Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
P. 1
LSM Grade 4 Science 1st Trim Exam SY 2010 -2011

LSM Grade 4 Science 1st Trim Exam SY 2010 -2011

Ratings: (0)|Views: 11,948 |Likes:
Published by Mauie Flores
SCIENCE 4
Lourdes School of Mandaluyong
1st Trimester Exam Reviewer
SCIENCE 4
Lourdes School of Mandaluyong
1st Trimester Exam Reviewer

More info:

Published by: Mauie Flores on Sep 08, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

 
 
 Xhkjohj 9 7 ^qj~gqji a{2 Dgzkj LfmqjxFXD 1>7>$1>77ppp/ycj19cmzqdmdd{/hmd« 
 
XHKJOHJ 9Fmzqijx Xhcmmf ml Dgoigfz{mo`7xy Yqkdjxyjq Jsgd Qj|kjpjq
Gqqgo`j ycj
xyj~x ko js~jqkdjoyko`
/ Pqkyj ozdajqx 7 #lkqxy+ ym 7> #fgxy+/ ]]]]]]  ]]]]]]  ]]]]]]  ]]]]]]  ]]]]]] @gycjqko` ml dgyjqkgfx/Lmqdzfgyko` g c{~mycjxkx/Ij|jfm~ko` g hmohfzxkmo/Kijoykl{ko` ycj ~qmafjd/^qmhjizqj2 Maxjq|ko` |gqkgafjx goi `gycjqko` igyg/Pqkyj ycj ogdj ml jghc
fgamqgymq{ koxyqzdjoy
ajfmp kyx ~khyzqj/ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
 
 
 Xhkjohj 9 1 ^qj~gqji a{2 Dgzkj LfmqjxFXD 1>7>$1>77ppp/ycj19cmzqdmdd{/hmd« 
 
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Pqkyj
YQZJ
kl ycj xygyjdjoy kx yqzj/ Kl lgfxj&
qj~fghj ycj zoijqfkoji pmqi pkyc ycj hmqqjhygoxpjq/
  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]]  ]]]]]]]]]]]]] 7/
 
G c{~mycjxkx kx go jizhgyji `zjxx5 g xygyjdjoy ml cmp ycj xhkjoykxyyckoex ckx js~jqkdjoy pkff yzqo mzy/1/
 
Ycj maxjq|gykmo xcmzfi ~qm|kij go goxpjq ym ycj ~qmafjd ko gojs~jqkdjoy/8/
 
Ycj kohc& mzohj& goi `gffmo gqj zokyx ml ycj djyqkh x{xyjd mldjgxzqjdjoy/9/
 
G yjxy yzaj cmfix xdgff gdmzoyx ml fkwzki lmq maxjq|gykmo/:/
 
[mz hgo zxj g xykqqko` qmi lmq `qkoiko` goi dksko` hcjdkhgfx/</
 
Moj djyjq kx jwzgf ym 7> dkffkdjyjqx/0/
 
Ijhkdjyjq hgo gfxm aj pqkyyjo gx hd/3/
 
Ojpymo kx ycj gaxmfzyj zoky ml lmqhj ko ycj Koyjqogykmogf X{xyjd ml Zokyx#XK Zokyx+/;/
 
[mz hgo zxj g ajgejq ym djgxzqj ycj jsghy |mfzdj ml fkwzkihcjdkhgfx/7>/
 
Hfgxxklkhgykmo ko|mf|jx xmqyko` mzy kyjdx ghhmqiko` ym ycjkq maxjq|gafjhcgqghyjqkxykhx/Xyzi{ ycj hcgqy ajfmp/ Ycjo& ~qm|kij ycj g~~qm~qkgyj cjgiko`x/akh{hfj hgq amgy xck~ x~ghj xczyyfj gkq~fgojdmymqh{hfj azx {ghcy mhjgo fkojq qmhejy xck~ cjfkhm~yjq 
 
