Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Erica Jong-Strah Od Letenja

Erica Jong-Strah Od Letenja

Ratings: (0)|Views: 70 |Likes:
Published by hhellakoski

More info:

Published by: hhellakoski on Sep 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2011

pdf

text

original

 
Erica JongSTRAH OD LETENJADŽEPNA KNJIGA BELETRISTIKA - DRUGO IZDANJE Naslov originala: Erica Jone FEAR OF FLVINGPreveo s engleskog: JOVAN MILI
Ć
EVICBEOGRADSKI IZDAVA
Č
KO-GRAFI
Č
KI ZAVODCopyright © 1973 by Erica Mann JongErika Jong:STRAH OD LETENJAROMAN - DRUGO IZDANJEPosve
ć
eno:Grejs Darling Grifin i mome dragom dedi Semjuelu MirskomIzražavam zahvalnost svojim neustrašivimurednicima:Aronu Ašeru i Dženifer Džozefi.I zahvaljujem Nacionalnoj zadužbini za umetnostina stipendiji koja mi je mnogo pomogla.I zahvaljujem Beti En Klark, Aniti Groš,Rut Saliven, Mirni Belen i Lindi Bogin.A posebno zahvaljujem ku
ć
noj muzikoja mi je od samog po
č
etka omogu
ć
ilada imam vlastitu sobu.
 
Avaj! Ljubav žena! Poznato je Da je divna ali i strašna stvar; Jer, sve što imaju, stavljeno jena tu kartu,I ako ona izgubi, život im ništa više ne možedati na dar Osim loših imitacija prošlosti same,I njihova je osveta zato kao skok tigra, Smrtonosna, i brza, i teška; a opet, kako prave mukeTrpe one - udarce koje nanose ose
ć
aju i same.One su u pravu; jer muškarac prema muškarcu tako
č
esto nepravedan,Prema ženama je uvek takav; jedan jedini okov Sve žene
č
eka - a neverstvo im je jedini izlaz; Nau
č
ene su da prikrivaju patnju uzdrhtalih srca Za svojim idolom, dok ih neki bogatiji pohotljivac Ne kupi za brak - i šta im onda ostaje? Nezahvalni muž - a zatim neverni ljubavnik - Potomkin
đ
urenje, deca, molitve - i sve je svršeno. Neke nadu ljubavnika, neke se propiju ili molitvama,Jedne se predaju doma
ć
instvu, druge raspusnom životu, Neke pobegnu, ali samo jednu zamene za brigu drugu,Pošto izgube prednosti
č
ednog položaja, Teško da bilo šta može da im popravi situaciju. Njihov položaj uvek je neprirodan, Svuda, od dosadne palate do prljave kolibe: Neke traže
đ
avola, pa pišu romane.Lord Bajron iz Don Žuana1. NA PUTU ZA KONGRES SNOVA ILI ŠEVA BEZ RAJSFERŠLUSABigamija je kad imate jednog muža previše. Monogamija je to isto.Anonimus ženaU avionu za Be
č
kompanije Pan Am bilo je sto sedamnaest psihoanaliti
č
ara, ile
č
ila sam se najmanje kod njih šestorice. A udaja sam se za sedmog. Bog zna da je moj strahod letenja, koji je sada ve
ć
i nego pre trinaest godina kada sam po
č
ela s analiticarskimavanturama, zapravo danak ili nevi
č
nosti psihijatara ili mojoj vlastitoj slavnoj"neanalizljivosti".U trenutku uzletanja moj suprug mi je terapeutski zgrabio ruku."Hriste - kao led je", rekao je. Do sada je ve
ć
morao da zna simptome, s obzirom na to što me je mnogo puta držao za ruku u avionima. Prsti na rukama i nogama pretvore mi se u led,stomak mi se popne i ska
č
e u grudnom košu, temperatura vrha moga nosa pada na nivotemperature prstiju, bradavice mi se nadignu i pozdravljaju unutrašnju stranu moga prslu
č
etaili u ovom slu
č
aju moje haljine - pošto ne nosim prslu
č
e, i tokom jednog ludog minutaispunjenog vrištanjem moje srce i motori uskla
đ
eno rade, dok mi ponovo pokušavamo dadokažemo da zakoni aerodinamike nisu klimave predrasude, iako ja u dubini srca znam vda jesu. Ništa mi ne zna
č
e ona vražja OBAVEŠTENJA PUTNICIMA, jer sam zaista ubedena dasamo moja vlastita koncentracija i koncentracija moje majke - koja kao da stalno o
č
ekuje da joj deca poginu u avionskoj nesre
ć
i drži ovu pticu u vazduhu. Samoj sebi
č
estitam na svakomuspešnom uzletanju, ali ne previše oduševljeno, jer u deo moje li
č
ne religije spada i verovanjeu to da onog trenutka kada preterano poverujete u sigurnost leta i opustite se, avion neizbežno pada. Neprekidna budnost - to je moj moto. Raspoloženje opreznog optimizma treba da preovladuje. No moje raspoloženje može se bolje opisati kao oprezni pesimizam. O.K., kažemsebi, izgleda da smo se odlepili od zemlje i da se ve
ć
nalazimo u oblacima, ali opasnost jošnije prošla. Ovo je, u stvari, onaj najopasniji deo u vazduhu. Upravo ovde, iznad zaliva
 
