Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Penggunaan Komputer Pada Masa Kini Telah Menjadi Seperti Sebahagian Dari Hidup Kita

Penggunaan Komputer Pada Masa Kini Telah Menjadi Seperti Sebahagian Dari Hidup Kita

Ratings: (0)|Views: 286|Likes:
Published by Ratnavell Muniandy

More info:

Published by: Ratnavell Muniandy on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

 
Penggunaan komputer pada masa kini telah menjadi seperti sebahagian dari hidup kita. Perjalanan dantugas seharian menjadi semakin mudah dan tanpa disedari kita semakin bergantung kepada mesinyang kita panggil komputer ini. Begitu juga dengan tanggungjawab dan beban kerja di pejabat, dimana maklumat-maklumat boleh dihantar dengan cepat dan pantas serta memudahkan kerja-kerja pengurusan. Di bidang pendidikan pula, gabungan di antara penggunaan komputer dengan denganteknologi 2 telekomunikasi telah menghasilkan apa yang kita kenali sebagai Teknologi Maklumat,ICT.Teknologi Maklumat telah berperanan sebagai asas untuk menyimpan maklumat, mengolahmaklumat, menyalur dan mengedarkan maklumat di dalam pelbagai bentuk dan cara. Bahan ataumaklumat tersebut dapat disalurgunakan sama ada di dalam bentuk teks, gambar, grafik, suara,animasi, dan video, atau gabungan kesemua unsur secara interaktif yang juga dikenali sebagaiMultimedia. Semua bahan dapat disalurgunakandengan menggunakan teknologi terkini, sama adadengan rangkaian (networking), intranet dan internet.Proses pengajaran-pembelajaran dapat dipertingkatkan mutunya dan dipelbagaikan penyampaian dan penerimaannya melalui beberapa teknik seperti berbantukan komputer dan perisian, melalui sistem rangkaian (networking), perisian dan pangkalan data ataumaklumat atau melalui sistem internet, perisian dan pangkalan data. Penggunaan alat bantu mengajar ini dikatakan dapat meningkatkan minat serta meransangkan minda pelajar di zaman siber ini dan telah dianggap dan diakui sebagai pemangkin proses pengajaran dan pembelajaran (Kamps, 1994; Slavin, 1995; Jonassen, 1996; Mackenzie &Jansen, 1998; Heinich et al, 1999).Penggunaan komputer yang meluas serta perkembangan sains dan teknologi maklumathari ini banyak memberikan manfaat kepada paara pensyarah seperti mempelbagaikan bahan bantu mengajar (BBM), menyediakan Rancangan Pengajaran, merekod danmenyimpan maklumat pelajar, memproses markah ujian/peperiksaan, membuat semakanstok dan inventori peralatan/buku/BBM dan banyak lagi. Senario ini telah menimbulkanimplikasi kepada pelaksanaannya di berbagai peringkat.Pada asasnya, tugas utama seorang pensyarah ialah menyampaikan ilmu pengetahuan,memperkembangkan kemahiran dan membentuk akhlak di samping tugas-tugas sebagai perancang, pengurus, fasilitator, pembimbing dan sebagai model untuk diteladani pelajar.Perubahan dan peralihan sistem pendidikan negara turut sama merubah fungsi dan peranan pensyarah pada hari ini. Pensyarah bukan sahaja lagi berperanan sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, malah telah berkembang ke tahap pengsosialisasian, penggalakan, pengilhaman, penyaluran nilai, penyemaian rasa hormat dan apresiasikritikal dalam diri pelajar (Faridah Karim, 1999). Bagi melaksanakan tugas-tugas yangmencabar ini, pensyarah seharusnya bijak dan kreatif mendidik serta merancang pelbagaistrategi, kaedah dan pendekatan terutamanya dalam melaksanakan amanah yangdipertanggungjawabkan kepadanya pada sesatu masa itu dengan jayanya.Dari segi pengajaran, penggunaan teknologi maklumat memerlukan perancangan yangcekap dan efisien supaya pembelajaran dapat dimaksimumkan kepada setiap orang pelajar. Teknologi maklumat yang digunakan dalam pengajaran juga dapat memberi peluang pembelajaran yang lebih dinamis, menarik minat serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan berguna kepada pelajar. Pengajaran berintegrasikankomputer pada hakikatnya adalah melibatkan penggunaan komputer untuk mencapaiobjektif pengajaran dan pembelajaran, di samping itu ia turut membawa dimensi barudalam budaya mengajar dan budaya belajar di kolej malahan mengikut pandangan Abd.3Rahim (2000), beliau berpandangan bahawa pengajaran yang tidak mementingkankreativiti di institusi pendidikan akan melahirkan insan yang tandus dengan dayaimaginasi dan idealisme. Perubahan ini akan memberi cabaran kepada pensyarah bagimenguasai seberapa banyak ilmu dan kemahiran sebagai tuntutan pada hari ini agar dapat bersaing di peringkat global. Dengan itu, pensyarah pada hari ini harus melengkapkandiri dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan seiring dengan

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lps990011 liked this
MCSSESMA liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->