Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Edmund Husserl Fenomenologija

Edmund Husserl Fenomenologija

Ratings: (0)|Views: 1,736|Likes:
Published by Martina Sidze

More info:

Published by: Martina Sidze on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
U potrazi za smislom- "sustvaralaštvo" kod Husserla
UVOD
Edmund Husserl (1859-1938), filozof pod utjecajem Franza Brentana, odkojeg je preuzeo i dalje razvio ideju intencionalnosti svijesti, utemeljitelj jemoderne fenomenološke orijentacije u filozofiji. Kao polazište svojefenomenološke metode uzeo je odnos subjekta i objekta, te će taj odnospostepeno podvrgnuti analizi putem fenomenološke redukcije koja se sastoji od 3koraka (epohe, eidetska i transcendentalna redukcija) o kojima će biti više riječ unastavku, a koje ću zbog opsega ovog rada izložiti i obrazložiti sažeto i u toj mjerida omogući lakše razumijevanje središnje teze kako ovog izlaganja tako iHusserlove misli- čovjeka kao sustvaratelja.
POVJESNA POZADINA
U pozadini Husserlove fenomenologije leži breme vremena koje je počelosumnjati u znanstvenu objektivnost oduzimajući čovjeku na taj način uporištesigurnosti u shvaćanju svijeta koji nas okružuje, a kao prirodni slijed toga javlja sekriza u čovjekovom doživljaju i shvaćanju samog sebe. Husserl je bio svjestanraspada samorazumljivosti objektivizma u znanosti i kao odgovor je ponudiosvoju fenomenološku metodu kao put kojim će čovjek preobraziti svoje držanje inačin na koji doživljava sam sebe kao i način na koji se ophodi spram svijeta tetime prebroditi krizu. Ovaj gubitak samorazumljivosti , smatra Ludwig Landgrebe,stoga se ne manifestira samo kao raspad teoretskog tumačenja svijeta već, što jeod veće važnosti za nas, kao nedostatak praktične orijentacije u svijetu. U svomeseju navodi dalje kako svijet prestaje biti ono u čemu se čovjek oduvijek nalazi,što mu je dano i što mora prihvatiti onakvim kakvo jest, nego postaje „u svevećoj mjeri umjetni svijet koji je čovjek sam stvorio, u kojem preostaje sve manjeonog što nije njegovo vlastito djelo i tvorevina. On sam postaje u tom svijetuumjetni subjekt koji nije ništa drugo doli produkt vlastitog shvaćanja. Um (…) sesve više shvaća u njegovom instrumentalnom značenju za čovjekovu samo-produkciju u svijetu kojeg je sam stvorio.“
1
 To se dešava jer čovjek postajesvjestan da se objektivni svijet ne podudara sa stvarnim „zbiljskim“ svijetom.Umjetni svijet koji je njegova vlastita tvorevina izmiče njegovom shvaćanju irazumijevanju zato što on nije stvarni svijet- a stvarni svijet se ne možeobjektivno odrediti.
 
1
 
(..) wird in steigendem Maβe zu einer von ihm selbst hergestellten künstlichen Welt, in der immer weniger vondem bleibt, was nicht sein eigenes Werk und Gebilde ist. Er selbst wird zum künstlichen Subjekt, das nichtsanderes mehr ist als das Produkt seiner eigenen Selbstherstellung. Die menschliche Vernunft (…) wird immermehr verstanden in ihrer rein instrumentalen Bedeutung für die Selbstproduktion des Menschen in der von ihmproduzierten Welt.“ Ludwig Landgrebe; DieBedeutung der Phanomenologie Husserls fur die selbstbestimmung der Gegenwart, in „Husserl und das Denkender Neuzeit“, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1959. S.217-218.
Čovjek stvarajući i dajući smisao fenomenima čini od sebe sukreatora,sustvaratelja, a ne tek puki subjekt koji spoznaje svijet oko sebe, prirodu, objekte.Produciranje smisla, koje se manifestira kao neprestani tok zbivanja u čovjekovojunutrašnjosti, čovjeku daje priliku da uopće egzistira. Pod egzistencijom pakHusserl podrazumijeva i priznaje samo osviještenu egzistenciju, osviještena nanačin da se mi sami neprestano moramo samoosviještavati i producirati smisaokroz zrenje biti. U ovom kontekstu davanje smisla- intendirati- predstavlja zaE.Husserla najvažniju filozofsku namjeru. Njegova namjera je svijet reducirati nafenomene kojima on želi dati smisao pri čemu svatko mora rabiti vlastite kriterijeistinitosti jer vlastiti sud je neodvojiv od svijesti koja mora biti neprestano budna.Vlastiti sud je ključan kad je u pitanju naša egzistencija, jer on predstavlja naš jedini način na koji se možemo odnositi spram svijeta. A da bi ta budna svijest,kako ju on naziva, mogla zapažati i proučavati predmete te donositi sudove onjima, ona mora prvo proći kroz fenomenologijsku redukciju.
FENOMENOLOŠKA METODA
Cilj fenomenologije je zapravo dolaženje do jedne čiste svijesti, svijesti koja ćebiti oslobođena empirijskog sadržaja pa se stoga fenomenologija kao eidetskanauka ne bavi konkretnim predmetima nego bitnostima
2
. Način na koji možemodoći do čiste biti jest fenomenologijska redukcija- metoda pomoću koje čistimopojmove od sveg fenomenološkog uključujući biti u kojima smo sami refleksivnosudjelovali.S obzirom da se samo neposrednim promatranjem biti (Wesensschauung) mogudobiti čisti fenomeni svijesti koji će biti oslobođeni od prethodnih mišljenja iindividualnih primjesa, treba se suzdržati od bilo kakvih iskaza dok se to nepostigne, pa stoga epohé predstavlja prvi korak u Husserlovoj fenomenološkojmetodi. Kako bi doprli do oblika biti (eidos) nekog predmeta kako se on pokazujeu našoj svijesti moramo motriti bit, a to nije lak zadatak. Potrebno je kao prvoočistiti fenomen od subjektivnih primjesa i ograditi se od prethodnih mišljenjakako bi omogućili čistom zoru, koji je lišen sveg osjetilnog, da dođe do čiste biti.
 
