Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wp163 Socializarea in Retele Online Ro

Wp163 Socializarea in Retele Online Ro

Ratings:
(0)
|Views: 72|Likes:
Published by Simona Zanfir

More info:

Published by: Simona Zanfir on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2010

pdf

text

original

 
 GRUPUL DE LUCRU ARTICOLUL 29 PRIVIND PROTEC
Ţ
IA DATELOR
Prezentul grup de lucru a fost înfiin
ţ
at în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE. Acesta reprezint
ă
un organism europeanconsultativ independent privind protec
ţ
ia datelor 
ş
i a vie
ţ
ii private. Misiunile acestuia sunt descrise în articolul 30 din Directiva95/46/CE
ş
i în articolul 15 din Directiva 2002/58/CE.Secretariatul este asigurat de c
ă
tre Direc
ţ
ia D (Drepturi fundamentale
ş
i cet
ăţ
enie) a Comisiei Europene, Direc
ţ
ia General
ă
 Justi
ţ
ie, Libertate
ş
i Securitate, B-1049 Bruxelles, Belgia, Birou nr. LX-46 01/02.Site web:http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm
 
01189/09/ROWP 163Avizul 5/2009 privind socializarea în re
ț
ea onlineAdoptat la 12 iunie 2009
 
-
2
-
Cuprins
 
-
3
-
Rezumat
Prezentul aviz se concentreaz
ă
asupra modului în care func
ț
ionarea site-urilor de socializareîn re
ț
ea poate respecta dispozi
ț
iile cuprinse în legisla
ț
ia UE privind protec
ț
ia datelor.Obiectivul s
ă
u principal este de a oferi îndrum
ă
ri furnizorilor de servicii de socializare înre
ț
ea (SSR) privind m
ă
surile care trebuie aplicate pentru a garanta respectarea legisla
ț
iei UE.În aviz se semnaleaz
ă
c
ă
furnizorii SSR 
ș
i, în numeroase cazuri, furnizorii ter 
ț
i de aplica
ț
iisunt operatori de date cu anumite obliga
ț
ii fa
ță
de utilizatorii SSR. Avizul subliniaz
ă
c
ă
unnum
ă
r mare de utilizatori ac
ț
ioneaz
ă
într-un sector personal, intrând în contact cu alte persoane în decursul ac
ț
iunilor de abordare a problemelor de natur 
ă
personal
ă
, familial
ă
saudomestic
ă
. În acest tip de cazuri, avizul precizeaz
ă
c
ă
se aplic
ă
„excep
ț
ia activit
ăț
ilor domestice”,
ș
i nu reglement
ă
rile referitoare la operatorii de date. Avizul men
ț
ioneaz
ă
, deasemenea, condi
ț
iile în care activit
ăț
ile unui utilizator SSR nu sunt acoperite de „excep
ț
iaactivit
ăț
ilor domestice”. Diseminarea
ș
i utilizarea informa
ț
iilor disponibile pe SSR în altescopuri secundare, f 
ă
ă
o inten
ț
ie definit
ă
, reprezint
ă
principalul motiv de îngrijorare algrupului de lucru „Articolul 29”. Configura
ț
iile implicite care favorizeaz
ă
un nivel ridicat desecuritate
ș
i protec
ț
ia vie
ț
ii private sunt promovate în cadrul avizului ca reprezentând punctulideal de plecare în ceea ce prive
ș
te toate serviciile oferite. Accesarea informa
ț
iilor privind profilul utilizatorului se eviden
ț
iaz
ă
ca unul dintre motivele principale de îngrijorare. Seabordeaz
ă
, de asemenea, teme precum prelucrarea datelor 
ș
i a imaginilor sensibile, inserareade anun
ț
uri publicitare
ș
i de marketing direct la nivelul SSR, precum
ș
i aspecte referitoare la p
ă
strarea datelor.Principalele recomand
ă
ri fac referire în special la obliga
ț
iile furnizorilor SSR de a respectaDirectiva privind protec
ț
ia datelor 
ș
i de a sus
ț
ine
ș
i consolida drepturile utilizatorilor.Obliga
ț
ia furnizorilor SSR de a informa utilizatorii cu privire la identitatea lor 
ș
i de aeviden
ț
ia diferitele scopuri pentru care prelucreaz
ă
datele cu caracter personal prezint
ă
oimportan
ță
covâr 
ș
itoare. Furnizorii SSR trebuie s
ă
acorde o aten
ț
ie deosebit
ă
prelucr 
ă
riidatelor cu caracter personal ale minorilor. În aviz se recomand
ă
s
ă
se permit
ă
utilizatorilor s
ă
 încarce imagini sau informa
ț
ii despre alte persoane fizice doar dac
ă
au acordul persoanelor încauz
ă
 
ș
i, în plus, se men
ț
ioneaz
ă
c
ă
SSR au, de asemenea, datoria de a informa utilizatorii cu privire la drepturile celorlal
ț
i la via
ță
privat
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->