Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17 - Sistemul de incalzire

17 - Sistemul de incalzire

Ratings: (0)|Views: 128 |Likes:
Published by cccounterrr

More info:

Published by: cccounterrr on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
..
t
'
Id
'
4t\. ~
I
Is:emu
i
rie
Inca'
..
Ire
~~
2625
24
!80-5091
22 23
1
-
Capacul din stanga al cutiei de apa2
-
Piesa de legatura
3
-
Capacul din dreapta al cutiei de apa
4
-
Orificiile de aspiratie5
-
Canalizatia de admisie de la geamurile latera Ie6
-
Canalizatia de evacuare din dreapta7 - Canalizatia de evacuare centrala8
-
Obturatorul
9
-
Piulita cu ~ase muchii10
-
Rezistenta de la ventilatorCu siguran(a de supraincalzire,11 - Ventilatorul de aer rece12 - Obturatorul de incalzire13
-
~urub de tabla14
-
Canalizatia de evacuare din spatiul pentru picioare
--
56
15
-
Partea de legatura din dreapta16
-
~urub de tabla
17
-
~urub de tabla18 - Canalul posterior din dreapta19 - Canalul posterior din stanga20
-
Partea de legatura din dreapta
21
-
Clema
22
-
Cabluri23
-
Dispozitivul de reglare al sistemului de incalzire
24
-
Dispozitivul de incalzire25
-
Schimbatorul de caldura26
-
Canalizatia de evacuare din dreapta27
-
Canalizatia de admisie de la geamurile lateraIe
28 - Tabloul de bord
 
Aerul cald produs de sistemul de Incalzire ajunge Ininteriorul vehiculului prin ventilator. Aerul patrunde Incarcasa sistemuluide Incalzire ~i este distribuit prin diferiteclapete la duzele individuale de patrundere a aerului. Dacasistemul de Incalzire este comutat pe "cald", aerul rece esteIncalzit prin suprafe\ele exterioare ale schimbatorului decaldura. Schimbatorul de caldura se aria In carcasa sis-temului de Incalzire ~i este Incalzit cu ajutorul lichidului deracire care este fierbinte. Aerul rece se Incalze~te pelamelele fierbin\i ale schimbatorului de caldura ~i ajungeapoi In interiorul vehiculului. Sistemul de Incalzire esteinfluen\at de dol curen\i de aer; acest lucru Inseamna catemperaturaeste controlata prin raportulamestecului de aerrece ~iaer cald cu ajutorul clapetei de comanda.Pentru amplificarea efectului de Incalzire exista ven-tilatorul (suflanta) cu patru trepte de Incalzire.
Pentru caventilatorul sa func\ioneze In fiecare treapta cu viteza dife-rita, se conecteaza prerezistentele. Rezisten\ele se
ariaIn
placa de conectare de la ventilator.
In cazul unei defectiunise schimba complet placa de conectare.
Echipamentul optional Thermotronic
Ca 0 dotare suplimentara poate fi montat un sistem elec-tronic de Incalzire, care se nume~te Thermotronic. Cuacesta se poate selecta temperatura din interiorul vehicu-lului printr-un dispozitiv de reglare central, aceasta putand fiob\inuta foarte repede prin controlarea automata a clapeteide reglare a temperaturii ~i men\inuta: doua termometrepentru spa\iul interior (pe plafon Intre obturatoare ~i Inspatiul pentru picioare) ~i un termometru pentru tempera-tura exterioara transmit unui modul de comanda (In spateledispozitivului de ac\ionare a sistemului de Incalzire) valoriletemperaturii. In cazul unor diferen\e Intre temperatura dorita~i cea existenta, modulul de comanda regleaza automatclapeta de reglare a temperaturii In carcasa sistemului deIncalzire prin motorul de reglare.
Echiparea speciala cu sistem de climatizare
Cu ajutorul sistemului de climatizare poate
fi coborata
temperatura din interiorul vehiculului sub temperaturaexterioara din aGelmoment. Daca sistemul de climatizareeste pe "rece", se reduce astfel ~i umezeala din aer. Prin
apasarea
tastei"norm"se rune In funC\iunesistemulde
climatizare. La ac\ionarea tastei "max." se opre~te automateliberarea de aer rece, ~ieste ventilat doar aerul ramas Ininteriorulvehiculului. Compresorul sistemului de climatizareeste ac\ionatde motor printr-o curea trapezoidala.Lucrarile de repara\ii la Thermotronic ~i la sistemul declimatizare trebuie executate la atelierele service.
Verificarea/demontarea
~i monta-rea
ventilatorului
(suflantei) deincalzire
Demontarea
. Demontati cablul de masa de la borna negativa (-) abateriei de acumulatoare. Aten1ie: Astfel se Intrerupefunc\ionarea modulelor electronice de comanda, deexemplu memoriade defec\iuni a motorului sau modulul
de codare a radioului. Bateria de acumulatoare trebuiedeconectata doar cand aprinderea este deconectata, alt-tel poate fi avariat modulul de comanda al echipamen-tuluide injec\ie. Inainte sa deconectati bornele este indi-cat sa citi\i ~i instruc\iunile din capitolul "Radioul", respec-tiv "Demontarea ~i montarea bateriei de acumulatoare".. Demontati capacul elastic de sus, din spatiul pentrupicioare, din rata pasagerului din dreapta.
1
. Demontati ~tecar-ul -1- de la prerezistente.. Apasati In jos clapeta de prindere -3- cu 0 ~urubelni\a.Rotiti ventilatorul -2- In sensul acelor de ceasornic~iscoateti-I prin partea de jos.. Verificati rotorul ventilatorului daca este etan~.. Demontati eventualele corpuri straine existente pe
canalul de aer.
180-4841
Atentie:Dacaventilatorul nufunctioneazalataatetreptele,deobiceinseamnaea 
0
prerezisten!aestedefeeta.in aeesteazseschimba campierplacadeconectare.
. Apasati clapetele laterale ~i demontati prerezistentele.
--
 