Jamajka, gde se avion naginje i pravi zaokret a znak "Zabranjeno pušenje" se gasi. Ovo istotako može biti i mesto na kojem
ć
emo se mi vrište
ć
i sunovratiti na zemlju, u hiljadama bukte
ć
ih komadi
ć
a. I tako se ja jako koncentri-šem pomažu
ć
i pilotu umiruju
ć
i glas saSrednjeg zapada po imenu Doneli da vozi ovaj jebeni avion sa dvesta pedeset putnika. Hvala bogu za njegovu kratko podšišanu kosu i srednjoameri
č
ki akcenat. Ja, ro
đ
ena Njujor 
č
anka,nikada ne bih imala poverenja u pilota s njujorškim akcentom.
Č
im se znak za vezivanje pojaseva ugasio i ljudi po
č
eli da se kre
ć
u po kabini, nervozno samse osvrnula unaokolo da bih ustanovila ko se sve nalazi u avionu. Tu je sisata mama-analiti
č
ar, po imenu Rouz Švam-Lipkin, s kojom sam se nedavno konsul-tovala o tome da lida napustim svog sadašnjeg psihoanaliti
č
ara koji je milostivo izvoleo da ne bude na vidiku.Tu je dr Tomas Fromer, izrazito tevtonski ekspert u oblasti Anorexia Nervosa, koji je bio prvi psihoanaliti
č
ar moga muža. Tu je ljubazni, okrugli dr Artur Fit mla
đ
i, koji je bio tre
ć
i i poslednji analiti
č
ar moje prijateljice Pije. Tu je kompulzivni, mali dr Rejmond Šrift, kojidoziva plavu stjuardesu po imenu "Nensi" kao da je ona taksi. Pose
ć
ivala sam dr Šrifta tokom jedne nezabo¬ravne godine kada mi je bilo
č
etrnaest godina i kada sam se izgladnjivanjem dosmrti kažnjavala zbog toga što sam samu sebe prstom tucala na kau
č
u u dnevnoj sobi mojihroditelja. On je insistirao na tome da je konj kojeg sam vi
đ
ala u snovima, u stvari, moj otac, ada
ć
e mi se menstruacija svakako vratiti samo ako "akceptiram da sam žena". Tu jenasmejani,
ć
elavi dr Harvi Smaker, kod kojeg sam bila na konsultaciji onda kada je moj prvimuž došao do zaklju
č
ka da je on Isus Hristos i po
č
eo da preti da
ć
e hodati po površini vode jezera u Centralnom parku. Tu je i kicoški odeven u lepo skrojeno odelo dr Ernest Klumpner,navodno "briljantni teoreti
č
ar",
č
ija je najnovija knjiga psihoanaliti
č
ka studija o Džonu Noksu. Tu je i crnobradi dr Stanton Rapoport-Rozen, koji se pro¬
č
uo u njujorškim psihoanaliti
č
arskim krugovima, kada je po prelasku u Denver proširio svoju aktivnost nanešto što se zvalo "grupna terapija kros-kontri skijanjem". Tu je dr Arnold Aronson, koji se pretvara da igra šah na magnetisanoj tabli sa svojom novom suprugom koja mu je do prošlegodine bila pacijent, peva
č
icom Džudi Rouz. Oboje se kradomice osvr 
ć
u ne bi li ustanovili koih gleda - za trenutak se moje o
č
i sretnu s o
č
ima Džudi Rouz. Pedesetih godina Džudi Rouz se proslavila plo
č
ama na kojima je snimila niz satiri
č
nih balada o pseudointelektualnom životu u Njujorku. Kreštavim i namerno nemuzikalnim glasom ona je pevala sagu0 jevrejskoj devojci koja poha
đ
a
č
asove u Novoj školi,
č
ita Bibliju zbog njene proze,diskutuje u krevetu o Martinu Buberu i zaljubljuje se u svog psihoanaliti
č
ara. Ona se i samasada našla u ulozi lika koji je stvorila.Osim psihoanaliti
č
ara, njihovih supruga, posade i nekoliko jadnih, broj
č
ano znatnonadja
č
anih laika, tu je bilo i dece analiti
č
ara koja su pošla s roditeljima da bi se malo provozala. Sinovi su uglavnom bili pubert"etlije smrknutih lica, odeveni u "zvoncarice", skosama do ramena, koji su svoje roditelje gledali sa tolikom dozom cinizma i prezira da se togotovo moglo opipati. Setila sam se sebe kako sam, kad sam kao tinejdžerka putovala saroditeljima u inostranstva, stalno pokušavala da se pretvaram da oni nisu sa mnom.Pokušavala sam da ih izgubim u Luvru! Izbegavala sam ih u pala ti Ufici!Pokušavala sam da sanjarim nad koka-kolom u pariškom kafeu i da se pretvaram da ti glasniljudi za susednim stolom nisu - iako je bilo jasno da jesu - moji roditelji. Pretvarala sam se,znate, da sam izgnanik Izgubljene generacije, dok mi roditelji sede na metar od mene. Eto meopet u svojoj vlastitoj prošlosti, ili u ružnom snu, ili gledam neki ružan film: Analiti
č
ar ili Sinanaliti
č
ara. Okružuje me pun avion pera
č
a mozga i moj pubertet. Nasukala sam se u vazduhuiznad Atlantika sa sto sedamnaest psihoanaliti
č
ara, od kojih su mnogi imali priliku da
č
ujudugu, tužnu pri
č
u mog života, i nijedan od njih se nje više nije se
ć
ao. Idealan po
č
etak zano
ć
nu moru u koju
ć
e ovo putovanje da se pretvori.Putovali smo u Be
č
, a prilika je bila od istorijskog zna
č
aja. Pre nekoliko vekova i prenekoliko ratova, 1938. godine, Frojd je pobegao iz svoje
č
uvene sobe za konsultacije u Berg

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->