Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Sf.iustinPopovici-Biserica Ortodoxa Si Ecumenismul

Sf.iustinPopovici-Biserica Ortodoxa Si Ecumenismul

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by mmaarriinn
Parintele Iustin Popovici despre erezia ecumenismului
Parintele Iustin Popovici despre erezia ecumenismului

More info:

Published by: mmaarriinn on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

 
Sfântul Iustin Popovici,Biserica Ortodoxa si ecumenismul1
SFANTUL JUSTIN POPOVICI
BISERICA ORTODOX|{I ECUMENISMUL
Coperta I: Mitropolitul Amfilohie Radovici al Muntenegrului, citind rug\ciunile de dezlegaresîrbilor uci[i în Kosovo, sub supravegherea trupelor NATO.Coperta IV: Icoana Sfîntului Iustin Popovici (25 martie 1894 - 25 martie 1979), pictat\ laM\n\stirea Celie, în 1985ISBN: 973-0-02706-4
Editor: monahul Filotheu B\lanTraducere din limba sîrb\ deAdrian T\n\sescuM\n\stirea Sfin]ii Arhangheli - Petru Vod\2002
 
Sfântul Iustin Popovici,Biserica Ortodoxa si ecumenismul2
CuprinsPartea I. Biserica Ortodox\ 3Biserica Ortodox\ [i Ecumenismul 3Înv\]\tura ortodox\ despre Biseric\ 4Însu[irile Bisericii 36a. Unimea [i unicitatea Bisericii 36 b. Sfin]enia Bisericii 38c. Sobornicitatea Bisericii 39d. Apostolicitatea Bisericii 40Cincizecimea 44Harul 47Sfintele Taine 49a. Sfînta Tain\ a Botezului 50 b. Sfînta Tain\ a Mirungerii 51c. Sfînta Tain\ a Euharistiei 51Sfintele fapte bune 53Ierarhia Bisericeasc\ 57Dumnezeiasca slujire bisericeasc\ [i praznicele biserice[ti 59Despre Dumnezeu Judec\torul 64Partea a II-a. Ecumenismul 67Ecumenismul 67Progresul umanist [i progresul dumnezeu-omenesc 67Cultura umanist\ [i cea dumnezeu-omeneasc\ 72Societatea umanist\ [i cea dumnezeu-omeneasc\ 82Educa]ia/luminarea umanist\ [i cea dumnezeu-omeneasc\ 92Omul sau Dumnezeu-omul 101Ecumenismul umanist 111Ie[irea din toate fund\turile 128 Not\ asupra edi]iei 130
 
Sfântul Iustin Popovici,Biserica Ortodoxa si ecumenismul3
PARTEA IBISERICA ORTODOX|
BISERICA ORTODOX| {I ECUMENISMULEcumenismul este o mi[care ce na[te o mul]ime de întreb\ri: [i toateîntreb\rile acestea, în întemeierea lor, izvor\sc dintr-o singur\ dorin]\ [i se vars\într-o singur\ dorin]\ - [i aceast\ dorin]\ vrea un singur lucru: adev\rata Biseric\a lui Hristos. Iar adev\rata Biseric\ a lui Hristos poart\ - [i trebuie s\ poarte -r\spunsuri la toate întreb\rile [i sub-întreb\rile pe care le pune Ecumenismul;c\ci, dac\ Biserica lui Hristos nu dezleag\ ve[nicele întreb\ri ale duhuluiomenesc, atunci ea nu e de nici un folos. Iar vatra duhului omenesc arde purureaîn ve[nicele întreb\ri chinuitoare. {i orice om arde în ele, cu [tiin]\ sau f\r\[tiin]\, de voie sau f\r\ de voie: îi arde inima, îi arde mintea, îi arde con[tiin]a, îiarde sufletul, îi arde întreaga fiin]\. "{i nu este pace întru oasele lor". Între planete, planeta noastr\ este cetatea de scaun a tuturor ve[nicelor problemechinuitoare: ale vie]ii [i ale mor]ii, ale binelui [i ale r\ului, ale faptei bune [i ale p\catului, ale lumii [i ale omului, ale nemuririi [i ale ve[niciei, ale raiului [i aleiadului, ale lui Dumnezeu [i ale diavolului. Între toate fiin]ele, omul este cea maicomplicat\ [i mai enigmatic\; [i, mai presus de toate, cea mai chinuit\. Tocmai pentru aceasta S-a pogorît Dumnezeu pe p\mînt, pentru aceasta s-a f\cut om pentru noi ca Dumnezeu-Om: ca s\ r\spund\ la toate chinuitoarele, ve[nicelenoastre întreb\ri. Din aceast\ pricin\ a [i r\mas întreg pe p\mînt, în BisericaLui, c\reia El îi este cap, iar ea este trupul Lui. Ea e adev\rata Biseric\ a luiHristos, Biserica Ortodox\, [i în ea este întreg Dumnezeu-Omul, cu toate bine-vestirile Sale [i cu toate des\vîr[irile Sale.Ce e Ecumenismul în r\d\cina [i str\-r\d\cina sa, în esen]a [i str\-esen]asa, în realit\]ile [i n\zuin]ele sale, se va vedea cel mai bine dac\ îl vom privi înoglinda Bisericii lui Hristos, celei uneia [i adev\rate. De aceea e nevoie s\ar\t\m, m\car în liniile cele mai de c\petenie [i foarte pe scurt, înv\]\turaBisericii Ortodoxe despre adev\rata Biseric\ a lui Hristos, Biseric\apostoleasc\-p\rinteasc\, Biserica Sfintei Predanii.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Doru liked this
Doru liked this
Feies Nicoleta liked this
iustinL liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->