Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 107-7-2002

C 107-7-2002

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by geobit2010

More info:

Published by: geobit2010 on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2011

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEIORDINUL Nr.1574din 15.10.2002pentru aprobarea reglementarii tehnice"Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelorde inchidere ale clădirilor", indicativ C-107/7-02
 In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
 
construcţii, cu modificările ulterioare,In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului
 
nr.3/2001 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor siLocuinţei,Având in vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr.42/18.04.2002,Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuinţei emite următorul
 ORDIN :Art.1.-
Se aproba reglementarea tehnica
"Normativ pentru proiectarea la stabilitatetermica a elementelor de inchidere ale clădirilor", indicativ C-107/7-02,
elaborata deInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii si Economia Construcţiilor Bucureşti(ÎNCERC) si prevăzuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 Art.2.-
Prezentul ordin se publica in Buletinul Construcţiilor, prin grija DirecţieiGenerale Tehnice in Construcţii.Art.3.-Directia Generala Tehnica in Construcţii va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 MINISTRUMIRON TUDOR MITREAMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR Şl LOCUINŢEINORMATIV PENTRU PROIECTAREA LASTABILITATE TERMICA AELEMENTELOR DE ÎNCHIDERE ALE CLĂDIRILOR INDICATIV C 107/7-02Elaborat de:INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREÎN CONSTRUCŢIIŞl ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR ÎNCERC - BucureştiDirector general: prof. dr. ing. Dan LUNGU
 
DEPARTAMENTUL FIZICA CONSTRUCŢIILOR,INTERACŢIUNECONSTRUCŢII-MEDIUDirector Departament: dr. ing. loan PEPENAR Şef Laborator: fiz. Constanţa MARIN PERIANU
 
Şef de proiect: dr. ing. Adrian ŢABREA
 
Colaborator: prof. dr. ing. Emil Comşa - U.T.ClujAvizat de:DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII MLPTLDirector general: ing. Ion STĂNESCUResponsabil lucrare MLPTL: ing. Paula DRAGOMIRESCUNORMATIV PENTRU PROIECTAREA LA STABILITATETERMICA A ELEMENTELOR DE INCHIDERE ALECLADIRILOR Indicativ C 107/7Inlocuieste NP 200 - 891. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
 1.1 Prezentul normativ cuprinde prevederi referitoare la conceptia si proiectarea lastabilitate termica a zonelor opace ale elementelor de inchidere si compartimentare alecladirilor civile sub aspectul inertiei lor termice (pereti exteriori, acoperisuri, pereti interiori si plansee care delimiteaza spatii cu temperaturi diferite) precum si la stabilitatea termica aincaperilor.1.2 Stabilitatea termica a incaperilor constituie un criteriu a dimensionariitermotehnice a cladirilor, prin care se urmareste asigurarea confortului termic interior pe timpde vara si de iarna.1.3 Stabilitatea termica se evalueaza pentru incaperea sau unitatea functionala cuorientarea cea mai defavorabila, pe timp de vara si de iarna, considerata de proiectant ca fiindreprezentativa in ansamblul cladirii. In cazul in care o cladire are mai multe functiuni,stabilitatea termica se evalueaza pentru cel putin o incapere sau o unitate functionalareprezentativa pentru fiecare functiune in parte. NOTA:Atriumurile acoperite sunt considerate incaperi de sine statatoare in cadrul cladirii.
 
1.4 Prevederile prezentului normativ se aplica la cladirile noi, prevazute cu instalatii deincalzire, indiferent de tipul de combustibil sau agent termic utilizat.Pentru cladirile existente care se modernizeaza, prevederile prezentului normativ aucaracter de recomandare.1.5 Prevederile prezentului normativ nu se aplica incaperilor, unitatilor functionale saucladirilor prevazute, prin tema de proiectare, cu instalatii de ventilare-climatizare. Acestea sevor proiecta in conformitate cu reglementarile tehnice specifice, astfel incat sa satisfaca siexigentele de economie de energie impuse prin normativele C 107/1 si C 107/2.1.6 In cazul in care incaperea sau unitatea functionala considerata nu satisfacecriteriile de performanta impuse prin prezentul normativ, se va corecta alcatuirea constructivaa elementelor delimitatoare sau incaperea (unitatea functionala) respectiva va fi in modobligatoriu prevazuta cu instalatie de ventilare-climatizare.1.7 Prevederile prezentului normativ vor fi utilizate in cadrul colaborarii intre arhitecti,ingineri constructori si ingineri instalatori in activitatea de proiectare a cladirilor si de stabilirea regimului de functionare a instalatiilor de incalzire sau climatizare, precum si in activitateade verificare a proiectelor (cerinta E - “Izolatie termica, hidrohuga si economia de energie”) decatre verificatori tehnici atestati.
 2. REFERINTE
 Prevederile din prezentul normativ vor fi utilizate impreuna cu reglementarile date inANEXA B. NOTA:La aplicarea reglementarilor tehnice la care nu este specificat anul de editare,se va lua in considerare ultima editie valabila.
 3. DEFINITII, SIMBOLURI SI UNITATI DE MASURA3.1 Definitii
 Principalii termeni utilizati in prezentul normativ au urmatoarea semnificatie:
 stabilitate termica a cladirii in ansamblu sau a incaperilor considerate ca unitatiseparate
- capacitatea acestora de a amortiza amplitudinea de oscilatie a temperaturii aeruluiexterior, astfel incat aceasta sa se resimta in incaperi cu valori reduse (amortizate) si defazatein timp, precum si capacitatea elementului de inchidere si compartimentare de a acumula sauceda caldura.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->