Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Web Cap 12

Curs Web Cap 12

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Published by Alexandra Danu

More info:

Published by: Alexandra Danu on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2011

pdf

text

original

 
1
 
Capitolul 12FacilităŃi suplimentare Multimedia
Conceptul multimedia este unul din cele mai tentante şi moderne concepteutilizate în lumea informaticii.Prin tehnologii multimedia se întelege totalitatea modalităŃilor de creare,utilizare, stocare, regăsire şi difuzare a aplicaŃiilor din medii multiple precum text,grafică, imagine, sunet şi animaŃie.Multimedia semnifică prezenŃa simultană a multor astfel de medii într-undocument (ca de exemplu o pagină web). HTML suportă tehnologiile multimedia.Fişierele multimedia pot fi fişiere:
De aplicaŃii,care sunt executate de sistemul de operare şi au în generalexetensia
exe
, (ca de exemplu programe de prelucrare grafică, de calcule,etc.) Unele aplicaŃii sunt independente (WORD,EXCEL, MAP THIS, etc),iar alte aplicaŃii sunt dependente (ca de exemplu controale ActiveX, programe PLUG-IN, etc.
De date folosite pentru stocarea datelor. xtensia acestor tip de fişiere indicătipul datelor stocate şi a aplicaŃiei folosită pentru citirea, ditarea şi tipărirealor. Sistemul de operare al calculatorului stabileşte o legatură între fişierelede date şi aplicaŃia care prelucrează datele din fişier.Pentru a constata dacăun fişier este de aplicaŃie sau de date, se execută click pe butonul drept almouse-ului şi din meniul rapid se selectează comanda
 Properties
. Încaseta
Type of file
 
a ferestrei va apare:
Application
-dacă fişierul este de aplicaŃii
Mediu
-de exemplu text, grafics, video,etc. dacă fişierul este dedate. În acest caz mai apare o casetă
Open With
care indicăaplicaŃia prestabilită care va deschide fişierul respectiv de date (deexemplu NOTEPAD).Termenul de hypermedia desemnează documentele multimedia carecuprind hyperlegături, acestea fiind modul uzual de existenŃă a documentelor multimedia pe spaŃiul Web.
12.1 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
Pentru a putea fi recunoscute de aplicaŃiile hypermedia, fiecare fişier dedate trebuie identificat printr-un tip MIME (Multipurpose Internet Mail Extension).MIME a fost realizat de Internet Engineering Task Force (IETF) în 1992.
 
2
Standardul MIME organizează extensiile fişierelor multimedia în tipuri şisubtipuri (de exemplu text/html ,text/CSS, image/jpg, image/gif, application/msword, etc.)În capitolul 2,am clasificat fişierele de date pe diferite medii.În tabelul de mai jos vor fi date o parte din fişierele de date, specificândextensia, tipul şi subtipul MIME.
Descriere Extensie de fişier Tip/subtip MIME
text HTML html, htm text/htmltext obişnuit txt text/plainfişier CSS Css text/cssimagini GIF gif image/gif fişiere JPEG jpg, jpeg, ipe image/jpegPNG png image/x-pngfişiere TIFF tiff,tif image/tiff fişiere Microsoft Bitmap bmp image/x-ms-bmpfişiere audio de bază au,snd audio/basicfişiere video Microsoft wav audio/x-wavformat audio Macintosh aif, aiff,a ifc audio/x-aiff format audio Microsoft wav audio/x-wavaudio MPEG mpa, mpega audio/x-mpegaudio MPEG-1 mp2a, mpa2 audio/x-mpeg-2audio Real ra, ram application/x-pn-realaudioMIDI mmid x-music/x-midivideo MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpegvideo MPEG-2 mpv2, mp2v video/mpeg-2Macintosh Quick Time qt,mov video/quicktimevideo Microsoft avi video/x-msvideoMicrosoft Rich Text rtf application/rtf Adobe Acrobat Reader PDF pdf application/pdf fişiere Microsoft Word doc application/mswordfişiere Microsoft Excel xls application/ms-excelfişiere Microsoft Power Point ppz application/mspowerpointfişiere Microsoft Power Point ppt application/vnd.ms- powerpointfişiere VRML wrl,vrml x-world/x-vrmlPentru mai multe informaŃii despre MIME accesaŃi diferitele adrese deInternet (de exemplu:http://www.iana.org/,http://www.webopedia.com/,etc.)
 
3
 
12.2 AplicaŃii ActiveX şi Plug-in
AplicaŃiile dependente sunt utilizate ca elemente ajutătoare pentru alteaplicaŃii. Dintre aceste vom discuta despre programele de completare (
 plug-in
) şi
controale ActiveX 
.Plug-in-programe de completare
Plug-in-urile sunt aplicaŃii dependete care ajută browser-ele să afişezecorect datele din fişierele de date, în ferestrele browser-ului.Aceste programe se găsesc pe Internet şi se pot descărca free(gratuit).Fiecare program de completare are în vedere o serie de extensii de fişiereşi tipuri
MIME
.De exemplu programul
Adobe Acrobat
lucrează cu fişiere
.pdf 
iar tipul
MIME
este
application/pdf 
.În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai utile programe decompletare:
Nume programde completareExtensii de numede fişier acceptateTipuri MIME acceptate
Windows MediaPlayer .asf,.asx,.wma,.wax,.wmv,.wvxapplication/x-mplayer2,application/asx,.video/x-ms-asf-plugin,video/x-ms-asf,video/x-ms-wm,audio/x-ms-wax,video/x-ms-wmv,video/x-ms-wvxApple Quick Time .aiff,.au,.mpeg,.wav,.aif,.mid,.png,.tif,.tiff,.bmp,.ptng,.png,.tar ga,.avi,.flc,.mpeaudio/aiff,audio/basic,audio/midi,audio/mpeg,audio/wav,audio/x-aiff,audio/x-midi,audio/x-mpeg,audio/x-wav,image/png,image/tif,image/x-bmp,image/x-macpaint,image/x-photoshop,image/x-png,image/x-sgi,image/x-targa,image/x-tiff,video/avi,video/flc,video/mpeg,video/quicktime,video/x-mpeg,video/x-msvideoWinamp MP3 Player .mp3,.mp2,.mp1,.wAudio/mid,application/x-msdownload,Audio/mpeg,audio/mpg,audio/mpg,audio/mp3,audio/x-mpg,Application/x-winamp-plugin,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->