Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Roman 2003

Roman 2003

Ratings: (0)|Views: 72 |Likes:
Published by ghet

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: ghet on Sep 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
Curs 1
: Izvor al obligatiei, CONTRACTUL
Reprezinta manifestarea de vointa a 2 sau mai multe persoane ca au capacitatea juridica prevazuta de lege in scopul realizarii unui efect juridic determinat. Evolutia formelor contractuale in dreptul roman e similara cu evolutia tuturor institutiilor fundamentale in sensul cade la o faza formalista s-a trecut in epoca clasica la o faza consensualista. Astfel primele formecontractuale romane sunt contractele formale: NEXUM, VERBIS (contractele verbale) siLITTERIS (contractele literale).Pentru a fi valabil incheiate, aceste contracte presupuneau respectarea stricta a unor conditii constand in prezenta martorilor, pronuntarea unor cuvinte solemne sau in inscrierea unor expresii intr-un registru special. Incepand cu epoca clasica, alaturi de categoria contractelor formale sunt folosite si contractele reale (care presupun remiterea efectiva a bunului) sicontractele consensuale (incheiate pe baza simplului consimtamant –SOLO CONSENSU) fararespectarea nici unei formalitati prestabilite.Romanii faceau distinctie intre notiunea de contract si notiunea de pact.Pactul era simpla intelegere a partilor fara respectarea nici unei formalitati, aceastamanifestare fiind exprimata chiar cu nerespectarea unor conditii privind capacitatea.Diferenta esentiala dintre contract si pact se observa in materia sanctionarii juridice aneexecutarii, executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiei de catre debitor. Dacaorice fel de obligatie a creditorului contractual e sanctionata printr-o sanctiune, in materia pactului era operabil principiul ca dintr-un singur pact nu se naste nici o actiune.ELEMENTELE ESENTIALE ALE CONTRACTULUIOrice contract roman era valabil incheiat daca erau respectate urmatoarele 3 elementeesentiale : capacitatea partilor, consimtamantul, obiectul.La sfarsitul epocii clasice unii juristi au tratat si un al 4-lea element numit cauzacontractului.Abordarea cauzei ca element esential e secventiala si insufiecienta, motiv pentru care pentru dreptul roman se considera ca fiind esentiale doar primele 3 elemente.Capacitatea : ca regula, in dreptul roman, toate persoanele sunt capabile sa incheie contracte.Incapacitatea era o exceptie si in consecinta trebuia prevazuta expres in lege sau inedictul pretorului. Nu au capacitate de drept/de folosinta urmatorii : sclavii, peregrinii fara iuscomercii, fii de familie cu mentiunea ca de la sfarsitul republicii ei primesc capacitatea de drept,mai putin in privinta contractelor de imprumut de bani, sotia casatorita CUM MANU (intra sub puterea sotului). Nu au capacitate de fapt/de exercitiu urmatorii :
risipitorul averii risipite (PRODIGUL) – nu putea sa devina debitor (doar creditor)
minorii mai mici de 25 de ani (pot fi doar creditori)
femeia casatorita SINE MANU (nu intra sub puterea sotului) – putea sa incheie contractedoar cu acordul tutorelui, dar de la sfarsitul epocii clasice dispare institutia tutelei asuprafemeii maritate
 
