Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 83-1975

C 83-1975

Ratings: (0)|Views: 206|Likes:
Published by geobit2010

More info:

Published by: geobit2010 on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/01/2011

pdf

text

original

 
MINISTERUL CONSTRUCŢIILOR INDUSTRIALE
 
DECIZIA nr. 49din 8 decembrie 1975
 In temeiul Decretului nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea MinisteruluiConstrucţiilor Industriale — republicat,Avînd în vedere documentaţia existentă la Direcţia tehnică şi de prescripţii în construcţii industriale,Biroul Executiv al Ministerului Construcţiilor Industriale emite următoarea :DECIZIE1. Se aprobă aplicarea în cadrul unităţilor din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale a„Îndrumătorului privind executarea trasării de detaliu în construcţii", indicativ C. 83—75.2. Îndrumătorul intră în vigoare la data publicării în Buletinul Construcţiilor.3. Pe data intrării în vigoare a îndrumătorului menţionat, încetează valabilitatea pentru aplicarea încadrul unităţilor din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale a „Normativului pentrutrasarea necesară amplasării construcţiilor", indicativ C. 83—68, aprobat cu ordinul C.S.C.A.S. nr.334/8 septembrie 1968.PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIVMINISTRU,
 Ing. VASILE BUMBĂCEA
 
ÎNDRUMATOR PRIVIND EXECUTAREATRASĂRII DE DETALIU ÎN CONSTRUCŢII
 
 
Indicativ C.83- 75Înlocuieşte C.83-681. GENERALITĂŢI1.1. Prezentul îndrumător are drept scop precizarea metodelor şi indicarea instrumentaţiei
 
necesare trasării lucrărilor de detaliu ale construcţiilor (terasamente, fundaţii, ziduri, stîlpi etc), care
 
se execută ulterior fixării poziţiei construcţiilor pe teren. În acest sens, îndrumătorul completează
 
STAS 9824/1, 2, 3—75 destinat trasării necesare amplasării construcţiilor.1.2. Indrumătorul se aplică la clădirile de locuit şi social-culturale, la construcţii industriale şi
 
agrozootehnice, precum şi la lucrările exterioare aferente (drumuri, căi ferate, reţele de alimentăricu apă, canalizări şi alte lucrări speciale).Îndrumătorul nu se referă la trasarea lucrărilor de montaj a utilajelor, ce urmează a fireglementată prin prescripţii tehnice speciale.1.3. Trasarea lucrărilor de detaliu a construcţiilor se execută pe baza proiectelor de execuţie a
 
acestora, în raport cu punctele şi reperele de nivel materializate pentru amplasarea construcţiilor.Determinarea acestor puncte si repere se execută pe baza prevederilor STAS 9824/1, 2, 3-75.1.4. Ca urmare a efectuării lucrărilor de trasare pentru amplasarea construcţiilor, pe teren sînt
 
materializate repere planimetrice şi altimetrice care determină conturul şi (sau) axele principale ale
 
construcţiei.
 
Materializarea acestor repere se realizează cu ajutorul bornelor. Acestea trebuie să fie astfel
 
concepute şi executate, atît în ce priveşte locul de poziţionare, cît şi modul de alcătuire, încît săconstituie puncte de referinţă pe întreaga duratăELABORAT DE INCERCAprobat de M.C.Ind. cudecizia nr. 49din 8.XI1.1975a execuţiei construcţiei şi să servească la transmiterea în plan şi pe verticală la toate nivelele
 
acesteia.1.5. Bornele trebuie să fie amplasate la o distanţă de construcţie de cel puţin 2/3 din
 
înălţimea acesteia, pentru ca ele să servească — în condiţii de precizie corespunzătoare — atît la
 
ridicarea pe verticală a cotelor plane, cît şi la verificarea verticalităţii componentelor şi chiar a
 
construcţiei. De regulă şi în măsura posibilităţilor bornele se vor amplasa pe construcţii existente.1.6. În ce priveşte principiul alcătuirii bornelor-reper se recomandă, după caz, una dinsoluţiile prezentate în fig. 1, luîndu-se măsurile necesare pentru protecţia acestora pe toată
 
durata execuţiei construcţiei.1.7. Înainte de a se începe efectuarea trasării lucrărilor de detaliu este necesar să se recepţioneze, prin verificare : — reţelele de sprijin ce au servit la realizarea bazelor de trasare şi a reţelelor de trasare ; — reperele topografice de trasare sau reţelele speciale de trasare, înainte de a fi folosite la aplicarea pe teren a punctelor şi nivelurilor caracteristice prin care se fixează poziţia construcţiilor peamplasamentele proiectate ; — reperele topografice care fixează conturul şi (sau) axele principale ale construcţiei.
 
