Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HADD methode

HADD methode

Ratings: (0)|Views: 624 |Likes:
Published by paulov20

More info:

Published by: paulov20 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2011

pdf

text

original

 
Methode HADD
3 september 2010Paul Oude Vrielink Trainer Groningen Atletiek, afdeling Loopgroep RodenTrainer van o.a. een groep van inmiddels 10 recreatieve marathonlopers Roden, en een Nederlands Kampioene 2009 marathon
Wat? Weer een nieuwe methode?!
Wat is dat, Methode HADD?Geheel toevallig stuitte ik op de websitewww.letsrun.comop een aantal discussies over marathontraining. Hier mengde ene mr. Hadd zich in de discussies en hij had ideeën die ik deelde. Verder bleek hij zijn mails en discussies in een document samengevoegd te hebben, ineen tekst getiteld ³Hadd¶s Approach to Distance Training´ [HADD]Wie deze Hadd is, blijft ook na enig zoeken onduidelijk. Het zou een pseudoniem kunnen zijnvan een Italiaanse trainer, mogelijk kent hij (dus?) ook andere trainers van Italiaanse toplopers,en jazelfs, hebben we hier misschien toegang tot de ³Italiaanse school´ waaruit de Olympischekampioenen Bordin en Baldini voortgekomen zijn.Dit is natuurlijk speculeren.In dit artikel wil ik de ideeën van Hadd zoals beschreven in genoemde tekst toelichten en becommentariëren, en zijn ³approach´, een stappenplan, beschrijven. Hierbij geef ik ook Hadd¶sonderbouwing weer.
Inleiding: de concepten
Hadd beschrijft op informele wijze een stappenplan om via een gestructureerde duurtraining: het³tandpasta tube model´, de aerobe basis van een atleet maximaal te ontwikkelen. Deze maximaleontwikkeling is volgens hem een voorwaarde om te beginnen met intensievere trainingsvormen.Deze maximale ontwikkeling is te vergelijken met het gestructureerd leegknijpen (keurig vanonder af) van een tube tandpasta.Hij refereert aan onderzoek van Dudley [DUDLEY] en Holloszy [HOLLOSZY], waarin volgenshem aangegeven wordt dat een maximale ontwikkeling van de spier/mitochondriale componentvan het aeroob vermogen optreedt bij relatief rustige snelheden, en dat het hiervoor niet nodig isom op hoge snelheden te trainen. Naast een vrij rustig tempo van trainingen benadrukt Hadd ook een vrij hoge trainingsomvang enlengte van vlotte duurlopen. Door grote omvang en lengte van trainingen worden spiercellen /motor units belast die bij mindere omvang niet µaan de beurt komen¶. Hierdoor worden alle
 
spiercellen onder handen genomen en wordt de totale hoeveelheid mitochondrieëngemaximaliseerd. Bij het toepassen van zijn benadering bekijkt hij allereerst de toestand van deatleet: is deze goed of slecht getraind, in welke mate is de loper aeroob ontwikkeld.
Doelstelling voor de diverse typen atleten, en trainingsbenadering
Hij onderscheidt een aantal typen atleten. Voorbeelden die hij noemt:
y
 
Atleet A: na weinig trainingsjaren al goede prestaties op korte afstanden, en relatief achterblijvende prestaties op langere afstanden. Bijvoorbeeld 800 meter in 2.00, 1500 in4.20, 3000 in 9.50, 10 kilometer met moeite in 39 minuten.
y
 
Atleet B : na veel trainingsjaren tijden op 10/21.1/marathon van 36.00 / 1.17.00 / 2.56. Hijkan gemakkelijk tot 30 kilometer in de marathon op µdoeltempo¶ (2.43) lopen maar daarnakan hij dat niet doortrekken.Beide atleten kunnen minder goed uit de voeten op de wat langere afstanden. Hadd zegt dat ditkomt door een niet optimale ontwikkeling van het aerobe vermogen, meer specifiek:
y
 
Te weinig mitochondria (de energieproducerende onderdelen van spiercellen)
y
 
Te weinig of niet goed openstaande haarvaten rond de spiercellen (er zijn onderzoekers diemenen dat haarvaten worden µaangelegd¶, er zijn er ook die zeggen dat alle haarvaten inaanleg aanwezig zijn, maar µdicht staan¶ en pas bij belasting open gaan staan.Hij benadrukt het belang van aerobe ontwikkeling en gebruikt hierbij de term ³FractionalUtilization´, die voor het eerst gedefinieerd is door Costill [COSTILL]. Deze term houdt in: deste groter deel (fractie) van je maximale aerobe potentieel (V02Max) je kan gebruiken in een race,des te beter je zal presteren. Het bloed lactaat van maximaal aeroob ontwikkelde atleten is bijELKE snelheid lager dan bij minder getrainde loper, en deze snelheid kan dan langer wordenvolgehouden. Maar hoe wil Hadd dat aerobe vermogen ontwikkelen? Hij wil simpelweg doen,wat zo¶n beetje alle trainers willen: de lactaatcurve naar rechts schuiven. De curve, zie ook [SEILER]:
 
 De eerste grens, van groen naar geel, ligt rond de 2 a 2.5 mmol lactaat. Dit is voor getrainden enongetrainden vergelijkbaar. Deze grens wordt ook wel Lactate Threshold (LT)of aerobe drempelgenoemd. Het gele gebied representeert een overgangssituatie waarbij er wel vrij veel lactaatwordt aangemaakt, maar dit toch voldoende snel verwijderd of verder verwerkt wordt. Het rodegebied is het gebied waarbij er steeds meer lactaat wordt aangemaakt; lopen in dit gebied kanniet lang worden volgehouden. De grens van geel naar rood representeert een punt waar dehoeveelheid geproduceerd lactaat nog net kan worden verwerkt/weggewerkt. Dit is de alom bekende µanaerobe drempel¶. Vroeger nam men aan dat deze grens ongeveer 4 mmol lactaatrepresenteerde, maar het blijkt dat die grens niet zomaar aan te wijzen valt. Er zijn lopers die 8-10 mmol gedurende lange tijd (tot een uur) tolereren.Hadd wil de snelheid bij Lactate Threshold zo hoog mogelijk krijgen. Hij wil dit doen door veelop de LT1 snelheid te trainen. Hadd vergelijkt het trainen op hogere snelheden, bijvoorbeeld desnelheid overeenkomend met 4 mmol, met het µin het midden knijpen van de tandpasta tube¶,waarbij je te snel traint in het kader van optimale aerobe ontwikkeling. Anaerobe-drempeltraining (AT-loopjes, duizendjes µop de drempel¶) slaan volgens hem de plank mis.Om de reden te begrijpen waarom Hadd het in de lagere snelheidsregionen zoekt, eerst watwetenschap:
atten
Vroeger, heel vroeger, in de jaren 60, deed onderzoeker Holloszy een testje met ratten. Hij liet zeop een tredmolen lopen, gedurende korte en langere tijd, tot 2 uur per dag op 50 a 75% van hunVO2Max. Dit komt overeen met µrustig hardlopen¶. VO2Max is de maximale zuurstofopname,in ml/kg/, die behaald kan worden. Deze V02Max correspondeert overigens met een bepaaldesnelheid, vV02Max: dit is in de praktijk ongeveer de snelheid die 6-8 minuten kan volhouden, of ongeveer 105% van de snelheid die je op een 5000meter kan halen. de snelheid waarbij dezuurstofopname maximaal is.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
robgeurtsen liked this
Rob Geurtsen liked this
paulov20 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->