Consimtamantul : manifestarea de vointa a cel putin 2 persoane cu scopul de a se produce unefect juridic determinat. Vine de la exprimarea latineasca “CUM SENTIRE” (a simti in modcomun)
principiul : in materia constimtamantului trebuie sa se exprime cel putin 2 vointe. Cutitlu de exceptie juristii romani au dat eficienta juridica si unor 3 categorii de promisiuniunilaterale :1.POLLICITATIO (manifestarea de vointa a unui candidat la o functie publica constand in promisiunea solemna fata de comunitate ca va indeplini un anumit pact)2.VOTUM (promisiunea solemna fata de o divinitate)3.INDICIUM (promisiunea publica de recompensa a celui care va aduce inapoi un sclavfugit sau un lucru pierdut)Consimtamantul trebuie sa fie serios, sincer si neviciat.
Consimtamantul e serios atunci cand e dat in scopul de a produce un efect juridic sinu atunci cand e dat doar in spirit de gluma. (IOCANDI CAUSA)
Consimtamantul e sincer atunci cand actul public incheiat reprezinta vointa reala a partilor. Nu e sincer consimtamantul simulat dat atunci cand partile incheie in modreal, dar secret un act juridic si in mod public, dar fictiv incheie un alt act juridic(EX: contractul de vanzare-cumparare e incheiat public cu scopul de a ascunde un actde donatie)Iustinian a prevazut ca actul simulat e valabil doar daca si actul real (incheiat de parti)indeplineste toate conditiile de valabilitate.
Consimtamantul e neviciat cand e dat prin eroare, smuls prin dol sau din teama provocata de violentaDolul si teama provocata de violenta au fost considerate in dreptul roman atat vicii deconsimtamant, precum si delicte pretoriene.Eroarea (ERROR / IGNORANTIA) este reprezentarea falsa asupra realitatii avand caefect nulitatea actului juridic incheiat in aceste conditii. Desi juristii romani au tratat atat eroareade fapt, cat si eroarea de drept, ca principiu, doar eroarea de fapt e un veritabil viciu deconsimtamant.Atrage nulitatea actului juridic urmatoarele tipuri de eroare :
ERROR IN NEGOTIO (asupra naturii juridice a contractului incheiat)Exemplu : X lasa un bun in depozit considerand ca a incheiat un contract de depozit, pe cand Ycrede ca a incheiat un contract de comodat.
ERROR IN PERSONA (asupra persoanei cocontractantului esentiala atunci candcontractul incheiat in considerarea calitatilor unei persoane determinata – intuitu personae)
ERROR IN CORPORE (asupra naturii obiectului juridic material al contractului)Eroarea asupra calitatii obiectului juridic material (ERROR IN SUBSTANTIA) nu aveaca efect nulitatea actului juridic atunci cand contractele se incheiau prin procedee formaliste.Odata cu dezvoltarea practicii contractelor consensuale si acest tip de eroare a devenit un viciude consimtamant.Obiectul (ID QUOD DEBETUR – ceea ce se datoreaza) – reprezinta prestatia debitorului fata decreditorul sau. Conditiile de valabilitate sunt :
sa fie posibil din punct de vedere fizic si juridic.Din punct de vedere fizic e imposibil obiectul ce nu se gaseste in stare materiala
 
Din punct de vedere juridic, e imposibil obiectul ce nu se gaseste in circuitul juridic civil
sa fie licit adica in acord cu legea si cu bunele moravuri (Ex. : e nula obligatia ce are caobiect o succesiune viitoare)
sa fie determinat sau sa existe posibilitatea determinarii sale (in cazul bunurilor de gen,determinatea obiectului trebuie intotdeauna sa fie facuta prin masurare, cantarire,numarare). Ex. : e nula obligatia ce are ca obiect instrainarea de grau (debitorul se poateelibera de obligatie prin remiterea unui singur bob de grau).
sa prezinte interes pentru creditor.Daca nu are interes contractual, creditorul nu are nici un interes procesual si in consecinta nu poate solicita executarea silita a obligatiei de catre debitorul sau.Cauza nu reprezinta un element esential al contractului pentru toti jurisconsultii romani. Pentruunii, cauza reprezenta scopul urmarit de carte parti in realizarea obiectului contractual. Inteleasaca fiind cauza finala, aceasra e un element obiectiv care nu trebuie confundat cu mobilul saumotivul urmarit de catre parti care e un element subiectiv si variabil de la o persoana la alta.Exemplu: e cauza scopul vanzatorului de a primi banii, dar e motiv interesul vanzatorului de acumpara cu acesti bani o alta proprietate.La sfarsitul epocii clasice, odata cu dezvoltarea formelor contractuale reale a aparut sinotiunea de cauza eficienta = fundament juridc necesar pentru valabila incheiere a contractului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->