Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Predarea desenului

Predarea desenului

Ratings: (0)|Views: 4,126|Likes:
Published by Gheorghe Virginia

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Gheorghe Virginia on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
CUPRINS
ARGUMENT
Capitolul 1
 PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ELEMENTE DE TEORIACURRICLUM-ULUI 
1. 1. Procesul de invatamant1.1.1 Predarea –orientări contemporane în teoria şi practica predării1.1.1.1. Conceptul de predare1.1.1.2. Accepţii ale predării1.1.1.3. Predarea ca şi act de comunicare pedagogică eficienta
 
1.1.2. Învăţarea –temei psihologic al acţiunii educaţionale1.1.2.1. Definiţie şi concept1.1.2.2. Tipurile şi formele de învăţare1.1.2.3.
 
Condiţiile învăţării1.1.2.4. Procesualitatea învăţării2.1 Curriculumul i problematica s
ș
a2.1.1 Etimologie şi evoluţie istorică2.1.2 Accepiunile conceptului de curriculum
ț
2.1.3 Definirea conceptului de curriculum2.1.4 Tipuri de curriculum2.1.5. Reforma curiculara in Romania2.1.6. Curriculum Naţional2.1.6.1. Ciclurile curiculare2.1.6.2. Ariile curriculare2.1.6.3. Produse curiculare ale curriculum-ului naţional2.1.7. Curriculum diferenţiat şi personalizat
 
Capitolul
2 SPECIFICUL DEZVOLTARII SCOLARULUI MIC SI EDUCATIA SPECIALA
2.1. Specificul dezvoltării şcolarului mic2.2. Tulburări de dezvoltare2.3. Trăsături comune şi specifice ale dezvoltării copiilor normali şi a celor deficienţi2.5. Educaţia specială2.5.1. Principiile didacticii speciale2.5.2. Metodele educatiei speciale2.5.3. Obiectivele educaţiei specialeCapitolul 3
 PREDAREA I ÎNVĂAREA EDUCAIEI PLASTICE LA COLARII MICI,
Ș Ț Ț Ș
  ÎN COALA NORMALĂ I SPECIALĂ 
Ș Ș
3.1.
 
Educaia estetică i artistic-plastică
ț ș
3.2. Desenul, forma de exprimare a personalităţii3.3. Personalitatea creatoare artistic-plastica3.4. Particularităţile desenului executat de copil3.5. Locul desenului în planul de învăţământ şi corelaţia acestuia cu alte obiecte destudiu3.6. Concepţia educaţiei artistice-plastice la clasele I-IV3.7. Caracteristici generale ale desenului şi picturii la elevii cu deficienţeCapitolul 4
 METODOLOGIA CERCETARII 
1. Obiectivele şi obiectul cercetării2. Formularea ipotezelor de lucru3. Suportul metodologic şi teoretico- ştiinţific al cercetării4. Cadrul de desfăşurare şi lotul de subiecţi5. Etapele cercetăriiCapitolul 5 VALORIFICAREA REZULTATELOR 
 
Capitolul 1 PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI ELEMENTE DE TEORIACURRICLUM-ULUI
 
1. 1. Procesul de înământ
ț
 Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ încadrul căruia sunt realizate activităţile didactice şi educative, proiectate conform obiectivelor generale şi specifice stabilite la nivel de politică şcolară sau universitară (Dragu A., 2003, pag148).O definiţie a procesului de învăţământ o reprezintă şi faptul că acesta este o formăsistematică şi organizată de desfăşurare a ansamblului procesual predare-învă
ț
are, orientatefinalist, transpusă pragmatic printr-o serie de metode şi procedee şi supusă legilor evaluării(Potolea D. şi colab., 2008, pag 85).Funcţiile generale, principale ale procesului de învăţământ vizează formarea şidezvoltarea personalităţii elevilor prin valorile culturii, transmise, receptate, interiorizate şiaplicate în contextul instruirii şcolare, formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor prinvalorile culturii morale, formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor prin valorile culturiitehnologice şi economice.De asemenea procesul de învăţământ are funcţia de proiectarecuriculară şi management educaţional şi de reglare şi autoreglare a proceselor de predare-învă
ț
are-evaluare prin feed-back.Ca sferă de cuprindere, procesul de învăământ acoperă o zonă mai strânsă decât
ț
 sistemul de învăământ, căruia îi este subordonat din punct de vedere funcional i
ț ț ș
 structural( Cristea G., 2008, pag. 101).În ceea ce priveşte nivelul realizării acţiunilor principale desfăşurate în cadrul procesului de învăţământ, acestea vizează relaţia profesor-elev şi sunt: predarea, învăţarea şievaluarea.Predarea este acţiunea de comunicare pedagogică propusă de profesor, în sens largaceasta fiind interpretată ca o acţiune de instruire a profesorului adresat elevului iar în sensrestrâns implică ansamblul operaţiilor realizate de profesor pentru proiectarea şi realizareamesajelor în vederea declanşării acţiunii de învăţare la elevi în clasă sau în afara ei.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
Daniela Seceanu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Suman Veronika liked this
Caraman Maria liked this
Man Luc liked this
Hrimiuc Ramona liked this
Caraman Maria liked this
Caraman Maria liked this
Duta Alexia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->