Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
P. 1
Chemo Taxonomy of Medicinal Plant

Chemo Taxonomy of Medicinal Plant

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 6,654|Likes:
Published by shankul kumar
This is basic thing related to classification of plant with refrence to chemical and taxonomical point of view; chemotaxonomy
This is basic thing related to classification of plant with refrence to chemical and taxonomical point of view; chemotaxonomy

More info:

Published by: shankul kumar on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2014

pdf

text

 
Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  
CBKAGXIRGJGA]0
Hklmjmxmgj0!
Xbk i~~tgicb gl xirgjga} mj ubmcb cbkamcif jix{tk gl ~fijxs itk {skh mjhk|kfg~mje cfissmlmcixmgj gt mj sgf|mje xirgjgamcif ~tgdfkas ms ciffkh cbkagxirgjga}&cbkags}sxkaixmcs& cbkamcif xirgjga} &cbkamcif ~fijx xirgjga} gt ~fijx cbkagxirgjga} itk xbk cgaagj jiaks gl cbkagxirgjga}*Mx em|ks xbk cfgsk tkfixmgjsbm~ dkxukkj cbkamcif cgjsxmx{kjxs gl ~fijxs ijh xbkmtxirgjgamcif sxix{s*
 
Cbkagxirgjga} ksxidfmsbks tkfixmgjsbm~ dkxukkj xbk ~gsmxmgj gl xbk ~fijx ijhkricx {jhktsxijhmje gl dmgfgemcif k|if{ixmgj ijh jix{tif tkfixmgj sbm~*
 
Hk~kjhmje {~gj cbkamcif k|mhkjck& ~fijxs itk cfissmlmkh icc{tixkf} is ifoifgmhs&lfi|gjgmhs& citgxkjgmhs& ~gf}siccbitmhks& xkt~kjgmhs& lixx} icmhs "~tgxkmjs-*
^{t~gsk gl cbkagxirgjga}0!
 
 
Cbkagxirgjga} bis dkkj {skh mj iff fk|kfs gl cfissmlmcixmgj* Cbkamcif k|mhkjcksbi|k dkkj {skh mj iff xbk etg{~s gl xbk ~fijx omjehga sxitxmje ltga sma~fkgteijmsa fmok l{jem ijh dicxktmi {~ xg xbk agsx bmebf} ih|ijckh ijh s~kcmifmpkhetg{~ gl Ijemgs~ktas*
 
Xbk k|mhkjck ms {skh mj cfissmlmcixmgj gl ~fijxs mjxg 4 aimj ~{t~gsks*9*
 
Xg ma~tg|k xbk krmsxmje s}sxka gl ~fijxs hmllktkjxmixmgj*4*
 
Xg hk|kfg~ xbk ~tkskjx hi} ojgufkhek gl jix{tif tkfixmgjsbm~ gl ~fijxs*
g
 
Cbkamcif cbiticxkts ijh xbkmt {sk mj xirgjga}0 ! Jimo hm|mhkh xbk cbkamcifcbiticxkts mjxg 3 cixkegtmks*
9*
 
Hmtkcxf} |msmdfk cbiticxkts0!Sxitcb etimjs& ti~bmhks& smfmci &e}~s{a &kxc4*
 
cbkamcif xksx cbiticxkts0!~bkjgfmc &dkxifmjs& gmf lixs& uirks &ifoifgmhs3*
 
^tgxkmjs
g
 
Gj xbk gxbkt bijh mj 9=25 sgak i{xbgts hm|mhkh xbk jix{tif cbkamcifs ~fijxs~tgh{cxs mjxg 4 etg{~s gj xbk disms gl agfkc{fit ukmebx*
9*
 
Fgu agfkc{fit ukmebx cga~g{jhs0! Xbix ms i agfkc{fit ukmebx gl 9>>> gtfkss xbij 9>>> ciffkh is Amctgagfkc{fks* Kr0!Iamjg icmhs& ifoifgmhs& lixx}icmhs& xkt~kjgmhs& lfi|gjgmhs*4*
 
