Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Web Cap 10

Curs Web Cap 10

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by Alexandra Danu

More info:

Published by: Alexandra Danu on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
1
CAPITOL 10FORMULARE
În capitolele precedente s-a aratat cum se pot construi pagini atractive cuajutoul marcajelor speciale
HTML
, animaŃiei, cadrelor, imaginilor, sunetelor,legǎturilor, etc. Ştim deasemenea cǎ toate programele de navigare comunicǎ cuserverele
WEB
prin intermediul unui protocol
HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol) sau a altora. Browse-ul exprimǎ prin intermediul unui prototcol alesserverului
WEB
cereri de tipul “Doresc” sau “Vreau” (I want) şi primeşterǎspunsuri de la server ceva de genul “Poftim” sau “Iatǎ” (Here is) sau “Nu existǎ”(Don’t have), aşa cum se poate observa din figura de mai jos:Program ”Doresc” (I want) Navigare Server ”Poftim” (Here is)Calculator ”Nu existǎ” (Don’t have) WEBPropriu
Figura 10. 1 InteracŃiunea din browser şi server
Dacǎ dorim un fişier 
HTML
care include graficǎ, fiecare imagine estesolicitatǎ serverului printr-un dialog şi de aceea se încarcǎ întâi sursa şi apoi seîncarcǎ imaginile pe rând.Pentru codul
HTML
:<HTML><HEAD></HEAD><BODY><A href= “C:/TEST/tabele.html”>tabele</A><BR><A href= “C:/Windows/WEB/Wallpaper/peace.jpg”>peace</A><BR><A href= “D:/casa.jpg”>casa_mea</A><BR><A href= “http://www.unibuc.ro”>Univ_Bucuresti</A></BODY></HTML>
 
2
InteracŃiunea dintre browser şi server va fi de următoarea manierǎ:
 Doresc
fişierul “tabele.html”
 Iatǎ 
fişierul “tabele.html”→ Acum mai
 Doresc
fişiesrul “peace.jpg”
Iatǎ 
fişierul “peace.jpg”→ Mai
 Doresc
fişierul “casa.jpg”
 Nu existǎ 
fişierul “casa.jpg”Error 440 file not found
 
 Doresc
fişierul de la www.unibuc.ro
Iatǎ 
fişierul www.unibuc.roAm evidenŃiat aceastǎ modalitate de lucru pentru a indica comportamentul
 static
al tehnologiei WWW, adică avem acces numai la resurse Internet statice.În acest capitol vom trece la comportamentul
dinamic
al tehnologiei WWW. Înaceastǎ manierǎ de lucru cererea “Doresc”, adresatǎ de browser serverului, devinecererea de tipul “ Doresc execuŃia programului şi transmiterea rezultatelor”.
 Formularele
induc un comportament
 
dinamic, deoarece ele permitutilizatorilor sǎ introducǎ parametrii. Pentru analizarea acestor parametrii şitrasmiterea rezultatelor browserelor, se executǎ anumite aplicaŃii de programare aserverelor, care decid cum va acŃiona serverul ca rǎspuns la datele primite. Mediulde programare de pe servere, prin intermediul cǎrora se comunicǎ cu programelede navigare este interfaŃa
Common Gateway Interface
(CGI). Lucrând în mediulCGI, într-un anumit program (ASP, Perl, Java Script, PHP, etc.) se poate înlocui o paginǎ WEB sau o imagine cu un program care efectueazǎ anumite calcule, carecautǎ într-o bazǎ de date şi apoi întoarce utilizatorului rezultatele sub formǎ de dateWEB. Aceste programe se mai numesc şi
 scripturi CGI 
, cu sufixul “.cgi” şi pot fiinvizibile pentru vizitatorii de pagini WEB (chiar este posibil să nu se ştie cǎanumite pagini sunt rezultatul execuŃiei unor scripturi).În acest capitol nu se trateazǎ scrierea codului pentru scriptului CGI, dar sevor prezenta soluŃii pentru a le aplica în crearea formularelor.Formularele WEB sunt asemǎnǎtoare cu formularele altor aplicaŃii (ca de exemplucele din Word), au aceleaşi tipuri de câmpuri, dar au şi unele caracteristici propriifoarte utile. Formularele HTML permit utilizatorilor introducerea unor informaŃii,transmiterea lor cǎtre server şi întoarcerea rezultatelor obŃinute prin execuŃia unor  programe de scriptare, inducând astfel un comportament dinamic paginilor WEB.Formularele sunt utilizate pentru transmutarea datelor cǎtre o aplicaŃie client,server sau la o adresa de e-mail.În continuare se vor prezenta multitudinea de marcaje pentru a realizaformulare simple care pot conŃine una sau mai multe căsuŃe text, care pot introducetext pe post de keywords (pentru motoarele de cautare) pânǎ la formulare complexecu multe elemente care oferǎ facilitǎŃi utile de transmitǎri de date.
 
3
10.1. Elementul FORM 
Pentru a însera într-o paginǎ WEB un formular se foloseşte elementul<FORM> cu urmǎtoarea sintaxǎ:<FORM atribute>...</FORM>Elementul FORM are urmǎtoarele caracteristici:
În interiorul unei pagini WEB pot exista mai multe blocuri<FORM>...</FORM>
Blocurile <FORM>...</FORM> nu pot fi imbricate
Blocurile <FORM>...</FORM> pot sǎ aibǎ un atribut
name=“nume”
,unde valoarea
nume
este numele de identificare a formularului. Numelenu este transmis serverului, decât printr-o operaŃie ascunsǎ, cum se vavedea mai departe
Unui formular nu i se asociazǎ stiluri, o eventualǎ formatare a elementelor unui formular, se realizează cu elementele de formatare fizicǎ (<B>,<I>, <U>, <S>, <FONT>) sau de formatare logicǎ (<P>, <PRE>,<HR>, etc.)
În interiorul unui bloc <FORM>...</FORM> elementele formularului sedefinesc cu etichetele INPUT, TEXTAREA şi SELECT, care vor fidescrise în secŃiunile urmǎtoare
Fiecare element al unui formular poate avea un nume, care îlindividualizeazǎ.
Atributele elementului FORM
Deoarece elemenul <FORM> este utilizat pe partea de client pentrucitirea datelor introduse de utilizator şi pe partea server pentru scriereare zultatelor din aplicaŃiile de scriptare CGI atunci lui i se asociazǎ anumite atribute pentru aevidenŃia destinatarul datelor din formular, metoda utilizatǎ în transmutareadatelor, metoda de codificare a datelor şi fereastra (dacǎ se dovedeşte a se schimbacea implicitǎ – 
 self 
) în care apar rezultatele.Atributele elementului FORM sunt:
Action
Method
Enctype
Target
Atributul
 ACTION 
 Atributul
action=”URL”
defineşte destinatarul datelor din formular. Încazul în care acest atribut lipseşte, destinatarul este pagina WEB.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->