Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SAWER

SAWER

Ratings:
(0)
|Views: 70|Likes:
Published by Ef Van

More info:

Published by: Ef Van on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2010

pdf

text

original

 
1. Bismillah damel wiwitanMugi Gusti nangtayunganEulis- Asép nu réndénganMugia kasalametan2. Salamet nu panganténanKalakuan aya kakiranganSing tiasa sasarenganSangkan jadi kasenangan3. Sing gumbira laki rabinaNu diwuruk pangpayunnaNaéta badé istrinaSéwang dugi ka hartina4. Hartikeun eulis ayeunaLebetkeun kana manahnaManawi aya gunanaNu dipamrih mangpaatna5. Mangpaatna lahir batinEulis téh séwang prihatinAyeuna aya nu mingpinKa carogé séwang tigin6. Tigin eulis kumawulaKa raka kalakuan bahulaBisi raka meunang bahlaKudu bisa silih béla7. Silih béla jeung carogéKalakuan ngan pelesir baéMending ogé boga gawéNgarah rapih unggal poé8. Répéh rapih nu saimahLaki-rabi tumaninahTapi lamun loba salahLaki rabi moal genah9. Bisi teu genah ku rakaPrak baé wakca balakaLamun raka goréng sangkaBuru bawa resep-resep10. Resep-resep ti ayeunaDa eulis atos laksanaNgajodo anu sampurnaNgahiji salalamina11. Salamina saréng dulurEulis kudu bisa akurAkuran ka unggal lemburSangkan jadi buah catur12. Mun catur sing seueur bukurKalakuan ngan éléh ka saurNapsuna kalakuan adigungHirup resep loba batur
 
13. Sareng batur kudu jujurLayeut reujeung nu sakasurRuntut raut salelemburNagara gé subur ma
mur14. Subur ma
mur sauyunanMun aya sémah payunanTapi kalakuan timburuanBoh bilih silih benduan15. Ngabenduan ka carogéNgan kalakuan paséa baéÉnggal atuh geura hadéAmbéh geugeut saban poé16. Saban poé kalakuan laliTitik rintih suci atiTémbongkeun sing béar budiCiri nyaah ka salaki17. Lalaki mun sok nyandungOmat kalakuan waka pundungKomo lamun bari bingungKeun antep sina ngaberung18. Ngaberung tong dihalanganAsal cukup sandang panganSina lilir ku soranganSangkan panggih kasenangan19. Senangkeun eulis pikiranPikiran didadasaranTukuh muntang ka PangéranSangkan meunang ganjaran20. Ganjaran ti Maha SuciÉnggal atuh geura tampiAyeuna eulis ngahijiSakapeurih sakanyeri21. Sakanyeri jeung salakiMun eulis seueur rejekiPoma kalakuan sok kumakiSéwang tumut ka salaki22. Tumutkeun eulis ayeunaAyeuna tos laksanaLaksana datang jodonaHaté bangblas lalugina23. Lugina dunya ahératGusti maparinan rahmatKana wayah kalakuan telatDisarengan silih hormat24. Silih hormat ka sasamaSing nyaah ka ibu ramaLakonan paréntah agemanTangtuna hirup sugema
 
25. Sugema hirup di dunyaNaéta kudu tatanaRék nanya pék kanu enyaBadanna buru ditanya26. Tanya baé ku haténaTah éta pikeun saksinaSaksi diri pribadinaNu tara jalir jangjina27. Mun jangji nu ngajadiÉta jangji anu pastiPasti jodo ti ajaliPikiran céngéng ka Gusti28. Gusti mah teu weleh nyaksiNyaksi gerentesna atiKedal lampahna kasaksiSatincak-tincakna ngarti29. Hartikeun séwang karaosKalakuan luas-luis léosSumawonna poporongosPilari jalan nu raos30. Raoskeun jaga ku eulisEulis kalakuan sok gumeulisNajan geulis jajar ledisNinggang mangsa titis tulis31. Titis tulis bagja diriPatokan nu ti ajaliKajeun siga widadariDa moal beunang dibeuli32. Dibeuli ku harta bandaDa moal bisa kajagaNu tangtu bakal ngadudaNyicingan di alam baka33. Alam baka kalanggenganLanggeng rasa ka PangéranSangkan kalakuan rayunganNgabogaan papacangan34. Boga rasa kudu ngartiTata titi surti hartiKudu silih beuli atiPikiran dadamelan Gusti35. Gusti Alloh nu kawasaNgayakeun dunya tiasaPepek eusi dunya rosaSayagi pikeun manusa36. Manusa mahluk punjulnaPalinter pangabisanaNgakalan eusi dunyanaNu kantun tumarimana

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->