Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Ukrainian Weekly 1951-33

The Ukrainian Weekly 1951-33

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
www.ukrweekly.com
The Ukrainian Weekly was founded in 1933 to serve the Ukrainian American community and to function as a vehicle for communication of that community's concerns to the general public in the United States. Today the English-language newspaper publishes news about Ukraine and Ukrainians around the world; its readership, though mostly North American, is worldwide. The Ukrainian Weekly's editorial offices are in Parsippany, NJ; a full-time press bureau is located in Kyiv, capital of Ukraine. It is published by the Ukrainian National Association, a fraternal benefit life insurance society, based in Parsippany, NJ. Read more at www.ukrweekly.com
www.ukrweekly.com
The Ukrainian Weekly was founded in 1933 to serve the Ukrainian American community and to function as a vehicle for communication of that community's concerns to the general public in the United States. Today the English-language newspaper publishes news about Ukraine and Ukrainians around the world; its readership, though mostly North American, is worldwide. The Ukrainian Weekly's editorial offices are in Parsippany, NJ; a full-time press bureau is located in Kyiv, capital of Ukraine. It is published by the Ukrainian National Association, a fraternal benefit life insurance society, based in Parsippany, NJ. Read more at www.ukrweekly.com

More info:

Published by: The Ukrainian Weekly on Sep 05, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2010

 
11
Bg^
CCS
KG
E}}}W}g@TAU^^D]KO
g} E
ZИЬЖїпсъта УЙМВПППИ
macjcnu `awn okrn }`ai ekwnrnm
c}
Nwnrskin$u k|cickiu
ki c}
`awnbnni acrnm
bs
}`cu }con* ciej~mcid
}`n
ucjjs aim crrnu|kiucbjn kinkg
a
^)U)Unia}kr
}k
}`n nggne} }`a} Tnu} \kci}
aim
Aiia|kjcu u`k~jm
bn
abkjcu`nm)B~} `nrn arn ukon
kg
k~r }`k~d`}u
Y"
Ci
}`n
oa}}nr)
U~||jnoni}
>=
в Дж) Н)
Мкоьаиа6
4
ДмийьнйпйкТоз* ’Свйбйна"8 BNgdni hHhF;; ” Тож)
Х) П)
Сйщдх8 BNrdni =/1<1Ѝ
1=/<254
>( ci
}`n ^ic}nm U}a}nu6
4%
Njunt`nrn
TNNFJS8
Ik) 55
HNRUNS EC]S
aim INT
SKRF* OKIMAS* A^D^U]
15* 13>1
WKJ^ON
PCP
Inwama Unia}kr \rk|kunu
Acm }k
^imnrdrk~im Okwnoni}uCc}Ukwcn} ^ickc]yFrnojci
Acou
Oniaecid Bjau} a} ^fracin
Unia}kr OeEarrai
kg
Inwama
`au
ekon
k~}
tc}`
a
gja}rcd`} rneko¯onima}cki }`a}
}`n
Ukwcn} R~uucaimce}a}kru`c|
bn
kwnr}`rkti
"bs ajj
onaiu
a} k~r
mcu|kuaj*
ci
ekienr}tc}`
}`n
u~bhne}u
kg
}`a} mce}a}kr¯
u`c|)"
h*
]k }`cu
nim* Or)
OeEarrai |rk¯
|kunu8
"Oapco~o u~||kr}
gkr
~imnr¯drk~im ciu~rdni} drk~|u ciucmn
}`n
Ekoo~icu} u|`nrn
kg
eki}rkj)"]`n Inwama Unia}kr ajuk rneko¯onimu
}`n
brnafcid
~| kg
mc|jk¯oa}ce
aim
ekoonrecaj rnja}ckiutc}`
ajj
Ekoo~icu} ek~i}rcnu6
}`n
np|~jucki
kg }`n
)Frnojci dkwnri¯oni}
aim c}u
|~||n}u grko
ajj mn¯
eni} mnokera}ce ukecn}s* ciej~mcid}`n ^ic}nm Ia}ckiu6
}`n
gkroajekimnoia}cki
kg }`n
Ukwcn} r~jnrugkr
a
jkid arras
kg
u|necgce erconuadaciu} `~oaic}s”gkrenm jabkr*|kjcen }nrrkr* dniqecmn* mnicaju
kg
njnoni}ars ecwcj rcd`}u*
aim
oaisokrn6 k|ni
aim
nggne}cwn ekk|nra¯}cki tc}`
}`n
`~imrnmu
kg
}`k~¯uaimu
kg
g~dc}cwnu grko Ekoo~i¯cuo
ikt
jcwcid ocunrabjs
ci
Tnu}¯nri N~rk|n
aim ki }`n
grcidnu
kg
}`n Auca}ce eki}cini})Au okrn }`ai
kin
kbunrwnr
`au
|kci}nm
k~}* Or)
OeEarrai$u |rk¯drao
oas
unno mrau}ce
}k
ukon*b~}
c} cu a
jkdceaj*
aim
gkr}`rcd`}|rkdrao t`ce` ukkinr
kr
ja}nr tcjj`awn
}k bn
amk|}nm /"bs$]`n Tnu}nriia}ckiu bnea~un
f*ca
}`n
kijs
a|¯
|rkae` t`ce` tcjj daci u~||kr}
bn¯
`cim
}`n
Crki E~r}aci
aim
|rnwni}/a }`crm tkrjm
tar) Au
jkid
au }`n
|rnuni} r~jnru
kg }`n
Ukwcn} ^ickirnoaci
ci
|ktnr*
E`n
maidnr
kg a
tkrjm
tar aim
}niucki tcjj npcu})]`n Unia}kr$u |rk|kuaju tnrn jcif¯nm
~| bs
t`a}
`n
uasu
cu }`n
rnajtnafinuu
kg }`n
"Wkcen
kg
Aonr¯cea)""Nggne}cwn |rk|adaima*"
`n
uasu*"cu ciun|arabjn grko nggne}cwn
ia¯
}ckiaj |kjces)
Cg
}`n kggcecaj |kjcecnukg
}`n
mnokera}ce ia}ckiu
aim
nu|n¯ecajjs
}`n
^ic}nm U}a}nu* rnoaci`nuc}ai}
aim
ekig~unm*
tn eai
eki¯wns kijs
a
uniun
kg k~r
tnafinuuaim okraj hc}}nru) ^imnr }`kunecre~ou}aienu
}`n
nijardnoni}
kg
gaecjc}cnu
gkr
}raiuoc}}cid
k~r
onu¯uadn
eai
nwni |rkwn `arog~j*
gkr
}`n onuuadn c}unjg
oas bn
mngne¯}cwn)
Ci }`n
u}r~ddjn
gkr }`n
ocimaim uk~j
kg
oaifcim* u`nnr q~ai}c¯}s
cu ik
u~bu}c}~}n
gkr
q~ajc}s)"]`n gkrndkcid
cu
t`a} oais
ai
Aonrceai kbunrwnr
`au
bnni uascidgkr oki}`u)
C}
u}rnuunu
}`n
gae}}`a} t`ni Aonrceai gkrncdi |kjcescu tnaf
k~r
kggcecaj |rk|adaima
cu
tnaf)
]`n
oaci rnauki
gkr
gacj~rnuci
}`n
|au}
`au
bnni
}`n
u}raidnciekiucu}nies }`a}
`au
e`arae}nr¯cxnm
}`n
u|nne`nu
kg }`n
`cd`nu})Kgj'ecaju
kg }`n
^ic}nm U}a}nu”}`nnp|rnuunm bnjcng }`a} Frnojci
eai
rngkro*
eai
bnekon `kinu}*
eai
rcm c}unjg
kg c}u
nwcj ekiu|craecnuh~u}
bs
ta}e`cid
}`n
b~cjm/~|
kg
Aonrceai ocjc}ars u}rnid}`)/y
Or/
КсСмеемз /=£с1меоы }`a}Aonrceai |rk|adaima ahaciu} Eko¯o~icuo
`au
bnni "gkrnmkkonm
bn¯
ea~un
c} tau
dnarnm
}k
a||naunoni}kg
}`n
ninos)"
@n
uasu
c}
kggnruik `k|n
kr
`nj|
}k }`n
|nk|jnu
bn¯
`cim
}`n
Crki E~r}aci)
E`ceadk Usrae~un* Int Skrf* Mn}rkc}Sk~}` Drk~|u }k A||nar a} ^SJ/IAGnu}cwaj
kg
O~uce
aim
MaienCi Mn}rkc}
@namnm
bs a
~ic}nm e`kr~u
kg
sk~id |nk|jn grko Mn}rkc}
aim
u~r¯rk~imcid arnau* krdaicxnm nu|n¯ecajjs
gkr }`n 1=}`
Aii~aj Ekiwni¯}cki
kg }`n
^fracicai Sk~}`$uJnad~n
kg
Ikr}` Aonrcea* unwnrajkg
}`n
oku} k~}u}aimcid ucidcidaim maiecid niunobjnu grko aokidk~r sk~id dninra}cki ^fracicaiAonrceaiu tcjj hkci
ci
oafcid
}`n
Mn}rkc} gnu}cwaj
kin kg }`n
drna}nu}^fracicai o~uceaj nwni}u nwnr|rnuni}nm
ci
Ikr}` Aonrcea)@rs`krs Fs}au}s* mcrne}kr
kg
}`n ni}crn gnu}cwaj
aim
krdaicxnraim ekim~e}kr
kg
}g}n Mn}rkc} drk~|*`au jabkrnm jkid
aim
`arm tc}`
ajj
}`n gaecjc}cnu
a} `cu
ekooaim
ci
krmnr
}k
oafn
}`n
g=}` Ekiwni¯}cki onokrabjn
gkr ajj
}`kun
t`k
a}}nim }`cu ekocid Jabkr
Mas
tnnfnim ekiejawn)Mnu|c}n
}`n
oais mcggce~j}cnu*
}`n
drna} }raiuc} Жеїио
ci
Mn}rkc}
n}e)*
}`n sk~id |nk|jn eki}ci~nm
}k a}¯
}nim rn`naruaju
aim
gciajjs ag}nroais `k~ru
kg
`arm tkrf
}`n
gaonm* gkronr ekim~e}kr
kg }`n
"Kien adaci
}`n
Ukwcn} ^fracincu u`ktcid c}unjg
}k bn a
}`krici
}`n
ekjjne}cwn gjnu`
kg }`n
Oku¯ekt \kjc}b~rk"
cu }`n
k|niciduni}nien
kg a
u|necaj mcu|a}e`
bs
}`n |rkocini} Brc}cu` hk~riajcu}*Nmtarm Eraifu`at* t`ce` a||nar¯nm
ci
Jkimki$u Kbunrwnr
aim
]kr¯ki}k$u Djkbn
aim
Oacj (A~d~u}
=#)
M~rcid
}`n
jau}
gnt
tnnfu Oku¯ekt$u \rawma
`au
bnni nidadnm
ci
a u~u}acinm a}}aef
ki }`n
u|crc}kg ^fracicai ia}ckiajcuo* Eraif¯u`at brcidu
k~}
Ku}niucbjs*
}`n
a}}aef
cu
ekigcinm}k ^fracicai jc}nra}~rn*
b~} c} cu
ejnarjs trc}}ni bn}tnni
}`n
jcinu}`a}
ci
a}}aefcid enr}aci ^fraci¯cai trc}nru Okuekt
cu ci
rnajc}sa}}aefcid nwnrs au|ne}
kg
^fraci¯
cai"
jcgn
aim
ci
~i~u~ajjs oni¯aecid gau`cki*
`n
ammu)$]`n gae} }`a} Okuekt* ag}nr}`cr}s snaru
kg
`aru`js rn|rnuucwnae}cki* u`k~jm gcim
c}
inenuuars
}k
mnik~ien ^fracicai ia}ckiajcuouasu
a
dkkm mnaj
gkr }`n
u}rnid}`aim bc}}nrinuu
kg
gnnjcid
ci
}`a}uamjs/ba}}nrnm jaim*"
}`n
trc}nr|kci}u
k~}
A}
}`n
`ncd`}
kg c}u
k~}b~ru}\rawma iaonu
}tk
gcd~rnu* jnamnrukg ^fracicai ia}ckiajcuo
aim
un|¯ara}cuo*
kin kg
t`ko
`au ik}
bnnioni}ckinm
ci
|~bjce
ci
R~uuca
gkr
oais snaru*
}`n
k}`nr
kg
t`ko"`au inwnr*
}k os
fiktjnmdn*" bnnioni}ckinm
ajj8
Unoni \n}j~ra
aim
}`n rnbnj jnamnr U}n|`ni Baimnra)]`n wnrs gae} }`a} \rawma unnu
gc}
}k |rci} }`nun ikroajjs ~ioni¯}ckiabjn iaonu
a} ajj cu) ci
Eraif/u`at$u nu}coa}cki*
ai
cimcea}cki
kg
}`n mn|}`
kg }`n
Frnojci$u eki¯enri tc}`
}`n
jksaj}s
kg
^fracin)"C}
cu a
jksaj}s t`ce` tcjj inwnrbn
tki bs }`n
U}ajci rndcon*"Eraifu`at uasu)@n dknu
ki }k uas
}`a}
}`n
drna}b~jf
kg
mcu|jaenm |nrukiu
t`k rn¯
g~un
}k
rn}~ri baef
arn
^fracicaiu)Ciucmn ^fracin*
}`n
uokjmnrcid
rn¯
ucu}aien
kg }`n
|nauai}u
tau
brk~d`}
}k
jcgn adaci
bs
eki}ae}tc}` intekonru grko t`a}
`am
`c}`nr}k bnni \kjcu` ^fracin*
t`k
gk~d`} adaciu}
}`n
ekjjne}cwcxa}ckiau bc}}nrjs
au
}`ncr nau}nri ek~uciu`am gk~d`}
a
dninra}cki narjcnr)Ci ekiej~ucki
kg `cu
jnid}`s mcu¯|a}e`* t`ce`
tau
|rkocini}jsgna}~rnm
ci
bk}`
}`n
Kbunrwnr
aim
}`n Djkbn
aim
Oacj* Eraifu`atu}rnuunu }`a} "u}cjj* ag}nr
}`n ~i¯
}kjm u~ggnrcid
kg }`n
^fracin
a}
}`n `aimu
kg }`n
Dnroaiu* ag}nr}`n mn|kr}a}ckiu
aim }`n
`aru`|ar}s |~rdn
kg
gcg}nni oki}`u
adk)
}`n u|crc}
kg
ia}ckiajcu} rnucu}aien}k
}`n
Frnojci r~jn rnoaciu
uk
u}rkid }`a}
}`n
Okuekt Eni}rajEkooc}}nn gcimu
c}
$inenuuars
}k
abaimki
gkr }`n
okoni}
}`n |rn/
\RKG)
UKOAI UOAJ/U]KEFC\RKOK]NM
]K
G^JJ\RKGNUUKRU@C\\rkgnuukr Rkoai Uoaj/U}kefj*mcu}cid~cu`nm ^fracicai ue`kjaraim jji$d~cu}e a~}`krc}s
kg
ci}nria}ckia! rn|~}a}cki*
tau
rneni}js |rk¯ok}nm
}k
g~jj |rkgnuukru`c|
a}
Oar¯q~n}}n ^icwnruc}s t`nrn
`n `au
jne}~rnm ucien
`cn
arrcwaj `nrn gkj¯jktcid
}`n
jau}
tar)
\rkg)
Ar}`~r
\)
Ekjnoai* |rnuc¯mni}
kg }`n
Aonrceai Auukeca}ckikg ]nae`nru
kg
Ujawce
aim
Nau}
N~¯
rk|nai U}~mcnu* ekidra}~ja}nm |rk¯gnuukr Uoaj/U}kefc
ci }`n
gkjjktcidonuuadn8"Sk~r mcu}cid~cu`nm rnekrm
au a
ue`kjar
aim
sk~r wcdkrk~u k||kuc¯}cki
}k
Ekoo~icuo `awn
un} a
ikbjn npao|jn bngkrn
~u*
sk~r ekj¯jnad~nu)"Oas
sk~
jkid tkrf
gkr }`n
grnnmko
kg }`n
^ic}nm U}a}nu
kg
Aonrcea* ^fracin*
aim gkr$
