Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje, FOI, Varaždin

Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje, FOI, Varaždin

Ratings: (0)|Views: 8,041 |Likes:
Published by majmoon2

More info:

Published by: majmoon2 on Sep 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje
1
 
 SKRIPTA IZ KOLEGIJAURED I UREDSKO POSLOVANJE 
 
Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje
2
 SADRŽAJ1.
 
Definicija ureda i uredskog poslovanja2.
 
Funkcije uredskog poslovanja3.
 
Razvoj uredskog poslovanja3.1.
 
Zna
č
aj uredskog poslovanja3.2.
 
Faze razvoja uredskog poslovanja3.3.
 
Ured kroz povijest3.4.
 
Evolucija uredskih IS-a4.
 
Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja5.
 
Modeli i tipovi automatiziranih ureda5.1.
 
Modeli automatiziranih ureda5.2.
 
Tipovi automatiziranih ureda6.
 
Uredsko poslovanje u upravnim tijelima7.
 
Sustav za upravljanje dokumentacijom7.1.
 
Ustroj varaždinske županije7.2.
 
Unutarnji tok predmeta7.3.
 
Vizija novog sustava za upravljanje dokumentacijom8.
 
Primjena uredskog poslovanja9.
 
Poslovno komuniciranje10.
 
Obrada dokumenata u uredu10.1.
 
Funkcije obrade dokumenata u uredu10.2.
 
Obrada i pohranjivanje dokumenata u uredu10.3.
 
Arhivski sustav11.
 
Zaštita uredskih dokumenata12.
 
Telemati
č
ni servisi u službi uredskog poslovanja12.1.
 
Razvoj telefonije u svijetu12.2.
 
Telekomunikacije u uredskom poslovanju12.3.
 
Telekomunikacijski sustav12.4.
 
Videotekst, teleteks, teletekst12.5.
 
Telekonferencije, videokonferencija12.6.
 
Paging sustavi12.7.
 
Wireless LAN13.
 
Primjena Interneta u uredu14.
 
Radiomobilna telefonija15.
 
Nove generacije mobilne telefonije16.
 
Satelitske komunikacije17.
 
ISDN,xDSL17.1.
 
ISDN17.2.
 
xDSL18.
 
Svjetlovodi
 
Skripta iz kolegija Ured i uredsko poslovanje
3
1. DEFINICIJA UREDA I UREDSKOG POSLOVANJADefinicija ureda
Ured je organizacijska jedinica koja ima op
ć
u funkciju. Ona raspolaže i upravlja informacijama okojima ovisi funkcioniranje
č
itave organizacije te pruža podršku funkcioniranju organizacije. Uredmora zadovoljiti poslovne funkcije.
Cilj je stvoriti sustav koji
ć
e proizvesti pravu informaciju i dostaviti je pravodobno na pravomjesto unutar ili izvan organizacije uz minimalne troškove.Poslovne funkcije ureda
 
1.
 
uspostavljanje poslovnih odnosa putem formalnih dokumenata (ugovori, promocija proizvoda, kadrovski poslovi),2.
 
 provo
đ 
enje ugovorenih obveza (ra
č 
uni, pla
ć
e,…),3.
 
organizacija rada (planiranje, kontrola,…),4.
 
uslužni poslovi (prepisivanje, slanje i dostava pošte,…),5.
 
 stvaranje i opskrbljivanje drugih novim informacijama (istraživanje, prikupljanje i obrada podataka, konzultiranje, …).
Primjeri uredskog poslovanja:
 
obrada teksta,
 
elektroni
č
ka pošta,
 
 prijenos podataka,
 
glasovne komunikacije i mnogedruge
 Automatizacija uredskog poslovanja
Opredjeljenje da se sav administrativniuredski rad prenosi na informacijskutehnologiju, uz korištenje inteligentnihterminala kao radnih stanica, kao i primjenu sinteze obrade podataka iobrade teksta. Tako
đ
er pružaneslu
ć
ene mogu
ć
nosti komunikacija.
AUP je višefunkcijski, integrirani,na ra
č
unalima utemeljeni sustavkoji omogu
ć
ava da se mnogeposlovne aktivnosti u ureduobavljaju koriste
ć
i suvremenu
Slika 1. Pojam i na
č
ela uredskog poslovanja
informacijsku tehnologiju.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Boris Blažinić liked this
Veljko Borovina liked this
pravosudni liked this
Nena Markovic liked this
pretkov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->