Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jasienica Paweł - Słowiański rodowód

Jasienica Paweł - Słowiański rodowód

Ratings: (0)|Views: 1,300 |Likes:
Published by yaphoto

More info:

Published by: yaphoto on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

 
 
Pawe
ł
Jasienica
S
ł
owia
ń
ski rodowód
 
 
SPIS RZECZY
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Przesz
ł
o
z
ł
o
ona warstwami. . . . . . . . . . . . . . 4Czo
o ziem polskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Zatarte
ś
ę
lan. . . . . . . . . . . . . . . . 105Wa
ł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Mare Barbarum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190W Wi
licy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Prawda legend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253Staro
ż
ś
garskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
2
 
WPROWADZENIE
 By
ł 
o to wkrótce po Wielkanocy 1416 roku. U przebywaj
ą 
cego w Wielkopolsce W 
ł 
adys
ł 
awa Jagie
łł 
 y zjawi
ł 
si
ę
pose
ł 
Ernesta I 
 Ż 
elaznego, ksi
ę
cia Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy, nie tyledyplomata, co zaufany dworzanin, obarczony do
 ść
osobliw
ą 
misj
ą 
.
ł 
adys
ł 
aw II i Ernest znali si
ę
dobrze, byli nawet spowinowaceni, gdy
 ż
cztery latawcze
 ś
niej wiede
ń
czyk o
 ż
eni
ł 
si
ę
w Krakowie z siostrzenic
ę
królewsk 
ą 
 , najstarsz 
ą 
z pi
ę
ciuurodziwych córek Ziemowita IV z P 
ł 
ocka. Nosi
ł 
a ona nie spotykane od tamtych czasów imi
ę
 Cymbarki, odznacza
ł 
a si
ę
niebywa
łą 
sil 
ą 
fizyczn
ą 
i przekaza
ł 
a sw
ą 
piastowsko-litewsk 
ą 
krewa
 ż
dziewi
ę
ciu ma
ł 
 ym Habsburgom p
ł 
ci obojej, z których pierworodny mia
ł 
zasi
ąść
na troniecesarskim jako Fryderyk III.Wys
ł 
annik zasta
ł 
dwór polski w
 ż
a
ł 
obie. Nied 
ł 
ugo przedtem zmar 
ł 
a bowiem w Krakowiekrólowa Anna Gillejska, wnuczka Kazimierza Wielkiego, i Jagiel 
ł 
o odmieni
ł 
ulubione
 ż
ó
ł 
te szaty na czarne. Przyj
ął 
przybysza uprzejmie i pro
 ś
b
ę
jego potraktowa
ł 
nader powa
 ż
nie. Ernest 
 Ż 
elazny kaza
ł 
swemu dworzaninowi przekona
ć
si
ę
„osobi
 ś
cie i naocznie, czyli prawd 
ą 
by
ł 
o,
 ż
e w królestwie polskim rodz 
ą 
si
ę
w pewnym miejscu same przez si
ę
i bez 
 ż
adnejludzkiej pracy rozliczne i ró
 ż
nego kszta
ł 
tu garnki”. Zdumiewaj
ą 
ce wie
 ś
ci o tym szerzy
ł 
 ostatnio w Wiedniu rycerz polski, niejaki Jan Warszewski, ale ksi
ążę
uwa
 ż
a
ł 
to za „powie
 ść
 niepodobn
ą 
do prawdy”. Niem
ł 
ody i stroskany Jagie
łł 
o nie po
 ż
a
ł 
owa
ł 
fatygi. Zabra
ł 
Austriaka na pola wsi Nochowo, po
ł 
o
 ż
onej pomi
ę
dzy
Ś 
remem a Ko
 ś
cianem, i w jego obecno
 ś
ci poleci
ł 
w wielumiejscach jednocze
 ś
nie.... kopa
ć
. Wsz 
ę
dzie znaleziono „mnóstwo garnków rozmaitej formy iobj
ę
to
 ś
ci, r 
ę
ą 
samej przyrody dziwnie i misternie jakby przez garncarza urobionych...” Dworzanin móg 
ł 
je do woli podziwia
ć
 , a na zako
ń
czenie król dal mu kilkana
 ś
cie okazów ikaza
ł 
zawie
 źć
Ernestowi do Wiednia.O ile mi wiadomo, by
ł 
to pierwszy wypadek poszukiwa
ń
archeologicznych w Polsce.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->