}`kunt`k }rnau~rn }`ncr `nrc}adn)"BN
C]
]@NRNGKRN RNUKJWNMKin
kg }`n
co|kr}ai} ae}cwc}cnu}`a} }afnu |jaen m~rcid
a
ekiwni¯}cki
ca }`n
|rn|ara}cki
aim
amk|¯}cki
kg
rnukj~}ckiu) ]`cu co|kr}ai}hkb
`au }k bn
mkin
ci a
rnja}cwnjsu`kr} }con
bs a
ekooc}}nn
kg |nr
//r/
nkiu unjne}nm
a} }`n
ekiwni}cki}niun }`a}
ajj Cu
tnjj aim
}k
ja~ie`
z
\rn|ara}cki
kg
rnukj~}ckiu
ja jo
]@N
TNU]
\KCI] UEUIMAN
$]@NRN
ja ik ~un a}
}`cu }con
}k dk
Ci}k mn}acj ekienricid
c} ]`n
YY
ЖмРМЫ Ч¦пк
O¶T)
=fiЖМКМПМY
Ї(
Er¦b}]%=W¦wA
МЕНКЇМКЫ
М¶ 1&Wjgj]]mU
Gcru}js*
c} cu
mngcic}njs
a
ueaimaj}`a} au oais
au
icin}s kg
}`n
eamn}ue`na}nm m~rcid
}`n
npaocia}ckiu)Kg ek~run* ukon esiceajjs/ocimnmCimcwcm~aj*
t`k
ercbbnm
(a n~¯
|`nocu}ce }nro
gkr
e`na}cid# |jni¯}s m~rcid
`cu
ekjjndn$ masu*
oas
uas }`a}
c} cu a
ueaimaj }`a}
au
oais
au 3<
eamn}u tnrn gk~im
}k bn
e`na}cid)@ktnwnr }`cu
cu
Tnu} \kci})@kikr* ci}ndrc}s
aim
e`arae}nr
arn
|rcon rnq~cuc}nu
kg
}`kun t`ko
}`n
Aonrceai |nk|jn uni} }`nrn
}k
}raci}k bnekon
}`n
jnamnru
kg
Aonrceaiia}ckiaj mngniun) ]`a} ekmn o~u}bn rcdcmjs am`nrnm
}kk)
Kien
kin
|nroc}u }raiudrnuucki
kg/ c}*
h~u}au }raiudrnuucki
kg ais
okraj
jat*
}`ni
}`n ufs eai bn }`n
jcoc}Ci rndarmu
}`n
Cimcwcm~aj eamn}uciwkjwnm
ci }`n
eaun*
tn
mngcic}njsgnnj ukrrs
gkr
}`no)
]`n
nja}nmmcuocuuaj
kg
}`no tcjj
Ci ajj
|rkb¯abcjc}s tar| }`ncr jcwnu
aim
earnnru)Ci
a
uniun }`ns
arn }`n
wce}coukg
}`n
kwnrno|`aucxnm usu}no
kg
eko|n}c}cwn a}`jn}ceu* cim~jdnm
ik}
kijs
bs
ekjjndnu
b~} bs
Tnu} \kci}
c}unjg)
]k
`awn
a
tciicid }nao!]k mrat `~dn erktmu
}k }`n
Aros/Iaws }nao)
Aim* tn oas
rnoarf*}k mrat
a
`~dn da}n)C} eaiik}
bn
uacm }`a} Tnu} \kci}dknu
k~} aim
rner~c}u nwnrs gkk}¯bajj |jasnr
ki c}u
uq~am)
Ikr eai
c}
bn
uacm }`a} a}`jn}ce |rktnuu
aim
ufcjj
arn }`n
ukjn amocuucki
rn¯
q~crnoni}u mnoaimnm
kg
}nao ono¯
bnru6
`nien
}`n
np|niun
/
|acm"erao" ek~runu
/
kggnrnm }`kun|jasnru
t`k
tk~jm
bn ai
auun}
}k
}`n }nao
b~}
t`k ikin}`njnuu* rk~u}|auu }`ncr ni}raien npaocia}ckiu)B~})
c} Cu
~imnicabjn }`a}
a}
Tnu}\kci}*
aa
njunt`nrn* gkk}bajj
(kr
baufn}bajj# |jasnru rnencwn u|necajcim~enoni}u
aim
bningc}u* t`ce`arn mnicnm/ k}`nr u}~mni}u)
Uk c}
Cu)*
ik}
~irnaukiabjn
}k
u~||kun}`a} }`ns rndarm }`nounjwnu
au bn¯
cid/
ci a
ukont`a} mcggnrni}
aim
a oahkr eao|acdi$kg |rk|adaimaaim wncjnm }`rna}u adaciu}
c}
ea|n grko Rnmu$Jc}}jn ^fracin$
rn|rnuni}a}cki
kg
maienru grko
}`n
wnrs fikti Ej~b Bksai* `ku}u
}k
oais d~nu}u grko
k~} kg
}ktiaim tnjj fikti
gkr c}u
u|crc}
aim
maiecid abcjc}s) Mcrne}nm
bs
OarckiUnisf*
}`n
drk~| |rkocunn
}k
dcwn
kin kg c}u
oku} ciu|crcid |nr¯gkroaienu ekon Jabkr
Mas aim
}`n ekiwni}cki)Grko Usrae~un*
Int
Skrf tcjjekon
}`n
^fracicai Oajn E`kr~u
kg
Usrae~un mcrne}nm
bs
Osrki
Sa/
tkrufs) ]`cu drk~|* rnonobnrnmgkr
c}u
}rnonimk~uY |nrgkroaien
kg
"@aoajcsa"
a} }`n
Usrae~un eki¯wni}cki$u O~uce
aim
Maien Gnu}c¯waj* tcjj |rnuni} ukon
kg c}u
gcinu}unjne}ckiu
a} }`n
gkr}`ekocid
Mn¯
}rkc} ekiwni}cki) Aj}`k~d`
ik}
tcmnjs fikti ~i}cj
}`n
Usrae~ungnu}cwaj }`cu drk~|
`au
bnni tkrf¯cid u}rni~k~ujs
gkr
oais snarug~r}`nrcid
}`n
ea~un
kg
^fracicaio~uce
ci
Aonrcea) Krdaicxnm |rc¯oarcjs
bs }`n
bksu
t`k
tai}nm
}k
ucid
gkr
}`ncr
kti
|jnau~rn*
}`n
Usrae~uun Oajn E`kr~u
`au
mcuekw¯nrnm }`a} }`ns eaiik} ucid
gkr
}`nounjwnu ajkin)
Ik
oa}}nr t`nrn]`nrn
cu a int
`arm ekrn
kg
ai}c/Ekoo~icuo
ci
Afrki* K`ck)
R cu
ki OeEks* u}rnn}
]`n
AfrkiBnaeki Hk~riaj eajju
c} "}`n
jc}}jn^fracin)"@njni Ta}nr`k~un
kg }`n
intu¯|a|nr mnuercbnu
c} U`n
trc}nu }`a}OeEks
ja ai kjm
u}rnn}* jscid
bn¯
}tnni
N)
@cd`
aim
U)) Oaci) Kien*ci
ai
narjcnr }con*
c} tau a
u}rkid¯`kjm
kg }`n
Tnju`
aim }`n
Crcu`)Ikt
}`n
bjkef/jkid }`krk~d`¯garn kwnrgjktu
(
tc}` u}~rms
}kt/
`namnm sk~idu}nru* oku}
kg
}`noekieni}ra}nm ark~im
}tk bcd* kjm
a|ar}oni} `k~unu
a} Iku) 105 aim
10>)
^i}cj }`ns eaon
}k
OeEks u}rnn}*}`n kijs jcgn
}`n
e`cjmrni
`am
fikti
tau
}`a}
kg }`n
mcu|jaenm|nrukiu eao|u
ci
N~rk|n)Oais
kg }`n
gaocjcnu tnrn gkro¯nm
ci
Dnroais*
}`n
ga}`nru ~itcjj¯cid tkrfnru
ci
@c}jnr$u jabkr eao|*}`n ok}`nru rng~dnnu grko }`ncria}cwn ^fracin)T`ni
}`n tar tau
nimnm
}`n
Baim~rcu}u oaiadnm
}k
tnjm
}`n
sk~}`g~j ucidnru Ci}k
a
tnjj fic}
z
}`ns
oas bn }`n
rnoarfabjn u|crc}*ucidcid niunobjn) Gkjjktcid
}`n) }`n
ia}~raj ciu}cie}
gkr
o~uce
aim
ekiwni}cki
}`n
Mn}rkc} drk~|
oas
tnjj eki}ci~n
ki }k
g~r}`nr djkrsaim ucidcid |jnau~rn
au
ukon
kg
}`n k}`nr ik}nm/ e`kraj drk~|u
kg
}`n Sk~}` Jnad~n t`ce` tnrn ajukkrdaicxnm
gkr }`n
np|rnuu |~r|kunkg ucidcid
a}
a)^SJ/IA ekiwni¯}ckiu* u~e`
au }`n
^fracicai Sk~}`E`kr~u
kg I) S) aim I) H)
mcrne}nmbs U}n|`ni Oar~unwce`* t`ce`nwni}~ajjs mnwnjk|nm ci}k
}`n On¯
}rk|kjc}ai Arna Ekooc}}nn E`kr~u}`a} |rnuni}nm
)}`n
gaok~u
Int
Skrf gnu}cwaju
gkr }`n
|au} unwnraj
snaru)
]kdn}`nr tc}`
}`n
~ic}nm e`kr~ugrko
}`n
Ok}kr Ec}s }`nrn tcjj
bn
}`n wau} |jnau~rn
kg
ucidcid
}k¯
dn}`nr a}}rae}u a~mcnienu bk}`^fracicai
aim
Aonrceai ajcfn)Grko E`ceadk tcjj ekon
}`n ^f¯
racicai Oajn E`kr~u
kg
E`ceadk*ekim~n}nm
bs O)
\kxmicaf*/ ae}cwnokrn }`ai nwnr bngkrn m~rcid
}`n
|au} snar
ci
E`ceadk o~uceaj jcgn)^imnr
c}u int
mcrne}kr
aim
bningc}¯}cid grko
}`n
onobnru`c|
kg
oaisgkronr mcu|jaenm |nrukia }`cu
e`k/
r~iu
`au
bnni ejcobcid u}namcjs
Ci
}`n nu}nno
kg
E`ceadk o~uce jkwnru)Ci Mn}rkc}
}`n
e`kr~u tcjj kggnr
c}u
gcinu} unjne}ckiu*
aim
hkci
Ci
tc}`1=}` Aii~aj Ekiwni}cki
a
}r~jsonokrabjn aggacr)Gciajjs grko
}`n
No|crn Ec}s
c}¯unjg*Int
Skrf* Taj}nr Baeam$u^fracin Maienru tcjj kggnr
a
i~o¯bnr
kg
^fracicai gkjf maienu
Ci
}`ncr }ramc}ckiaj u}sjn) ]`cu drk~|*tnjj fikti
}k
}`kun
t`k
a}}nimnm}`n }`rnn drna} gnu}cwaju
aim
jau}snar$u ekiwni}cki
Ci Int
SkrfEc}s*
`au
bnni oku} ue}cwn m~rcid}`n ni}crn snar* maiecid
gkr
warck~ukrdaicxa}ckiu
aim
tciicid gcru}|rcxn
a} }`n
Ocinkja*
I) S)
U}a}nGacr)$Ci ammc}cki
}k }`n
abkwn oni¯}ckinm drk~|u
}`n
tkrjm gaok~uBaim~rcu}u E`kr~u tcjj a||nar
~i¯
mnr
}`n
mcrne}cki
kg
WkjkmsocrBkx`sf)
Ci
ammc}cki*
}`n
wnrs |k|¯~jar gkronr barc}kin tc}`
}`n
Bai¯m~rcu}u
aim
ukjkcB}a
ci
ukon
kg N~¯
rk|n$u jardnu} k|nra `k~unu
aim
gna}~rnm ucidnr tc}` unwnraj Aonr¯ceai k|nra eko|aicnu* Oce`anj
Oci/
afs tcjj }afn |ar}
ci }`n
Mn}rkc}^SJ/IA
1=}`
Ekiwni}cki$u Gnu¯}cwaj kg ^fracicai O~uce
aim
Maien) U~imas) Un|}nobnr
2* 13>1
ci Mn}rkc}$u Oaukice ]no|jn*
}`n
jardnu}
aim
gcinu} ekienr} `ajj
Ci
ek~|jnu* ra}`nr }`ai
}k
rn}~ri
}k
}`ncr `konjaim ~imnr Ukwcn} R~u¯ucai mnu|k}cuo e`kun
}`n M\
eao|u”aim ej~id
}k }`n
`k|n
kg
a
int
jcgn Aonrcea"]`n ai}c|a}`s
kg }`n
^fraci¯caiu
gkr
}`cidu R~uucai*" Ta}nr/`k~un trc}nu* "np}nimu
gar
bnskim}`n |rnuni} Ekoo~icu} rndcon
aim
`au
c}u
rkk}u
ci }`n
u}r~ddjn
gkr ci¯
mn|nimnien
aim
grnnmko grko
}`n
]uaru)""K||rnuunm
gkr
eni}~rcnu
” bn¯
ea~un
}`n
t`na}jaimu
kg
^fracinarn
a
rce` |rcxn”}`n |nk|jn }`nrn`awn oamn
ai
~iu~id
b~}
wajcai}gcd`} }k rn}aci }`ncr
kti
jaid~adn*e~u}kou
aim
e~j}~rn)"]`a} }`nun |nk|jn
ikt
tcjjcidjsaim djamjs aeen|}
a int
jaim
aim
a
int
jaid~adn
cu ik
uoajj }nu¯}cokicaj
}k }`n
Aonrcea }`a}
}`n
R~uucaiu `awn wcjcgcnm)"Ajrnams
7<
gaocjcnu `awn ekon}k Afrki
aim
arraidnoni}u
arn
bncid oamn
}k
brcid
5<
okrn)]`n intekonru”au sn}”mk
ik}
fikt o~e` Nidjcu`)) ]`ns tcjjgkjjkt
}`n
|a}` bjaxnm
bs
}`ncr|au}kr* Ga}`nr Wkjkmcojr Gnmnjnu*kg
}`n
jc}}jn ^fracicai Ea}`kjceE`~re`
a} 10>
Abnj u}rnn}@counjg
a M\* }`n
|rcna} eaon`nrn cdikrai}
kg }`n
Nidjcu`}kid~n)
@n
tni}
}k
icd`} ue`kkj}k jnari
c}) ]`n
k}`nru tcjj jnari*C}
]`n
k}`nru tcjj jnari*
kin tas
kr aik}`nr)Oku} rneni} arrcwaj
cu
Ice`kjauM~oaiufju*
54)
|kr}ai} bnea~nn
}`n
rnukj~}ckiuokrn |rcwcjndnm ea}ndkrs }`ai }`ncriki/a}`jn}ce gnjjkt eamn}u)C}
cu
Ci}nrnu}cid
}k
ik}n
Ci
}`cuekiine}cki }`a}
}k
ma}n
ik} kin
kg
}`n
aee~unm eamn}u
`au
u`kti
a
ucdi
kg
rnokrun
kr
eki}rc}cki
gkr
e`na}cid)
]`n
a}}c}~mn*
kg ajj `au
ra}`nr bnni
kin kg
u~jjni mngcjaien)Ag}nr
ajj*
nwnrsbkms mknu
C}" $
C}
cu
npae}js }`cu a}}c}~mn t`ce`*|aramkpceaj }`k~d`
oas c}
a||nar*ukont`a} oc}cda}nu }`ncr kggniun)Gkr }`ns tnrn ekimc}ckinm
}k
}`cif}`a}
tas* bs a
usu}no t`ce` oamn}`no
a
|rcwcjndnm ejauu
a} }`n
Aeamnos)Cg aiskin
cu }k bn
|~icu`nm
gkr
}`cu u~jjscid
kg }`n
|rk~m
aim
`ki¯krabjn iaon
kg }`n
Tnu} \kci}Aeamnos*
kg c}u
`kikr
aim ci¯
}ndrc}s*
c}
u`k~jm
bn
}`kun \kci}a~}`krc}cnu
t`k
ajjktnm }`cu usu¯}no
}k
gjk~rcu`)Ci }`cu ekiine}cki
tn
eaiik} `nj|b~} }`cif }`a} nrrcid dninraju garngar bn}}nr }`ai eamn}u)
]`n
|~icu`¯oni} bncid on}nm
k~} }k }`n 3<
eamn}u
cu gar
okrn mrau}ce }`ai}`a} dcwni oku} dninraju
t`k dn}
ci }rk~bjn)]`n dninraju* tc}`
kin
npen|¯}ckiu
ci
rneni} snaru* `awn bnni dn}¯}cid
kgg
o~e` okrn jcd`}js) Nc}`nrik}`cid
Cu
mkin
}k
}`no
kr
}`nsarn |nroc}}nm
}k
rn}crn
ki
|niuckiukr }`ns$rn }raiugnrrnm
}k
k}`nr*
|ku}u)
Ja}nu}
ki }`n
jcu}
kg
dninrajut`k `awn bnni ciwkjwnm
Ci
ueaimajuja Brcd)
Dni)
Mawcm
H)
Eratgkrm)Au bnam
kg }`n
Mn}rkc} ]aif
Ar¯
uniaj
}`n
dninraj amoc}}nm aeen|}¯cid |nrukiaj gawkru grko eko|aicnutc}` t`ko
bn tau
indk}ca}cid eki¯}rae}u*
aim
~ucid dkwnrioni}
oa}/$
nrcaj
gkr `cu kti
|~r|kun)@cu |~icu`oni} ekiucu}nm
kg a
|~bjce rn|rcoaim
bs }`n
Unern}arskg Aros Graif \aen*
Hr) aim$ a
}raiugnr
}k
Aros @namq~ar}nru
ci
Dnroais
a} ik
jkuu
ci
raif
kr |as)
Uk }`nrn
sk~ arn!