 Tako eidetska redukcija kao drugi korak u fenomenološkoj metodi omogućujeneposrednost koja je neophodan kriterij u ispravnom promatranju biti. Sad kadasmo „stavili u zagradu“ (einklammern) sve ono što mi moglo ometati neposrednomotrenje biti možemo izdvojiti ideju iz fenomena, tj. konstituirati ideje i pojmove,a taj postupak Husserl zove ideacijom (die Ideation). Ovaj 3 korak( transcendentalna redukcija) donosi konačno obrat k samoj svijesti kaoiskonskom i univerzalnom tlu svake valjanosti smisla i bitka
32
Branko Bošnjak, Povijest filozofije sv.3; Nakladni Zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1993. S.410
3
Alois Halder, Filozofski riječnik, Naklada Jurčić, Zagreb, 2002. poglavlje: Fenomenologija, S.160
Ideacija je, dakle, jedini put kojim možemo doći od pojave na bit, pri čemu jeključna činjenica da sve pa i gledanje biti ovisi o subjektu. U ovoj sferi se nalaziono što nas zanima u ovom radu, a to je intencionalnost, akt davanja smisla.
ODNOS ČOVJEKA I SVIJETA KOJI GA OKRUŽUJE
A kako zapravo shvatiti intencionalnost? S obzirom da je karakterisitka svijesti dakonstituira stvari, da kreira smisao koji nije ona sama možemo ukratko zaključitida je intencionalnost sama svijest. Čovjekova zadaća u svijetu jest da gadoživljava i osvješćuje jer naš okolni svijet, po Husserlu, postoji samo ukoliko gami doživljavamo.U tom kontekstu, da bi intencija bila ispunjena, predmet koji spoznajemo moraprvo postojati u našoj svijesti i moramo biti u potpunosti na njega usmjereni tj.potrebno ga je zahvatiti (motriti), tako na primjer mišljenje pripadaintencionalnom aktu jer je mišljenje uvijek na nešto usmjereno. Ali zahvaćanjekoje se odvija s pomoću čovjekove svijesti odnosno motrenje predstavlja tektemelj za kasniju fazu intencioniranja. Čovjek pri motrenju nekog predmetapažljivo usmjerava pogled i na ono na što prethodno nije obraćao pažnju te takootkriva bit pa Husserl zato i taj proces naziva zrenje biti. A bit se ovdje ne smijeshvatiti tradicionalno već kao eidos- bit je ono što joj mi pridajemo jer, važno jenaglasiti, zrijući bit mi na nju vršimo svoj individualan utjecaj.Usmjeravajući tako naš pogled na samu bit pojava mi smo zapravo u potrazi zasmislom. U toj potrazi dolazimo do spoznaje da je samo naša svijest, ukoliko jerefleksivna tj. usmjerena na svoje „Ja“ iliti svjesni akt, u stanju dati adekvatanodgovor tj. smisao, pa sebe zatičemo kao konstituirajuće biće, kao sustvaralaca

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zepcak liked this
zepcak liked this
zepcak liked this
Amelie987 liked this
zepcak liked this
Silvio Vukovic liked this
Haris Bajramovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->