Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Az amfetamin-típusú drogok

Az amfetamin-típusú drogok

Ratings:
(0)
|Views: 1,279|Likes:
Published by Flóra Fehér

More info:

Published by: Flóra Fehér on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
JAVITOTT KÉZIRAT a
PSYCHIATRIA HUNGARICA
számára2000. október 26.
 Megjelent:
 Psychiatria Hungarica
 
15
, 641-687 (2000)
Az amfetamin-típusú drogok kultúrtörténete, kémiája, farmakológiája éstoxikológiája
 
Ujváry István
MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet, Budapest1525 Budapest, Pf. 17
Összefoglalás
.Az élénkséget, eufóriát és enyhe hallucinációt okozó szintetikus amfetamin-típusú stimuláns(ATS) drogokat hétvégeken fiatalok tízezrei használják kikapcsolódásra világszerte.Közülük az MDMA („Ecstasy”) a legnépszer 
ű
 bb, különösen a táncos szórakozóhelyeken.Összefoglalónk elején röviden áttekintjük a legfontosabb természetes eredet
ű
(efedrin,katinon és meszkalin) valamint szintetikus (amfetamin, metamfetamin, MDA, DOM ésMDMA) fenetilamin származékok kultúrtörténetét. Ezután a vegyületek adrenerg,dopeminerg és szerotonerg rendszert érint
ő
hatásmódját tárgyaljuk a legfrissebb biokémiai,neurofiziológiai és viselkedési vizsgálatok tükrében. A pszichoaktivitás sztereokémiaivonatkozásaira is kitérünk. Toxikológiai és b
ű
nügyi jelent
ő
sége miatt tárgyaljuk az illicitATS drogok és a lehetséges amfetamin-prekurzor gyógyszerek metabolizmusát is. Mivel azMDMA-nak és rokon vegyületeinek akut és krónikus (neuro)toxicitását számos állatkísérletés humán klinikai vizsgálat igazolja, felhívjuk a figyelmet ezen ATS drogok használatának kockázataira. Végezetül az ATS drogokkal kapcsolatos halálesetek jellegzetes adatait isáttekintjük.
Kulcsszavak 
: abúzus, amfetamin, dopamin, Ecstasy, efedrin, entaktogén, hallucinogén, kat,kockázat, MDMA, mérgezés, metabolizmus, neurotoxicitás, stimuláns, szerotonin, sztereo-kémia
A szerz
ő
közleményét Alexander T. Shulginnak dedikálja 75. születésnapja alkalmából (2000. június 17.).
 
 
 1
Amphetamine-type stimulants: pharmacohistory, chemistry, pharmacology andtoxicologySummary
.Synthetic amphetamine-type stimulants (ATSs) are recreational drugs that producestimulant, euphoric, and mild hallucinogenic effects and are used by tens of thousands of young people worldwide during weekends. Among them MDMA ("Ecstasy") is the most popular, especially at dance parties. This review first briefly surveys the pharmacohistory of natural (ephedrine, khat, and mescaline) and synthetic (
e.g.
, amphetamine,methamphetamine, MDA, DOM, and MDMA) phenethylamine derivatives. Then the modeof action, involving adrenerg, dopaminerg and serotonerg systems, of these compounds isdiscussed in the light of recent biochemical, neurophysiological and behavioral studies. Thestereochemical aspects of the psychoactivity are also mentioned. Because of itstoxicological and forensic importance, the metabolism of the illicit ATS drugs and their licit potential precursor medicinal agents is also considered. The acute and chronic (long-term)neurotoxicity of MDMA and its relatives, as demonstrated by numerous animal studies aswell as by human clinical data, is discussed to call attention to the risk of the use of thesesubstances. Finally, an overview on typical ATS-related deaths is given.
Key words
: abuse, amphetamine, dopamine, Ecstasy, entactogen, ephedrine, hallucinogen,khat, MDMA, poisoning, metabolism, neurotoxicity, risk, stimulant, serotonin, stereo-chemistry
 
