Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Federatia Arhivistilor din Romania (Comunicat, 09-08-2013)

Federatia Arhivistilor din Romania (Comunicat, 09-08-2013)

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by RA
Mi-am permis sa preiau adresa de protest din 2009 a Federatiei Arhivistilor din Romania cu privire la actiunea de restructurare a Arhivelor Nationale ale Romaniei !

Din pacate, retrogradarea institutionala s-a produs deja, in contextul in care Arhivele Nationale se luptau de mult timp cu lipsa de spatii de depozitare, dotari si personal specializat!

Lipsa de responsabilitate a prezentului va fi nota de plată pentru viitor !
Mi-am permis sa preiau adresa de protest din 2009 a Federatiei Arhivistilor din Romania cu privire la actiunea de restructurare a Arhivelor Nationale ale Romaniei !

Din pacate, retrogradarea institutionala s-a produs deja, in contextul in care Arhivele Nationale se luptau de mult timp cu lipsa de spatii de depozitare, dotari si personal specializat!

Lipsa de responsabilitate a prezentului va fi nota de plată pentru viitor !

More info:

Published by: RA on Sep 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

 
 
B
dul Regina Elisabeta, nr. 49, sector 5,
 
Bucuresti 
Tel:
 
0213152446;
 
Fax:
 
0213125841
 
Comunicatal Federa
ţ
iei Arhivi
ş
tilor din România
Federa
ţ
ia Arhivi
ş
tilor din România, ca asocia
ţ
ie profesional
ă
, non-guvernamental
ă
, a luat act cu îngrijorare
ş
i triste
ţ
e despre noile m
ă
suri preconizate deGuvernul României, de modificare a structurii de direc
ţ
ie general
ă
a ArhivelorNa
ţ
ionale, stabilite prin lege organic
ă
 
ş
i de masive reduceri de posturi
.Atitudinea de ast
ă
zi a Guvernului României este o dovad
ă
de complet
ă
ignorare anevoilor Statului român de protejare a patrimoniului arhivistic, atitudine care continu
ă
 nefericit
ş
i la un nivel superior nep
ă
sarea, dezinteresul
ş
i umilirea corpului profesionalmanifestate de-a lungul întregii perioade post-revolu
ţ
ionare.
În ultimele dou
ă
decenii, Arhivele Na
ţ
ionale
(
ş
i nu Arhivele Statului, cum eronat sevehiculeaz
ă
în cercurile guvernamentale)
au fost resursa de baz
ă
pentru toate actelenecesare retroced
ă
rilor, desp
ă
gubirilor, recalcul
ă
rilor
ş
i tuturor celorlalte m
ă
surireparatorii acordate de Statul român
. Cu toate acestea, guvernele României nu auconsiderat necesar s
ă
acorde institu
ţ
iei minime facilit
ăţ
i pentru desf 
ăş
urarea activit
ăţ
ii. De
ş
i
institu
ţ
ia de
ţ
ine cel mai mare depozit de informa
ţ
ii unice din România
, niciodat
ă
nu s-aug
ă
sit fonduri pentru informatizarea ei, angaja
ţ
ii lucrând cu creioane
ş
i hârtie ca acum 50 deani. De
ş
i trebuie s
ă
p
ă
str 
ă
m memoria Statului, niciodat
ă
nu s-au g
ă
sit bani pentru construireade depozite de arhiv
ă
, m
ă
car la standardele secolului trecut. De
ş
i suntem preg
ă
ti
ţ
i s
ă
citimdocumente de neîn
ţ
eles pentru al
ţ
ii, s
ă
facem ordine în haosul documentar, arhivi
ş
tii românifac ast
ă
zi treab
ă
contabil
ă
, trudind pe statele de plat
ă
 
ş
i deprofesionalizându-se în fiecare zi.Guvernul României
ş
i-a asumat prin lege în 2006 acordarea de spa
ţ
ii de depozitare
ş
ide personal corespunz
ă
tor. Nu
ş
i-a îndeplinit aceste obliga
ţ
ii, fapt ce aduce ast
ă
zi mari pagube bugetului de stat, prin pierderea de procese
ş
i plata de desp
ă
gubiri din cauzanerespect
ă
rii legii. Cu toate acestea, ast
ă
zi, Arhivele Na
ţ
ionale sunt în fruntea reducerilor de personal, conduc în restructurarea administrativ
ă
, de
ş
i nici pân
ă
acum nu existau resursesuficiente pentru a ne îndeplini misiunea stabilit
ă
prin lege.
Facem un apel disperat la Guvernul României de a-
ş
i reconsidera pozi
ţ
ia fa
ţă
deinstitu
ţ
ia Arhivelor
ş
i fa
ţă
de corpul profesional. Arhivele Na
ţ
ionale nici m
ă
car în ceamai neagr
ă
perioad
ă
a comunismului nu au fost coborâte din rangul de Direc
ţ
iegeneral
ă
, ca dovad
ă
de minim respect pentru unicitatea meseriei
ş
i identitatea profesional
ă
.În acela
ş
i timp, lipsa cronic
ă
de personal din institu
ţ
ie oblig
ă
imperios, în m
ă
sura în careGuvernul României ia în considerare
ş
i costurile form
ă
rii acestor speciali
ş
ti, s
ă
opreasc
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->