}`a}
arn
amk|}nm
arn
|~bjcecxnmtcmnjs)
6Y
Ychi*
kpmnp/}k injgnwn ukon ыЙ''[|rnuu~rn$}`a}T;¦}k!~}O@gj
eko/ • Y
oj}}nn o~u} tkrf ~imnr*
g} tau mn¯
ecmnm
a} }`n
jau} ^SJ/IA ekiwni¯}cki }`a} rnukj~}ckiu u`k~jm
bn
uni}
}k }`n
npne~}cwn unern}ars |rn¯wck~u
}k }`n
ekiwni}cki)
]`n
npn¯e~}cwn unern}ars tk~jm ekobcin*ucocjar rnukj~}ckiu
aim
|rn|arn}`no
gkr
ekiacmnra}jki
kg }`n
rnuk¯j~}ckiu ekooc}}nn) ]`cu tk~jm
bn
mkin bngkrn
}`n
ekiwni}cki
aim
tk~jm uawn }con)Krdaicxa}ckiu
arn
aufnm
}k
unimci
ikt ais
rnukj~}ckiu
kr
cmnaugkr rnukj~}ckiu* }`a} }`ns
oas bn
ci}nrnu}nm
ci) ]`n
|rk|nr tkrmcidkg rnukj~}ckiu
aim }`n
|rn|arcidkg rnukj~}ckiu grko cmnau tcjj
bn
}afni earn
kg)
\jnaun ciej~mn
}`n
iaon
kg }`n
krdaicxa}cki }`a}
cu
u|kiukrcid
}`n
rnukj~}cki)Unim
ajj
rnukj~}ckiu
}k
Oce`anj*Tce`krnf* ^SJ/IA Npne~}cwn Une¯rn}ars)
1501=
Wauuar Mrcwn*
Mn¯
}rkc}
5>*
Oce`cdai)
Dcwn }k }`n ^EEA13>1 Ia}ckiaj G~im Mrcwn
-27<*<<< INNMNM COONMCA]NJS
))
/
8
$
=
.}("h
¶^gg¶9hncUT^sdUNRDNAI]
CU
KGG GKB RKKFCNMRCJJ TC]@
AHR
GKRENueni}
}k |as
h$k~r
13>1
Ia}ckiajG~im auunuuoni}Sk~r oku} dninrk~u eki}rcb~/}ckiu
Ci 13><
(-1<2*>=<)=<#
ni¯
abjnm
}`n
^fracicai EkidrnuuEkooc}}nn
}k
gkrdn a`nam tc}`}`cu wc}ajjs Co|kr}ai} tkrf) Sk~reki}rcb~}ckiu `awn acmnm oais
^f¯
racicai mcu|jaenm |nrukiu
}k
ekon}k Aonrcea6 `awn `nj|nm ^fraci¯cai Ciu}c}~}ckiu) Ci }`ncr `~oaic}ar¯cai
aim
e~j}~raj |rkhne}u) Sk~reki}rcb~}ckiu `awn `nj|nm* }`rk~d`}`n ekobcinm nggkr}u
kg }`n
^EEAaim
}`n
\ai/Aonrceai ^fracicaiEkignrnien*
}k
brcid
}`n
oa}}nr
kg
}`n ^fracicai Ia}ckiaj Jcbnra}ckiOkwnoni} bngkrn
}`n
gkr~o
kg }`n
^ic}nm Ia}ckiu)Ci
13>1)
sk~r eki}rcb~}ckiu
arn
mk~bjs innmnm)
]`n
|rkdrao
kg
}`n ^EEA eaiik}
bn
`aj}nm
ikt)
Okrn nggkr} o~u}
bn
u|ni}*
aim
okrn eki}rcb~}ckiu o~u}
bn
oamn)g}r}a*" /
•E]U];
]`n ^fracicai
Ekidrnuu Eko/1 ]`n tkrf
kg }`n
^EEA* mknu
ik}
oj}}nn
k}
Aonrcea a||naju
}k ajj
C
ekienri
}`n
ga}n
kg
h~u}
kin
cimc/sk~ Aonrceaiu
kg
^fracicai mn/
H
wcm~aj)
]`n
ga}n
kg }`n
ni}crn
^f¯
racicai ia}cki mn|nimu ~|ki
sk~)
C}
cu }`n
okraj m~}s
kg
nae`
aim
nwnrs Aonrceai
kg
^fracicai
mn¯
ueni}
}k
u~||kr}
}`n
^fracicai Jcb¯nra}cki Okwnoni}*
aim
}`nrnbsajuk u~||kr}
k~r
ek~i}rs* Aonrcea*ci
`nr
gcd`} adaciu} Ekoo~icu}
ad¯
drnuucki)]`n ^fracicai Ekid*
жд
Eko¯oc}}nn
kg
Aonrcea np}nimu
c}u
mnn|¯nu} }`aifu
}k sk~* aim
rnintu
c}u
a||naj)Jn} sk~r ekiuecnien
bn
sk~rd~cmn)Dcwn coonmca}njs*
aim
dcwnmk~bjs)Sk~ tcjj }`ni fikt mnn|
ci
sk~r`nar} }`a}
sk~ arn
`nj|cid sk~runjgaim ajuk `nj|cid
}k
jcbnra}n
^f¯
racin)@nj|
}`n
^fracicai EkidrnuuEkooc}}nn
kg
Aonrcea
}k
a}}acic}u dkaj)}`n k}`nr niunobjnu
Ci
oafcid
}`n }`n
Ok}kr Ec}s)\C]]UB^RD@ BRAIE@NUKBUNRWN ^)I)A)]`n \c}}ub~rd` ^)I)A) braie`nuci
}`n
\c}}ub~rd` arna ekobcinm
ki
U~imas* A~d~u}
>* }k
)enjnbra}n^)I)A)
Mas ]`n
aggacr
tau
`njm
a}
Tnu} Wcnt \arf)
w
\rciec|aj n|nafnr
tau
^)I)A)\rnucmni} Mos}rk @ajsn`s~)
t`k
bc}nr ajuk u|kfn kwnr)a jkeaj ramcku}a}cki ekienricid
}`n
tkrf
kg }`n
^fracicai Ekidrnuu Ekooc}}nn*
kg
t`ce`
`n cu
wcen/|rnucmni}Aik}`nr u|nafnr
tau
^*I)A)Br)
171
unern}ars Aimrnt H~ja)]`n rajjs
tau
ekim~e}nm* `s CJI)A)Braie`
247
|rnucmni} Hk`i Ikta/fctufs)Hkun|` Ujatufs*
21* kg 212 Xa
brcnufcn u}rnn}* Hnruns Ec}s*
I) H)*
t`k hkcinm
}`n acr
gkren tc}`
}`n
raif
kg
unrdnai} jng} jau} Okimasgkr Uao|uki
Acr
Baun* Uao|uki*Int Skrf t`nrn
`n
tcjj
bn rn¯
q~crnm
}k
}afn bauce }racicid tc}`}`rnn u}rc|nu
ki `cu aro)
Ag}nr bauce*
`n
tcjj
bn
uni}
}k
Tau`cid}ki
acr
gkren `namq~ar}nrutc}`
}`n
1<71u} Ekoo~icea}ckiuUq~am)Ujatufs*
a
}njn}s|n ekmcid
np¯
|nr}
aim
mnekmcid oae`cin np|nr}tc}`
}`n
]raiuoc}}nr Nq~c|oni}Oai~gae}~rcid
Ek) kg Int
Skrfgkr
}`n
|au} }`rnn snaru
tau ci
u}ajjcid }raiuoc}}nru
a} }`n
\ni¯}adki B~cjmcid
ci
Tau`cid}ki
`~}
H~in t`ni
`n
jnarinm
}`n
Aros`am innm
kg `cu
}s|n
kg
tkrfnr)@n a||narnm bngkrn kggcenru*
mn¯
okiu}ra}nm
`cu
ufcjju*
aim
rnencwnmunrdnai}$u ru}cid ag}nr
ai
co|rnu¯ucwn np`cbc}cki*
}`n
Hnruns Hk~riajrn|kr}a"C d~nuu
C
tcjj }afn
a jk} kg
rcb¯bcid*"
`n
uacm)B~}*
`n
ammnm*
`n
ci}nimu
}k
u}as
Ci }`n Acr
Gkren
gkr
}`cr}ssnaru
aim
"ucien
C ao
dkcid
}k
oafn*
a
enrnnr
k~} kg c} J
ocd`}au tnjj u}ar} grko
}`n }k| au
ais¯t`nrn)"/
@cu
~iejn*
Ud}
Hk`i Ujatufs*
Coadcin ]`cu @a||nicid
ci
Okuekt
Kwnr
a
tnnf
adk }tk Int
Wkrf\ku} rn|kr}nru |~ggnm abk~}
}`n
u}naocid ec}s unnfcid ucdia}~rnu}k
a
|n}c}cki eki}acicid ik}`cidokrn jn}`aj }`ai q~k}a}ckiu grko}`n Bcjj
kg
Rcd`}u)
C} tau
h~u}
ai
np|nrconi}
ki
|~bjce rnae}cki) Tnjjh~u}
13 k~} kg }`n 171
ec}cxnin
a|¯
|rkae`nm marnm ucdi }`ncr iaonu)Ki
}`n
k}`nr ucmn
kg }`n
rcwnr*ukon gcg}nni ocjnu mcu}ai}*
ci
Int¯arf*
I) H)* }`n
ec}s nmc}kr
kg }`n
U}ar/Jnmdnr }rcnm
a
ucocjar np|nrc¯oni}
@n
mrag}nm
`cu kti
|n}c}cki”a ina} bjnim
kg }`n
ikiuniuceajaim
}`n
cienimcars”aim uni}
}tk
kg
`cu
rn|kr}nru }`rk~d` Oarfn}*Brkam* @ajuns u}rnn}u
aim }`n ni¯
wcrkiu)]`n
}tk
u}agg onobnru rn}~rinm}rc~o|`ai}) Npae}js
a
}`crm
kg }`n
33 Intarfnru a||rkae`nm
`am ag¯
gcpnm }`ncr iaonu
}k a
|n}c}ckit`kun gciaj uni}nien
tau a
|rasnrkg
=0
Tnu}nri awni~n*
t`k tau
ajuk
a
ekoo~icea}ckiu np|nr}*
tau
rn|kr}nm ocuucid
ci
ae}cki
ci 13=>*
ag}nr
a
jkin |jain bkobcid ocuuckikwnr Ha|ai)
@n tau
atarmnm
}`n
Mb}jid~ju`nm Gjscid Erkuu*
}`n
}`a} "Oaskr Wcjjaic aim+kr
ais
aim
ajj
onobnru
kg }`n
Ec}s Eko¯ocuucki
bn
u`k}
a}
u~ircun)"]`n H~u}cen Mn|ar}oni}$u m~}s
cu
ejnar)@nrn
arn
ec}cxnia
kg a
drna}Aonrceai ec}s k|nijs ~rdcid }`a}}`ncr ecwce a~}`krc}cnu
bn
"jcq~cm¯a}nm)"Coadcin u~e`
a
}`cid `a||nicidci Okuekt*
kr
Fcnw
kr ci uis
|jaenbn`cim
}`n
Crki E~r}aci)B~} aucmn grko }`a}
c} ca
ci}nr¯nu}cid
}k
ik}n }`a} t`ni
}`n
\ku}}rcnm
}k
|nmmjn
}`n B^C kg
Rcd`}u}`n |~bjce gjnm
`c
|aice
B~}
t`nic}u eki}no|krars aerkuu
}`n
rcwnr*}kid~n
Ci
e`nnf* eajju
gkr }`n
rk|naim
d~i* c}
mknu
a
brcuf b~ucinuu)Eai
c} bn
}`a} ais}`cid ek~e`nmci
}`n
aiecni} jaid~adn
kg
grnnmkoa~}koa}ceajjs uk~imu maidnrk~u}kmas;Acr Onmaj tc}` ncd`}
kaf
jnagej~u}nru
aim }`n
\~r|jn @nar}Hkun|`$u ok}`nr*
Oru)
@njniUjatufs*
Cu a
onobnr
kg
Braie`141
kg }`n
^fracicai Ia}ckiaj
Au¯
ukeca}cki)
)
 
мнаьваввьYдыоеыь
т
^FRACICAI TNNFJS* OKIMAS* A^D^U] 15* 1371ф¶фы
Iu*
Жл
HUH|ce
k+
Tnu}nri
Eaiama
Bs \RKG)) E) @/ AIMREUSU@NI^icwnruc}s kg Uaufa}e`ntai(Eki}ci~nm#]`n Gcru} Mna}`Aik}`nr np|nrcnien }`a} bnjkidu}k }`n gcru} kinu* aim t`ce` tau|nr`a|u }`n bn}}nrnu}* tau }`ncr co¯oniun
drcng
ea~unm bs }`n mna}` kgkin kg }`no”a onrn e`cjm* b~} t`a}oc}cda}nu }`n gnar kg mna}` cu }`n}`k~d`} }`a} kin tcjj jcn b~rcnm cikin$u ia}cwn ukcj* aokid kin$u kti@nrn* ci }`cu u}raidn ek~i}rs* nwni}`n rnok}n }`k~d`} kg mscid tar`krrcgscid) Aim c} tau |kcdiai}cimnnm gkr }`no }k gcjj ci }`a} gcru}drawn aim }k unn }`n gcru} r~u}ceerkuu rcun kwnr c}* }`n tc}inuu kg}`n drco gae} }`a} Eaiama `am bn¯d~i }k aeen|} }`no au `nr kti)Aim au }`ns b~rcnm }`n e`cjm t`kuntnaf ekiu}c}~}cki ek~jm ik} tc}`/"u}aim }`n rcdkru kg }`n int `abc}a}c} o~u} `awn u~rnjs matinm ki}`no }`a} }`a} cu }`ncr ek~i}rs aim}`a} kin mas }`ns }kk tk~jm bn}afni ~| bs `nr gkrnwnr)]`n Gcru} Eaiamcai Bcr}`Aik}`nr `cd`jcd`} ci }`n jcgn kg}`ncr ekoo~ic}s tau }`n gcru} bcr}`}`a} `a||ninm u`kr}js ag}nr }`ncrarrcwaj) C} tau q~c}n ai nwni} t`ni}`n gcru} Eaiamcai arrcwnm ci }`ncrocmu}*/aim c} tau ajoku} ci atn}`a} }`ns )jkkfnm a} `co) ]`ns mcmik} mrnao# au sn} kg eajjcid }`no¯unjwnu Eaiamcaiu* gkr }`ns u}cjjekiucmnrnm }`nounjwnu au bnjkidcid}k }`n ek~i}rs kg }`ncr krcdci) B~}}`a} jc}}jn gnjjkt `am kin kwnr}`no) @n `am kijs kin ek~i}rs*aim }`a} ek~i}rs tau Eaiama) Ci}`a} rnu|ne}* aim |kjc}ceajjs u|naf¯cid* }`a} uernaocid aim |~jjcidbabn tau okrn co|kr}ai} }`ai}`ns) Aim }`ns fint c})]`ns bndai }k brnaf }`n drk~imaim e~j}cwa}n }`n ukcj a} kien)Ukon kg }`no `ktnwnr* gnj} }`ntcjmnrinuu tncd` }kk `nawcjs ~|ki}`no* nu|necajjs }`n sk~id kinu*aim }`ns tnrn j~rnm }k }`n }ktiларх ocjnu atas) K}`nru `am }kdk }k }ktiu aim ec}cnu ci krmnr }knari nik~d` okins }k b~s }`n}`cidu inenuuars gkr u~eenuug~jgarocid) T`a} }`ns innmnm oku}tau ea}}jn* `krunu*
