Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PLANUL DE MÂNTUIRE

PLANUL DE MÂNTUIRE

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by adystrajerul

More info:

Published by: adystrajerul on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

 
PLANUL DE MÂNTUIRE
TEODOR POPESCUBUCUREŞTI, 1997IUBITE CITITOR,în rândurile care urmează, vreau să stau de vorbă cu tine asupra celui mai însemnat lucru pentru orice om - deci şi pentru tine - şianume asupra mântuirii tale.Te rog să citeşti cu luare-aminte această carte şi, dacă vei găsi că ea cuprinde adevărul, primeşte-l şi păstrează-l în inima ta; dacă nu,fă cu ea ce vrei. Oricum, din citirea ei nu vei avea decât folos.M-am hotărât să-ţi împărtăşesc, în chip de scrisoare, gândurile care urmează, pentru că vreau să stau de vorbă cu tine de la suflet lasuflet.Dumnezeu, care, în nemărginita Sa bunătate, a găsit cu cale să binecuvânteze până acum această carte şi să Se folosească de eapentru binele a mii de suflete, să facă aşa ca ea să Se o binecuvântare şi pentru tine!TEODOR POPESCUISBN 973 - 9174 - 74-4Tiparul executat sub comanda nr. 4/1997 la Tipografia STEPHANUS, Str. Bibescu Vodă, nr. 1 Bucureşti ROMÂNIA
1
LEGEADe la început trebuie să ne înţelegem asupra următorului lucru. Crezi tu în Dumnezeu? întrebarea aceasta nu este deloc de prisos,fiindcă sunt mulţi oameni care pretind că au credinţă în Dumnezeu, dar, când îi cercetezi mai atent, vezi cât de repede îşi dau pe faţănecredinţa lor. Dacă răspunsul tău hotărât este: „da, cred" atunci stăm pe aceeaşi temelie şi putem trece la altă întrebare, tot atât de însemnată: Ce crezi tu despre Dumnezeu? îţi pun această întrebare, fiindcă sunt foarte mulţi oameni care, luându-se după închipuirea lor, au păreri greşite despre Dumnezeu.Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa, şi adevărat este; dar, un om înţelept aîntorsaceastă vorbă şi a zis că şi omul face pe Dumnezeu după chipul şi asemănarea sa, şi n-a greşit când a spus aşa.Da, este adevărat că foarte mulţi oameni îşi plăs-muiesc cu mintea un Dumnezeu după închipuirea lor. Aşa se face că mulţi îşi închipuie că Dumnezeu este undeva departe, departe; că, acolo, Se îndeletniceşte cu lucruri înalte, iar de Pământ nu-Şi aduce amintedecât rareori: când îi dă belşug şi vremuri bune sau lipsă şi nenorociri. Cu alte cuvinte. Dumnezeu ar ti prea sus şi prea mare şi deaceea nu Se coboară să vadă tot ce se petrece pe Pământ şi ce face fiecare om în parte. Pe de altă parte, ei îşi mai închipuie că, dupăcum omul nu poate să le vadă şi să le ştie pe toate, tot aşa şi Dumnezeu nu le aude pe toate sau măcar nu ţine seama de toate.Luându-se după închipuirea lor, oamenii greşesc. Ca să fim feriţi de greşeală, se cade să căutăm eu stăruinţă să dobândim ocunoştinţă mai adâncă despre Dumnezeu şi o încredinţare mai temeinică. Pentru aceasta, ne stă la îndemână, mai întâi, Natura saufirea înconjurătoare.Dacă ne uităm bine la toate lucrurile şi Ia toate fiinţele de pe pământ, la întocmirea şi la rostul fiecăreia în parte şi al tuturor laolaltă,vom înţelege că Fiinţa care le-a făcut pe toate şi care le poartă de grijă are o înţelepciune, o putere şi o bunătate nemărginite.Dar mult mai bine putem să cunoaştem pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Cine are această carte şi o cercetează cu de-amănuntul,capătă o cunoştinţă mai bună despre Dumnezeu.
 
