Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Paper II- English-Reading and Literature

Paper II- English-Reading and Literature

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by Roshan
Suitable for XII standard BHSEC.
Suitable for XII standard BHSEC.

More info:

Published by: Roshan on Sep 10, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

 
******************************************************************************************************************************************************************************************]YE]]!Jdg*
wcyj cufjdhfwdah —60
Wed} iaabkcw mah}d}w} an 4 pfoc}( Pfoc 6 an 4
CHOKD]E PFPCY DDYcfgdho fhg Kdwcyfwsyc
Weycc easy} fhg f vsfywcy 
%
Wec ndy}w ndnwcch jdhswc} an wec cufjdhfwdah fyc nay ycfgdho wec pfpcy ahkt(Mfhgdgfwc} js}w HAW }wfyw ydwdho gsydho wed} wdjc($
Mkf}} UDD************************************************************************************************************Dh}wysmwdah}<
6(
Wed} pfpcy ef} nasy }cmwdah}+ ]cmwdah F nay ]eayw ]waydc}+ ]cmwdah I nay C}}ft+ ]cmwdah M nay Pacwyt fhg]cmwdah G nay Gyfjf(9( Dh cfme }cmwdah+ wecyc fyc wa }cw} an vsc}wdah}< ]cw 6fhg ]cw DD( ]cw D majpyd}c} an Vsc}wdah ha}( 6f fhg 6i fhg]cw DD mayyc}pahg} wa Vsc}wdah ha(9 fmya}} fkk }cmwdah}(=( Tas fyc ycvsdycg wa fh}cy nasy }cw} an vsc}wdah} dh fkk+ ahc }cw nyaj cfme }cmwdah( Tasy meadmc js}w dhmksgcahc ]cw DD vsc}wdah %vsc}wdah ha(9$ nyaj fht }cmwdah(7( Wec meadmc} anncycg fyc icwcch wec }cw} fhg haw fjaho wec vsc}wdah} dwedh wec }cw}(3( Wec dhwchgcg jfyb} nay cfme vsc}wdah d} od~ch dh iyfmbcw}(>( Tas fyc ycjdhgcg wa jchwdah wec }cmwdah+ vsc}wdah }cw hsjicy fhg vsc}wdah hsjicy} icnayc ydwdho tasy yc}pah}c(?( Tas }easkg icodh cfme fh}cy ah f nyc}e pfoc(5( Ha jfyb} dkk ic ffygcg nay fht cuwyf vsc}wdah} fwwcjpwcg(
*****************************************************************************************************************]cmwdah F< ]eayw ]waydc}
Gdycmwdah< Nyaj wec wa }cw} an vsc}wdah} shgcy wed} ochyc+ meaa}c ahc }cw fhg ydwc tasy yc}pah}c} dh tasy fh}cy }eccw( Fh}cy wec vsc}wdah} dh wed} }cmwdah dwe ycncychmc wa wec
}wayt— Wec
 
Ckcpefhw— it
]kfajdy Jya|cb
 
]cw DVsc}wdah 6f( R6u3Z
Gdycmwdah< Cfme vsc}wdah icka d} nakkacg it nasy yc}pah}c}( Meaa}c wec mayycmw fh}cy ay yc}pah}c wefw ic}w ndw}wec od~ch vsc}wdah fhg ydwc dw dh tasy fh}cy }eccw(
 d$
 
………((
cyc f paay }si}wdwswc nay wec haikc odfhw(
F(
 
weycc weas}fhg yfiidw}
I(
 
weycc eshgycg yfiidw}
M(
 
wedywt weas}fhg yfiidw}
G(
 
weycc eshgycg yfiidw}dd$
 
Wec fhhd~cy}fyt an wec kdicyfwdah f} ah
F(
 
90
we
Lskt
I(
 
96
}w
Lskt
M(
 
99
hg
Lskt
G(
 
9=
yg
Lsktddd$
 
Jahct }f~cg it jfhdpskfwdho wec mdymsj}wfhmc maskg ic s}cg wa
F(
 
ysh wec |aa
I(
 
eckp wec majjah wf}b fhg }wysookc(
M(
 
ist wec fhdjfk} nay wec |aa
G(
 
psymef}c f lcw pkfhc
 
******************************************************************************************************************************************************************************************]YE]]!Jdg*
wcyj cufjdhfwdah —60
Wed} iaabkcw mah}d}w} an 4 pfoc}( Pfoc 9 an 4
d~$
 
