Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
CSR Issues in Organized Retail

CSR Issues in Organized Retail

Ratings: (0)|Views: 531|Likes:
Published by Anurag Kalita
This is a work on Corporate Social Responsibility in the Retail Sector.
This is a work on Corporate Social Responsibility in the Retail Sector.

More info:

Published by: Anurag Kalita on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2012

 
Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow AQY Oqqxhq on Fymdnoshg YhwdojUyfchaw Dqqomn`hnw - 4 - 4
qw
Wyo`hqwhy 955< -9545
Qxichaw
Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow
Wfuoa
AQY Oqqxhq on Fymdnoshg Yhwdoj
Qxi`owwhg wf
Gy. Iongo @hlwd*
Bdaxjw on aldymh ,Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow/Goroqofn G
Qxi`owwhg iy
Dgowd Dlxcd
,159/
Yowdiydwd Mlfql
,142/
@dndq Cdon
,197/
Dnxydm Kdjowd
,114/
Diloqlhk Udngh
,177/
 Goqldnw Qogdnd
,18=/
Qxi`owwhg fn3
9<.5<.5<
 
Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow AQY Oqqxhq on Fymdnoshg Yhwdoj
Wdijh fb Afnwhnwq
Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow ............................................................................................................1Ghbononm wlh ulhnf`hnfn ..................................................................................................................1Af``fn myh dyhdq ...........................................................................................................................1Bfy`q fb onrfjrh`hnw ........................................................................................................................7Fymdnoshg Yhwdoj Ongxqwy ......................................................................................................................8]ldw oq Yhwdoj6 ...................................................................................................................................8Qwdmhq fb yhwdojonm ..............................................................................................................................8Ufuxjdy bfy`dwq fb yhwdojonm ...............................................................................................................2Wlh yhwdojonm aldjjhnmh .......................................................................................................................=Afnahynq d`fnm yhwdojhyq ...................................................................................................................<Ongodn Yhwdoj Ongxqwy ........................................................................................................................?Onqomlw onwf AQY Onowodworhq ..................................................................................................................45Hnroyfn`hnwdj Go`hnqofn ............................................................................................................... 45Qfaodj Go`hnqofn .............................................................................................................................44Hafnf`oa Go`hnqofn .......................................................................................................................41Aldjjhnmhq on o`ujh`hnwonm AQY ........................................................................................................47Onbjxhnaonm AQY onowodworhq fb wlh qxuujohyq .................................................................................... 47Jf} uyfbowq ......................................................................................................................................47Onbyonmh`hnw fn wlh qldyhlfjghyq yomlwq .......................................................................................... 48Ydoqonm Axqwf`hy Onrfjrh`hnw .......................................................................................................48Af`uhwowfy Onhtxdjow ...................................................................................................................... 48Onayhdqonm uyhqqxyhq fn `dnxbdawxyhyq ............................................................................................ 48Onrfjrh`hnw " Afnnhaw ...................................................................................................................42AQY ihfng wlh UY ........................................................................................................................ 42AQY dw @xqmydrh Myfxu ,D adqh qwxg/ 4 ...........................................................................................4<Difxw @xqmydrh Myfxu ................................................................................................................... 4<Ixqonhqq Fichaworh ...........................................................................................................................4<Qfaohw ihnhbow ................................................................................................................................. 4?Lf} gfhq ow }fyk6 ........................................................................................................................... 4?O`udaw .............................................................................................................................................. 95Adqh Dndjqoq ..................................................................................................................................95Hrdjxdwofn fb wlh ongxqwy ....................................................................................................................99Bxwxyh fb AQY ...................................................................................................................................... 91Ioijofmydul ........................................................................................................................................ 97Uyonw Uxijoadwofnq .............................................................................................................................97Fnjonh Yhqfxyahq ............................................................................................................................. 97Uyfchaw Dqqomn`hnw - 9 - 4
qw
Wyo`hqwhy 955< -9545
 
Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow AQY Oqqxhq on Fymdnoshg Yhwdoj
Afufdwh Qfaodj Yhqufnqoiojowy
 Ghbononm wlh ulhnf`hnfn
Ondymxdij wlh `fqw bd`fxq `dndmh`hnw mxyx fb fxy wo`hq Ulojou Kfwjhy djfnm }owl Ndna Jhh* dgoqwonmxoqlhg uyfbhqqfy fn Qfaodj @dykhwonm on nx`hyfxq D`hyoadn xnorhyqowohq* ldrh ghbonhgAfyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow on wlhoy iffk i wlh qd`h nd`h dq 3)Afyufydwh qfaodj yhqufnqoiojow oq d af``ow`hnw wf o`uyfrh af``xnow }hjj-ihonm wlyfxmlgoqayhwofndy ixqonhqq uydawoahq dng afnwyoixwofnq fb afyufydwh yhqfxyahq)Wlh kh bjdrfxy fb wloq ghbonowofn oq wldw ow afnqoghyq afyufydwh qfaodj yhqufnqoiojow ihfng wlh ihnal`dykq fb cxgoaodj fy qfaodj udyjdnah. Ow h|uhawq fymdnoqdwofnq wf mf ihfng dglhyonm wf wlh jhmdjwhnhwq fb wlh jdng fy `hhwonm wlh `fydj fy hwloadj h|uhawdwofnq fb wlh qfaohw.Wloq
 mffg 
gfnh i afyufydwh adn ih on dn qhawfy dng dn bfy`. Wlh wyhng }fyjg}ogh oq wf oghnwobwloq
 mffg 
dng }fyk wf}dygq ow. Dj`fqw hdal fb wlh bfywxnh 855 af`udnohq dyh }fykonm wf}dygq ow dngghbonh ow i qf`h nd`h onajxgonm wlh nd`hq dq3 afyufydwh qfaodj yhqufnqoiojow* afyufydwh aowoshnqlou*afyufydwh ulojdnwlyfu* afyufydwh moronm* afyufydwh af``xnow onrfjrh`hnw* af``xnow yhjdwofnq*af``xnow dbbdoyq* af``xnowghrhjfu`hnw* afyufydwh yhqufnqoiojow* mjfidj aowoshnqlou* dngafyufydwh qfaodj `dykhwonm.Qf`h fb wlh dggowofndj ghbonowofnq fn Afyufydwh Qfaodj Yhqufnqoiojow wldw dyh }fywl `hnwofnonm dyh34. Wlh fymdnosdwofn ]fyjg Ixqonhqq Afxnaoj bfy Qxqwdondijh Ghbonowofn oghnwobohq afyufydwh qfaodjyhqufnqoiojow dq )ixqonhqq af``ow`hnw wf afnwyoixwh wf qxqwdondijh hafnf`oa ghrhjfu`hnw* }fykonm}owl h`ujfhhq* wlhoy bd`ojohq* wlh jfadj af``xnow* dng qfaohw dw jdymh wf o`uyfrh wlh txdjow fb jobh).9. Wlh fymdnosdwofn Ixqonhqq bfy Qfaodj Yhqufnqoiojow wdkhq nfwh fb afyufydwh qfaodj yhqufnqoiojowdq )fuhydwonm d ixqonhqq on d `dnnhy wldw `hhwq fy h|ahhgq wlh hwloadj* jhmdj* af``hyaodj* dng uxijoah|uhawdwofnq wldw qfaohw ldq fb ixqonhqq.)
Af``fn myh dyhdq
Wlh `fqw af``fn dyhdq on }loal fymdnosdwofnq afnwyoixwh dq d udyw fb wlhoy afyufydwh qfaodjonowodworhq dyh jokh34. Af``xnow Lhdjwl yhjdwhg dyhdq jokh DOGQ d}dyhnhqq* @djdyod uyhrhnwofn* O``xnosdwofn* }f`hnlhdjwl dng `dwhynow yoqkq.Uyfchaw Dqqomn`hnw - 1 - 4
qw
Wyo`hqwhy 955< -9545

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abhishek Philip liked this
chinababug liked this
Rita Chatterji liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->