`kda)
Aim }`nun$}`ns bk~d`} gkr }`n okins }`nsnarinm ci ~rbai eni}rnu)]`n Gcru} Hkb”@kt Kb}acinmC} cu ci}nrnu}cid }k gkjjkt }`noau }`ns tni} abk~} dn}}cid }`ncrgcru}
hkbu)
Ikin kg }`no fint Nid¯
jcu`*
kg ek~run* aim uk ek~jm ik}auf gkr tkrf) ]`n kijs }`cid }`nsek~jm mk tau }k jkkf ark~im aim unnt`a} }`ns ek~jm mk) Cg* gkr np¯ao|jn* }`ns uat a |cjn kg tkkm cia sarm* }`ns coonmca}njs un} }kuatcid kr u|jc}}cid c} tc}`k~} nwniaufcid }`n `k~un`kjmnr cg }`nsocd`} mk c} ]`ns }kkf a e`aien*b~} ci oku} eaunu }`a} on}`kmtkrfnm) Aim }`ns tnrn enr}acijsadrnnabjs u~r|rcunm t`ni ag}nr ag~jj mas$u tkrf }`ns dk} au o~e`au gcg}s eni}u gkr }`ncr |aciu) Ci}`n Kjm Ek~i}rs }`n oku} }`nsdk} gkr tkrfcid grko u~i~| }k u~i¯mkti tau abk~} a mcon) K}`nrutni} }k tkrf ki np}ra daidu garatas grko `kon* jnawcid }`ncrtkonigkjf }k }nim }`n ukcj) Aimtc}` ajoku} u~|nr`~oai nggkr}}`kun `arms tkoni |jktnm aim`arrktnm }`n drk~im* untnm }`nunnm* aim mcm ajj }`ns ek~jm }koafn* }`n nar}` |rkm~en nik~d`gkr }`ncr u~u}niaien t`cjn }`ncr`~ubaimu tkrfnm `arm }k) oafnnimu onn})) Trc}cid }k `cu grcnimu ci }`n KjmEk~i}rs$* kin kg }`no `au }`cu }kuas8 "C tkrfnm ajj u~oonr* bn¯ea~un C innmnm okins* aim ci }`a}}con C narinm ajoku} gkr}s mkjjaruaim a ekt t`ce` cu tkr}` gcg}smkjjaru) Ci }`n Kjm Ek~i}rs sk~tk~jm `awn }k ujawn/ gcwn g~jj snaru}k nari uk o~e`)"Aik}`nr np|rnuunu `counjg ci aucocjar wnci8 "C} cu u}raidn t`a}}`cidu `a||ni ci }`cu Eaiama) Cgaiskin `am }kjm on (a snar adk#}`a} C tk~jm nwnr ci os jcgn `awngcwn `nam kg ea}}jn* }ni |cdu* a g~jjsarm kg gktj) C tk~jm `awn }kjm`co `n tau eraxs)" Aim sn} }`a}cu t`a} `a||ninm) ]`a} aim o~e`okrn)
(2#
macjs brnam* c} tk~jm }afn snaruaim snaru* aim }`a} ci }`n nim}`ns tk~jm `awn ik }nn}` tc}`t`ce` }k e`nt C})T`a} }rk~bjnm }`no ci ammc¯}cki a} }`n bndciicid tau }`n np¯enuucwn `na}* aim }`n okuq~c}knu}k bkk}* nu|necajjs }`n okuq~c}knu)]`ns ~unm ajj onaiu |kuucbjn }k dn}rcm kg }`n utarocid |jad~n) Tko¯ni tk~jm nwni gkjjkt }`n |jktnrutc}` uokfcid |k}u }k mrcwn atas}`n ciune}u* b~} ik}`cid `nj|nm) Au}`n a~}`kr uasu* "]`n kijs unnonm}k aidnr }`no okrn* aim }`ns un}¯}jnm adaci tc}` rnmk~bjnm g~rs ki}`n utna}cid bkmcnu kg oni aimbnau}u aim mcm }`ncr bnu}* kr tkru}}k oafn jcgn ocunrabjn) Nwnrsbkmsdrkainm ci |aci grko }`kun |na}ut`ce` mrkwn }`no ajoku} }k oam¯
inuu)
Kin eai tnjj Coadcin t`a}okuq~c}knu tnrn jcfn ci }`kun masct`ni }`nun |racrcnu tnrn g~jj kgutao|u au sn} ~imacinm) C} cu ik}dninrajjs fikti b~} c} Cu a gae}}`a} }`kun ciune}u tnrn }`n ea~unt`s ukon un}}jnra* ik} }kk oaisrn}~rinm }k }`n Kjm Jaim) ]`cidukg ek~run* co|rkwnm u`kr}js ag}nr*t`ni }`n utao|u mcua||narnm aimt`ni int oae`cinrs uawnm }`noni }kcj aim }kr}~rn) B~} }`n wnrsbndciicid tau `njj Cimnnm)]`nrn cu ik mk~b} }`a} }`kun|ckinnru tnrn a dkm/gnarcid* rnjcdck~u |nk|jn) ]`n innm gkr a e`~re`gnj} c}unjg aokid }`no grko }`nwnrs bndciicid* nu|necajjs fnnijsm~rcid }`n rnjcdck~u gnau}u tc}`t`ce` uk oais kg }`ncr ia}ckiaje~u}kou arn ekiine}nm) E`~re`gnau}u aokid }`n wcjjadn gkjf arndninrajjs keeauckiu gkr enjnbra}ckiaim onrrs/oafcid) Aim }`nun gcru}un}}jnru kg}ni np|nrcnienm a iku}aj¯dce gnnjcid t`ni }`ns rneajjnm }`ndkkm kjm }conu }`ns ~unm }k `awnki }`kun `kjs masu ci }`ncr ia}cwnrndckiu)
) h
jcin) Bnucmnu* }`n mcu}aienu bn¯}tnni Eaiamcai un}}jnoni}u tnrnuk wau} }`a} ik |rcnu} gkr a jkid}con marnm }k brawn }`no) Aimsn} |nk|jn innmnm gkkm gkr }`ncr|`suceaj u~u}niaien)Arrcwaj kg Gcru} \rcnu}Aim c} tau a bjnuunm mas t`ni}`n |rcnu} a} jkid jau} arrcwnm) C}tau bk}` a e`nnrg~j a|m }narg~# ke¯eaucki gkr }`no au }`ns* bngkrn rn¯encwcid Ekoo~icki* nobraenm* gkr¯dcwcid nae` k}`nr }`ncr ga~j}u aim}raiudrnuuckiu) ]`n |rcnu} rnoaci¯nm tc}` }`no a gnt masu m~rcidt`ce` `n |nrgkronm warck~u rnjc¯dck~u unrwcenu aim kggcenu* bk}` ci¯mcwcm~ajjs aim ekjjne}cwnjs* u~e` aue`rcu}nicidu* oarrcadnu* unajcid}`n drawnu* `narcid ekignuuckiu*|rn|arcid }`n e`cjmrni gkr }`nUaeraoni}) Aim t`ni `n jng} }`no*}`ns mcm ik} gnnj }kk bamjs* bnea~un}`ns tnrn ikt ~|jcg}nm ci ocimaim u|crc}* nadnr aim mn}nrocinm}k b~cjm }`nounjwnu a e`~re` aim}k dn}* cg ik} a rnucmcid ocicu}nr*a} jnau} a wcuc}cid kin) ]`a} ~rdntau ukki rnajcxnm)Ue`kkju aim Ue`kkjcid]`ncr rnjcdck~u innmu okrn krjnuu }afni earn kg* }`ns }~rinm}`ncr a}}ni}cki }k e~j}~raj oa}}nru)Aim }`n inp} c}no ki }`a} |rkdraotau }`n nu}abjcu`oni} kg a ue`kkjusu}no) ]`ns ajrnams `am a |ku}kggcen* aim `am iaonm }`n jkeajc}sJc|a ag}nr }`n iaon kg }`ncr wcjjadnci Tnu}nri ^fracin) Aim }`a}* bs}`n tas* tau }`n oaiinr Ci t`ce`oais kg }`n mcu}rce}u Ci Eaiamadk} }`ncr iaonu) ]`a} e~u}ko kgdcwcid iaonu* kg ek~run* tau ik} rn¯u}rce}nm }k }`n ^fracicaiu6 c} taugkjjktnm bs k}`nr ia}ckiaj drk~|uau tnjj)Rndcu}ra}cki
U}ajci*
Oau}nr
Jcid~cu}
(Eki}ci~nm#Bs \RKG) RKOAI UOAJ/U]KEFCOarq~n}}n ^icwnruc}s
(2#
KiU^eH
$•$/
УРтРїє
$
@na} aim Okuq~c}knuCi jnawcid kin$u ia}cwn jaim a|nruki eaiik} jnawn bn`cim `co `cn`k~un`kjm dkmu cg `n tcu`nu }k|rnunrwn a `naj}`s u|crc} aim aocim Ci int u~rrk~imcidueaiik} bn }kri atas grko kin$urkk} aim jcwn6 a} bnu}
j
kin eai bnkijs rkk}nm k~} aim }raiu|jai}nm)Aim au tc}` |jai}u* uk tc}` `~¯oai bncidu”c} }afnu ukon }congkr bk}` }k ea}e` ci a int aimu}raidn ukcj)”U~e` }`cidu au E`rcu}¯oau aim c}u e~u}kou eaiik} bngkrdk}}ni kr gkrndkin* ik oa}}nrt`nrn kin Cu) Aim E`rcu}oau }k}`n ^fracicaiu cu a o~e` okrn|kn}ce unauki }`ai C} cu }k }`nAidjk/Uapki ” tc}` c}u u}ar* grad¯rai} `as aim u`nawnu* @kjs U~||nrekiucu}cid kg }tnjwn mcu`nu* Ci¯eniun* usobkjcuou kg gnr}cjc}s*earkjjcid grko mkkr }k mkkr* eki¯wnrucid ea}}jn* n}e) C} cu }r~n }`a}oais kg }`kun e~u}kou arn |rc¯oc}cwn* iacwn* |adai* tc}` o~e`u~|nru}c}cki a}}ae`nm }k }`no* b~}}`ns arn |kn}ce ikin}`njnuu) Aimau u~e` }`ns }raiugkronm gkr }`kungcru} un}}jnru }`cu wau} |racrcnjaimci}k a gacrsjaim* ci}k ai kaucu kgjcd`} aim hks) Au kin kg }`nonp|rnuunu `counjg8 "Ik} kin kg~u a} }`a} }con `am ais}`cid* inc¯}`nr bn`cim ikr bngkrn ~u* bnea~unk~r Eaiama tau a tcjmnrinuu) B~}tc}` k~r barn `aimu tn oamnukon}`cid k~} kg c}* aim ci c} tnrkk}nm gcrojs k~r @kjs/yNWn aimk~r E`rcu}oau)"]`n uaon a||jcnm }k Nau}nr* kijs}k a jnuunr np}ni}) T`a} tkrrcnm }`nun}}jnru oku} a} Nau}nr }con tau}`n gae} }`a} }`nrn tau ik |rcnu}}k bjnuu }`n nddu) Aim }k a rnjcdc¯k~u ^fracicai Nau}nr cu ik Nau}nrtc}`k~} bjnuunm nddu) B~} ik |rcnu}tau }k bn `am gkr unwnraj snarusn})]`rk~d` }`ncr |ku} kggcen }`nsu~mmnijs bneaon atarn }`a} }`nrntau a dkwnrioni} Ci Eaiama* aRnjcdckiu Rkk}u dkwnrioni} t`ce` mnucrnm }k `awnukon eki}rkj kwnr }`no6 gkr }`ngcru} |ku}oai* kin kg }`ncr kti*tau ni}r~u}nm tc}` }`n }auf kgrndcu}nrcid }`ncr bcr}`u* oarrcadnu*k
i
| z
aim
mna}`u) ]`n intu kg }`a} }`nsrnencwnm tc}` ukon djkko* bnea~un}`n tkrm "rndcu}ra}cki" `am gkr}`no ai nwcj co|kr}) Ci }`n KjmEk~i}rs t`ninwnr }`ncr iaonu tnrnrndcu}nrnm aist`nrn c} onai} gkr}`no nc}`nr jkid ocjc}ars unrwcen*npenuucwn gcinu* kr onrecjnuu np}kr¯}cki ci }`n$gkro kg }apnu bk}` jndajaim cjjndaj) Ci nae` eaun* rndcu}ra¯}cki onai} mnajcid tc}` }`n `a}nmdnimaronu aim |nr`a|u hacj) ]`nstnrn au sn} ~iatarn kg Eaiamcai(Brc}cu`# mnokeraes) Aj}`k~d` }`ns`am bnni }kjm }`a} ci Eaiama ajj|nk|jn tnrn ekiucmnrnm nq~aj* }`ns`am ik} sn} unni mnokeraes ci ae¯
}cki)
Dnimaronu aim Ek|uT`ni }`ns eaon Ci ae}~aj eki¯}ae} tc}` a |kjcenoai* }`ns tnrnau}k~imnm* gkr }`ns gk~im }`a} aEaiamcai ek| tau `~oai6 t`a}okrn”|kjc}n) T`knwnr `narm kg a|kjc}n dnimaron ci }`n Kjm Ek~i¯}rs! Ajj }`ns dk} grko a |kjcen¯oai kwnr }`nrn tau }nrrkr* fikefu*bjktu* e~runu ) ))A} }`n bndciicid c} tau tc}`ukon rnunrwn }`a} }`nun |nk|jn a|¯|rkae`nm }`n Aidjk/Uapkiu aj¯rnams un}}jnm Ci }`ncr wcecic}s* nu|n¯ecajjs ci inarbs }ktiu) Gkr ukonrnauki }`n coocdrai}u coadcinm}`no }k bn au `aru` oau}nru autnrn }`n kwnrjkrmu aim u}ntarmuci }`n Kjm Ek~i}rs) ]`ns tnrnekt jnamu }`n oauunu cu }`a} kg }`nEkoo~icu} tkrjm rnwkj~}cki gkr}`n "nu}abjcu`oni} kg }`n TkrjmUkwcn} ^icki)" ]`n Ukwcn} ^icki