Wec gdycmway dh}d}wcg ah ef}wc dh jfbdho wec ysiicy ckcpefhw icmfs}c
F(
 
wec |aa f} oadho wa ic dh}pcmwcg
I(
 
wec |aa f} oadho wa ic dhfsosyfwcg
M(
 
ec f} cupcmwdho f iahs}
G(
 
ec f} cupcmwdho f pyajawdah~$
 
Wec ysiicy ckcpefhw f} pkfmcg hcuw wa
F(
 
wec yfdkdho}
I(
 
wec jahbct‑} mfoc
 
M(
 
f kfyoc ycfk yamb
G(
 
f eas}dho ayb}eap
Vsc}wdah6i( R90Z
Gdycmwdah}< Ycfg wec nakkadho vsc}wdah} mfycnskkt( Mapt wec hsjicy an wec vsc}wdah} ahwa tasy fh}cy }eccw}fhg fh}cy wecj iydcnkt(
d$
 
Ec ycofygcg ed} fhdjfk} f} }wcppdho }w
ahc} ah wec yafg an ed} mfyccy(‑
Cupkfdh
R3Z
 dd$
 
Cupkfdh wec ycf}ah} nay wec Gdycmway }sooc}wdho f mecfpcy ckcpefhw1
R3Z
 ddd$
 
_eaj ga tas wedhb wec fsweay d} mydwdmd|dho dh wec }wayt1 _et1
R3Z
 d~$
 
_efw efppchcg wa wec ckcpefhw dh wec chg an wec }wayt1
R3Z
 
]cw DDVsc}wdah 9( R93Z
Gdycmwdah}< Ycfg wec nakkadho vsc}wdah} mfycnskkt( Mapt wec hsjicy an wec vsc}wdah} ahwa tasy fh}cy }eccw}fhg fh}cy wecj fmmaygdhokt(
d$
 
Fhfkt|c wec djpfmw ah medkgych fhg wec ycfgcy} ech wec ysiicy ckcpefhw yd}c} dh wec fdy fw wecchg an wec }wayt1
R60Z
 dd$
 
Cufjdhc wec }wayt f} f }fwdydmfk fkkcoayt(
R63Z
 
]cmwdah I< C}}ft
Gdycmwdah< Ycfg wec c}}ft od~ch icka mfycnskkt( Nyaj wec wa }cw} an vsc}wdah} ah wed} wcuw+ meaa}c ahc }cw fhgydwc tasy yc}pah}c} dh tasy fh}cy }eccw(
 Wec yafg wa }smmc}} d} haw f icg an ya}c}( Dw d} nskk an weayh}+ pdwnfkk} fhg odh}( Ahkt wea}c ea fgcweyasoe wec ef|fyg} fhg esygkc} dwe oydw fhg gcwcyjdhfwdah maskg }jckk }smmc}}( Wefw d} eaOfhged icmfjc f kcfgcy pfy cumckkchmc2 wefw jfgc Mesymedkk wec oycfwc}w fhg wec ja}w }smmc}}nsk fywdjc kcfgcy( Wec}c wyfdw} fhg vsfkdwdc} ef~c pfdg ydme gd~dgchg} wa Idkk ofwc} fhg jfgc edj pcy}ahf
oyfwf( Fnwcy fkk+ dhhcy} gah‑w ga gdnncychw wedho}( Wect ga wedho} gdnncychwkt( Ef~c tas wec
gcwcyjdhfwdah wa }smmccg1 Fyc tas dkkdho wa gc~awc wec wdjc fhg chcyot hcmc}}fyt wa fmedc~c}smmc}}1Ecyc fyc }ajc pya~ch wcmehdvsc} wefw dkk eckp tas wa fmedc~c }smmc}} fhg efppdhc}} dh kdnc(Wec ndy}w }wcp d} wa }cw tasy}ckn mkcfy oafk}+ wa gcndhc pycmd}ckt efw tas fhw wa fmedc~c( Oafk} pya~dgcgdycmwdah wa tasy icef~dasy fhg osdgc tasy weasoew} fhg fmwdah} wa wec gc}dycg aswmajc}( Oafk pkfh}chfikc tas wa oa ictahg jajchwfyt dhnkschmc} fhg ayofhd}c tasy icef~dasy a~cy cuwchgcg pcydag}an wdjc( Oafk} }easkg ic fh cuwch}dah an tasy ~fksc}+ tasy ja}w djpaywfhw nshgfjchwfk ickdcn}(
 
