Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista_Hofigal_nr_22

Revista_Hofigal_nr_22

Ratings: (0)|Views: 710 |Likes:
Published by java_qsd721

More info:

Published by: java_qsd721 on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
 
www.hofgal.eu
 
 
numărul 22
 
 
Aprilie / Mai 2010
 
 
www.revistahofgal.ro
 
Cu Ştefan Maneade 20 de ani descifrămlumea plantelor 
 
Parteneri
SUMAR
HOFIGAL la 20 de ani 
O viaţă petrecută în “linia întâi” a bătălieipentru binele semenilor săi
 
pag.2-4
Calitatea profesiei de medic la Hogal- responsabilitate, pasiune şi profesionalism -
 
pag.5-7
Un bilanţ meritoriu în diplome şi medalii laaniversarea a 20 de ani de la îninţarea HOFIGAL
 
pag.8-9
Lider de piaţă pe segmentul suplimenteloralimentare naturale
 
pag.10
Trasabilitatea produselor Hogal din culturileecologice la produse nite bio
 
pag.11
 Alimentaţia raţională 
 Alimentaţia raţională - realitate sau utopie
 
pag.12-13
Sfaturi toterapeutice 
Suferinţa cardiacăcauzată de cardiopatia ischemică
 
pag.14-15
Sindroamele alergice
 
pag.16-17
Ulcerul şi gastritele primăvara
 
pag.18-19
Fitoterapia tulburărilor menstruale
 
pag.20-21
Infertilitate în cuplu
 
pag.22-23
Miracolele naturii 
Echinacea - pledoarie pentru sănătate
 
pag.24-25
Restituiri cu Ştefan Manea 
Două decenii, aceeaşi neobosită pasiune!
 
pag.26-27
Studii de caz 
Studiul clinic privind efectelesuplimentului alimentar Mag Anghinar
 
pag.28-29
Centre Medicale 
HOFIMED – mereu pentru sănătatea dumneavoastră
 
pag.30-31
Complexul de Terapie Naturală „Alexandra”
 
pag.32-33
Valori româneşti 
Prof. Dr. Chimist Mircea Iovu la ceas aniversar
 
pag.34
Parteneri 
Cavalerii Danubieni, parteneri de succes ai Hogal S.A.
 
pag.35
Eveniment 
“Dacă oportunitatea încă nu a bătut la uşă,atunci construieşte o uşă!”
 
pag.36
Participare HOFIGAL la Proinvent şiPrima Conferinţă Naţională de Gemoterapie
 
pag.36
Primul Forum Farmaceutic Austria - România
 
pag.37
 ABC-ul Naturii 
Muguri de ARC...
 
pag.38-39
Pagini din istoria farmaciei 
Din colecţiile muzeului Brăilei
 
pag.40-41
Editorial 
 
pag.42-43
Cititorii întreabă, medicul răspunde 
Soluţii toterapeutice pentru dischinezie biliarăşi steatoză hepatică
 
pag.44-46
Noutăţi terapeutice 
 ALEXANDRA - cremă pentru îngrijirea călcâielorşi a zonei plantare
 
pag.47
 Adrese utile 
 
pag.48
HOFIGAL, 20 de anide calitate
 
l
 
HOFIGAL
 
- Natură şi Sănătate
l
 
Aprilie / Mai 2010
 
1
20
de ani
HOFIGAL
Editorial
Dipl. Ing. chim.
ŞTEFAN MANEA
Director General HOFIGAL
- continuare în pagina 42 -
Dle Director general vă propun ca pen-tru început în dialogul nostru să evo-caţi succint acele momente de pionierat în înfinţarea frmei Hofgal. Practic,ce va determinat ca la scurt timp de laRevoluţia din Decembrie 1989, în acelevremuri conuze sub aspectul stabilită-ţii economico sociale şi juridice, să pu-neţi piatra de temelie la o societate cuun asemenea profl, unic pe atunci? 
 