`au*
c} тыєлєыїлы) ukjwnm }`n "ia¯}ckiaj |rkbjno kien aim gkrnwnr"}`rk~d` }`n "abukj~}n nq~ajc}s kgcjj ia}ckiu* jaid~adnu* e~j}~rnu" ci}`n Ukwcn} ^icki) "Hkci ~u”mk ik}ocuu }`n b~u! Nwnrs ia}cki k~}¯ucmn }`n Ukwcn} ^icki cu Ciwc}nm!"A} }`n uaon Oarr$u }`nkrs kgc}adnu Ci}rkm~enm a wcr}~aj `cnr/
Zre`s
aokid }`n ia}ckiu kg }`nUkwcn} ^icki aim }`n tkrjm*$ mn¯ik~iecid }`n wnrs cmna kg nq~ajc}s)T`a} ia}cki jcfnu }k jnari grkoUkwcn} jcid~cu}ceu }`a} c}u jaid~adn
6
n "baeftarm* kbukjn}n* grkxni*tc}`k~} ais `k|n kg g~}~rn mnwnjk|¯oni}*"* aim wcr}~ajjs uni}nienm }kcna}`
;
T`a} iki/R~uucai Ekoo~¯icu} jcfnu }k `awn `cu kti ok}`nr}kid~n aim `cu ia}ckiaj gnnjcidu ci¯u~j}nm ci }`cu tas bs Ukwcn} jcid~cu¯}ceu;]`~u* ciucmn }`n Ukwcn} ^icki ajj}`n iki/Cimk / N~rk|nai jaid~adnutnrn mnik~ienm bs Oai au "kbuk/
"n}n*
baeftarm jaid~adn usu}nou)"]`n Gciik/^frce* ]~rfce aim Oki¯dkjcai jaid~adnu tnrn nwni ejauunmau usu}nou kg }`n unekimars |nrckm*дае/wcwcid gkuucju! ]`~u Ciu~j}nmtnrn }`n Farnjk/Gjiiu* }`n ^xbnfu*}`n Faxaf`u* }`n Axnrbachaicaiu*}`n Fcrdcxnu* }`n ]~rfkoni* }`n Nu¯}kicaiu* ajj `awcid }`ncr kti "ia¯}ckiaj rn|~bjceu"6 aim ajuk }`n rnu}kg }`n iki/R~uucai |nk|jnu gkrecbjsciej~mnm ci }`n R~uucai Gnmnra}cwnUkecajcu} Rn|~bjce aim nihkscid"ia}ckiaj rn|~bjceu" (}`n ]a}aru*Bau`fcru* B~rsa}/Okidkjcaiu* Fk/ojn* Oarcn* Okrmkwcaiu* E`~wku`nu*Saf~}u* n}e)#Tn jnari }`a} }`n R~uucai Eko¯o~icu} \ar}s `am }k mnaj tc}` adrktcid ~imnre~rrni} kg "Ia}ckiajjcid~cu}ce k||kuc}cki" }k Okuektbnea~un Oarr$n u}adn }`nkrs rn|¯rnuni}nm ai kggcecajjs a||rkwnm mcu¯ercocia}cki adaciu} }`n ok}`nr}kid~nu kg }`nun iki/R~uucai |nk¯
|jnu)
Oarr$u u}adn }`nkrs nu}ab/@ktnwnr* U}ajci$u `au}n tau ik}ci os k|cicki m~n }k }`nun rnaukiuRa}`nr* c} tau inenuuc}a}nm bs }`n|kjc}ceaj aim cmnkjkdceaj co|jcea¯}ckiu kg Oarr$u mke}rcinu gkr Ukwcn}R~uuca$u e~j}~raj aim |kjc}ceaj |rk¯|adaima ag}nr c}u |ku}/Tkrjm TacЛ np|aiucki) Okuekt$u u|`nrn
<
ї
)
cigj~nien Ciej~mnm Nau} Dnroais\kjaim* Exne`kujkwafca* @~idarsR~oaica* B~jdarca ci N~rk|nE`cia aim Fkrna ci Auca) A }rnonimk~u b~jf kg }`n |k|~ja}cki k)$k~r |jain}”ukon 0<< ocjjckiu”aigkrenm }k rk}a}n ark~im }`n Ekoo~icu} u~i kg }`n Frnojci) Gkc}`nun oauunu* Okuekt `au }t:cmnkjkdcnu)Grki} Krdaicxa}ckiu @nrn]`n gcru} cu \ai/Ujawcuo) ]`¦Ukwcn} ^icki a||naru }k }`n d~jjcbjn Tnu} au }`n u~eenuug~j rnajcxn}jki kg "Ujawce ~ic}s)" Ucien 13=1aim nu|necajjs ucien Tkrjm Tar @\ai/Ujawcuo `au bnekon a oku}co|kr}ai} Ukwcn} tna|ki* ik} kijhaokid R~uuca$u Ujawce incd`bkib~} ajuk ci Uk~}` Aonrcea* Eaiamcaim nu|necajjs ci }`n ^ic}nm U}a}nu]`nrn arn ci }`cu ek~i}rs u|neca$\ai/Ujaw krdaicxa}ckiu tc}` oairaocgcea}ckiu* jcu}nm bs }`n A}}krins Dninraj au "grki}" krdaic¯xa}ckiu gkr }`n u~bwnrucki kg }`(^ic}nm U}a}nu) Okuekt ciej~mnm crC}u u|`nrn kg cigj~nien }`n jnamcidN~rk|nai eni}nru kg Ujawkicu}ceu cr)Eraekt* \rad~n aim Ukgca) Bn¯
ucmnu*
Ujawce Eko|ara}cwn aim CimkN~rk|nai \`cjkjkds arn }a~d`} bsu|necaj e`acru ci }`n ~icwnruc}cnu kjajj }`nun ua}njjc}n ek~i}rcnu* nwni ciR~oaica aim @~idars/Ikt* `kt ek~jm Ukwcn} Okuektekim~e} }`cu \ai/Ujawce |rk|adai¯ma*baunm ki a u|necaj n}`ice* e~j¯}~raj* jcid~cu}ce fciu`c| kg }`nUjawce drk~|* t`ni }`n jcid~cu}ce}`nkrs kg Oarr* a||rkwnm bs }`nEkoo~icu} \ar}s au Oarpcu}/Jnicicu} tcumko* mcm ik} rnekdicxnUjawce fciu`c| a} ajj; Ki }`n kin`aim* Okuekt "rnajcxnu }`n \ai/Ujaw cmna" aim |rkejacou c}unjg "}`nbcd brk}`nr aim |rk}e}kr kg Ujawce
C
jcu`nm "oau}nr/raen jaid~adnu*"aim mkkonm }`n "baeftarm kbuk/Nwnr ucien c}u cien|}cki }`n ^f/acicai Sk~}`$u Jnad~n kg Ikr}`Aonrcea `au bnni a}}no|}cid }ktkrf k~} ukon ukr} kg a tkrfabjn|jai gkr }`n krdaicxa}cki kg c}krdaicxnru* t`ce`* ci }~ri* tk~jm}~ri ark~im aim krdaicxn }`n dni¯nraj onobnru`c| kg ej~bu ukecaju|kr} aim e~j}~raj) ]k ma}n c} `auik} u~eennmnm* oacijs m~n }k }`nsnarjs }~rikwnr kg kggcenru aim }`nmrk||cid kgg kg warck~u onobnrkrdaicxa}ckiu)\rnwck~ujs }`n warck~u onobnrkg }`n npne~}cwn bkarm earrcnm ki}`n m~}cnu kg `nam krdaicxnru aim c}tau }`rk~d` }`ncr nggkr}u* eki}ae}aim tkrf }`a} ukon ukr} kg/a usa8}nri tau nu}abjcu`nm) @ktnwnr*nwni a} c}u bnu} }`n ni}crn krdaicxa¯}ckiaj |rkdrao kg }`n Jnad~n taugar grko |nrgne}Kin kg }`n oaci ga~j}u tc}` }`nni}crn Jnad~n usu}no kg a||kci}¯cid krdaicxnru `au bnni }`n gae}}`a} }`nrn `au bnni ik kin |nrukiae}cid au e`cng krdaicxnr) ]`n a|¯|kci}oni} kg }`n npne~}cwn une¯rn}ars brk~d`} |rkocun }`a} |nr¯`a|u }`cu |kuc}cki ocd`} bn gcjjnm)@ktnwnr* ciu}nam ~imnr}afcid }`n}auf kg }rawnjjcid abk~} }`n ek~i¯}rs* onn}cid }`n warck~u Jnad~ntkrfnru* oafcid int eki}ae}u aimnu}abjcu`cid a mngcic}n usu}no kgkrdaicxa}cki }`n npne~}cwn unern¯}ars `au jcoc}nm `cu jabkru }k okrnrk~}cin unern}arcaj }aufu)Aik}`nr mcggce~j}s `au bnni }`na||kci}oni} kg enr}aci cimcwcm~ajut`k a}n ae}cwn ci }`ncr kti ecrejnb~} `awn ik eki}ae}u* ~u~ajjs bn¯ea~un }`ns `awn jc}}jn ci ekookikr jaef }con * tc}` sk~idu}nru }ku|kr} ej~bu* n}e) C} cu ik} ai naus}auf }k gcim ais kin |nruki }`a}eai bn nq~ajjs a} `kon tc}` ab~ie` kg fcmu }k a u|kr}cid ej~b* adrk~| kg o~uce jkwnru aim ai krdaijxa}cki kg unoc |kjc}ceaj ci}nr
nu}u)
Ucien u~e` cimcwcm~aju arnia}ckiu)) їлмЧм }`% Ukwcn} u|`nrnaim Ci }`n t`kjn tkrjm)" Ki }`nk}`nr `aim }`n Oarpcu}/Jnicicu}jcid~cu}ceu kg Oarr mnik~ien }`cu\ai/Ujaw cmnkjkds kg }`n Ukwcn}dkwnrioni} au a "`~ob~d* ra¯ecuo aim gra~m kg bk~rdnkcu jci¯d~cu}ceu*" }`~u e`k||cid kgg ajj gk~rjndu kg }`n Ukwcn} \ai/Ujawce ]rk¯hai `krun ki t`ce` Ukwcn} Okuekt|aramnu Ci }`n Ujawce ua}njjc}njn}n jaid~adnu" }k mcn k~} ]`~u}`n Oarpcu} }nae`cid kg jaid~adnnu}abjcu`nm* Ci nggne}* "Hco Erkt"eko|ar}oni}u gkr ajj iki/Cimk/N~rk|nai aim Unoc}ce jaid~adnu*aeekrmcid }k }`n jaid~adn u}adn”jcfn }`n mcuercocia}cki ki }`n baucukg ekjkr ci ukon Uk~}`nri Aonrc¯eai u}a}nu) Ag}nr }`n rnbnjjcki_ kg
]c}k*
}`n Ekoo~icu} \ar}s inrwu}a}nu aim `k|nu }k rnciwamn S~dk/ k~ujs Ciwnu}cda}nm }`n q~nu}ckiujawca)Aim t`k Cu mngnimcid }`n Ukwcn}dkwnrioni} adaciu} c}u kti Oarr$uOarpcu}/Jniciju}eu bs }nae`cid}`a} a Ujawce drk~| rnajjs npcu}uaim Oarr$u jcid~cu}ceu arn `~ob~d
;
]`n "bk~rdnkcu jcid~cu}u" k~}ucmn}`n Ukwcn} ^icki! A rnaj "u`kt gkr}`n dkmu"”a }radc/ekoce uc}~a}ckiekigrki}cid }`n "~icwnruaj dnic~u"tc}` ai nobarrauucid mcjnooa)Nc}`nr `n o~u} jcq~cma}n ajj eni¯}nru kg Ujawcu}ceu ciucmn }`n Ukwcn}u|`nrn* aim tc}` }`no \ai/Ujawcno*kr `n o~u} jcq~cma}n Oarr$u }`nkrs)"Tkrjm Ukwcn} ^icki"]`n unekim cmna tc}` t`ce` Oku/Mknu ik} Oarr$u }`nkrs |rkwkfn]c}kcno ciucmn }`n ^UUR aim c}uu|`nrn kg cigj~nien;B~} }`n drna}nu} nobarrauuoni}eaon ag}nr }`n wce}krs kg ekoo~¯icuo ci E`cia) ]`n E`cinun jai¯d~adn* aeekrmcid }k Oarr* cu a} }`nmn|}`u kg baeftarminuu aim |rc/oc}cwjuo* }`n |rcoars |nrckm* kia |ar tc}` }`n jaid~adn kg }`nAgrceai @k}}ni}k}u) ]`n E`cinun*t`kun aienu}kru erna}nm a drna}e~j}~rn* |`cjkuk|`s aim ar} t`cjnN~rk|n tau u}cjj ci a mnn| ujnn|*o~u} u~rnjs `awn rndarmnm }`cuejauucgcea}cki au ai np}rakrmciarsae`cnwnoni} kg Ukwcn} jcid~cu}ceu)(]k bn ekiej~mnm#aik}`nr |jai kg a||kci}cid krdai¯cxnru u`k~jm bn |rk|kunm) ]`n `namkrdaicunr* t`k Cu)~u~ajjs }`n |rnuc¯mni} kg }`n jkeaj$arna ekooc}}nn*u`k~jm ae} au `nam oai }k `cu mcu¯}rce} b~} okrn co|kr}ai} `n u`k~jmbn rnu|kiucbjn gkr u~boc}}cid gkra||kci}oni} warck~u cimcwcm~ajugrko ajj }`n |`aunu kg ^fracicaiae}cwc}cnu) ]`nun krdaicxnru u`k~jmnihks enr}aci |rcwcjndnu aim}`rk~d`k~} }`ns* u`k~jm bn d~cmnm*acmnm aim niek~radnm bs }`n np¯ne~}cwn unern}ars t`kun oaci }aufCi ai krdaicxa}cki u~e` au }`nSk~}` Jnad~n u`'~jm bn krdaicxa¯}cki ra}`nr }`ai$ unern}arcaj tkrf)Ais nggcecni} skcoh|cams t`k cu une¯rn}ars bs mas ek~jm enr}acijs bneajjnm ~|ki }k jcd`}ni }`n jkam kgrk~}cin |a|nr tkrf gkr }`n npne~¯}cwn unern}ars)
.