Bmeb agfkc{fit ukmebx cga~g{jhs0! umxb i agfkc{fit ukmebx gl agtk xbij9>>> ciffkh is Aictgagkc{fks* Kr0!~tgxkmjs& HJI& TJI cga~fkr &^gf}siccbitmhks*
Bmsxgt} gl Cbkagxirgjga}0
 
Xbk cgjck~x gl cfissmlmcixmgj gl ~fijx diskh gj cbkamcif cbiticxkt ms jgx jku* mx mssxitxkh mj 9;
xb
,9<
xb
ckjx{tmks d} ijixgamsx Jkuaijj& Etku , @iaks ~kxmx|kt*Xbk} tkcgejmpkh smamfit cbkamcifs gt akhmcmjif kllkcxs gl {adkffmlktg{s ~fijxs*"citamjixm|k-
 
Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  
 
Etksbgll mj 9=>=& s{eeksxkh xbix cbkamcif cbiticxkts sbg{fh dk mjcf{hkh mjjix{tif cfissmlmcixmgj*
 
Diokt ijh Samxb mj 9=4>& ugtokh gj smjefk ekj{s K{cif}~x{s "95<-!cgffkcxkhagt~bgfgemcif ijh cbkamcif hixi ijh lmjiff} cgjcf{hkh gj xbk agt~bgfgemcifdisms xbk lkixbkt cgjxkjhkh fki|ks bi|mje agtk ~mjkjk mj xbkmt |gfixmfk gmf*
 
Ac Jimt mj 9=3;& si}s xbix ‒agtk cfgskf} tkfixkh xiris ~tgh{ck agtk smamfitcbkamcif ~tgh{cxs”*
 
Dkifk ijh cgugtokts mj 9=8>& s{t|k}kh 34 s~kcmks gl X{fm~ lgt ijxbgc}ijmjcgjxkjxs ijh hmsxtmd{xmgj gl etg{~ gl cga~g{jhs mj ekj{s is i xirgjgamccbiticxkts*
 
Cgjhkj kx*if* mj 9=88& hk|kfg~ ~i~kt cbtgaixgeti~b}*
 
Dix , samxb mj 9=82& sbgukh xbix ~i~kt cbtgaixgeti~b} i~~fmkh xg ijif}sms gl ~fijx ~meakjxs*
Cfismlmcixmgj gl Cbkagxirgjga}0
diskh gj xbk xirgjgamcif ijh cbkamcif ojgufkhek0
 
Hksctm~xm|k xirgjga}
 
H}jiamc xirgjga}
 
Sktgxirgjga}
 
Hksctm~xm|k xirgjga} hkifs umxb xbk cfissmlmcixmgj gl ~fijx ijh skcgjhit} akxidgfmxk ijhgxbkt ~tgh{cxs fmok s{eit , iamjg icmh* Mx ms ifsg cgjcktjkh umxb k|gf{xmgjit} cbijek&cbkamcif cgj|ktekjck ijh hm|ktekjck mj xbk ~fijx*H}ijiamc xirgjga} ms diskh gj dmgs}jxbkxmc ~ixbui}*Sktgxirgjga} gt skaijxmcs ms diskh gj ~ixbui} gl s~kcmlmc ~tgxkmjs ijh iamjg icmhssky{kjcmje mj ~tgxkmjs* Mx ms l{txbkt cfissmlmkh is?
9*
 
HJI! ~tmait} skaijxmcs4*
 
TJI!skcgjhit} skaijxmcs3*
 
^tgxkmjs!xktxmit} skaijxmcs
^tmjcm~fk gl cbkagxirgjga}
 
Cbkamcif cfissmlmcixmgj gl ~fijxs ms diskh gj xbkmt cbkamcif cgjsxmx{xmgjs? m*k* gjxbkmt agfkc{fit cbiticxktmsxmcs*
 
Xbk siak x}~k gl akxidgfmxks cij dk xbk ~tgh{cx gl xug y{mxk hmllktkjx ~ixbui}s*
 
Hmllktkjx ~fijxs sgakxmaks cgjximj skcgjhit} cgjsxmx{kjxs dkfgjemje xg hmllktkjxcfissks gl cga~g{jh d{x dmgs}jxbkxmciff} i~~kit xg dk siak*
 
Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx Cbkagxirgjga} gl Akhmcmjif ~fijx D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  D}0 Ij{o{f  
 
Cbkagxirgjgamc sx{hmks mjcf{hk xbk mj|ksxmeixmgj gl xbk ~ixxktj gl cga~g{jhgcc{ttmje mj xbk ~fijx ijh ~tklktkjxmiff} mj iff |itmg{s mjhm|mh{if ~itxs gl ~fijxs{cb is xbk dito & uggh& fki|ks & tggx& c{xmcfks ijh skkh*
 
S{cb mjxketixkh mj|ksxmeixmgjs itk jkckssit} mj gthkt xg gdximj tkiff} cgj|mjcmjek|mhkjck lgt xbk tkfixmgjsbm~ gl ~fijxs*
 
Dklgtk ij} ma~gtxijx cgjcf{smgjs itk htiuj idg{x xbk ~tkskjck gt idskjck gl i~itxmc{fit cga~g{jh ihky{ixk sia~fmje gl i fitek j{adkt gl akadkts gl xbks~kcmks ix hmllktkjx sxieks gl hk|kfg~akjx ijh etgumje mj hmllktkjx kj|mtgjakjxsbg{fh dk aihk*
Hmllktkjx sxieks gl Cbkagxirgjgamc mj|ksxmeixmgj0
9*
 
Cbgmck gl etg{~& xirgjgamc s{t|k} ijh sg{jh sia~fmje4*
 
aghmlmcixmgj gl s{mxidfk cbkamcif xkcbjmy{ks3*
 
Ijif}sms gl iff aixktmif8*
 
mjxkt~tkxixmgj gl hixi ijh mxs cga~itmsgj ltga iff gxbkt sg{tcks
Iccgthmje xg xbk mjxktksx gl mj|ksxmeixmgj xbk tkfixm|k sxieks ai} |it} "lgtxirgjga}& ~b}fgekjkxmc , cbkamsxt}-
 
Sg{jh sia~fmje0
 
ij {jhktsxijhmje gl jix{tif |itmixmgj umxbmj i etg{~ ijh ~b}fgekjmksitk bkf~l{f mj eggh sia~fmje* Xbk cgffkcxmgj gl ~fijx sia~fk hgjk0
 
D} xbk bkf~ gl ~tglkssmgjif ~fijx cgffkcxgt
 
Ltga jixmgjif eithkj ijh jixmgjif bktditm{a
 
Ltga ~tglkssmgjif ~fijx skffkts
 
^ktsgjif xti|kf , cgffkcxmgj
Aghmlmcixmgj gl s{mxidfk cbkamcif xkcbjmy{ks0
 
Hk~kjhmje {~gj xbk cbgmck gl mj|ksxmeixgt& ubix cfiss gl aixktmif ms fmokf} xgkrbmdmx {skl{f |itmixmgj ix xbk xirgjgamc fk|kf*
 
Mjxtis~kcmlmc cbkamcif |itmixmgj
 
Y{ifmxixm|k ijh y{ijxmxixm|k |itmixmgj dkxukkj hmllktkjx ~itxs gl siak ~fijx
 
\itmixmgj h{k xg Skisgjif ijh kj|mtgjakjxif lf{cx{ixmgj
Ijif}sms gl xbk aixktmif0
y{ifmxixm|k ijh y{ijxmxixm|k ijif}sms ms hgjk d} ~b}xgcbkamcifsctkkjmje& kfkcxtg~bgtksms& cbtgaixgeti~b}& lmjekt ~tmjx& ijh s~kcxtgscg~}* Iff xbks~kcxti gdximjkh ltga hmllktkjx xkcbjmy{k sbg{fh dk ijif}sks*

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
nareman kamal liked this
Shaik Ruksana added this note
rey ulfe ga copy enduku kavatla idi
1 thousand reads
1 hundred reads
Arvind Kumar added this note
please help me sir
Arvind Kumar added this note
sir, i want to download chemotexonomy of medicinal plants help me please sir arv.harsh@gmail.com
nic1238 liked this
Mahmoud Rmadan added this note
you have realy intersting subjects . hope you promotion
nic1238 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->