Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ong Gia Doc Tieu Thuyet

Ong Gia Doc Tieu Thuyet

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by saulucsix

More info:

Published by: saulucsix on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2010

pdf

text

original

 
 
L
ờ 
i toà so
n:
 Hôm th
B
y, 14.3.2009 v
a qua, nhà th
ơ 
/v
ă
n Ph
mTh
 
Đ
i
p Giang g
i
đ
ế
n Ti
n V
b
n ti
ế
ng Vi
t cu
n
M
t ông già
đ
c ti
u thuy
ế
t tình yêu
[
Un viejo queleía novelas de amor
] c
a Luis Sepúlveda, do d
ch gi
 Nam Giang chuy
n t
b
n ti
ế
ng Pháp,
Le vieux quilisait des romans d'amour
 , c
a François Maspéro.Nam Giang
đ
ã hoàn t
t b
n d
ch này cách
đ
ây m
yn
ă
m và g
i t
ng Ph
m Th
 
Đ
i
p Giang. Cho
đ
ế
nnay, b
n d
ch này ch
ư
a t
ng
đ
ượ 
c xu
t b
n d
ướ 
id
ng sách in, và v
ă
n b
n
đă
ng trên Ti
n V
là v
ă
n b
n l
n
đ
u công b
tr
ướ 
c
đ
c gi
.Ti
n V
xin c
m
ơ 
n d
ch gi
Nam Giang và nhàth
ơ 
/v
ă
n Ph
m Th
 
Đ
i
p Giang, và xin hân h
nh gi
ớ 
ithi
u
đ
ế
n
đ
c gi
m
t b
n d
ch r
t hay.D
ướ 
i
đ
ây là c
m ngh
 ĩ 
c
a d
ch gi
Nam Giang v
 quá trình ti
ế
p c
n và chuy
n ng
hai cu
n ti
uthuy
ế
t c
a Luis Sepúlveda:
M
t ông già
đ
c ti
uthuy
ế
t tình yêu
(b
t
đ
u
đă
ng trên Ti
n V
t
hôm
 
nay) và
Cu
c
đ 
ờ 
i là m
t chuy
ế 
n
đ 
i
(s
 
đă
ng k 
ế
ti
ế
p).
Ti
n V
 ___________
C
M NGH
Ĩ
V
SEPÚLVEDA
 
Nam Giang
 Sepúlveda. Cái tên này l
n
đ
u tiên tôi bi
ế
t trongm
t l
n chuy
n máy bay
ở 
M
. Chuy
ế
n máy bay c
atôi t
ớ 
i Los Angeles b
mu
n, và tôi ph
i ng
l
i m
t
đ
êm trong khách s
n Holiday Inn g
n sân bay. Nh
ư
 m
i thành ph
 
ở 
M
 , Los Angeles không gi
ng m
tthành ph
nh
ư
ng
ườ 
i ta t
ưở 
ng t
ượ 
ng. Nó gi
ng nh
ư
 m
t vùng lãnh th
 
đ
ượ 
c
đ
ô th
hoá, phá ru
nglàm nhà, mà
ở 
trên
đ
ó ch
y ch
ng ch
t nh
ng
đ
ườ 
ngxa l
cao t
c
đ
ượ 
c ng
ườ 
i ta g
i là ph
. Phía g
n sân bay c
m giác này càng
n t
ượ 
ng h
ơ 
n. Khách s
n tôing
tr
n
m trong m
t
đ
ườ 
ng ph
nh
ư
v
y. Có
 
ngh
 ĩ 
a là ch
mình nó là m
t công trình xây d
ng
đ
ng ch
ơ 
v
ơ 
bên
đ
ườ 
ng. Còn l
i là nh
ng d
i
đ
thoang r
ng mênh mông n
i ti
ế
p nhau. Trên
đ
ườ 
ngt
sân bay v
khách s
n, tôi còn nhìn th
y nh
ng cái bóng g
t gù c
a nh
ng máy khai thác d
u c
n m
nhút d
u m
bên c
nh nh
ng
đ
ườ 
ng ph
 , mà nh
ng b
c t
ườ 
ng quanh nhà ch
là hàng rào dây thép xác
đ
nh ch
quy
n.T
c
a s
phòng tôi nhìn xu
ng, con
đ
ườ 
ng v
ngtanh. Th
nh tho
ng có m
t chi
ế
c ô-tô ch
y vút qua.Khung c
nh ch
huyên náo
đ
ượ 
c m
t chút b
ở 
i ti
m
ă
n nhanh McDonald’s n
m c
nh khách s
n khi cónh
ng chi
ế
c ô-tô ghé vào mua m
t menu
đ
mang
đ
i. Ng
ườ 
i ta g
i là Drive-in, vì ng
ườ 
i lái có th
 
đ
thàng tr
c ti
ế
p t
trong ô-tô.M
c dù còn ng
n ngang m
i lo l
ng cho côngchuy
n c
a mình, nh
ư
ng sau khi t
m r
a và ngh
 ng
ơ 
i m
t chút tôi c
ũ
ng t
t xu
ng
đ
ườ 
ng
đ
 
đ
i khámphá châu M
.Tr
ờ 
i Cali v
chi
u b
t
đ
u se se l
nh. Hoàng hônchi
ế
u m
t m
u vàng pha tím lên b
u tr
ờ 
i. Nh
ngngôi sao s
ớ 
m
đ
ã xu
t hi
n trên n
n tr
ờ 
i không m
tg
ợ 
n mây.Khám phá châu M
b
ng
đ
i b
m
t chuy
n vi
nvông, khi
đ
ườ 
ng c
ũ
ng là ph
và chúng dài vô t
n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->