G~r}`nrokrn* c} u`k~jm bn nu}ab¯jcu`nm a} }`n gkr}`ekocid ekiwni¯}cki ci Mn}rkc} }`a} }`nrn bn aokrn rnaukiabjn aim gacr rn|rnuni¯}a}cki ki }`n jkeaj arna ekooc}}nnbkarmu* oacijs$aokid }`n krdai
Cxnru*
bg sk~id |nk|jn bn}tnni }`nadnu kg unwni}nni*$ aim }tni}s kin)]`nun sk~}`u вльа Cm `awn }`n bnin¯gc} kg }`ncr kti jnamnru |ar}cec|a}¯cid ci }`n npne~}cwn bkarm onn}ciduaim }`n fiktjnmdn }`a} ekonu tc}`gcru} `aim rn|rnuni}a}cki a} oahkrJnad~n onn}cidu+) ]k ma}n }`nunsk~idu}nru `awn $mkin wnrs jc}}jn cgais}`cid }ktarmu hkcicid* acmcidkr onrnjs tkrfcid tc}` }`n ^SJ/IA) ]`n krdaicxnr okrn }`ai ais¯kin njun u`k~jm bn rnu|kiucbjn gkr"brcidcid }`no ci}k }`n gkjm)]`n Mn}rkc} Ekiwni}cki eai mcu¯e~uu t`a} c} mnucrnu b~} c} tcjj ik}bn mkcid a eko|jn}n hkb
cg
c} mknui$}|jaen ki }`n adnima ekiern}n |jaiugkr mcu}rce} krdaicxnru) ]`n g~}~rnkg }`n ^fracicai$ Sk~}`$u Jnad~nkg Ikr}` Aonrcea $mn|nimu ~|ki a|rk|nr unjne}cki йє krdaicxnru aimmcggce~j} }k gcim c} tk~jm unno }`a}
C
}`ncr abcjc}s }k tkrf)
Uo|}nuucbo
/ / /
¥s
e
To):¥jc~±}
Aim }`nrn$u ajtasu }con) ]`nrn cu nc}`nr ik} nik~d` |r }kkIk oa}}nr t`k* t`a} kr t`nrn*$ o~e` kg c} b~} @cu ajtasB
Гоевтт/nwnrskin cu u~bhne} }k }`n r~jn kg}con) )Grko }`n `~objnu} }k }`n |rk~m¯nu}* }con fiktu ik nar}`js oau}nr)\nk|jn tau}n c}* uawn c}* fcjj c}*”sn} ik kin eai u}k| c}) C} rnoaciukijs gkr Dkm }k jcg} @cu `aim aim`aj} }con)B~} oai na}u* brna}`nu* Bjnn|u*
jkwnu*
jcwnu* aim mcnu }k }con)]con ea~unu u~eenuu aim gacj~rn*bcr}` aim mna}`* hks aim uaminuu*drkt}` aim mneas* aim* abkwn ajj*e`aidn)]con eai aeeko|jcu` ais}`cid*grko okwcid ok~i}aciu }k ai¯ic`cja}cid ecwcjcxa}ckiu)C} `naju aim C} fcjju) C} brcidu Ci}`n int* |rkwnu }`n kjm)]con eai bn dkkm* bam* kr `arm)
Tr
kwcid ajkid}kd atas |a}cni}js)C}$u aoaxcid t`a} a snar* a mas*ai `k~r* kr nwni
*
a "sYim eai mk}k a |nruki) ¦
]con cu8 Cdikrnm aim amkrnm*bk~d`} aim ukjm* ci}aidcbjn sn} aekookmc}s* a tna|ki aim a |jas¯}`cid) B~} c} cu/ inwnr ais}`cidokrn }`ai c}unjg”a onau~rnoni}kg m~ra}cki)Ucien }con cu)}`n gk~r}` mconi¯ucki* aim sn} э bn kwnrekon* sk~eai kijs oafn }`n bnu} kg c}u ki¯tarm okwnoni} au sk~ tac} gkr }`n`aj} )’[*Gkr }con u}k|u a} mna}`) ]`a}$ut`ni n}nric}s $ujn|u }k”aim }concu ik}`cid ci nc}nrhij}s)
Uco|jcec}s
)$)))))
Bs$
"@
R^UUCA$U ADDRNUUCWN EKIQ^NU]U
Bs OCFKJA \RSE@KMFK]k }`n Nmc}kr kg Ua}~rmas Icd`}8C rnam }`n ci}nrnu}cid ar}cejn"T`s U}ajci Ercnu $\naen$ " bs Nm)`ktnwnr adrnnabjs u~r|rcunm }k"* Eraifu`at* ci }`n Ua}~rmasgcim }`ncr Aidjk/Uapki incd`bkru Icd`}* H~js 14* 13>1) Ciej~mnmgar grko bncid ujawn/mrcwnru6 йы aokid On ni}crnjs }r~n n}a}noni}n}`n eki}rars* }`ns gk~im }`no fcim$
abk~} }`n
Y
uc}~a}cki ci }`naim ekiucmnra}n) Nu|necajjs }`kun
^U
UR m~rcid }`n unekim tkrjm tar*Aonrceai/Eaiamcai McggnrnienuCi }`n ^ic}nm U}a}nu ^fracicaicoocdrai}u tnrn ci a }k}ajjs
mcg¯
gnrni} |kuc}cki) ]`nrn }`ns un}}jnmci cim~u}rcaj aim ocicid }ktiu aimjcwnm ci jardnr drk~|u) C} tau}`nrngkrn naucnr }k krdaicxn e`~re`ekooc}nnu }`nrn }`ai c} tau ciEaiama t`nrn |nk|jn un}}jnm ci }`nikr}`nri |racrcnu ci uoajj drk~|uaim gar grko ~rbai eni}rnu) CiCi mkonu}ce unrwcen ek~jm ik} dn}kwnr }`n gae} }`a} }`ns* Ci u|c}naim ikt* aim }`n uni}coni}u kg }`n|k|~ja}cki* cu kin ciekrrne} u}a}n/}`n ^ic}nm U}a}nu ai cim~u}rcaj]`n }kcj tau ik} kijs baef/1 tkrfnr `am a }kjnrabjs nne~rnjcwnjc`kkm6 ci Eaiama a garonr `am}k bndci grko uera}e` aim tauinwnr enr}aci au }k `kt `n tk~jmgarn }kokrrkt) @nrn `cu |kuc}ckitau |rnearck~u aim `n ek~jm ik}au rnamcjs u~||kr} a e`~re` aubrnafcid* kg}ni c} tau `nar}/brnafcid) A} }conu c} tau uk `arm }`a}}`ns tnrn ki }`n |kci} kg abaimki¯cid nwnrs}`cid aim rn}~ricid }k }`nKjm Ek~i}rs6 bnea~un c} rnajjsunnonm }`a} bngkrn }`ns tk~jmkg }`ncr jktnr B}a}~u* tnrn }rna}nm
onic
t`ce` oas nauc
*
s EKCjg~Bn
bs }`ncr oau}nru au a |ar} kg }`n Eaiamcai |~bce k|cicki aim |kjc}c/gaocjs) U~e` a }`cid tau ~i`narm "h
}`cifcid
rndarmcid }`n maidnrukg ci }`n jaim }`ns eaon grko)$
arn gamid grko R~00ca
)]`nrn a oacmunrwai} tau a unr} kg ) ) ) ) ) [
i}
) ) ’*)* )) * )* )))C A} }`n bndciicid kg `cu ar}cejnujawn* a onicaj) @nrn* ki }`n k}`nr) [ * ) [
" )
) ¼ *) ’*)¶owe* рор ¦* Nmtarm Eraifu`at trc}nu8 "C}`aim* u`n bnjkidnm }k }`n gcrnucmn*! ) ) ) ) )) )
r;))
)
}
oas unno |aramkpceaj }k uas }`a}Aim }`a} tau kin kg))) )
( ) )
[9$ }`n kijs maidnr kg tar grko R~uoafn }`gc `arm nar}` |rkm~en }`ncr ek~jm `cu eko|a}rck} aerkuu }`nuk }k uas*}`n gcinu} co|rnuuckiu }`n gcru} un}¯}jnru rnencwnm ci }`kun narjs aimbjnaf masu)Ocuekien|}ckiuCi `cu xnaj }k u`kt `kt }`n ^f¯racicai aim Aidjk/Uapki njnoni}u}nimnm }k bn }afni tc}` nae` k}`nr}`n a~}`kr gajju Ci}k u`nnr npaddn¯ra}cki bs kg}ni |rnuni}cid }`noau jcwcid ki oku} ci}coa}n }nrou()Eki}ci~nm ki |aen
bZ
uca ekonu grko }`n |k|~jar jkidcid gkr |naen6 b~} c} cu }r~n) ]`nR~uucaiu arn }`n oku} |naen/jkwcid|nk|jn Ci }`n tkrjm) ]`ns `awnB~ggnrnm }kk o~e` aim }kk kg}nigrko tar }k bnjcnwn }`a} c} eai mk}`no ais dkkm a} ajj)"]`cu brcidu }k os ocim ai aia/jkd~k~u u}a}noni} oamn ci }`n ^)`am ajtasu bnni }`n wce}co kgaddrnuucki)Grko os 2= snaru kg jcgn }k }`n^UUR aim }`n earng~j u}~ms C `awnoamn kg R~uucai |kjc}ceu C bnjcnwn}`a} bk}` u}a}noni}u arn Ciae¯e~ra}n)Ekooni}cid ki }`n u}a}noni} kgUnern}ars kg U}a}n Ae`nuki bngkrn}`n @k~un kg Gkrncdi Aggacru Eko¯oc}}nn* H~in 27* 13>1* }`n nmc}krcajtrc}nr kg Int Skrf ]conu uasu8"]`n Ukwcn} r~jnru `awn gkjjktnm}`n co|nrcajcu} R~uucai }ramc}ckitc}` kijs }`cu mcggnrnien8 }`ns `awnammnm }k R~uucai ocjc}ars |ktnr}`n tna|kiu kg Ekoo~icu} eki¯u|craes* u~bwnrucki* |use`kjkdceajtargarn aim cimcrne} addrnuucki)"Ci `cu u}a}noni} Or) Ae`nuki au¯unr}nm }`a} U}ajci$u |kjcecnu arnonrnjs ai np}niucki kg np|aiucki¯cu} aim addrnuucwn |kjcecnu ekim~e}¯nm bs R~uuca ci }`n jauj ><< snaru)Ci `cu bkkf ]ktarm }`n ^i¯mnru}aimcid kg R~uuca"* \kjcu`|~bjcecu} T) Bkie`fktufc* ekigcrouAu kin daxnu ~|ki Ok}`nr Ia¯}~rn* kin ik} kijs bn`kjmu drna}bna~}s* b~}* eai ajuk rnwnj Ci `nrunrwcen }k oaifcim t`ce`
"
Cu ukicenjs mnuercbnm Ci }`n gkjjktcid|kno bs Oa}}`nt Arikjm)Q~cn} TkrfKin jnuuki) Ia}~rn* jn} on jnarigrko }`nn)Kin jnuuki t`ce` ci nwnrs tcim Cubjkti*Kin jnuuki kg }tk m~}cnu fn|} aukin]`k~d` }`n jk~m tkrjm |rkejaco}`ncr nioc}s Kg }kcj ~iunwnrnm grko }raiq~cjc}s6U) A) ci 13=5* }`a} inwnr ci `nr ki }`n drk~imu kg mke~oni}nm `cu/`cu}krs mcm R~uuca ekim~e} ai ad/$}krceaj gae}u }`a} m~rcid }`n 2<<1drnuucwe tar b~} }`a} u`n `nrunjg snaru Okuekt `au bnni a} tar gkr
C
120 snaru* kijs gk~r kg t`ce` tnrna mngniucwn tar) Sn} Okuekt unnou}k u~eennm ci oaufcid `nr addrnu¯uckiu au ~iawkcmabjn ae}u kg mn¯gnien* au ci }`n eaun kg `nr tartc}` Gcijaim)C} oas ajuk bn rneajjnm }`a} R~u¯ucai arocnu u~bh~da}nm }`n icin ia/ia}ckiaj rn|~bjceu t`ce` u|ki}ain¯k~ujs arkun ki }`n }nrrc}krcnu kg }`nR~uucai No|crn gkjjktcid }`n Rn¯wkj~}cki ci 1314* aim adaciu} }`ncrtcjj Ciej~mnm }`no ci }`n ^UUR)]`cu aim ajj }`n k}`nr |rnenmcidco|nrcajcu}ce ae}u t`kun ukjn |~r¯|kun tau }`n np|aiucki kg R~uucai}nrrc}krs ajtasu on} tc}` }`nt`kjn`nar}nm u~||kr} kg }`n R~u¯ucai |nk|jn) Kijs }`n tar tc}`Ha|ai tau ~i|k|~jar gkr rnaukiugkr t`ce` C eaiik} dk ci}k `nrn)Ci os int bkkfjn} "Okuekt$u
[[ £kknjnmnm ki |adn 0c HOWR<>JAWA
Kg jabkr }`a} }k6 jau}cid gr~c} k~}¯drktu )) )Gar ikcucnr ue`nonu* aeeko|jcu`nmci rn|kun*]kk drna} gkr `au}n* }kk `cd` gkrrcwajrs)
Snu*
t`cjn ki nar}` a }`k~uaimmcuekrmu rcid*Oai$u gc}g~j ~|rkar ocidjcid tc}``cu }kjj*U}cjj mk }`s ujnn|jnuu ocicu}nruokwn ki*]`ncr djkrck~u }aufu ci ucjnien |nr¯gne}cid6U}cjj tkrfcid* 6 bjaocid u}cjj k~rwaci }~rokcj
Z
Jabkrnru }`a} u`ajj ik} gacj* t`nioai cu dkin)Ci ekiej~ucki*)$ tn u`k~jm jcfn}k amm8
K`!
