Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Byte Av EPROM 940 LH2.4

Byte Av EPROM 940 LH2.4

Ratings: (0)|Views: 299|Likes:
Published by vanapeer

More info:

Published by: vanapeer on Jun 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
MFI LH 2.4.4 EPROM–byte
Borttagning
När kylfläkten kopplas på, sjunkermatarspänningen till tomgångsventilen underett ögonblick.Om detta händer i ett varmt klimat, ochkylanläggningen är påkopplad, kantomgångsvarvtalet sjunka, vilket kan orsakavibrationer.
EPROM Tillämpningsschema: ?
 Inspektera styrenhet LH–2.4 i bilen för attkontrollera vilket EPROM som krävs.
Motortyp
 
Befintlig Styrenhet LH–2.4 i bilen
 
EPROM–sats
 
Uppdaterad id förstyrenhet LH–2.4
 B230FT(EGRnr)1992 943547781-9 eller 5003837-1 272165-2 9434245-8
Obs!
 9146220-0 eller 5003953-6B230FT(EGR)1992 933547783-5 eller 5003839-7 272166-0 9434246 6
Obs!
 9135138-79146219-2 eller 5003952-8B230FT(EGR)1994-6842448-0 eller 5003940-3 272167-8 9434247-4
Obs!
 
Obs! Ovannämnda EPROM har högretomgångsvarv. Detta gör att tomgångsvarvetinte sjunker så mycket.Med dessa nya EPROM kommerfordonshastigheten vid tomgång iväxelväljarlägena R,D,2 eller 1 att öka med ca9–13 km/h.
EPROM–satsen innehåller:EPROM Dekal "Kasta bort"Dekal "Volvo ID Nr. " (9434245–8, 9434246–6eller 9434247–4)---Slå av tändningen Ta bort styrenhetens säkring 1.Koppla därefter bort kontaktstycket frånstyrenheten.
Viktigt! För att undvika skador på styrenheten,
---
 
 
se till att styrenheten är strömlös närkontaktstycket ska kopplas till eller kopplasbort.
Ta bort skruvarna som håller faststyrenheten.Ta bort styrenheten från bilen.--
Arbetsyta och specialverktyg
Byt EPROM på en permanent arbetsyta sominte ligger i direkt anslutning till verkstaden.Platsen måste vara ren, dvs fri från damm,olja, lösningsmedel mm. Arbetet ska göras påen antistatisk arbetsmatta. Mattan ska hållasren och vara jordad genom anslutning till jordningssystem, vattenledning eller annaneffektiv jordanslutning.
Specialverktyg
 Antistatisk arbetsmatta. EPROM utdragningsverktyg.EPROM insättningsverktyg.Liten tång och skruvmejslarAlla verktyg som används, måste varaantistatiska (ESD–godkända).---För att förhindra kondensation inne istyrenheten, ska denna placeras irumstemperatur på 22°C minst en timmeinnan den öppnas.Placera den antistatiska arbetsmattan på ett--
 
 rent underlag. Koppla jordledningen till enlämplig jordanslutning.
Tvätta händerna i tvål och varmt vatten.Använd inte handbalsam efteråt.
 - 
Viktigt! Anslut både armbandet och denamtistatiska arbetsmattan till samma jordpunkt.
Sätt på bandet kring ena handleden (för atteliminera statisk elektricitet), justera det såatt det sitter rätt.- Placera styrenheten upp och ner på denantistatiska arbetsmattan. Öppna styrenhetenmed en liten skruvmejsel genom att bändaupp låshakarna. Böj upp dem helt med tången.Alla verktyg ska vara godkända betrantistatiska egenskaper.Vänd styrenheten med locket uppåt. Placerastyrenheten med kontaktstycket bort från dig.Lyft försiktigt upp locket, och se till att det intekommer i kontakt med komponenterna påkretskortet.Ta bort locket från EPROM Stick in en liten skruvmejsel (ESD–godkänd)i varje urtag i locket och bänd försiktigt.Lyft upp det när det är loss.---Märk EPROM med "kasta bort"–dekalen som

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->