Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LOKALNA SAMOUPRAVA

LOKALNA SAMOUPRAVA

Ratings:
(0)
|Views: 5,789|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
Autor se bavi pitanjem pojma i modela lokalne samouprave kao i njenim tipovima, nivoima i oblicima. Ističe se značaj trostepenog sistema lokalne samouprave i analizira aktuelni proces centralizacije i decentralizacije. U cilju jačanja lokalne samouprave, predstavljen je model -Strateškog upravljanja- kao mehanizam kojim lokalne vlasti mogu efikasno i na sistematičan način aktivirati sve svoje potencijale, znanja i veštine, kao i svoje komparativne prednosti
Autor se bavi pitanjem pojma i modela lokalne samouprave kao i njenim tipovima, nivoima i oblicima. Ističe se značaj trostepenog sistema lokalne samouprave i analizira aktuelni proces centralizacije i decentralizacije. U cilju jačanja lokalne samouprave, predstavljen je model -Strateškog upravljanja- kao mehanizam kojim lokalne vlasti mogu efikasno i na sistematičan način aktivirati sve svoje potencijale, znanja i veštine, kao i svoje komparativne prednosti

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ljiljana Tatic on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD
FAKULTET ZA DRŽAVNU UPRAVU I ADMINISTRACIJU
08
Fall
Mentor StudentProf. dr Neđo Danilović Ljiljana TatićBeograd, 2010 FDUA 05/09
APSTRAKTAutor se bavi pitanjem pojma i modela lokalne samouprave kao i njenim tipovima,nivoima i oblicima. Ističe se značaj trostepenog sistema lokalne samouprave i analizira aktuelni proces centralizacije i decentralizacije. U cilju jačanja lokalne samouprave, predstavljen jemodel -Strateškog upravljanja- kao mehanizam kojim lokalne vlasti mogu efikasno i nasistematican nacin aktivirati sve svoje potencijale, znanja i veštine, kao i svoje komparativne
            ̌ ̌
  prednostiKljučne reči: lokalna samouprava, modeli upravljanja, centralizacija, decentralizacija,strateško upravljanje
 
Model upravljanja sistemom lokalne samouprave uSrbiji koji najviše odgovara njenom političkom sistemu
SEMINARSKI RADPredmet: Upravljanje u lokalnoj samoupravi
 
 
Sadržaj
2
 
UVOD
Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicamakonstituisanim na užim delovima državne teritorije. Ona je istovremeno originerna iosnovna organizacija vlasti. Razvijenost lokalne samouprave je i jedan od uslovademokratije i pravne države. Kako je samouprava u lokalnim zajednicama pravograđana obicno garantovano ustavom, za državu ono zna
            ̌
či obavezu da stvori uslove zakontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice kao celine.Prve forme lokalne samouprave mogu se prepoznati u Evropi XV i XVIveka u vidu komuna, srednjovekovnih gradova kojima su kralj ili feudalci putem povelja i statuta davali status slobodnih gradova. Ipak, otadžbinom lokalne samouprave,onakve kakvom je danas poznajemo, smatra se Engleska koja je prva imala samostalneoblike upravljanja na užim teritorijama.Evropa decenijama predano radi na afirmaciji lokalne vlasti (projekti:Evropa gradova, Evropa regiona). Ova afirmacija znaci s jedne strane decentralizaciju u
            ̌
 smislu približavanja procesa odlucivanja građanima i podsticanje njihove participacije.
            ̌
 Sa druge strane, ona znaci prenošenje poslova podsticanja ekonomskog razvoja na
            ̌
 lokalnu vlast jer lakše od drugih nivoa vlasti može da mobiliše sve potencijale za razvoj.Lokalna vlast je danas važan integracioni i razvojni cinilac Evrope.
            ̌
Koliko je znacaj lokalne samouprave veliki, svedoci usvajanje Evropske
            ̌ ̌
  povelje o lokalnoj samoupravi 1985. godine od strane Evropskog saveta koja garantujeosnove tzv. lokalne demokratije, razrađujui najvažnije elemente statusa lokalnesamouprave. Tako, lokalnu samoupravu odlikuje nekoliko karakteristika: izvornanadležnost, odlucivanje neposredno ili putem predstavništva, finansijska sredstva,
            ̌
 samostalnost oslikana i kroz pravo na udruživanje lokalnih zajednica u saveze i žaštita prava na lokalnu samoupravu.Jedna od najznacajnijih novih funkcija koje preuzima lokalna vlast je
            ̌
  podsticanje ekonomskog razvoja i privlacenje kapitala, investicija, novih projekata,
            ̌
 ideja kreativnih ljudi. U tom ambijentu se podstice razvoj preduzetnickih aktivnosti,
            ̌ ̌
 razvija saradnja sa privatnim sektorom i neprofitnim organizacijama i kreirajuraznovrsna privatno - javna partnerstva i aranžmani radi realizacije projekata za koje,sa- mo na osnovu sredstava u budžetu, ne bi bilo prostora. Otuda se cesto ovo vreme
            ̌
 naziva vremenom renesanse lokalne vlasti i jedna od novih karakteristika je bogatasaradnja između opština i drugih nivoa organizacije vlasti, kao i između opština raznihzemalja, pa i kontinenata.Savremena demokratija zahteva partnerski tip odnosa između svih nivoavlasti i nestanak starih odnosa hijerarhije. U Evropi su ovi procesi praćeni uvođenjem principa subsidijariteta
1
pri podeli nadležnosti i uspostavljanjem funkcionalnih odnosa
1
 
Načelo supsidijarnosti
 je načelo Zajednice prema kojem ona ne preduzima radnje (izuzev u područjima svojih isključivih ovlašćenja), osim ako one nisu delotvornije od radnji preduzetih nanacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj ravni. Namena je načela supsidijarnosti da osigura efikasnodonošenje odluka na nivou što bližem građanima. Primena ovoga načela osigurava i neprekidnu proverusprovodjenja aktivnosti na nivou Zajednice i njene opravdanosti u odnosu na mogućnost sprovodjenja nanacionalnom ili regionalnom nivou. Pokušaji jasnog definisanja ovoga načela mogu se naći u osnivačkim
3

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aleksandra Arizanovic liked this
goblin1313 liked this
Милош Беба Добросављевић liked this
Naida Jordamovic liked this
Alma Hajdarević Osmanović liked this
Lola Mendoza liked this
Dragana Jeremic liked this
Alma Hajdarević Osmanović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->