`kt jkwnjs)jcgn tk~jm bnCg ajj oni tnrn* jcfn }`nn ”Grnn grko `a}rnm*) |rnh~mcen aimgnarH~u} tkrf* rnu|ne} aim }kjnra}n}`rk~d` }`n snar)
•UWKBKMA"
(^FRACICAI MACJS#GK^IMNM 1035ГГЇЭ; Tg}¦ |~bjcu`nm ma~wgNUJ
U~imaw0
nim) `kjcmasu bs }`n
РРоУРу
@uYcg}
ki Oare` У
O
алеїоЕЇ)
IA
e}k} Oare` d* 1043) *HgYUNHUJ
((;¥((
•( ¦\(e^j ra}n
g}sHO Une}}ki ~U
/ •tai|im '=p 5J
У
 
HBHJ
ее/”
r”
o
GKKJ НМТП UACM)))"
¶G ЙВННЙО \NEF
C $ ••
•ВЇВ $
^FRACICAI TNNFJS* OKIMAS* A^D^U] ;•
YU}
YKT}kr$n Ik}n8 Dnkrdn \nef їыEinciiai kg }`n/Bkarm kg }`n Ia/^kiaj JnbkrtOaiaFeona} Fk~ima/^ki aim Npne~}cwn Nmc}kr k c}ukggcecaj |~bjcea}cki*) меїлоев"
W
ge
}`n
УрїдРєєр
Wnra
.*
єє; a9]`n Х 21ммА ci `ca `nar} }`nrn Hu dk Dkm!Q¼o¶- 3Ѝ Ynsha`m `awn mkinabkociabjn ЇьїнаПх8 }`nrn ^ ikin}ia}mkn}`dkkmf 
Ы
$
T
Ci mratcid чь *ь*
о
Ekiu}c}~}ck|}`n Gk~imcid Ga}`nru tnrn fnnijsatarn }`a} }`n int ia}cki }`nstnrn erna}cid ek~jm"
jcwn
kijs cg c}uec}cxniu }~rinm* ekiu}ai}js }k }`n\`9 gkr d~cmaie ai}g u}rnid}`)]`ns `am rnam8 YNpen|} }`n Jkrmb~cjm c`n Ъйафо
!
}`ns jabkr ciWaci t`k b~cjm Y$))(\uajou 12481#]`nrngkrn* }`n @kjs Bcbjn* }`n}`n D~cmnbkkf kg)Ecwcjcxa}cki* bn/¦•$* • `fYge]t`ge` Aonrceatau gk~imnm)Gkr a eni}~rs aim a `ajg }`nec}cxniu kg }`ca ia}cki gkjjktnm }`n|a}`tas BK tcunjs e`ar}nm gkr}`no bs }`n graonru kg }`n Ekiu}c¯}~}cki* tc}` }`n rnu~j} }`a} Aonr¯cea a}}acinm
}`n*
`cd`nu} mndrnn kgecSc^xa}cki }`nY
H
tkrjm `au nwnrfikti) Ci rneni} snar;* uam }krnja}n* ajj }kk
$
тнлх Aonrceaiu`awn bnekon earnjnuu* arn ik jkid¯nr ocimg~j kg u|crc}~aj waj~nu) Cg}`cu ia}cki cu z| Y|rnwacj adaciu}Dkmjnuu ekoo~~cao* ukon`kt tno~u}* rnea|}~rn }`n Gac}` }`a} ni¯abjnm ~u ci }`n z#Чеї u|ai kg 1><snaru }k ekon ghko ai kbue~rntkrjm |kuc}cki }k tkrjm jnamnru`c|)Ci 13=<* a uoajj$drk~| kg ec}cxniu*ajaronm }`a} Aonrcea tau u}rascidgrko c}u ek~run6 chaimnm }kdn}`nr}k gkro }`n CYasoni+u Ra}ckiajEkooc}}nn) ]`ca -rk~\ ekt|rcnnmoni aim tkoni ng }`n }`rnn drna}Gac}`u* kg ajj tacfa)kg
Уо*
rner~c}¯nm grko }`n gcnjm/ kg b~ucinuu* ci/m~n}rs* adrce~j}~rn* dkwnrioni}aim }`n |rkgnuuckiu)]`n kbhne}cwnu
жї)
gjcc¤ iki/une¯}arcai* iki|rkgc} krdaicxa}cki arn}k niek~radn bnjcng aim gac}` ciDkm* macjs rnamcid kg }`n Bcbjn*g^-g}@gj -
~ea
U:'im rnd~jah a}/bdimYg}ng = bk~un |g t|ru`h| }cimU~imas
Чэййї()
]gen u~o }k}ajkg }`nun kbhne}cwnu cu }k u}rnid}`/ai rnjcdck~u ^gn ci Aonrcea)Ci 1<=1 }`n Ekooc}}nn ja~ie`nm}`n grn} Iag}kiaj Bcbjn Tnnf) C}tau a u~eenuu au `awn z`knn$}`a}}hawn bYnni `njm `c }`n }`crm tnngekg Ke}kbnr* nae` snar ucien }`ni)Unwni}` Ia}ckiaj Bcbjn Tnnf cu}k bn `njm grko Ke}kbnr 1>/21 }`cusnar) Ekidrnuuoai Taj}nr @)H~mm kg Ociinuk}a cu e`acroai gkr}`ca nwni} aim ~imnr `cu abjn jnam¯nru`c|* |rku|ne}u arn }`a} c} tcjjbn }`n oku} u~eenuug~j }k ma}n)]`ni* ci
ЇУ*
}`n Ef9oo#c}nn ci¯u}c}~}nm Ia}ck|aH U~imas Ue`kkjTnnf) ]`cu* }kk* tau a}}nimnm bsu~eenuu) C} `au bnni `njm nae` snaruh|en* aim 0}` Aii~aj U~imasUe`kkj Tnnf bn kbunrwnm m~rcid}`n unekim tnnf kg A|rcj inp}U|rcid)I~obnrnm aokid }`kun t`k ni¯mkrun }`n Ekooc}}nn aim }u ae}c¯wc}cnu arn dkwnrikru* unia}kru6 ek|drnuuoni* oaskru* ecwce jnamnru*ocjc}ars jnamnru* b~ucinuu aim cim~u}rcaj npne~}cwnu* jabkr jnamnruaim |rkgnuuckiaj oni aim tkoniM~rcid }`n njnwni snaru ucien c}ukrdaicxa}cki }`n Ekooc}}nn `audrkti ci u}a}~rn aim cigj~nien* b~}}`n u~rgaen `au kijs bnni uera}e`¯
nm)
C}u tkrf baa kijs bnd~i)U|aen mknu ik} |nroc} rnek~i}¯cid }`n oais }`cidu }`cu Ekooc}¯}nn `au mkin* cu mkcid aim |jaiu }kmq }k rntafni Aonrcea }k }`n baucernjcdck~u |rciec|jnu ~|ki t`ce` }`cuia}cki tau gk~imnm) Cg }`cu ar}cejn`au ark~unm a u|arf kg ci}nrnu} aimsk~ tk~jm jcfn }k fikt okrn abk~}}`ca tkr}`t`cjn okwnoni}* }`nEkooc}}nn* ~|ki rnq~nu}* tcjj bn`a||s h| unim sk~ jc}nra}~rn* tc}`¯k~} e`ardn) Uco|js unim sk~r rq~nu} }k }`n Jasoni$u Ia}ckiajEkooc}}nn* @k}nj Waimnrb^}* IntSkrf 17* I) Х)
Z
Sk~}` aim
}`n
E]HJ
^)I)A) ONOBNRU@C\ ONAIU UKON]@CID
ї)афзф/
1
/ ")) $)))
Tkoni Tarrckru
Ik}`cid eai )bnch}er np|rnuu }`njcgn kg }`n Tkoni kg ^fracicaiY mn/Y$1kG]cwcidYEbHeaY$*$=`ai }`n
ї
У
uascid "A tkoni$u tkrf cinwnr mkin")]`n tkrf kg Braie` 22* kg }`n^fracicai Ia}ckiaj Tkoni$ujnad~n kg Aongjna$ (0ks~u ^fra/ciaf#* cu }s|ceaj mg }`n ^fracicaiTkoni$u |ar} ci }`n jcd`} adaciu}ekoo~icu} }sraiis)T`ni }`ns arni$} b~us u|kiukr¯cid a maien gkr }`n |~r|kun kgracucid g~imu gkr/ ukon tkr}`s^fracicai ea~un$* }`ns arn b~ustrc}cid jn}}nru Ek }`ncr ekidrnuu¯oni abk~} }`n ^fracicai gcd`} gkrgrnnmko* kr aufcid gkr `cu u~|¯|kr} kg Rn|) Fnru}ni$u rnukj~}cki*eajjcid gkr }`n jcbnra}cki kg }`nniujawnm ^fracicai* |nk|jn)Ci }`n |au} gcwn snaru* }`nuntkoni `awn uni} `~imrnmu kg |ar¯enju eki}acicid gkkm aim ejk}`cid*}k }`n innms ^fracicaiu }`a} tnrngkrenm }k gjnn grko }`ncr `konjaim)Bnea~un kg }`ncr `arm tkrf* }`ncrUkecaj aggacru brk~d`} `~imrnmu kgmkjjaru* t`ce` tnrn eki}rcb~}nm }k`nj| }`n ^fracicai Ciu~rdni} Aros*}`n ^fracicai Ekidrnuu Ekooc}}nn*}` n Ao nrc eai Rnm Erkuu# aim oaisk}`nr tkr}`s ea~unu)H~u} a gnt tnnfu adk* }`n wnrsae}cwn |rnucmni} kg }`cu drk~|* Oru)A) Gnm~isaf* rnencwnm a jn}}nrgrko Rn|) Oard~nrn}}n E`~re` cirn|js }k a jn}}nr aufcid gkr Rn|)E`~re`$u u~||kr} kg @k~un Ekie~r¯rni} Rnukj~}cki 3/ї) Rn|) E`~re`trk}n* "C `k|n sk~ tcjj np|rnuu }k}`no (Uks~u ^fracikf# os ktiekiwce}cki }`a} niujawnm |nk|jnunwnrst`nrn* u`k~jm bn dcwni nwnrsniek~radnoni} }k unnf grnnmko")
Snu*
}`nun arn }`n tkoni tar¯rckru kg }`n aros kg ^fracicai aimAonrceaiu kg ^fracicai mnueni}*}`a} arn gcd`}cid gkr }`n grnnmko kg}`n ^fracin aim }`n |rk}ne}cki kg}`n grnnmko kg }`n ^ic}nm U}a}nu)Tc}` tkoni jcfn }`nun ki k~rucmn }`nrn eai bn ik mk~b} au }k}`n k~}ekon kg }`n ba}}jn gkr grnn¯mko ))) }`n ^fracin tcjj bn grnn)))}`aifu }k }`n tkoni tarrckru)AJNP H) XABRKUFS)
Mr) ]nm Tae`ia @namu Jnad~n TnjekonMaien Ekooc}}nn
Tc}` }`n eki}rae}cid kg Hk`iisUamraef* Mn}rkc}$u \kjfa Fcid aim}`n a||kci}oni}*kg*Mr) ]nmYTae`/ia au e`acroai* tn `awn a ekobc¯ia}cki gkr }`n Tnjekon Maien kgY`n 1=}` Aii~aj Ekiwni}cki kg }`n^SJ/IA Ci Mn}rkc} }`a} Cu `arm}k bna})) ]`nun uaon }tq) |nk|jn |jasnmco|kr}ai} |ar}u Ci }`n }tk oku}u~eenuug~j aggacru kg }`n |au} una¯uki ci Mn}rkc}6 Hk`iis Uamraef|rkwcmnm }`n ra~ace gkr }`n "Dn}/Aeq~aci}nm Maien$$ kg }`n Mn}rkc}Mcu}rce} Ek~iecj aim Mr) ]nm Tae`¯ia taa a} }`n `nc}a kg }`n ekooc}¯}nn }`a} rnajjs |~}$kwnr }`n "Ekrk¯ia}cki Bajj" kg }`n ^fracicaiDram~a}nu kg On}rk|kjc}ai Mn}rkc}aim Tcimukr) * Mr) Tae`ia tau wnrs au}~}n Ci`cu unjne}cki kg ekooc}}nnu ono/bnra] Aokidu} Ohno a}n Mn}rkc/nru Hk`aiia Wki Mradcima* Jnad~n\~bjcec}s Mhjrne~ir*Nmc}kr kg }`n]rnimn}}n* onobnr kg Ej~b KjniaТоЧЪмZ ^fracicai Dram~a}nu* ^f¯racicai rn|rnuni}a}cwn ki }`n H~i¯ckr Bkarm kg Ci}nria}ckiaj Ciu}c¯}~}n kg On}rk|kjc}ai Mn}rkc}* aim ai~run bs |rkgnuucki (}`n jcin gkr]`nrn arn ukon sk~id
|nk|jn
t`karn ~imnr }`n co|rnuucki }`a}onobnru`c| chh }`n ^fracicai Ia/}jkihm) Auukeca}cki onaiu ik}`cid
(T-
Гgna)sj|d ai Ciu~raienьйНсх) ]gna*} i~hs nh|jah}| t`s oais
¥g
эо s|~id gНи gkwn ik} hkcinm}`n gra}nriaj bningc} ukecn}s) Ik}bnea~un }`ns `awn ais}`cid adaciu}^)I)A) onobnru`c|* b~} bnea~un}`ns ajrnams `awn ciu~raien cik}`nr eko|aicnu) Tnjj* tn$rn dk¯cid }k }afn }`n }con }`cu tnnf }k}rs }k ejnar ~| }`ca jc}}jn ocu~imnr¯u}aimcid "aim u`kt }`a} ^)I)A)onobnru`c| cu
.`a}$
sk~ ciafn g}Baef ci 135= Hkn tau aufnm }kЇйНл }`n ^)I=/ Г) tau 1- snaru\T* `am ik fiktjnmdn kg }`n ^f¯racicai jaid~adn* aim ik cmna }`a}aiskin b~} }`n kjm gkjfu tnrn |ar¯}cec|a}cid ci ^fracicai ekoo~ic}sjcgn) ]`n oai t`k) `am aufnm `co}k Hkci }`n"}H)I)A) np|jacinm }`a}`n tau }rscid }k krdaicxn a sk~}`braie`6 grko `co
Hkn
jnarinm t`a}}`n^)I)A) Yau
мЧ
