Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 17-1982

C 17-1982

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by geobit2010

More info:

Published by: geobit2010 on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2011

pdf

text

original

 
INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE PROIECTAREŞI DIRECTIVARE ÎN CONSTRUCŢIIBiroul executivDECIZIA NR. 127din 2 noiembrie 1982
 PENTRU APROBAREA ”INSTRUCŢIUNILOR TEHNICEPRIVIND COMPOZIŢIA ŞI PREPARAREA MORTARELOR DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ”, INDICATIV C 17-82Având în vedere art. 5, litera d, din Decretul Consiliului, de Stat nr. 170/1976 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului central de cercetare, proiectare şidirectivare în construcţii, avizul CTE nr. 437 din 31 august 1982 şi referatul Direcţiei
 
directivare, norme, normative, prescripţii nr. 7289 din 25 octombrie 1982, Biroul executival Consiliului ştiinţific al Institutului central de cercetare, proiectare şi directivare în
 
construcţii emite următoarea
 DECIZIE:
 1. Se aprobă ”Instrucţiunile tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială” având indicativul C 17-82.2. Instrucţiunile tehnice de la pct. 1 intră în vigoare la data publicării înBuletinul construcţiilor. Ele se vor publica şi în colecţia de normative şi instrucţiuni.La aceeaşi dată încetează valabilitatea ”Instrucţiunilor tehnice privind compoziţiaşi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială”, indicativ C 17-78, aprobate de ICCPDCcu Decizia nr. 180/1978.PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIVDIRECTOR GENERAL
 Ing. VALERIU CRISTESCUINSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND COMPOZIŢIA
 
ŞI PREPARAREA MORTARELOR DE ZIDĂRIEŞI TENCUIALA
 Indicativ: C 17-82
  Elaborate de:
 INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CONSTRUCŢIIŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC
 
 
 Director adj. Ştiinţific.........................
Dr. Ing. Romulus Constantinescu
 Şef laborator..........................................
Ing. Ştefan Enescu
  Responsabil de lucrare........................
Ing. Angela Stănescu
  Responsabil din partea ICCPDC.........
Ing. Aurelian Rădulescu
 
Indicativ C17-82INSTRUCŢIUNI TEHNICE PRIVIND COMPOZIŢIA ŞI
 
PREPARAREA MORTARELOR DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂÎnlocuiesc C17-78
 
1. PREVEDERI GENERALE
 1.1. Prevederile din prezentele instrucţiuni tehnice se referă la compoziţia, prepararea şitransportul mortarelor obişnuite de zidărie şi de tencuială la care liantul poate fi varul, şlamulde carbid, argila, cimentul, ipsosul, precum şi liantul mixt ciment-cenuşă de centralătermoelectrică.Mortarele de zidărie şi tencuială se referă la suport: cărămidă, înlocuitor de cărămidă, betonşi beton celular.Indicaţii privind compoziţia mortarelor speciale (mortare cu rezistenţe mari la agresivitatechimică, mortare refractare, mor-tare pentru izolaţii hidrofuge) sunt date în reglementări tehnicespeciale.1.2.Mortarele de zidărie sunt caracterizate prin marcă.Marca mortarului reprezintă o valoare convenţională privind rezistenţa la compresiuneconsiderată la proiectare şi care trebuie realizată de mortarul pus în lucrare, verificareaefectuându-se conform STAS 2634-80.Scara de mărci precum şi rezistenţa minimă care trebuie realizată sunt, stabilite prin STAS1030-70.
 2. MATERIALELianţi
 
 
2.1. Var hidratat conform STAS 9201-80 ”Var hidratat în pulbere pentru construcţii”.Se poate utiliza oricare dintre cele 3 calităţi de var prevăzute în standard.2.2.Var pastă conform STAS 146-78 ”Var pentru construcţii”.Se poate utiliza oricare din cele 2 calităţi de var prevăzute în standard. Densitateaaparentă a pastei de var corespunzătoare consistenţei 12 cm, este indicată în tabelul 1.
 Tabelul 1
 Calitatea pastei Densitatea aparentă a pastei de var (kg/m
3
)III1250 … 13001301 … 1350În locul pastei de var se poate utiliza şlamul de carbid cu o densitate aparentă de 1301...1350 kg/m
3
corespunzătoare consistenţei de 12 cm.
 
Şlamul de carbid trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (determinate conformSTAS 3910-76):- consistenţa max. 12 cm;- conţinutul de substanţe inerte > 3 mm, max. 3%- (CaO + MgO) activi raportaţi la substanţa uscată 50 %Pentru dozarea corectă a pastei de var sau şlamului de carbid de altă consistenţă şi deci dealtă densitate aparentă, se va aplica un coeficient de corecţie calculat cu formula:
1000100012
 --=
 
aa
 K 
 
 
în care:
  K 
- coeficientul de corecţie;δ
a
12 - densitatea aparentă a pastei la consistenţa 12 cm;δ
a
- densitatea aparentă a pastei în momentul între-buinţării.2.3 Argilă conform STAS 4686-71 ”Argilă pentru mortare pe bază de ciment” sub formăde pastă de consistenţă 13-15 cm.2.4 Ipsos de construcţii conform STAS 545/l-80 ”Ipsos de construcţii”.2.5 Se pot utiliza cimenturile prevăzute în STAS 1 500-78 ”Cimenturi cu adaosuri”conform prevederilor din ”Normativul pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat”,indicativ C 140-79, anexa IV.1, tabelul 7.2.6 Cenuşă de centrală termoelectrică care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzuteîn STAS 8819/1-80.
 Agregate
 2.7 Nisip natural de carieră sau de râu, conform STAS 1667-76. Nisipul natural de carieră sau de râu poate fi parţial înlocuit cu:
-
nisip provenit din concasarea rocilor naturale;- nisip de mare.Aceste nisipuri trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 1667-76
 
”Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane uşoare”: Proporţia în care se vor utiliza înamestecul de mortar se va stabili prin încercări, asigurându-se însă un conţinut de cel puţin50% nisip natural. Nisipurile de mare se pot utiliza numai la mortarele de zidărie şi tencuială, având marcamaximă 25.Granulozitatea nisipului trebuie să se încadreze în limitele din tabelul 2.
 LIMITELE DE GRANULOZITATE ALE NISIPULUIPENTRU MORTARETabelul 2
 % treceri în masă prin sita Ø mm:Granulamaximă0,2 1 3,15 7,13 min. 5max.30min. 35max. 75min. 90max. 100--7 min. 3max. 12min. 25max.40min. 54max. 70min. 95max. 100
 Apa
 2.8 Se va utiliza apa de la reţeaua de alimentaţie. În cazul utilizării altei surse,apa trebuie să corespundă condiţiilor STAS 790-73.
 
 
Aracet
 2.9 La prepararea mortarelor adezive pentru zidării din blocuri mici de b.c.a. curosturi subţiri se utilizează următoarele tipuri:- aracet DP 25 sau DP 50, conform STAS 7058-80;- aracet CPMB, conform MICh - NII 5314-73, producător Uzina chimică Râşnov;- aracet CIC, conform MICh - NII 5314-73, producător Uzina chimică Râşnov.În locul aracetului se poate utiliza crilorom 3080, fabricat de Uzina ChimicăRâşnov conform caietului de sarcini.
 Aditivi
 2.10.
Plastifianţi.
În cazul mortarelor de ciment se poate utiliza ca aditiv plastifiant antrenor de aer ”Disanul”, conform STAS 8625-70.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->