Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TIẾP TUYẾN CỦA CÁC ĐƯỜNG CÔNIC

TIẾP TUYẾN CỦA CÁC ĐƯỜNG CÔNIC

Ratings: (0)|Views: 2,023 |Likes:
Published by nganhangdethicuatoi

More info:

Published by: nganhangdethicuatoi on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
TIẾP TUYẾN CỦA CÁC ĐƯỜNG CÔNICTiếp tuyến đối với đường tròn:Dạng 1: Lập phương trình tiếp tuyến của đường trònPHƯƠNG PHÁP:Cho đường tròn (C) có tâm I(a,b) và bán kính R.Để lập phương trình tiếp tuyến (d) của đường tròn (C) thỏa mãn điều kiện K, ta có thểlàm như sau:Cách 1:-Dựa vào điều kiện K ta giả sử được đường thẳng (d) có phương trình:(d): Ax+By+C=0- (d) là tiếp tuyến của (C) <=> d(I,(d))=R - Kết luận về tiếp tuyến (d)Chú ý: Các điều kiện K thường gặp:Tiếp tuyến đi qua điểm M cho trước, khi đó: Nếu M(x
o
,y
o
)
(C) (tức là P
M/(C)
=0),ta có ngay:(d): qua M(x
o
,y
o
)vtpt IM(x
o
-a,y
o
-b)<=>(d):(x
o
-a)(x-x
o
)+(y
o
-b)(y-y
o
)=0<=>(d)):(x
o
-a)(x-a)+(y
o
-b)(y-b)=R 
2
(Phân đôi tọa độ) Nếu P
M/(C)
<0 <=> M ở trong (C) => không tồn tại tiếp tuyến kẻ từ M tới (C) Nếu P
M/(C)
>0 <=> Mở ngoài (C) => tồn tại 2 tiếp tuyến kẻ từ M tới (C). Ta được (d) điqua M có phương trình:(d): A(x-x
o
)+B(y-y
o
)=0 <=> (d): Ax+By-Ax
o
-By
o
=0Tiếp tuyến song song với đương thẳng (
): Ax+By+C=0, khi đó:(d): Ax+By+D=0Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (
): Ax+By+C=0, khi đó:(d): Bx-Ay+D=0Tiếp tuyến có hệ số góc k, khi đó:(d): y=kx+mTiếp tuyến tạo với đường thẳng (
) một góc
α 
, khi đó ta sử dụng hai công thức:
baba
.cos
=
α  
, với a,b lần lượt là vtcp của (d), (
)
2121
1tan
+=
α  
, với k 
1
,k 
2
lần lượt là hệ số góc của (d), (
)Cách 2: tìm tiếp điểm rồi sử dụng phương pháp phân đôi tọa độ:Giả sử M(x
o
,y
o
) là tiếp điểm, khi đó:Phương trình tiếp tuyến có dạng:(d): x.x
o
+y.y
o
-a(x+x
o
)-b(y+y
o
)+c=0 (1) (hoặc (x-a)(x
o
-a)+(y-b)(y
o
-b)=R 
2
)Điểm M
(C) có dạng: x
o2
+y
o2
-2ax
o
-2by
o
+c=0 (2) (hoặc (x
o
-a)
2
+(y
o
-b)
2
=R 
2
Sử dụng thêm điều kiện K của giả thiết, ta thiết lập thêm một phương trình theox
o
,y
o
(3)Giải hệ tạo bởi (2),(3) ta được tọa độ tiếp điểm rồi thay vào phương trình (1) ta được phương trình tiếp tuyến cần tìm.Dạng 2: Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai đường trònPHƯƠNG PHÁP:Cho hai đường tròn(C) có tâm là I(a,b) và có bán kính R (C’) có tâm là I’(a’,b’) và có bán kính R’
 
Để lập phương trình tiếp tuyến chung ta làm như sau:Giả sử (d): Ax+By+C=0, với A
2
+B
2
>0 là tiếp tuyến chung của (C) và (C’).Thiết lập điều kiện tiếp xúc của (d) với (C), (C’)d(I,(d))=R d(I’,(d))=R’kết luận về tiếp tuyến chung (d)chú ý: Nếu (C)và (C’) ngoài nhau sẽ có 4 tiếp tuyến chung. Nếu (C)và (C’) tiếp xúc ngoài sẽ có 3 tiếp tuyến chung Nếu (C)và (C’) cắt nhau sẽ có 2 tiếp tuyến chungNếu (C)và (C’) tiếp xúc trong sẽ có 1 tiếp tuyến chung Nếu (C)và (C’) nằm trong nhau sẽ không có tiếp tuyến chungTiếp tuyến của elipĐịnh lí:Trong mặt phẳng Oxy, cho elip (E) và đường thẳng (d) có phương trình:
1:)(
2222
=+
b ya x E 
& (d): Ax+By+C=0, với A
2
+B
2
>0Điều kiện cần và đủ để (d) tiếp xúc với (E) là:A
2
a
2
+B
2
 b
2
=C
2
Dạng 1: Lập phương trình tiếp tuyến của (E)Để lập phương trình tiếp tuyến của (E) thỏa mãn điều kiện K 
Cách 1:Dựa vào điều kiện K ta giả sử đường thẳng (d) có phương trình :(d): Ax+By+C=0(d) là tiếp tuyến của (E) <=> A
2
a
2
+B
2
 b
2
=C
2
Kết luận về tiếp tuyến (d)Chú ý: Nếu M(x
o
,y
o
)
(E) (tức là P
M/(E)
=1), ta có ngay:
1..:)(
2020
=+
b y ya x x
(Phân đôi tọa độ) Nếu P
M/(E)
<1 <=> M ở trong (E) => không tồn tại tiếp tuyến kẻ từ M tới (E) Nếu P
M/(E)
>1 <=> M ở ngoài (E) => tồn tại 2 tiếp tuyến kẻ từM tới (E)Ta được (d) đi qua M có phương trình :(d): A(x-x
o
)+B(y-y
o
)=0
Cách 2: Tìm tiếp điểm rôi sử dụng phân đôi tọa độ(Giống với đường tròn)Dạng 2: Lập phương trình tiếp tuyến chung:Giả sử (d): Ax+By+C=0 là tiếp tuyến chung của (C) và (C’)Thiết lập điều kiện tiếp xúc của (d) với (C) và (C’)Kết luận về tiếp tuyến chung (d)Tiếp tuyến của Hypebol:Định lí: Trong mặt phẳng Oxy, cho (H) và đường thẳng (d) có phương trình:
1:)(
2222
=
b ya x H 
& (d): Ax+By+C=0, với A
2
+B
2
>0Điều kiện cần và đủ để (d) tiếp xúc với (H) là:A
2
a
2
-B
2
 b
2
=C
2
Lập phương trình tiếp tuyến của (H)
Cách 1: Dựa vào điều kiện K ta giả sử đường thẳng (d) có phương trình :(d): Ax+By+C=0(d) là tiếp tuyến của (H) <=> A
2
a
2
-B
2
 b
2
=C
2
Kết luận về tiếp tuyến (d)

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mainguyen4068633 liked this
hovantanvn liked this
duongdoanze liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->