Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
28 - Schemele electrice

28 - Schemele electrice

Ratings:
(0)
|Views: 7,938|Likes:
Published by cccounterrr

More info:

Published by: cccounterrr on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

Modul de
electrice
utilizare a schemel or
in autoturisme sunt montate pana la 1000metri de

cabluri,care alimenteaza cu tensiune loti consumatorii (~tergatoarede parbriz,radio etc.). Pentrua diagnostica 0 defectiune a echipamentului electric sau cand se mon-

teaz13un accesoriu electric suplimentar, trebuie sa se
consulte schemele electrice conform carora sunt indicate
traseele de circulatie a curentului ~i conexiunile. Tnprin-

cipiutrebuie sa fie Inchis circuitul electric corespunzator, altfelnu peate circula curentul electric. Aceasta nu este suficient,cand la borna pozitiva a unui ~tergator de parbriz exista tensiune ~i este Inchis In acela~i limp prin racordul

la masa al circuituluielectric.
Dinacest motiv este legat racordulla masa al bateriei de
acumulatoare cu caroseria. Uneori aceasta legatura la
mas13nu este suficienta ~i de aceea consumatorul este
legaldirectla masa printr-unconductora caruiizolatieeste
de regula de culoare marc. Tntr-un circuit electric pot fi
integrate: Intrerupatoare,

relee, sigurante, aparate de masur13,motoare electrice sau aile componente electrice. Pentrua putea fi conectate corect aceste componente elec- trice,conexiunile acestora sunt marcate corespunzator.

Pentru fi urmarit cu u~urinta planul electric traseele
curentuluisunt dispuse ~inumerotate pe verticala.

Liniileverticale ajung sus Intr-un camp care e de obicei gri.Acest camp simbolizeaza placa de relee cu suportul de siguran!e ~i prin aceasta conectorii la polul pozitiv al circuitului.in orice caz ~i 'in placa de relee se aria un conductor intern de masa (clema 31). Liniile fine din camp precum ~i circuitele electrice sunt conectate 'intre ere pe placa de relee. Jos, circuitul electric ajunge pe 0 linie ori- zontal13,

care simbolizeaza conectorul de masa. Conectarea
la mas13se realizeaza In mod normal direct de la caroserie
sau printr-un cablu de la un punet de masa de pe earoserie.

Daca circuitul electric este Intreruptprintr-un patrat, In care este Inscrisa 0 cifra, cifra indica un traseu de eurent, Incare se continua circuitul.

La utilizarea schemelor electrice se proce-
deaza in felul urmator:

Mai Intaisecauta In legendapiesacomponenta,de exemplu comutatorulpentru ventilator. in coloana din dreapta, langa denumirea piesei componente, este indicat firul de curent corespunzator cu un numar, care apare din nou 'in schema electrica In partea inferioara, pe linia orizontala.

Pentru a putea Giti pe schema electrica, sunt necesare cateva cuno~tinte despre marcajele pieselor componente, ~i trebuie sa se cunoasca cere mai importante simboluri.

Simbolurile celor mai importante piese com-
ponente sunt:
Simbolul
Componenta

AB
CD
EFGH

JK,L,M,W,X
N0P,O
R
ST
V
bateria de acumulatoare
demarorul
alternatorul
comutatorul contactului de pornire
comutator mecanic
comutator mecanic
senzor, aparate de control
claxon, cu doua tonuri
releu, modul de comanda
lampi de control, lampi, becuri
Supape electrice, rezistente, aparate de
comutare
distribuitorul sistemului de aprindere
conectorii bujiilor, bujiile
radioul
sigurante
conectori
electromotoare
Pentru diferentierea
exacta, simbolurile sunt Insotile
de cifre.

Releele ~i modulele electronice de comanda sunt de- scrise de obicei gri. Liniile desenate In interior sunt con- ductori interni. Ele arata cum releele ~i aile componenle electrice/electronice

suntinterconeclate
~i pe plaea
de relee.

0 cifra din patratul negru desemneaza locul releului pe placa de relee cu suportul de siguranta. Direct la releul marcat se afla marcajul contactului.

Exemplu: daca marcajul contactului In schema elec- trica este 17/87, atunci 17 reprezinta marcajul clemei pe placa de relee, 87 este marcajul clemei pe releu/modulul

de comanda.
Marcajul clemelor este conform normelor DIN. Celemai
importante marcaje ale clemelor sunt:
Clema30. La aceasta clema exista fntotdeauna ten-
siune de la baterie. Cablurile sunt majoritatea ro~ii sau
cu dungi ro~ii.
ch mele electrlce
~
f)
83b

Daca la comutatorul E23 se apasa prima treapta, curentul trece de la clema 83 la clema 83A. A douapunte declan~eaza a doua treapta, tara sa se produca, totu!?i,

0

legatura. De abia la apasarea celei de a doua treptea comutatorului se declan~eaza a doua punte de la con- ductorul intern 83 la 83b ~i curentul circula prin 83b.Apoi, prin legatura interna din comutator, ramane curen! din prima treapta a comutatorului din 83a.

....
Eo
Clerna31 duce la rnasa.Cablurile de masa sunt de
regula marc.