 În 1990, imediat după revoluţie, aveam ormatăconvingerea că acesta este viitorul drum către Natură.Cunoşteam industria chimică armaceutică de pe totglobul. Am lucrat câţiva ani la „REVISTA DE CHIMIE” aCAER. Astel, am putut  la curent cu tot ce realizasechimia în general, în special chimia aplicată. Începu-se o modă, de a produce medicamente imitând natura(digoxine, scopolamine, silimarină, etc), dar toate pro-dusele aveau o toxicitate incomparabil mai mare decâtmodelul natural.Această enigmă a ost justicată prin impurităţi,randament, etc. Cert este că organismul uman nu le ac-ceptă, comparativ cu produsele naturale. Atunci am re-alizat că a  natural este una şi a  de sinteză este cu to-tul altceva. Aş da un exemplu: ASPIRINA de sinteză estepractic limitată, până la interzicere, din cauza eectelorsecundare. Aspirina din coaja de salcie sau plop nu arenici o toxicitate. Iată de unde convingerea mea că dru-mul spre sănătate este unul unic: NATURA.Am ost invitat să lucrez în multe ţări ca: SUA, Ma-rea Britanie, la propunerea oştilor mei studenţi dinPolitehnică. În ebruarie 1990 am ost în Pakistan,unde un ost student ajunsese Prim-ministru. Îmi pro-punea sume „astronomice” să ac acolo o abrică. Nimicnu m-a determinat să rămân... În Italia am ăcut o specializare; patronul îmi pro-punea să preiau conducerea unei abrici. Nu am accep-tat, deoarece doream un singur lucru: FLORA DE EXCEP-ŢIE A ROMÂNIEI să e valoricată PENTRU ROMÂNIA.Am avut greutăţi enorme. Există persoane, ce lu-crează cu mine şi astăzi, după 20 de ani, care ştiu cămergeam să mă odihnesc acasă de două ori pe săptă-mână, că am dormit pe un pat de metal, că am semă-nat plante, am prăşit, am recoltat. Mi-am vândut ulti-ma maşină, un at 850, am ipotecat casa, totul pentrucredinţa în visul meu...Dna Director Economic Elena Bizim mergea cumine zilnic la bancă. În perioada aceea am gândit pro-gramul de dezvoltare şi am prevăzut pentru 5 ani (du-rata împrumutului) o creştere anuală de 50-60%; mi-azis
 „Nu este cam mare îndrăzneala?” 
. Dar împrumutul aost dat rapid înapoi pentru că dobânda de 9% a cres-cut într-o lună la 16%. Pericolul sesizat m-a oprit de la împrumutul bancar. Am început să vând tot ce aveam.Omul care a avut incredere, Ing. Traian Marin, mi-a dat împrumut echivalentul valorii unei maşini, ără să îmiceară garanţii; a ost pentru acel moment un înger şi,ca el au mai ost alţi câţiva îngeri. Într-un an am scăpat de datorii.
Pentru o mai mare obiectivitate, vă rog dle Ştean Manea să punctaţi câtevarepere din evoluţia în timp a societăţiicreate de dumneavoastră.
Hogal a ost îninţată la 17 aprilie 1990. Denu-mirea de Hogal vine de la
H
meopatie,
F
totera-pie,
G
enice. Până în prezent am dezvoltat parteatoterapeutică şi galenică; suntem într-un avansatproces de a pune al dispoziţia publicului şi variante detratament homeopatic. Am început cu o activitate re-strânsă, de abricare a substanţelor active de originevegetală ca materii prime pentru producătorii de me-dicamente, suplimente alimentare şi cosmetice. La nu-mai un an de la îninţare, am ieşit pe piaţă cu prime-le două produse concepute şi realizate în regie proprie.Astăzi, când împlinim două decenii de activitate, avemun portooliu de peste 450 de produse. Suntem singu-ra rmă de producţie de medicamente naturale cu ca-pital integral românesc.
Din punctul dumneavostră de vedere,ce este defnitoriu în activitatea frmei pe care o conduceţi? 
Suntem o companie integrată, specializată în a-bricaţia produselor exclusiv naturale, având caracteris-tic aptul că ne producem majoritatea materiilor prime în serele şi pe terenurile agricole proprii. Materiile pri-me vegetale olosite se obţin complet controlat, în ca-drul unei agriculturi convenţionale, afată în plin pro-ces de conversie la agricultură ecologică. Iniţial, s-auecologizat terenurile prin cultivare succesivă de speciidiverse de plante ce au extras din sol toate substanţe-le care ar  putut impurica viitoarele recolte. Plante-le olosite ca surse de materii prime se cultivă ără în-grăşăminte chimice, erbicide, stimulatori şi alte tipuride tratamente de protecţie, ce ar  putut să impuriceculturile realizate şi, implicit produsele nale. La Ho-gal toate produsele sunt obţinute pe baza unor reţeteşi tehnologii proprii, brevetate, multe dintre acestea -ind premiere mondiale absolute.Deviza activităţii companiei noastre este asigura-rea calităţii, ecacităţii şi siguranţei tuturor produse-lor, precum şi obţinerea de ingredienţi activi de naturăvegetală ce corespund în totalitate normelor ecologi-ce internaţionale în vigoare. Toate etapele procesului,de la cultivare (pre-procesare, procesare plantă), pânăla aza de produs nit sub ormă de medicamente, su-plimente alimentare, cosmetice şi ceaiuri, respectăcerinţele internaţionale privind cultivarea, recoltareaşi prelucrarea plantelor. Din punct de vedere al cali-tăţii produselor, indierent de etapă, acestea îndepli-nesc cerinţele Farmacopeei Europene, completată cualte armacopei de circulaţie internaţională, precum şiexigenţele de calitate proprii lozoei Hogal. Scopultehnologiilor noastre este de a obţine produse cu toa-te componentele naturale, cât mai aproape de natură.De altel „imitarea” naturii ne asigură şi nivelul înalt alcalităţii.
Cum se materializeză aceste exigenţede calitate? 
Laboratoarele de control al calităţii produselorsunt dotate cu echipamente moderne şi operează cuun personal instruit, cu multă experienţă. Toate mate-riile prime procurate sau proprii, precum şi produselenite, sunt supuse unor controale interazice. La rân-dul lor, toate liniile de abricaţie respectă cerinţele deuncţionare GMP şi toate standardele de calitate euro-peană.Echipamentele tehnologice de producţie, de mă-sură şi control, sunt de ultimă generaţie. Dotarea teh-nică modernă şi numeroasele tehnologii proprii, breve-tate, prezentate la saloanele de inventică şi premiate latârgurile internaţionale, au ăcut ca produsele HOFIGALsă se constituie în adevărate premiere pe plan mondial.Aş da aici doar câteva exemple.
După 20 de an  sunt cnvns cădrumu spre sănătateeste unu unc:
NATURA

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
daria2000 liked this
Dan liked this
Dan liked this
florentinu liked this
niela_ela liked this
rorona liked this
viorica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->