~ontarea
Montati~ifixati prerezistentele. Atentie: in cazul in carecarligelelaterale nu se fixeaza, fixati rezistenta cu un$urubde tabla - sageata.Montativentilatorul, rasuciti-Ispre stanga ~i fixati-I.Montaticlapeta de prindere.Montaticablul de masa la borna negativa (-) a baterieideacumulatoare.
Atentie:
Bateria de acumulatoare tre-buiemontata dear cand aprinderea este deconectata,altfel peate fi avariat modulul de comanda al echi-pamentuluide injectie.Reglaticeasul.Introduceti codul antifurt al radioului, vezi capitolul"Codarearadioului".
lemontarea
si
montarea/dezasam- 
,
larea dispozitivului de reglare aistemuluide incalzire
emontarea
3
I
80-489
I
Ridicati cu atentie capacul -3- cu
~urubelnita lata.Demontati capacul instrumentelor -2-.Demontati dispozitivul de reglare -1- cu cablurilemontate din tabloul de bordo
1 - Cablul clapetei principale de blocareinveli:;;ul negru, lungimea 807 mm.2 - Cablul butonului rotativ pentru temperatura spre clapetade temperaturainveli:;;ul albastru. lungimea 585 mm.3 - Cablul butonului rotativ
al
distribuitorului de aer spreclapeta din spatiul pentru picioare/Defrostinveli:;;ul negru. lungimea 488 mm.4 - Cablul butonului rotativ al distribuitorului de aer spreclapeta centralainveli:;;ul negru. lungimea 639 mm.
2
I
80-486
I
. Laschimbarealampii,desfacetidinclemecapacul-5-.Demontatilampa-4- cufiltrulcolorat-3- (2= scaladelumina,1=tablouldebard).
. Demontaticablurilesistemuluideincalzire.Montarea
. Fixaticablurilesistemuluideincalzirela dispozitivuldereglaredemontat.. Montati capacul impreuna cu lampa montata indispozitivulde reglare.. Montatidispozitivulde reglare in tabloul de bard
~i
fixati-lin ~uruburi.
. Montati
capacul.
Demontarea ~i
montarea/reglarea
cablurilor sistemului de incalzire
';'.'.
:234
I
80-483
I

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->