Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Web Cap 9

Curs Web Cap 9

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Alexandra Danu

More info:

Published by: Alexandra Danu on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
1
CAPITOLUL 9CADRE
HTML permite să se împartă o pagină Web în mai multe panouri, care pot fi la rândul lor împărŃite în locaŃii numite
cadre
sau
 frame-uri
, şi în fiecare din aceste cadre să se încarce o altă pagină Web. Astfel, browser-ul va afişa într-o fereastră mai multe pagini Web. Chiar dacă laintroducerea lor de către Netscape (versiunea HTML 3.1) ele nu au fost uşor acceptate, cutimpul, lucrul cu cadre s-a dezvoltat (majoritatea browser-elor acceptând lucru cu cele).
9.1 Bazele organizării cadrelor
În lucru cu cadre, blocul <BODY> … </BODY> este înlocuit cu unul sau mai multe blocuri<FRAMESET> … </FRAMESET> care indică volumul de spaŃii alocat fiecărui panou. Fiecareelement <FRAMESET> conŃine unul sau mai multe elemente <FRAME> care specifică cadreleindividuale care vor conŃine paginile Web pe care dorim să le afişăm simultan. Înainte de adescrie aceste elemente şi atributele lor, vom da câteva exemple pentru a ne face o idee desprelucru cu cadre. În aceste exemple presupunem că există în directorul curent fişierele
.html 
carevor fi utilizate în exemple şi care nu au o cale indicată.Exemplu:
cadre orizontale
<HTML><HEAD> </HEAD><FRAMESET rows="30, *"><FRAME src="titlul – oriz.html"><FRAMEsrc="c:\carte_web\cap_web_5\ex_5_8.html"></FRAMESET></HTML>
Figura 9. 1 Cadre orizontale
 Din exemplul de mai sus, rezultă că broser-ul afişează două panouri (cadre) pe orizontală, primul având înălŃimea de 30 de pixeli şi al doilea ocupând restul ecranului. ConŃinutul celor două pagini este afişat de browser.Exemplu:
cadre verticale
<HTML><HEAD><TITLE> Cadre Verticale </TITLE><BASE href="C:/Windows/Web/Wallpaper/"></HEAD><FRAMESET COLS="30%, 2*,3*"><FRAME src="follow.jpg"> <FRAME src="tulips.jpg"> <FRAME src="home.jpg"></FRAMESET> </HTML>
 
2 
Figura 9. 2 Cadre verticale
 Din exemplul de mai sus rezultă că browser-ul va afişa trei pagini Web, fereastra fiind împărŃităîn trei coloane (patru cadre pe verticală). Aceste cadre vor avea lăŃimile:- 30% din fereastră pentru primul cadru- coloanele 2 şi 3 vor ocupa restul din spaŃiul rămas împărŃit astfel:
coloana a doua va avea 2/5 spaŃiul rămas (2 + 3 = 5)
coloane a treia va avea 3/5 spaŃiu rămasExemplu: cadre – 
imbricate
 Dacă dorim să afişăm patru pagini, în formatulavem structura<HTML><FRAMESET ROWS=”20%, *”><FRAME SRC=”coloane.html”><FRAMESET COLS=”40%, 100, *”><FRAME src =”…”><FRAME src=”…”><FRAME src=”…”></FRAMESET></FRAMESET></HTML>
 
3
Dacă dorim să afişăm tot patru pagini într-o fereastră, dar după modelul de mai josvom avea următoarea structură<HTML><FRAMESET rows =”70%, 30%”><FRAMESET cols =”2*, 2*, 3*”><FRAME src =”…”><FRAME src =” …. ”><FRAME src=” …”></FRAMESET><FRAME src=” … ”></FRAMESET></HTML>
Figura 9. 3 Exemple cadre imbricate
 
9.2. Elementul FRAMESET 
Din exemplele prezentate mai jos, rezultă că elementul FRAMESET are rolul de aîmpărŃi fereastra în mai multe panouri (zone). Fiecare din zonele ferestrei poate fi împărŃită înunul sau mai multe cadre cu ajutorul elementului FRAME. Sintaxa elementului FRAMESETeste:
<FRAMESET atribute> ….. </FRAMESET>
 
 Atributele
elementului FRAMSET sunt:
rows
– descrie liniile în care este împărŃită fereastra (împărŃirea pe orizontală acadrelor care se doresc a fi afişate).
cols
 – descrie coloanele în care este împărŃită fereastra (împărŃirea pe verticală acadrelor).Valorile celor două atribute sunt scrise între ghilimele delimitate prin virgulă. Elementelelistei pot fi:
numere întregi pozitive, care reprezintă dimensiunea (înălŃimea liniei sau lăŃimeacoloanei) în pixeli;
 procente din dimensiunea ferestrei;
n*, unde n este un număr întreg pozitiv, ce reprezintă numărul de părŃi din spaŃiulrămas, iar “*” reprezintă spaŃiul rămas, de exemplu:
rows=”10%, 200, *înseamnă că zona este împărŃită în trei linii, de înălŃimi:10% din fereastră, 200 de pixeli şi respectiv tot spaŃiul rămas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->