Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diffusie en Adoptie van Innovaties in Publieke Sector

Diffusie en Adoptie van Innovaties in Publieke Sector

Ratings: (0)|Views: 1,148|Likes:
Published by mildoooo

More info:

Published by: mildoooo on Sep 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
i
D
IFFUSIE EN
A
DOPTIE
 
VAN
I
NNOVATIES
 
IN DE
P
UBLIEKE
S
ECTOR 
 
Prof. dr. V.J.J.M. BekkersMw. drs. E.H. KortelandMw. drs. E.I. MüllerMw. dr. M.E. SimonsCenter for Public Innovation, oktober 2006
 
 
ii
V
OORWOORD
 Modernisering van het openbaar bestuur en de rol die innovaties daarin spelen staanmomenteel in het brandpunt van de belangstelling. Er vinden dan ook op tal van plaatsenin de publieke sector innovaties plaats. Opvallend hierbij is echter dat deze – vaaksuccesvolle – innovaties zich niet of maar beperkt verspreiden naar andere publiekeorganisaties. Dit roept de vraag op hoe processen van diffusie en adoptie van innovatiestussen organisaties in de publieke sector verlopen en welke factoren en mechanismen aandeze processen ten grondslag liggen. In dit onderzoek staat deze theorie en praktijk vande diffusie en adoptie van innovaties in de publieke sector centraal.Dit onderzoek vond plaats in het kader van de Alliantie ICT en Vitaal Bestuur, eensamenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties en een aantal universiteiten. Het Center for Public Innovationparticipeert vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam in dit samenwerkingsverband. Deauteurs van dit rapport zijn de Alliantie zeer erkentelijk voor het kunnen uitvoeren van ditonderzoek. In het bijzonder een woord van dank aan Coen Boot (Ministerie van BZK,InAxis) en Eugène Loos (Universiteit Utrecht) voor hun begeleiding bij het onderzoek.Prof. dr. Victor BekkersWetenschappelijk directeur van het Center for Public Innovation
 
 iii
M
ANAGEMENTSAMENVATTING
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de theorie en praktijk vandiffusie- en adoptieprocessen van innovaties in de publieke sector. Modernisering van hetopenbaar bestuur en de rol die innovaties daarin spelen staan momenteel in hetbrandpunt van de belangstelling. Er vinden dan ook op tal van plaatsen in de publiekesector innovaties plaats. Opvallend hierbij is echter dat deze – vaak succesvolle –innovaties zich niet of maar beperkt verspreiden naar andere publieke organisaties. Ditroept de vraag op hoe processen van diffusie en adoptie van innovaties tussenorganisaties in de publieke sector verlopen en welke factoren en mechanismen aan dezeprocessen ten grondslag liggen.
ONDERZOEKSVRAGEN
Het
doel 
van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de factoren en mechanismen die tengrondslag liggen aan het proces van diffusie en adoptie van (kennis over) innovatiestussen organisaties in de publieke sector. Op grond van dit inzicht kunnen strategieën (endaarbij in te zetten instrumenten) worden ontwikkeld die gericht zijn op de versterkingvan de diffusie en adoptie van innovaties in de publieke sector.Dit heeft geleid tot de volgende drie
onderzoeksvragen
:
1.
 
Welke theoretische en empirische inzichten bestaan er over de factoren enmechanismen die ten grondslag liggen aan het proces van diffusie en adoptie vaninnovaties tussen organisaties in het algemeen, en in het bijzonder in de publiekesector? 2.
 
Hoe verloopt het feitelijke proces van diffusie en adoptie van innovaties tussenorganisaties in de praktijk van de publieke sector en welke factoren en mechanismenspelen daarbij een rol? 3.
 
Welke diffusiestrategieën kunnen op grond van deze inzichten worden ontwikkeld enwelke inzet van (een mix van) instrumenten zou hiervan af kunnen worden geleid? 
In het onderstaande worden deze drie onderzoeksvragen toegelicht en beantwoord. Hetonderzoek is daarbij – in aansluiting op de onderzoeksvragen – opgedeeld in eentheoretisch gedeelte, een empirisch gedeelte en een prescriptief gedeelte.
THEORETISCH GEDEELTE
In het theoretische gedeelte van het onderzoek is door middel van eenliteratuuronderzoek de eerste onderzoeksvraag –
Welke theoretische en empirische

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
wwazzige liked this
s00440321 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->