 2 
Valóban, az embernek, elfajulás és szellemi halál büntetésének terhe alatt, tilos aláásnia létének alapvet 
ő 
  feltéleleit és felborítania a saját képességei és az azok  gyakorlására szolgáló környezet között fennállóegyensúlyt, egyszóval: aláásni egyéni sorsát abból acélból, hogy egy újfajta végzettel helyettesítse.
Ch. Baudelaire: Le Paradis Artificiels (1860) (1)
1. Bevezetés
 Az ember érzékelésének és tudatállapotának mesterséges befolyásolására évezredek ótahasznál különféle eredet
ű
készítményeket. Erre a célra egyes mikroorganizmusok ésnövények bizonyos részeinek fogyasztása számos kultúrában ma is szokás (2, 3, 4). Anövények és a mikrobák által termelt pszichoaktív vegyületek kivonása, azok szerkezetének azonosítása gyakran járult hozzá fontos élettani folyamatok megismeréséhez és eredmé-nyezett hasznos gyógyszert. A XX. században a pszichoaktív anyagok tárháza új tulajdon-ságokat hordozó mesterséges vegyületekkel b
ő
vült. Ezeknek a sokszor meglep
ő
hatásúanyagoknak tervszer 
ű
, lépésr 
ő
l-lépésre történ
ő
szerkezeti módosításai ugyancsak többkorszer 
ű
gyógyszer kidolgozásához vezettek. Akad azonban néhány olyan különlegesvegyület, amelynek gyakorlatba vétele ilyen vagy olyan okból nem történt meg. Az ideg-rendszerre ható anyagok e tekintetben kitüntetett helyet foglalnak el, és szemléltetik a kémiaés a társadalom sajátos kapcsolatát: minél különlegesebbek egy anyag tulajdonságai, annálnagyobb az iránta való érdekl
ő
dés és esetenként az abúzus esélye. A viszonylag egyszer 
ű
ésszámtalan szerkezeti variációt lehet
ő
vé tev
ő
természetes és szintetikus pszichostimulánsanyagok jól példázzák mindezt.A fenetilamin szerkezeti egységgel jellemezhet
ő
amfetamin típusú drogok évtizedek ótaismertek, de a velük való visszaélés csak a 90-es években öltött világméreteket. Ezek azillegálisan forgalmazott és használt anyagok hazánkban is elterjedtek, els
ő
sorban a fiatalok körében. A táncos összejöveteleken használt „
diszkódrogok 
” vagy „
klubdrogok 
” (c
lubdrugs
) közé tartozik - tágabb értelemben - a szintetikus eredet
ű
MDMA, (met)amfetamin,GHB (
 γ
-hidroxivajsav), ketamin, Rohypnol (flunitrazepam), LSD, PCP (phencyclidine),valamint a ritkábban felbukkanó varázsgombák. Ezek a pszichoaktív szerek azért isnépszer 
ű
ek, mert azt tartják róluk, hogy nem annyira veszélyesek és addiktívak, mint másdrogok.
 Amfetamin-típustimuláns
nak (
 ATS 
) azokat a szerkezetileg rokon és többnyireszintetikus anyagokat nevezzük, amelyek szokásos adagban fogyasztva
élénkít 
ő 
(stimuláló),
étvágycsökkent 
ő 
(anorexigén) vagy társas
kapcsolatokat könnyít 
ő 
(entaktogén) hatástváltanak ki. A legfrissebb kutatások nyomán nemcsak e vegyületek sajátos viselkedés- éstudatmódosító hatásának módját kezdjük megismerni, de - széleskör 
ű
használatuk miatt -abúzusuknak ma még sokak által alábecsült rövid és hosszú távú kockázatai is megmutat-

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zk310853 liked this
cogida liked this
Tímea Burszán liked this
sneakbird liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->