Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Educatia Tehnologica (I-IV)

Educatia Tehnologica (I-IV)

Ratings:
(0)
|Views: 3,251|Likes:
Published by masterpsihologie

More info:

Published by: masterpsihologie on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂCLASELE I - IVAutori:Mihai Paiu
, coordonator, dr. în pedagogie
Eugen Morei
, dr. în pedagogie
Antonina Rusu
, cercetător ştiinţific, I.Ş.P.P.
Parascovia Secrieru-Harbuzaru
, cercetător ştiinţific, I.Ş.P.P.
NOTĂ DE PREZENTARE
Curriculum-ul constituie unul dintre componentele esenţiale ale proiectului educativ, pe carese axează şcoala primară.Între disciplinele de învăţămînt “Educaţia tehnologică” permite elevului să se integrezedirect în spaţiul social-economic, iar indirect, în spaţiul istorico-cultural al societăţii. Necesitatea elaborării unei noi programe analitice de “Educaţie tehnologică” estedeterminată de transformările social-economice din ţara noastră.Economia de piaţă impune trecerea de la declaraţii de intenţii la realizarea activităţiiindividuale în ceea ce priveşte instruirea prin muncă, adică “Educaţia tehnologică” trebuie să permită elevului să achiziţioneze competenţele profesionale şi sociale necesare, care îl vor ajuta să-şi organizeze raţional activitatea sa de muncă, să se determine în cariera profesională şi să seadapteze în condiţiile social-economice mereu în schimbare.Se modifică aspectul conceptual al disciplinei - aceasta nu urmăreşte sloganul “Formareadragostei faţă de muncă”, ci formarea de convingeri şi priceperi de a munci, ştiind că munca ; este principala sursă vitală pentru propria persoană şi pentru societate. Disciplina de învăţămînt“Educaţia tehnologică” asigură dezvoltarea potenţialului productiv şi creator al elevului prinvalorificarea capacităţilor sale cognitive şi psihomotorice.Programa prezentă ţine seama de îmbinarea realistă dintre nivelul bazei tehnico-materiale alşcolilor, pregătirea profesională şi pedagogică a cadrului didactic, tradiţiile şi cerinţele specificelocale, de aceea programa este expresia sistemului de decentralizare pînă la nivelul şcolii.Programa este un instrument de lucru cu un mare grad de autonomie, ea nu depinde demanuale sau de alte materiale didactice. Pe baza programei însă vor fi elaborate materialelealternative, de asemenea, seturi de materiale didactice auxiliare, cum ar fi caietul elevului, ghidul profesorului, materiale de lecţie de informare, exersare, recomandare etc.
PRINCIPIILE DE BAZĂ1. PRINCIPIUL CONCORDANŢEI CU PARTICULARITĂTILE DE VÎRSTĂ
Programa are în vedere particularităţile de vîrstă ale elevilor, precum şi actele normative destat, care corelează vîrsta cu tipologia activităţilor, vîrsta cu accesul la o muncă organizat vîrsta cueliberarea documentelor de competenţă profesională.
2. PRINCIPIUL CORELĂRII CU NECESITĂŢILE REALE DE VIAŢĂ
Programa este orientată spre dobîndirea acelor competenţe profesionale, care sînt necesare pentru satisfacerea necesităţilor proprii (în mediul familiei/casei) elevilor şi societăţii.
3. PRINCIPIUL COERENŢEI ŞI AL ECHILIBRULUI DINTRE DIVERSECOMPONENTE ALE CONŢINUTULUIEDUCAŢIONAL
Asigurarea prin conţinut
 s
coerenţei între cunoştinţele obţinute la alte discipline şi formareacompetenţelor profesionale ale elevilor. Este inadmisibilă practica anticipării cunoştinţelor “Educaţia tehnologică”.
4. PRINCIPIUL VIZIUNII ECOLOGICE ASUPRA CONŢINUTURILOR 
Programa trebuie să orienteze atenţia elevilor în cadrul proiectării conţinuturilor următoarele procese integrative: “Eu şi mediul ambiant”, “Eu, activitatea mea de muncă şi natura”.
5. PRINCIPIUL CONCORDANŢEI GENERALIZATE
Pe de o parte, programa trebuie să fie în concordanţă deplină cu spaţiul istorico-cultural încare funcţionează şcoala, să ia în considerare specificul naţional, tradiţiile moştenite etc. şi pe dealtă parte, condiţiile social-economice, adică să răspundă unor necesităţi economice reale, să fieorientată spre formarea la elevi a competenţelor profesionale şi sociale, care îi va permite să se
 
integreze adecvat în realitatea socială în plină schimbare.STRUCTURA DIDACTICĂ A EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE
Clasa / orePregătirea profesională în diferite domenii de activitate la nivel de muncitor(calificare iniţială)IndustrieAgriculturăServiciiArtizanat
XII/70
Pregătirea profesională într-un domeniu de activitate
XI/70XXXXX/70XXXXIX/70
Probe de capacităţi profesionale, cursul în lumea profesiilor”
VIII/70*XXX*XXX*XXX*XXXVII/70*XXX*XXX*XXX*XXXVI/70*XXX*XXX*XXX*XXXV/70*XXX*XXX*XXX*XXXIV/70*XXX*XXX*XXX*XXXIII/70*XXX*XXX*XXX*XXXII/70*XXX*XXX*XXX*XXXI/35*XXX*XXX*XXX*XXXM1M2MnM1M2MnM1MnM4M1M2Mn
Notă:
* reprezintă aplicarea obligatorie a unui modul din fiecare domeniu.
NIVELUL DE COMPETENŢE ÎN CADRUL EDUCAŢIEI TEHNOLOGICEDomeniu deactivitateNivelul de competenţe
 