2. INSTRUMENTE ŞI DISPOZITIVE UTILIZATE LATRASARE
 Instrumente şi dispozitive pentru trasarea unghiurilor
 2.1. Pentru trasarea unghiurilor, atît în plan orizontal cît şi în plan vertical, se vor utiliza teodolite-tachimetre. Alegerea tipului se face în funcţie de precizia aparatului şi de cea avută în vedere laefectuarea măsurătorii.Dintre diferitele tipuri existente, pentru trasarea lucrărilor de detaliu în construcţii, se recomandă : — teodolitul-tachimetru
„Theo 020" Zeiss Jena",
care are eroarea medie patratică de ±10
CC(±3
"
)
 pentru o direcţie observată în cîte două poziţii ale lunetei ; — 
teodolitul „Theo 010 „Zeiss Jena",
care are eroarea medie patratică de ± 4
CC(+1,5 ”)
 pentru odirecţie observată în cîte două poziţii ale lunetei; pr— 
teodolitul „Wild T 2",
care are
o
eroare medie patratică de + 3...6
CC
 pentru o direcţie observatăîn cele două poziţii ale lunetei.Teodolitele-tachimetre pot servi în cadrul lucrărilor de trasare şi la trasarea aliniamentelor în plan orizontal şi vertical.2.2. Pentru centrarea teodolitelor-tachimetre în staţie se pot utiliza : — 
firul cu plumb
ce se prinde de şurubul de strîngere al aparatului de trepied ; utilizarea acestuiaconferă o precizare de centrare de circa 3—5 mm ; — 
bastonul de centraj,
dotat cu o nivelă sferică destinată verticalizării acestuia, ce se prinde decapătul superior al trepiedului ; utilizarea acestuia conferă o precizie de circa 1 mm ; — 
firul cu plumb optic,
compus dintr-o mică lunetă frîntă a cărei axă de vizare coincide cu axulvertical de rotaţie al teodolitului; luneta se montează în alidada teodolitului de tip „Theo" sau subambaza teodolitului de tip „Wild" şi utilizarea ei conferă o precizie de centrare de circa 0,5 mm ; — 
firul cu plumb optic cu centraj forţat,
compus dintr-o lunetă frîntă şi o prismă cu reflexie totală ;dispozitivul se montează în ambaza aparatului numai la teodolitele de tip „Theo" şi utilizarea luiconferă o precizie de centrare de 1 mm la 100 m (înălţimea trepiedului).2.3. Pentru vizarea cu ajutorul teodolitelor, a extremităţilor direcţiilor unghiulare se recomandăfolosirea
mărcilor de vizare.
Marca conţine, desenate foarte clar, repere pentru vizareaazimutală (în plan orizontal) şi pentru măsurarea unghiului vertical. Cu ajutorul mărcilor serealizează o centrare forţată (păstrarea unei centrări efectuate anterior), atît în plan orizontal, cîtşi vertical, deoarece înălţimea mărcii (pînă la punctul central) este egală cu înălţimea aparatuluide la ambaza pînă la centrul de vizare. In unele cazuri mărcile sînt dotate cu un sistem deiluminare pro iu, ceea ce permite efectuarea măsurătorilor în întuneric.
 Instrumente şi dispozitive pentru trasarea lungimilor
 2.4. Pentru trasarea directă a lungimilor se pot utiliza : — 
panglica de oţel 
cu secţiunea de 0,4/12...20 mm şi cu lungimea de 10, 20, 25, 50 şi 100 m ;diviziunile panglicei sînt decimetrice, în interiorul cărora centimetrii şi milimetrii sînt citiţi cuajutorul unei rigle ; panglicile sînt etalonate la temperatura de + 20°C (necesitînd aplicareacorecţiilor corespunzătoare în cazul utilizării în alte condiţii de temperatură) şi la o forţă de întinderede 150 N (15 kgf) ;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->