Clerna 15 este alimentata prin contactul de pornire. Cablurile au curent dear cand aprindereaesteconectata. Cablurile sunt de regula verzi sau cu dungi colorate.

ClernaX conduce curent dear cand aprinderea este

conectata; acesta este totu~i intrerupt, daca se actioneaza demarorul. Se asigura astfel ca in timpul procesului de pornire bateria dispune de capacitatea completa. Toti receptorii mari de curent se afla in circuitul de curent. Astfel cu tala lunga conectata ~i cu aprinderea deconectata se conecteaza automat lampile de pozitie.

in schema electrica sunt introduse pentru fiecare cablu
cifre ~i combinatiile de litere corespunzatoare.
Exernplu:1,5
Ws/ge
Cifrele indica ce diametru are cablul. Literele indica

culoarea cablului. Daca marcajul este format din doua gru- pe de litere, care sunt separate de 0 bara oblica, precum in exemplu, atunci primul grup de litere arata culoarea de baza a cablului: ws = weiss (alb) ~i al doilea: ge = gelb (galben) - culoarea auxiliara. Deoarece se arata ca aceste cabluri colorate la tel sunt folosite pentru diferite circuite electrice, se recomanda sa se verifice combinatia de curari la clemele respective ale contactului. Cablurile albe sunt prevazute suplimentar pentru a fi diferentiate cu un numar de recunoa~tere, care se afla in schema electrica sub marcajul de culoare.

Cheia pentru culorile cablurilor
bl = albastru
br = marc
ge = galben
gn = verde
rt= ro~u
sw = negru
Ii = mov
ws = alb

Cablurile care sunt legate intre ere cu ajutorullegaturilor individuale sau rnultifunctionale, au pentru litera "T" de la legatura ~tecar-ului 0 combinatie suplimentara de cifre.

Exernplu:T2p = ~tecar-ul cu doua fire, T32/27 =~!e-
car-ului cu 32 de fire cu punet de contact 27.

in schema electrica, sunt figurati loti consuma!orii~i eomutatoarele in pozitia de repaus. Circuitulde curent modificat dura actionarea unui comutator este detaliatin continuare avand ca exernplu comutatorulin doua trepte: fig. V-7001.

E23
83
IV-7001/
.,..,.,o
bI1w
?Iametrul cablul'
U
.
In mm2
UI
160
Culoarea cablul .
0.5
<ore',""", ".'
-,
di",hl,"'
,""'" "b'"'"'
'.~
. '"",d,;,lb.
[~wF26
Marcajulpieselor
Estetrecutin legenda cum
se nume::;te piesa cu sim-
bol de comutare; aiei, ven-
tilatorul radiatorului.
Marcajul pieselor
al3lb
portulsuplimentar al acestuia.
J95
0.5
bIIw.
~'"' ~.~.!
1N"
d
'.
~o
ow
0.5
0.5
.
"
~
~
~
al caror simbol de co-
mutare se gase::;te
infirele de curent
Indicatie: toate co-
mutatoarele
$icontac-
tele sunt figuratein
poziliederepaus.
Acest camp
reprezinta placa de
relee cu suportul
de siguranta.
B150-
Literele ~icombinatiile
de Gifre de la contacte
indica situarea cablajelor
in ::;tecar multifunctional
sau individual. De exem-
plu: b15a - legatura ::;te-
car-ului multifunctional b,
contactul 15a.
Semnelede comutare,
aiel comutatorul pentru
lampile de mar::;arier.
Literele si combinatiile
de cifre reprezinta h~gatu-

rile ::;tecar-ului;aiei, T4 le- gatura ::;tecar-uluicu patru fire, Daca marcajul de la ::;tecar este T14/12, acest

lucru inseamna ca T14
este ~tecar-ul cu 14 fire, 12
este contactul12.
~T2b
V]
'O
,"'"
.,
fM"~'1-117
Cifrele din cere reprezinta
A~
locul de montare, respectiv
~
1.
J)
~
pozitia
contactelor
de
I'
masa (vezi legenda).
11'
,
116
;
in
/
Masa vehiculului
I
I
I
Numerele firelor de curent
67
68
69
pentru descoperirea
mal
u::;oara a pieselor din sche-
ma electrica (vezi legenda),
I'
I!
I
0
I
II
IV?
YT
2.5
b-
I
.1
I
CD
i
u@
.
60
61
62
63
61.
65
66
Firele de curent
dicatiide utilizare a schemelor electrice
,
arcajulclemelor
15-candaprinderea este
~
onectata,exista tensiune
x
e la baterie
3\
~
egaturile interne

liniile subtiri). Aceste le- gaturinu exista pe post de cabluri;totu::;iere sunt lega-

turicare conduc electricitate.

ElefaGposibila transmiterea de curent in interiorul pie- seiercomponente.

Marcajulcontactului
lareleu/modululde comanda::;1

peplacade relee/suportul supli- mentar al releului - de exemplu: 17/87= pe placa de relee.

Numarul releului
101
11 112
desemneaza pozitia releului pe
placade relee, respectiv pe sU-

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
Adrian Margineanu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
cvv1ctc liked this
Florina Sorescu liked this
Bucur Baleanu liked this
Cîrcu Dan liked this
Gabriel Victoria liked this
pedroscorpion liked this
Adrian Badoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->