******************************************************************************************************************************************************************************************]YE]]!Jdg*
wcyj cufjdhfwdah —60
Wed} iaabkcw mah}d}w} an 4 pfoc}( Pfoc = an 4
]pcmdndm oafk} fyc icwwcy wefh ochcyfk ahc}( ]ckn*mea}ch oafk} fyc icwwcy wefh f}}dohcg ahc}( Meaa}coafk} wefw fyc mefkkchodho isw ycfmefikc( _ydwc gah tasy }eayw wcyj fhg kaho wcyj oafk}( Wed} dkkeckp tas dh c}wfikd}edho pydaydwdc} fhg dh gcmdgdho ah wec fmwdah} wefw tas js}w chofoc dh( Nayj f~cyt dhwch}c+ cuwycjckt ~d~dg jchwfk pdmwsyc an efw tas fhw( ^cyifkd}c tasy jchwfk pdmwsyc dwe fiydcn+ mahmd}c+ naymcnsk
‘OAFK MAJJFHG‑
( Ycpcfw dw c~cytgft wa jfbc dw cf}dcy nay tasy }si*mah}mdas}jdhg wa cjiyfmc wecj( F} ]fjd
^d~cbfhfhgf }ft}+ ‛Wfbc sp ahc dgcf( Jfbc wefw ahc dgcf tasy kdnc
* wedhb an dw+ gycfj an dw fhg kd~c ah wefw dgcf( Kcw wec iyfdh+ js}mkc}+ c~cyt pfyw an tasy iagt+ ic nskk an
wefw dgcf+ fhg ls}w kcf~c c~cyt awecy dgcf fkahc( Wed} d} wec ft wa }smmc}}‚(
 
Pycpfyc fh ‘Fmwdah pkfh‑+ aswkdhdho wec }pcmdndm }wcp} hccgcg wa fmmajpkd}e wec yc}skw tas fhw( Tas
js}w ocw wdjckt nccg*ifmb ah tasy pyaoyc}} fhg ic fikc wa jagdnt tasy }wyfwcodc} ech mefhoc}ammsy(]ajcwdjc}+ c~ch dn wec oafk} fyc haw fwwfdhcg wec yc}skwfhw mah}cvschmc}+ nccg*ifmb ay ycdhnaymcjchwmfh ic ichcndmdfk( Wecyc fyc kdwcyfkkt jdkkdah} an wedho} dh wed} aykg edme fyc ydoew fhg edme hccg waic gahc *
isw wa edme tas js}w jchwfkkt+ dn haw ~amfkkt }ft ‛Ha&‚
 Ha pcy}ah ef} wec wdjc fhg wec fidkdwt wa ga fht isw f nc wedho} edme hccg wa ic gahc(Wec pya~ch }smmc}} jcweag d} wed}<
%6$ ]ft ‛Ha‚ ochcyfkkt(
 
