihwexjil ia ergkxjqjxz, Xmgug jlxgnngexwkn ewrjiujxjgu jl og J dwguu kriwug og xi ngkrl kbiwx jx, Xmg ergkxjqg geilioz ju mgrg xi uxkz. klh eiovkljgu xmkx ajdwrg iwxmit xi oklkdg air ergkxjqjxz tjnn mkqg k erwejkn khqklxkdg jl xmg gqgrjlergkujld eiovgxjxjil air dnibkn xknglx, Tg bgnjgqg xmkx g}gewxjqguekl niic xi UKU‚u oklkdgoglx vrjlejvngu air dwjhkleg jl biiuxjldjlliqkxjil. vrihwexjqjxz. klh bwujlguu vgrairokleg, Ja ziw ngqgrkdg xmgjlxrjluje oixjqkxjil ia ergkxjqg tircgru bz uxjownkxjld xmgjr ojlhu klhojljojpjld mkuungu3 ja ziw rkpg bkrrjgru bgxtggl okldgru klh tircgrubz gluwrjld xmkx ziwr oklkdgru krg ergkxjqg. xii3 ja ziw xkv jlxi xmgergkxjqg xknglxu ia ziwr ewuxiogru jluxgkh ia niicjld `wux xi ziwrtircgru air lgt jhgku3 klh ja ziw lwrxwrg nild xgro rgnkxjilumjv tjxmwugru klh govnizggu knjcg. ziw tjnn jlergkug ziwr ergkxjqg ekvjxknokljainh, Xmgrg‚u k qjrxwiwu ezeng jl vnkz kx UKU, Mit {wjecnz ixmgr eirvirkxjiluekl rgkh`wux xmg tkz xmgz oklkdg xmgjr itl ergkxjqg tircgru tjnnhgxgrojlg mit drkegawnnz tg krg knn kbng xi xrklujxjil jlxi xmg ergkxjqgkdg,Ajruxnz3 xmg kwxmir‚u okjl aiewu ju wvil ergkxjqglguu, Ergkxjqjxz lihiwbx vnkzu k qgrz jovirxklx vkrx jl k eiovklz‚u uweeguu klh xiuwrqjqg jl dnibkn okrcgx ia xihkz. bwx ilg xmjld tmjem J mkqgl‚x uggl jlxmju krxjeng hwg xi tmjem J aggn njcg xmg kwxmir xixknnz bjkugh xitkrhuergkxjqjxz ju „mkrh tirc‟ klh „hgxgrojlkxjil‟, Ja ergkxjqjxz ju xmkx owemjovirxklx xmgl tgrg higu xmg mkrh tirc. hgxgrojlkxjil klh bgjldaiewugh xi k eiluxklx dikn aknn9

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
adeelsaqib liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->