Intr-un loc din această Carte, loc în care se vorbeşte acelora care păcătuiesc, dar se amăgesc cu gândul că Dumnezeu nu-i vede şi nuia aminte la păcatele lor, citim aceste cuvinte: „...nebunilor! Cel ce a sădit urechea, s-ar putea oare să nu audă? Cel ce a întocmiiochiul, s-ar putea oare să nu vadă? CeJ ce pedepseşte Neamurile, s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?"(Psalmul 94: 8 - 10).Aceste cuvinte ne spun lămurit că Dumnezeu le vede pe toate, le aude pe toate, le judecă pe toate. într-adevăr, dacă omul, care estemărginit, vede atât cât poate să vadă, aude atât cât poate să audă şi judecă atât cât poate să judece, cu atât mai mult Dumnezeu, careeste nemărginit, aude, vede şi judecă totul.Eşti încredinţat şi tu de aceasta, iubite cititor? Cu alte cuvinte, spui tu cu toată convingerea: „Dumnezeu mă vede, mă aude,  judecă; nimic din tot ce fac, din tot ce vorbesc şi gândesc nu este ascuns de El, iar când mă va judeca, îi voi da socoteală de toate"!Te rog să nu treci repede peste acest gând. Opreş-te-le asupra lui, ca să-şi facă tot mai mult loc în inima ta! Dacă şi asupra acestuilucru gândim la fel, atunci o nouă întrebare vine de la sine: Cum stai tu în faţa lui Dumnezeu? întreabă cugetul tău şi lasă-1 să-ţi răspundă cinstit. A văzut Dumnezeu la tine numai ce este bine şi frumos înaintea Lui? A auzit El dela tine numai cuvinte plăcute şi curate înaintea Lui ? Şi când te va judeca după felul cum ai gândit, ai vorbit şi ai trăit, vei fi oare fărăvină înaintea Lui?Cugetul a fost numit de unii „glasul lui Dumnezeu în om "-însă, în mulţi oameni, acest glas este întunecat, tocit şi adormit; totuşi,poate fi trezit.Deoarece un cuget întunecat, tocit şi adormit poate să dea răspunsuri amăgitoare, vreau să ne folosim de un mijloc care să ne arate, în mod sigur, adevărata stare pe care o avem înaintea lui Dumnezeu.Ca sa ştim dacă suntem curaţi pe obraz sau nu, ne privim în oglindă. Ei bine, dacă vrem să ştim în ce stare se găseşte sufletul nostru,să-î lăsăm să se privească în oglinda lui. Da, da, este o oglindă şi pentru suflet. Această oglindă sunt poruncile lui Dumnezeu.Dumnezeu a vorbit oamenilor, în multe rânduri şi în multe chipuri, prin prooroci şi prin Domnul Isus Cristos. Ce ne-a vorbitDumnezeu, şi a vrut să ştim şi noi, se află scris în Sfânta Scriptură şi numai în ea. în această carte se găsesc şi poruncile luiDumnezeu. Aceste porunci sunt multe, şi n-arn putea să le amintim aici pe toate.Domnul Cristos ne-a spus, însă, că toate poruncile lui Dumnezeu se cuprind în două: să iubeşti pe Dumnezeu mai presus de orice şipe aproapele ca pe tine însuţi (Matei 22: 34 - 40).Cine a respectat aceste două porunci a respectat toate poruncile lui Dumnezeu.Mintea noastră este, însă, prea scurtă şi neînvăţată să gândească la lucrurile lui Dumnezeu, aşa cum ar trebui. De aceea, nici nupricepem până unde se întind aceste porunci şi cât de adânci sunt ele. Iată de ce m-am gândit să luăm alte porunci, care suntoarecum mai aproape de înţelegerea noastră, şi faţă de ele să ne judecăm. Sunt acele porunci care sc învăţau şi în clasele primare şipe care le-ai învăţat, poate, şi tu, iubite cititor. Sunt „ceh zece