Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kajian Kes Aplikasi Model Rekabentuk Instruksional dalam P&P (Koswer Pendidikan)

Kajian Kes Aplikasi Model Rekabentuk Instruksional dalam P&P (Koswer Pendidikan)

Ratings:

4.95

(163)
|Views: 5,251 |Likes:
Published by Rosiadi84
Teori ini diperkenalkan oleh aliran mazhab behavioris .Mereka berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku , iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Menurut ahli-ahli psikologi behaviorisme, perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang individu adalah disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran adalah dari hasil tindakbalas pelajar dengan rangsangan luar yang diterima dalam suasana pembelajaran. Pandangan ini memfokuskan kepada perubahan tingkahlaku yang nyata dan dapat diperhatikan.
Teori ini diperkenalkan oleh aliran mazhab behavioris .Mereka berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku , iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Menurut ahli-ahli psikologi behaviorisme, perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang individu adalah disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran adalah dari hasil tindakbalas pelajar dengan rangsangan luar yang diterima dalam suasana pembelajaran. Pandangan ini memfokuskan kepada perubahan tingkahlaku yang nyata dan dapat diperhatikan.

More info:

Published by: Rosiadi84 on Jun 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
Kajian Kes Aplikasi ModelRekabentuk Instruksional dalam P&P
Tajuk :
CHEMISTRY FORM 4 TEACHING COURSEWARE
Oleh :
ROSIADI BIN TAJUDINMOHD FARIDZUL AKMAM BIN ZULKIFLI NOORASHIKIN BINTI NAZIR SITI HUZAIMA BINTI JAMRI
ISI KANDUNGAN
1.MAKLUMAT PORTAL
2.PERKAITAN DENGAN TEORI PEMBELAJARAN2.1.BEHAVIORIST2.2.COGNITIVIST2.3.CONSTRUCTIVIST3.APLIKASI STRATEGI INSTRUKSIONAL3.1.STRATEGI YANG DIGUNAKAN3.2.HURAIAN STRATEGI4.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
5.
KAEDAH PENGINTEGRASIANBAHAN RUJUKAN
Muka Surat
11-33-56-788-1617-1920-2526
 
Tajuk : CHEMISTRY FORM 4 Teaching CoursewareMatapelajaran: ChemistryPeringkat: SPMPenerbit: Curriculum Development Centre,Ministry of Education Malaysia
a)Behaviorist
Teori ini diperkenalkan oleh aliran mazhab behavioris .Mereka berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku , iaitu cara seseorang bertindak dalamsuatu situasi. Menurut ahli-ahli psikologi behaviorisme, perubahan tingkah laku yang berlaku dalam diri seseorang individu adalah disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaranadalah dari hasil tindakbalas pelajar dengan rangsangan luar yang diterima dalam suasana pembelajaran. Pandangan ini memfokuskan kepada perubahan tingkahlaku yang nyatadan dapat diperhatikan.Di dalam perisian kursus
Chemistry Form 4
ini, kami mendapati terdapat beberapa penerapan unsur-unsur behaviorisme di dalamnya. Paling nyata, secara umum kita dapatmelihat peranan atau keupayaan perisian kursus ini dalam mengubah tingkah laku pelajar daripada keadaan tidak tahu atau tidak memahami konsep kimia kepada memahamikonsep yang terdapat dalam matapelajaran kimia itu sendiri.
BAHAGIAN A: MAKLUMAT CD-ROMBAHAGIAN B: PERKAITAN DENGAN TEORI PEMBELAJARAN
 
Perisian kursus ini mengandungi beberapa komponen bagi setiap tajuk yangdikemukakan. Komponen-komponen tersebut termasuklah
 Introduction, Content, Activity, Evaluation, Summary
dan
 Extension
. Di dalam komponen
 Introduction,
koswer ini telah menyatakan secara jelas objektif pengajaran yang ingin dicapai bagi setiap topik.(Rajah 1.1). Objektif pembelajaran menerangkan tingkah laku yang diharapkan daripada pelajar. Objektif pembelajaran ini dinyatakan sebagai rangsangan kepada pelajar untuk cuba memahami kandungan yang ingin disampaikan di dalam topik tersebut.Rajah 1.1Koswer ini menyediakan capaian kandungan berbentuk non linear. Ini bererti pelajar boleh memilih mana-mana topik atau latihan yang ingin mereka pelajari. Pelajar mempunyai ruang untuk membuat latihan sendiri berdasarkan kehendak mereka.Selain itu, koswer ini juga membenarkan proses pengulangan dilakukan.Pengulangan ini boleh dilakukan dengan mengklik pada butang
 Replay
(Rajah 1.2).Seperti yang kita ketahui, pengulangan merupakan konsep penting dalam teoriObjektif Pembelajaran

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
IzYan Subhi liked this
ashikin26 liked this
Ainee2111 liked this
abuyop liked this
Rosdi Fauzi liked this
mashira019 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->