 
 Xhkjohj 9 8 ^qj~gqji a{2 Dgzkj LfmqjxFXD 1>7>$1>77ppp/ycj19cmzqdmdd{/hmd« 
 
Lkff ko ycj afgoex pkyc ycj hmqqjhy goxpjq/ Hcmmxj {mzq goxpjqx lqmd ycj fkxy ajfmp/
m
 
xezff
m
 
qkhejyx
m
 
fk`gdjoy
m
 
amoj yzdmq 
m
 
qkax
m
 
hmoojhyk|j ykxxzjx
m
 
e{~cmxkx
m
 
~cgfgo`jx
m
 
xhmfkmxkx
m
 
amoj dgqqmp
m
 
gqycqkykx
m
 
yjoimo
m
 
mxyjm~mqmxkx
m
 
|jqyjaqgf hmfzdo
m
 
 bmkoy
m
 
hgqykfg`j
m
 
mxyjmd{jfkykx
m
 
lqghyzqj7/
 
Ycj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx ycj amo{ ~gqy ml ycj cjgi/1/
 
Ycj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx hmd~mxji ml ycj x~kogf hmfzdo goi ycj agheamojgoi kx dgij ml g xjqkjx ml kqqj`zfgqf{ xcg~ji amojx/8/
 
Ycj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] mq ycj ycmqghkh agxejy gqj ycj amojx ml ycj ycmqgspckhc lmqd g hmoj$xcg~ji hg`j/9/
 
Ycjqj gqj 79 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] mq lko`jq amojx ko jghc cgoi/:/
 
G ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx go{ ~fghj ko ycj ami{ pcjqj ypm amojx hmdjym`jycjq/</
 
Ycj xejfjymo pmzfi lgff g~gqy kl omy lmq ycj ymz`c goi xyqjyhc{ dgyjqkgfx hgffji ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]/0/
 
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] gqj pckyj& hmqi$fkej agoix ycgy cmfi ycj amojx gy ycj bmkoyx/3/
 
Ycj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] xjq|jx gx g hzxckmo lmq ycj xdmmyc dm|jdjoy ml ycjamojx/;/
 
Ycj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx g pckyj& xyqko`{& ymz`c ykxxzj ycgy gyyghcjx jghcdzxhfj ym ycj amojx/7>/
 
Ycj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx lmzoi gy ycj hjoyjq ml ycj amoj goi dgozlghyzqjxqji afmmi hjffx/77/
 
G czohcaghe kx lmqdji izj ym ycj lmqpgqi ajoiko` ml ycj x~koj hgffji ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]/71/
 
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx g qgqj hckficmmi ikxjgxj hcgqghyjqkrji a{ ozdjqmzxamoj ijlmqdkykjx/78/
 
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx g ikxjgxj ycgy hgzxjx g fmy ml ~gko& xykllojxx& goi xpjffko`ml ycj bmkoyx/79/
 
Fghe ml hgfhkzd ij~mxkyx goi g ijhqjgxj ko amoj ~qmyjko hgzxj ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ko mfijq pmdjo/7:/
 
G ~jqxmo pcm cgx ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] cgx go kolfgdji amoj dgqqmp pckhc kxhgzxji a{ lj|jq$koizhko` aghyjqkg mq dmfi mq`gokxdx/7</
 
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] kx g qj`qmpyc ml amoj ykxxzj pkyc dgo{ h{xyx goi cmffmpx~ghjx pckhc dg{ aj ajok`o mq dgfk`ogoy/

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Renato Bahalla liked this
Lebb Villanueva liked this
Cherry Garcia-Dilao added this note
san ko po makikita answer key.. thanks for the wonderful reviewer sobrang helpful talaga.
John Gabriel Lee added this note
pano ba to m download pano b to ma down load pano ba to madownloaad pano ba to ma down load pano ba to ma down loas
Anel Manching liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->