%9$ ]ft ‛tc}‚ ~cyt+ ~cyt }ckcmwd~ckt
 Tas }djpkt mahmchwyfwc tasy weasoew+ wdjc fhg cnnayw ah tasy ahc jfdh oafk( Tas mfhhaw pa}}dikt gafkk an
wec wedho} tas dkk ic f}bcg wa ga( ]a tas fyc oadho wa ef~c wa }ft ‘Ha‑ wa f kaw an gc}dyfikc fhgayweedkc wedho}+ }djpkt icmfs}c wect fyc ‛dhmajpfwdikc‚ dwe wec hcmc}}fyt ayb tas js}w ga wa
ycfme tasy jfdh oafk(
Gah‑w ic fnyfdg an nfdksyc( Nfdksyc
d} fh fmmcpwcg pyamcgsyc dh cupcydjchwdho+ yc}cfyme+ wc}wdho fhg fkk
}mdchwdndm nayj} an ‛ndhgdho asw‚( Nfdksyc d} }djpkt wec jcfh} an ndhgdho asw efw dkk haw ayb }a wefw
dw mfh ic ckdjdhfwcg dh wec }cfyme nay efw dkk ayb( ]a wecyc d} ha hccg wa wedhb an nfdksyc f}}ajcwedho wa ic ncfycg fhg f~adgcg(Cgd}ah fhg ed} }wfnn mahgsmwcg 6?+000 cupcydjchw} edme nfdkcg icnayc wect }smmccgcg dh wec ahccupcydjchw edme chfikcg wecj wa cuwyfmw kfwcu dh }si}wfhwdfk vsfhwdwdc} nyaj ls}w ahc ~fydcwt an pkfhw+edme f} aywe wec 6?+000 nfdksyc}& Ic}dgc}+ nfdksyc d} oaag nay tasy mefyfmwcy fhg pcy}ahfkdwt( Dw d} fmefkkchodho cupcydchmc(Wec hcuw }wcp d} wa gc~ckap pyapcy }ckn*mahmcpw( _efw tas wedhb fiasw tasy}ckn d} ~cyt djpaywfhw(Pcy}ah} dwe edoe }ckn*c}wccj ncck shdvsc+ majpcwchw+ }cmsyc+ cjpacycg fhg mahhcmwcg wa wecpcapkc fyashg wecj( _ecycf} pcapkc ea ef~c paay }ckn*mahmcpw ncck dh}cmsyc+ kfmb }ckn*mahndgchmcfhg icmajc dwegyfh( Wa djpya~c tasy }ckn*c}wccj+ icmajc ffyc an tasy edggch pawchwdfkdwdc}fhg fmwd~fwc wecj( Wfbc hawc an tasy }eaywmajdho} fhg gyfifmb} fhg wyt wa a~cymajc wecj( Tas mfh
pycpfyc f ‘_ccg kd}w‑ fhg f ‘]ccg kd}w‑( Ickdc~c ndyjkt wefw tas mfh djpya~c( F} wec Iefof~fg
*Odwf
}ft}+ ‛Ahc }easkg kdnw ahc}ckn it ahc‑} ah cnnayw} fhg }easkg haw gcoyfgc ahc}ckn2 nay ahc‑} ah }cknd} ahc‑} nydchg+ fhg ahc‑} ah }ckn d} ahc‑} chcjt‚(
 Fhawecy f}pcmw an }ckn*
gc~ckapjchw d} ‘Wdjc Jfhfocjchw‑( Wdjc d} tasy ja}w ~fksfikc yc}asymc(
]smmc}}nsk pcapkc fyc wea}c ea jfhfoc wecdy wdjc cnndmdchwkt( Wect ndhg wdjc nay c~cytwedho2 ycfgdhohc}pfpcy}+ laoodho fhg c~ch ammf}dahfk ~d}dw} wa wec mdhcjf( ]dhmc wect ef~c pkfhhcg c~cytwedho+wect ncck yckfucg fhg ga wecdy ayb cnndmdchwkt( _efw fiasw tas1 Ga tas jfbc apwdjsj s}c an tasywdjc1 Wa bha wed}+ ydwc gah fkk tas gdg tc}wcygft dwe wec fjashw an wdjc }pchw ah cfme fmwd~dwt(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->