porunci" (în Sfânta Scriptură, ele se cuprind în capitolul 20 din carteaExod). Să ne oprim, deci, asupra lor, ca să vedem cum stăm.i. „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău (...). Să nuai alţi dumnezei afară de Mine".Iată întâia poruncă. „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău" înseamnă: Eu, Dumnezeu, sunt Stăpânul tău, pentru că de la Mine ai viaţa,suflarea şi toate; şi, pentru că sunt Stăpânul tău, am drept la deplină ascultare din partea ta. întreabă-te singur, iubite cititor, şi vezi dacă aşa ai socotit tu pe Dumnezeu, faţă de tine, şi dacă aşa te-ai socotit tu faţă de Dumnezeu.Cu alte cuvinte, a fost Dumnezeu pentru tine Stăpânul de care ai ascultat totdeauna şi de la a Cărui voie cu nici un chip nu te-aiabătut? Cine ar putea să răspundă: „da"] Nimeni. A răspunde „da"ar fi acelaşi lucru cu a zice că n-ai nici un păcat; iar oameni fărăpăcat nu se găsesc pe pământ.J7.v sunt Domnul, Dumnezeul tău" insa înseamnă că Dumnezeu, care este nemărginit de mare şi atotputernic, vrea să fie Dumnezeultău, adică vrea să aibă legătură cu tine şi încă o legătură atât de strânsă cum este între o mamă şi copilul ei, pe care-1 duce de mână.Mama zice despre copil: „Este copilul meu"; copilul zice despre mamă: „Estemama mea ". Ei bine, tot aşa vrea şi Dumnezeu să fielegătura dintre El şi noi, ca să putem spune despre El, cum sc spune de atâtea ori în Psalmi: „ Tu eşti Dumnezeul meu".Mă tem că tu n-ai trăit şi nu trăieşti în legătură cu Dumnezeu. El n-are, în inima şi în viaţa ta, locul careI se cuvine. Tu nu te gândeşti la El şi nu-ţi pasă dacă gândurile tale. vorbirea şi purtarea ta îi plac Lui sau nu. Ţi se pare că dacă nu-Ltăgăduieşti pe faţă, aceasta este o dovadă că şi tu crezi în El; dar te amăgeşti. A spune câteodată în mintea ta că există Dumnezeu,dar a-L nesocoti în viaţă, călcându-I voia. înseamnă a tăgădui pe Dumnezeu. Este bine să privim lucrurile în faţă şi să le spunem peadevăratul lor nume. De ce să ne înşelăm singuri? Şi dacă aşa stau lucrurile, atunci ce legătură este între tine şi Dumnezeu?Mulţi au ajuns aşa de departe cu tăgăduirea lui Dumnezeu, încât se ruşinează să mai rostească Numele lui Dumnezeu şi-L înlocuiesccu alte nume. Cât de des se aud cuvinte ca acestea: „Cerul să se îndure de noi.1') „Natura 1-a făcut aşa'\ „Soarta nemiloasă 1-a răpitdin mijlocul nostru '\„Norocul 1-a ajutat"; şi multe altele! Numele acestea le sună mai plăcut, fiindcă de Numele lui Dumnezeu le esteruşine.Cum stai tu în această privinţă, iubite cititor? Ce legătură este între tine şi Dumnezeu? Este El Dumnezeul tău? Are El cel dintâi loc îngândirea ta, în inima şi în viaţa ta? Te temi tu cu adevărat de El? îi eşti recunoscător? îl asculţi? îi eşti supus în totul? Poate El, care leştie pe toate, să privească cu plăcere în trecutul tău. înăuntrul inimii tale, în viaţa ta de acum? Privirea Lui nu descoperă ea, la tine.nimic vrednic de osândit? Nu trece mai departe cu citirea până nu tc-ai cercetat bine în lumina acestor gânduri şi întrebări.2. „Sănu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai dejos decâtpământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu Ic slujeşti..."
 