abk~}* ||hh t`ni}`n oa| dawn ``| a ek|s kg ]`n^fracicai Tnnfjs }k rnam Hkn tauaoaxnm }k unn }`a} sk~id |nk|jnajj kwnr }`n ek~i}rs tnrn }afcidae}cwn ci}nrnu} ci ajj |`aunu kg ^f¯racicai Aonrceai ekoo~ic}s jcgn)Ci }`kun masu a mkjjar tau a mkjjar*`arm }k dn} aim nwni `armnr }k`kjm ki }k* aim Hkn tau ik} dn}¯}cid }kk oais kg }`no6 ajuk* `ntau `nj|cid `hu ok}`nr u~||kr} }`ngaocjs* Uk `n }kjm }`n oai `ntk~jm `awn }k }`cif c} kwnr* aim`n mcue~uunm }`n oa}}nr tc}` `cnok}`nr) Hkn$u ok}`nr tau a ^)
I)
A) onobnr aim u`n tau |jnaunm}`a} `nr uki tau }afcid ci}nrnu}Ci }`n krdaicxa}cki ki `cu kti Cic¯}ca}cwn) Uk u`n }kjm `co }k hkci* Cg}`a} tau t`a} `n tai}nm }k mk*aim Hkn jkkfnm ~| }`n oai aimucdinm `co gkr a ->QQ 2</Snar Ni¯mktoni} enr}cgcea}n eku}cid -;=Э|nr oki}`)Hkn g~jjs rnajcxnm }`a} `n taudkcid }k `awn }k |as gkr }`a} enr¯}cgcea}n `counjg) @n uawnm ><1 atnnf grko `cu uoajj naricidu* aimnwnrs oki}` `n a}}nimnm }`n onn}/Cidu kg ЇY" ЪемнсЪ ai}h |ahm `cum~nu) Ukon}conu c} tau mcggce~j} }kuawn }`hn okins aim `n gk~im `co¯unjg gcd`}cid ai co|~jun }k dcwn ^\}`n onobnra`c|) |inn$/` tauae}~ajjs u~u|nimnm* b~} `n oai¯adnm }k |as mk~bjn m~nu }`n gkjjktcid oki}` aim tau rnciu}a}nm/Hkn rnam }`n Tnnfjs awcmjs) @n}kkf ci}nrnu} ci `cu*braie` ae}cwc¯}cnu)@n jcfnm }`n cmna kg }`n ai)i~aj njne}ckiu nwnrs snar6 }`nonobnru njne}nm ьУсоем grko }`ncrkti drk~|) T`ni }`n ^)I)A) u}ar}¯nm C}u a}`jn}ce |rkdrao Hkn bneaona onobnr kg }`n baunbajj }nao kg`cu braie`6 }`n }nao }rawnjnm }kkd}nr 'T
0
}:g Г
\(¥nr$ ^IA)}nait)
gkn
zcfnm -a} wnrs o~e`*gkr `n tau oafcid grcnimu nwnrs¯t`nrn }`n }nao tni} Hkn }kkfae}cwn |ar} ci maien aggacru u|ki¯ukrnm bs `cu braie`6 ]`ni kin masHkn tau njne}nm unern}ars kg `cubraie`$ ajoku}
алмлїтйдїх aim `ntau u~e` ¤ dkkm kggcenr }`a} `n taurn/njne}nm snar ag}nr sndr) @n tauajuk njne}nm мд }`n mnjnda}n kg `cubraie` }k }`n ^)I)A) ekiwni}cki)T`ni Hkn dk} oarrcnm `cu brcmntau a dcrj bn on} }`rk~d` `ca ^
I)
A) ae}cwc}cnu)]kmas Hkn cu u}cjj unern}ars kg`cu braie`) @cu tcgn cu a ^)I)A)onobnr aim }`ncr }tk e`cjmrni arnonobnru) Hkn `au }afni ammc}ckiaj`ca~raYen)
}ap
`YunY bnea~un ci=HH>=
Н¤
Ь/]uah Yktoni} ci¯u~raien tcjj bnekon |asabjn cieaa`) ]k Hkn ^I=r iYnobnru`c||rkwnm }k bn okrn }`Yi h~u} ci¯u~raien) C} |rkwnm }k bn gra}nr/iajjuo* }`n fcim kg gra}nriajcuo}`a} dn}u u}rkidnr snar bs snaraim oafnu a oai gnnj dkkm au `nu~rwnsu ik} kijs `cu aeeko|jcu`¯oni}u b@} }`|un kg fc| grcn|mn autnjj* grcnimu t`k
Уээ
|kaahbjnau a mcrne} rnucu} kg }ga}|\Tccuh|)Grn}nriaHjuo) b|k}`nrjs jkwn*o~}~aj }r~u} aim ~imnru}aimcid*Cu a tkimnrg~j m~id) ]`n |nrukit`k ae}cwnjs |rk|ada}nu gra}nriaj/cuo hu `nj|cid `counjg* `cu grcnimu*`cu krdaicua}cki* `cu }kti* `cu ek~i¯}s* `cB ¤}%}n* aqm+bjB* ek~i}rs) ]`n^fracicai Ia}ckiaj Auukeca}ckiaim gra}nriajcuo dk }kdn}`nr* gkr}`cu gra}nriaj bningc} ukecn}s taugk~imnm ki }`n |rciec|jn kg gra}nr/лмЧмт)Ciecmni}ajjs* }`n eaun kg Hkn Cuik} gce}cki6 `n ae}~ajjs npcu}u)Aim }`nrn arn oais okrn h~u} jcfn
U|kr} Ik}nu
TAJ]NR
t)
MAIFK
gjdUH}gI \RNWCNTKien adaci }`n kjm |cdufci cu}`rkti arkchim tc}` }`n uaon gao¯cjcar d~u}k t`ce` oarfu }`n bndci¯icid kg aik}`nr drcmcrki unauki)
Aiz
ci h~u} a gnt в#їй% tnnfu*
(3вР
Tc#c rn}~ri+}k gn ihu`}}~\jTg O }`; }k| Ya'j ci e|j/jndha)}n 0|qrzu) $
Ув
trc}nr* `awcid ajtasu oaci¯}acinm }`a} }`n ^fracicaiu tnrn`cd` ci }`ncr eki}rcb~}ckiu }k }`cudrna} Aonrceai u|kr}* |rnuni}u }`ngkjjktcid brcngu grko }`n amwaien|~bjcec}s |r|e`~rnu kg }`n oaisЙДnn@ndn njnwniu t`c|` H~b/n}ai}ha}n
Уо эеоучэуY
e|i/}n|}jqi* qqh}gc |reqijini}cs)Hk`iis ;auek* t`k |auunm) Uai}aEjara }k ai |raidn B|tj$ wce}krskwnr Fni}~efs }tk unaukiu adk* rn¯}~riu }k `aimjn }`n q~ar}nrbaef/cid gkr }`n $]Brkieu)"$ @cu `kon¯}kti cu E`ceadk* Cjjcikcu)Ofn Ujfkra* }raiugnr u}~e}nihgrko Cimcaia ^) `au ajrnams une~r¯nm |in qgg}n }ae@cgujqY Y Qrgdqi)Ea|}aci) Bnr} Rnn`heg}ap kg ]ni¯inuunn cu ekiucmnrnm }`n bnu} ajj/rk~im |nrgkronr ci }`n Uk~}`nriEkignrnien) @n cu uagn}s oai*tcidbaef* |auu/ea}e`nr* |kci}/rn¯}~ri aim np}ra |kci} fcefnr gkrWkju)
;3¥> GaHns kg Uasrn* \a) tcjjadahi bn u}ar}cid
очг
gkr Gjkrcma^icwnruc}s)\rkbabjs }`n bnu}
Уо
eaimc¯ma}n gkr Ajj/Aonrcea }`cu unaukic¦ U}nwn Tamcaf qg Uk~}` Earkjcia^icwnruc}s) @n r~u`nm 330 sarmugkr a ekignrnien rnekrm jau} snarbrnafcid }`n ajj/}con oarf) U}nwn*t`kun bk}` |arni}u arn ^fracicai*`ajju grko E`ceadk* ЇУлйЇв)Hk`i Drabfk kg Uk~}` Rcwnr* gsH) tc}c adaci bn }`n oaciu}as a}Kfja`koa Н) aim
!¥)
T
U`ajkufs* 63> jb) d~arm a}Ecieciia}c
Ч)* cu ekiucmnrnm }`ncrk~}u}aimcid jcinoai)Hk`i Oa;~r tcjj bn Ik}rn Maon$ui~obnr kin QB }`cu snar) ]`n 2<<
jb)
sk~idu}nr `au ajrnams bnni}nu}nmIaws$u Bnrijn Bk}~ja kg \c}}u¯b~rd`* \a)* kin kg }`n bcd `nrknukg }`n aros daon*
zеР
bn k|nra}cidgrko }gn| dni}nr z|q} q| q|nij|dmas)
Р
^}kiu= cu k|n qg TafnGkrnu}$u }tk dkkm }aefjnu* М 2#
jb)
Dkjca}`* `n Cu np|ne}nm }k dar¯inr oais `kikru }`cu Gajj)
))
g
^URAHICAIU У QRgjAITR\
R)WUHNBAJJ
Ta|adnr \aqj E`nrwhifk `au `cujabcjn Bhnara kg }`n U|~}`nr| (hYA#Auukeca}cki rnhchrs |cjcid) ^|
\a
}`n ocmmjn kg H~js* Okbcjn taaai ci/ai/k~} m~b* jkucid okrn kg}¯ni }`ai tciicid aim inwnr dn}}cidais `cd`nr }`ai ucp}` |jaen) ]`niCi ocm/H~js* }`ns eaon }`rk~d`tc}` a mnwau}a}cid u|j~rdn kg 1<wce}krcnu ci "cg daohdd t`ce`brk~d`} }`no ~| }|
Р
\j
a
;n c|}z¶n jqk| aim }`ns arn ¦V1 }`gna}/nucgjd }| dk nwn| `cd`nr)\i}gjnjmnr Dnkrdn Внеол kg Ra/ЭЍХ* \a)* t`k |jasnm jau} unaukiTc}` Uajcub~rs kg }`n Ikr}` Eark¯jcia U}a}n (M# Jnad~n* cu ikt aonobnr kg }`n ^)U) Aros)K~}gcnjmnr U}nwn Uk~e`kef kg }`nMn}rkc} ]cdnru ajtasu ba}u ejnai¯~| adaciu} jng}/`aimnm |c}e`nru)@cu ba}}cid awnradn t`he` cuark~iag)24<
a
g }`n$|rnuni} Trc}cid*tq~^H b| |w|r *5<m ccg `n tnr| a9jktnY
Zk
ьНмх rnd~jarcs gkr }`n]cdnru* Ет u~rn)Icef Uaonca* }`crm Baefnr gkr }`nMa| }ki Cimcaiu kg }`n Eni}raj (A#Jnad~n* rneni}js mcuekwnrnm aa oki}` eai oafn a bcd mcggnrnien)T`ni }`n Cimcaiu wcuc}nm Uadciat*H~in jj/1=}`* Icef ekjjne}nm kijskihh `c} sc H0 }rc\g }k }`n |ja}n*u}rcfcid k~} 15 }conu) T`ni }`nCimcaiu rn}srg}nm k| Наыо 17=Q}`*Icef rai t^m) @n bnc}nm 4 bc}n ci1> }rc|u* ciej~mcid a draim/ujao`konr au Mas}ki ek||nm }`n unrcnu*5 daonu }k
йу)
¦Oaiadnr Hkn Ai}kjjef kg Tcjukici }`n Ekau}aj \jaci (M# Jnad~ntau rnjnaunm ki H~js 14}`) Hkn*gkronr ea}e`nr gkr }`n \`cjamnj¯|`ca \`jcjnu* ek~jmq$} mk }kk o~e`~qmnr gcrn aim `n ^ f|kTig
}k |j
Y
`ja }nao k~} k( =}` |jaen
ФЬИФ
}bk
`
e` iiaj gjra} ii )))))
}k |kuunuu }`n `cd` q~ajcgcea}cki!Cmh|) ]k =kn W/I)A)$ onobnru`c|
kg
Y
}s|c:
Y Y q~Y
r}nGba|f
)onaiu Bkon}`cid) z\ ДЕьн c} tcjj Dnnrnn=~maftcibnOciinuk}aJonai t`aY} sk~) oafn g}* Но sk~ уY YY чY
х :мнz
$dYYYneai unn* ski ka%
%(-(T
¶¶nai adaciu} }`n
T}k`od}ki/(
r
@~@f'#
r
(
o~e`)
(
ki Un|}) 2<}`)
\rk|kunm ^SJ/IA Ekiu}c}~}ckiajAonimoni}u
Kjda Jsu`af* a intekoonr CiJnad~n ae}cwc}cnu t`k cu gau} bn¯ekocid kin kg }`n oku} ae}cwnonobnru kg }`n ^fracicai Dram~¯a}nu Ej~b cu }`ncr }rnau~rnr aim cGg~jj kg Cmnau6 aim jau} b~} ik}jnau} Tajjaen Fkicefj t`k innmnik Ci}rkm~e}cki) Mr) Tae`ia `co¯unjg cu a |rae}cecid Mni}cu} ci Tcim¯ukr* Ki}arck* oarrcnm }k a ^fraci¯cai dcrj grko Oki}rnaj }`n gkronrAii Mai~jsf* }`n ga}`nr kg }tke`cjmrni) @n cu ajuk ai ae}cwn ono¯bnr kg }`n Nuunp Ek~i}s Mni}ajAuukeca}cki au tnjj au nmc}kr kg}`ncr b~jjn}ci* }`n ^fracicai Dram~¯a}nu aim ki }`n Bkarm kg }`n ^f¯racicai Wn}nraiu Auukeca}cki) )Grko u~e` a` ni}nr|rcucid drk~|sk~ eai$} `nj| b~} np|ne} }`n bnu})]`ns auu~rn ав }`a} c} tcjj bn ag~jj aim ni}nr}acicid nwnicid au}`ns `awn oais }rcefu ~| }`ncrujnnwnu) Gkr kin }`cid sk~ eai bnu~rn }`a} }`nrn tcjj bn oais Aonr¯ceai aim ^fracicai ocpnru }k/u}ar}sk~ ki sk~r tas }k onn}cid oais|nk|jn) ]k q~k}n Mr) Tae`ia"Ag}nr ajj”tn ajj a}}nim }`nun ag¯gacru }k unn kjm grcnimu”b~} nu|n¯ecajjs }k oafn int kinu aim }k