cl. X-XI (XII)cl. V-IXcl. I-IV
IndustriePregătirea profesională îndiferite ramuri aleindustriei la nivelul unuimuncitor (calificareiniţială)Deprinderi de folosire aobiectelor tehnice la nivelde uz casnicPriceperi de construire şimodelare cu diferitemateriale, aplicaţiiartisticeAgriculturăPregătirea profesională îndiferite ramuri aleagriculturii la nivelul unuimuncitor (calificareiniţială)Deprinderi de lucruagricol la nivelulactivităţilor agricole particulare (lucrărimanuale)Efectuarea unor modeledin materiale naturale şiexecutarea unor lucrăriartistice sau lucrăriagricole simple pentrucasăServiciiPregătirea profesională îndiferite ramuri aleserviciilor publice lanivelul unui muncitor (calificare iniţială)Deprinderi în domeniulserviciilor la nivel de uzcasnic şi autoservirePriceperi de autoservire.Executarea de lucrăriartisticeArtizanatPregătirea profesională îndiferite domenii aleartizanatului la nivelulunui muncitor (calificareiniţială)Deprinderi în domeniulartei tradiţionale la nivelde aplicare pentru uzcasnic (familie)Priceperi iniţiale înartizanat (artatradiţională). Executareaunor lucrări artisticesimple
STRUCTURA PROGRAMEI
• Programa este alcătuită din module (micromodule);• modulele sînt aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei;• modulele se elaborează pentru 8-24 ore;• modulul este o microprogramă ce realizează sarcinile curriculum-ului de bază şi se
 
încadrează în structura educaţiei tehnologice;• modulul este o microprogramă complexă, ce reflectă obiectele curriculare, activităţile practice, modul de evaluare (lucrarea practică).
Sugestii la elaborarea programei de educaţie tehnologică:
1. Programa de Educaţie tehnologică în şcoală
 se
elaborează de către profesor dintr-o sumăde module.2. Alegerea modulelor se face în funcţie de:• nivelul de pregătire profesională în domeniu a profesorului;• baza materială a şcolii şi existenţa materiei prime;• particularităţile localităţii şi zonei în care este plasată şcoala.3. Este obligatorie studierea în fiecare an şcolar a cel puţin cîte un modul din cele patrudomenii.
SCHEMA PROGRAMEI ŞCOLARE PENTRU CLASELE I - IVDomeniu de activitateOre obligatoriiTotal
Industriede la 8 pînă la 24Agriculturăde la 8 pînă la 2470oreServiciide la 8 pînă la 24Artizanatde la 8 pînă la 24
OBIECTIVELE EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE CLASELE II - IVA.1.CunoştinţeA.1.1. Cunoştinţe din domeniul ştiinţelor.
A.1.1.1. Informaţii cu privire la noţiunile de bază despre muncă, despre rolul şi locul munciiîn societate şi în viaţa omului.A.1.1.2. Cunoştinţe despre diferite activităţi economice.A.1.1.3. Informaţii din domeniul materiilor prime şi despre proprietăţile acestora.A.1.1.4. Cunoştinţe din domeniul logicii tehnologice şi al operaţiilor necesare prelucrăriimaterialelor.A.1.1.5. Informaţiidespreistoriamarilordescoperiridindomeniulştiinţeişitehnicii.A.1.1.6. Informaţii despre evoluţia tehnologiilor în domeniile de bază ale activităţiieconomicA.1.1.7. Informaţii generale despre popor, sat, oraş, despre modul de trai, despre portul şitradiţiile poporului băştinaş, despre arta tradiţională şi despre meşteşuguri.A.1.1.8. Cunoaşterea unor obiceiuri şi ritualuri, precum şi a unor tehnici şi tehnologii deconfecţionare a obiectelor de port popular, de uz casnic.
A.1.2. Cunoştinţe din domeniul ştiinţelor social-umane
A.1.2.1. Informaţii despre sănătate şi despre regulile de securitate a muncii,A.1.2.2. Cunoştinţe despre nutriţie.A.1.2.3. Informaţii despre aptitudini şi capacităţi individuale.A.1.2.4. Date despre modul de organizare a unor întreprinderi, ateliere.
A.1.3. Cunoştinţe din domeniul artei
A.1.3.1. Cunoştinţe din domeniul artelor tradiţionale şi al meşteşugurilor.A.1.3.2. Informaţii despre utilizarea diverselor materiale, forme, cromatică, decoruri în artatradiţională.
B.1. CapacităţiB.1.1. Capacităţi de tip cognitiv
B.1.1.1. Observarea faptelor şi fenomenelor în procesul de formare a deprinderilor în diferiteactivităţi de muncă.B.1.1.2. Memorarea şi reproducerea priceperilor de muncă.B.1.1.3. Analiza, sinteza şi compararea obiectelor confecţionate.B.1.1.4. Utilizarea în practică a unor ustensile şi aparate de măsură, precum şi fabricareaunor articole.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nelaganea liked this
Cirlig Vasile liked this
Lala Love liked this
Aliona Cojocaru liked this
stasylena_18 liked this
stasylena_18 liked this
mirela_dragomir liked this
Andrei Onofrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->