Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid de Evaluare a Riscului

Ghid de Evaluare a Riscului

Ratings:
(0)
|Views: 29|Likes:
Published by scorpionredcip

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: scorpionredcip on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2012

pdf

text

original

 
 
Ghid de evaluare a riscului
 
 
CUVÂNT ÎNAINTE
Inspec
ţ
ia Muncii a derulat în perioada 2006-2007, în parteneriat cu Agen
ţ
iapentru Dezvoltare Economic
ă
 
ş
i Integrare European
ă
din Austria, proiectul Pharede înfr
ăţ
ire institu
ţ
ional
ă
„Implementarea legisla
ţ
iei armonizate în domeniulsecurit
ăţ
ii
ş
i s
ă
n
ă
t
ăţ
ii în munc
ă
în întreprinderile mici
ş
i mijlocii”.Întreprinderile mici
ş
i mijlocii (IMM) din România reprezint
ă
99,7% dinnum
ă
rul total de unit
ăţ
i, în care lucreaz
ă
aproximativ 56,6% din num
ă
rul total allucr
ă
torilor din economie.Accidentele de munc
ă
înregistrate în IMM constituie una dintre cele maiacute probleme din domeniul securit
ăţ
ii
ş
i s
ă
n
ă
t
ăţ
ii în munc
ă
. Astfel, statisticilearat
ă
c
ă
, atât în România cât
ş
i în Uniunea European
ă
, num
ă
rul accidentelor demunc
ă
mortale produse în întreprinderile cu mai pu
ţ
in de 50 de lucr
ă
tori esteaproape dublu fa
ţă
de cel înregistrat în întreprinderile mari.Atât pierderile umane, cât
ş
i cele financiare, cauzate de accidentele demunc
ă
ar putea fi prevenite dac
ă
angajatorii, lucr
ă
torii, organiza
ţ
iile sindicale
ş
ipatronatele ar con
ş
tientiza importan
ţ
a respect
ă
rii cerin
ţ
elor minime de securitate
ş
is
ă
n
ă
tate în munc
ă
impuse de legisla
ţ
ia na
ţ
ional
ă
ce transpune directivele UniuniiEuropene.Acestea au reprezentat, printre altele, motivul elabor
ă
rii unui ghid adresatIMM. Deasemenea, datorit
ă
capacit
ăţ
ii administrative
ş
i financiare limitate, acesteaau nevoie de informare
ş
i asisten
ţă
cu privire la buna în
ţ
elegere
ş
i implementare acerin
ţ
elor legale.Pentru a facilita utilizarea acestui ghid, a fost selectat un num
ă
r desectoare economice cum ar fi: construc
ţ
iile, prelucrarea lemnului, agricultura,vopsirea industrial
ă
.Ghidul de evaluare a riscurilor profesionale în IMM, elaborat de grupul deexper
ţ
i români
ş
i europeni ai proiectului, a fost conceput pentru a oferi angajatorilor,lucr
ă
torilor
ş
i persoanelor responsabile cu securitatea
ş
i s
ă
n
ă
tatea în munc
ă
 modele de practici europene pentru aplicarea legisla
ţ
iei din domeniu.În cadrul evalu
ă
rii de risc, exper
ţ
ii pot face distinc
ţ
ia între evaluarea de risccalitativ
ă
care, într-o form
ă
mai practic
ă
, se aplic
ă
mai bine IMM
ş
i evaluarea derisc cantitativ
ă
ce încearc
ă
s
ă
aloce cifre
ş
i care se aplic
ă
mai bine activit
ăţ
ilorindustriale complexe, de exemplu, rafin
ă
riilor de petrol
ş
i combinatelor chimice saucentralelor nucleare.Ghidul se dore
ş
te a fi un instrument practic, un material de orientare
ş
iinformare, un suport tehnic pentru to
ţ
i exper
ţ
ii implica
ţ
i în evaluarea riscurilor lalocul de munc
ă
.Ghidul propune un demers de prevenire a accidentelor de munc
ă
 
ş
i abolilor profesionale prin prezentarea conceptelor de baz
ă
 
ş
i a unei metodologii deevaluare a riscurilor profesionale pornind de la prevederile legisla
ţ
iei na
ţ
ionalearmonizat
ă
cu cea european
ă
.
2/63
 
 
CUPRINS
Cuvânt înainte 2Introducere 4Defini
ţ
ii de baz
ă
5Abordare general
ă
6Procedura general
ă
8Activitatea 1: Forma
ţ
i echipa! 9Activitatea 2: Defini
ţ
i posturile de lucru
ş
i zonele de evaluare! 11Activitatea 3: Realiza
ţ
i examinarea general
ă
! 14Activitatea 4: Identifica
ţ
i pericolele specifice! 16Activitatea 5: Analiza
ţ
i pericolele! 17Activitatea 6: Evalua
ţ
i riscurile! 18Activitatea 7: Planifica
ţ
i ac
ţ
iuni! 20Activitatea 8: Monitoriza
ţ
i ac
ţ
iunile! 21List
ă
de verificare pentru examinarea general
ă
22List
ă
de verificare pentru identificarea pericolelor biologice 27List
ă
de verificare pentru identificarea zgomotului periculos 29List
ă
de verificare pentru identificarea vibra
ţ
iilor periculoase 30List
ă
de verificare pentru identificarea pericolelor chimice 32List
ă
de verificare pentru identificarea pericolelor din
ş
antierele de construc
ţ
ii 34List
ă
de verificare pentru identificarea pericolelor manipul
ă
rii manuale a maselor 38List
ă
de verificare pentru identificarea pericolelor psiho-sociale 40Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Examinare general
ă
42Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Atelier de tâmpl
ă
rie 43Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Atelier de vopsire 46Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: T
ă
ierea ierbii
ş
i a buruienilor în p
ă
dure 48Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Manipularea fânului
ş
i a paielor 50Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Atelier de sudur
ă
52Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Lucr
ă
ri de tencuit pe schele 54Exemplu plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie: Plan de securitate
ş
i s
ă
n
ă
tate pentru un
ş
antier de construc
ţ
ii 56Model de plan de prevenire
ş
i protec
ţ
ie 61
3/63

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mirahya liked this
Andreea Butnaru liked this
Dan liked this
Jan Jan Socrate liked this
dbtudor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->