Din vremurile depărtate şi până în ziua de astăzi, oamenii şi-au făcut chipuri de lemn, de fier, de piatră, de argint, de aur; îngenunchează înaintea lor, vorbesc cu ele ca şi cum ar fi vii şi se închină astfel înaintea lucrării mâinilor lor (Ieremia 1: 16). Acestechipuri fară viaţă se numesc idoli.Vorbind de acest lucru, care este o urâciune înaintea lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune că oamenii „s-au fălit că sunt înţelepţi, şicând colo au înnebunit, pentru că au schimbai slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, care seamănă cu omul muritor"(Romani 1:23). Idol este orice lucru care ia, în ochii şi în inima omului, locul Dumnezeului celui viu şi nevăzut. Şi cât de mulţi idoli mai sunt!Idol este şi banul sau averea, când ţii la ban sau la avere mai mult ca la orice. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Efeseni (5: 5):„Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, a-are parte de moştenire în împărăţia lui Cristos şi a Iui Dumnezeu ",Idol este şi pântecele, când ţii la mâncare sau la băutură mai mult ca la Dumnezeu. „Dumnezeul lor este pântecele", scrie apostolulPavel m Epistola către Filipeni 3: 19.Idol poate să-ţi fie soţul, soţia sau copilul, la care ţii mai mult ca la Dumnezeu. Domnul Cristos zice; „Cine iubeşte pc tată ori pemamă, mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic deMine" (Matei 10: 37).Deci, este cu putinţă ca cineva să iubească cele văzute mai mult decât pe Cel-Nevăzut. Lucrul acesta se poate observa, cu uşurinţă,pretutindeni. Când, de pildă, unui om i-a murit copilul şi, în durerea lui, începe să se certe cu Dumnezeu că i-a luat copilul, aceastadovedeşte că, pentru acel om, copilul a fost un idol.Cel mai rău dintre toţi idolii este eul tău, adică iu însuţi. Când nu urmăreşti decât folosul tău, interesul tău sau plăcerea ta; când nutrăieşti decât pentru tine însuţi, atunci tu singur îţi eşti dumnezeul tău, adică idolul său.Cercetează-te bine, iubite cititor, şi vezi încotro se îndreaptă mai mult gândurile talc, grijile tale, plăcerea ta, inima ta, şi vei descoperiimediat cine este idolul sau idolii tăi.3. „Să nu ici în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul mi va lăsa nepedepsit pe cel ce valuaîn deşert Numele Lui".Când auzi rostindu-se numele unui om pe care-1 cunoşti, imediat îţi vine în minte chipul lui. Dacă este o persoană pe care o respecţi,o iubeşti, numele ei trezeşte în tine simţăminte plăcute; dacă, însă, nu ţii la el, simţămintele tale vor fi altele. Astfel, numele şi fiinţacuiva sunt nedespărţite în mintea noastră. Cine cinsteşte pe un om cinsteşte şi numele acelui om; cine îşi bate joc de numele cuiva îşi bate joc şi de cine poartă acel nume.Tot aşa este şi cu Dumnezeu: Numele şi Fiinţa Lui sunt una. Dacă s-ar ţine seama numai de atât: că Dumnezeu este nemărginit demare şi prezent în orice loc, că El le-a făcut pe toate şi le poartă de grijă, că El le vede pe toate şi le judecă pe toate, că este sfânt şi înfricoşat, încă ar trebui ca Numele Lui să fie rostit cu teamă, cu respect, cu recunoştinţă şi cu iubire.Unii evrei credincioşi din vremea de demult se temeau să rostească Numele iui Dumnezeu, ca nu cumva să-L necinstească în vreunfel; iar un credincios de mai târziu, de câte ori rostea Numele lui Dumnezeu, îşi lua pălăria de pe cap.Dacă judecăm, în lumina acestor fapte, felul cum rostesc şi folosesc oamenii de azi Numele lui Dumnezeu, ne vom încredinţa cât demult îl necinstesc şi-L batjocoresc ei.„Ce mai faci?"întreabă cineva pe un cunoscut, „Slava Domnului, bine! "răspunde cel întrebat, cu toate că nici prin minte nu-i trece săslăvească pe Dumnezeu. El zice aşa, fiindcă aşa merge vorba, Iar prin aceasta Numele lui Dumnezeu este necinstit. Ce ai zice cândcineva ar striga întruna şi fără nici un rost numele tău?Ti-ar plăcea? Cred că nu. Mai degrabă ai zice: „Asta îşi bate joc de mine!"„Of, Doamne, Doamne!" sau „Of, Doamne, Dumnezeule!" sau „Pentru Numele Iui Dumnezeu!" zice omul la supărare, fără nici un gândla Dumnezeu şi la ajutorul Lui. Nu face oare să ne întrebăm: Ce caută Numele sfânt al lui Dumnezeu în toanele păcătoase ale omului?Ce are El de-a face cu enervările şi supărările sale?„Pe Dumnezeul meu!" sau „Zău aşa!" (cuvântul „zău" este un cuvânt vechi românesc care înseamnă „Dumnezeu") sau şi mai greu„Samă bată Dumnezeu!" sau „Sămă trăzneascăDumnezeu din cer!"şi alte jurăminte de felul acestora se rostesc fără pic de sfială sauteamă; şi, astfel, oamenii iau pe Dumnezeu ca martor la nimicurile lor, ba chiar la minciunile şi înşelătoriile lor.,JVu l-ar mai răbda Dumnezeu!" şi alte blesteme de soiul acesta umblă din gură în gură, fără ca oamenii să se gândească cât de greupăcătuiesc prin aceasta.Ce să mai zicem de înjurăturile pe care le auzim la tot pasul din gura celor mari, ca şi a celor mici! Ele sunt aşa de murdare, încât nuse pot scrie, şi sunt aşa de răspândite, de parc-am fi într-o ţară, care, mai mult ca oricare alta, şi-a ales să batjocorească Numele luiDumnezeu.De foarte multe ori, Numele lui Dumnezeu este rostit şi chemat şi în acele lucruri curat drăceşti, cum sunt descântecele, vrăjitoria,ghicitul, spiritismul şi altele.Iubite cititor, n-ai nimic pe cuget în această privinţă?4. „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-fi faci lucrul tău; dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nicivita ta, nici străinul care este în casa ta ".A sfinţi un lucru înseamnă a-1 deosebi, a-1 pune deoparte pentru Dumnezeu. De pildă, cortul făcut de Moise şi toate lucrurile din el senumeau sfinte sau sfinţite, fiindcă nu se foloseau decât pentru Dumnezeu. Dintre zilele săptămânii, evreii sfinţeau, adică deosebeau,ziua a şaptea, numită ziua de Sabat. Cei dintâi creştini au sfinţit, adică au deosebit, ziua întâi a săptămânii, zi în care a înviat DomnulCristos şi în care S-a pogorât Duhul Sfânt. Această zi este duminica, cuvânt care înseamnă „ziua Domnului". Ai sfinţit tu această zi?

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ionel26 liked this
waltdisne liked this
svayambhu liked this
genuis liked this
genuis liked this
Burcan Adrian liked this
Burcan Adrian liked this
sbota liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->