Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

P. 1
Од исклученост до еднаквост;

Од исклученост до еднаквост;

Ratings: (0)|Views: 525 |Likes:
Во потрага по правдата, преку создавање правно системско законодавство, Полио Плус во изминативе години покрена голем број законски ситемски прашања насочени кон поправедно општество
Едно од тие прашања е и Конвенцијата за правата на лицата со хендиекп - нова библија за граѓаните со хендикеп во светот, како огледало за акциите кои треба сите држави да ги преземат и да овозможат целосно вклучување на граѓаните со хендикеп во општествените текови.
Целта на оваа публикација „Прирачник за парламентаци за Ратификација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и нејзиниот опционен протокол“ е да се обзнани и популаризира содржината на Конвенцијата. Не помалку важно е што самата публикација ќе придонесе во процесот на подигање на свеста и алармирањето на јавноста за положбата на лицата со хендикеп кај нас, како и за задачите кои стојат пред сите нас во однос на ефективно и ефикасно имплемнтирање на Конвенцијата.
Оваа публикација треба да им послужи на сите чинители во нашето општество. Еден од тие чинители се и членовите на Интер - партиската парламентарна група која низ своето шестгодишно дејствување се покажа како праведен механизам во обезбедеувањето на кохезија и праведно застапување на правата на лицата со хендикеп во парламентот.

Искрена благодарност до Обединетите нации кои дозволија оваа публикација да биде изработена на македонски јазик како и до Европската унија за поддршката при издавањето на оваа публикација, во рамките на проектот “Крај на дискриминиција по основ на хендикеп”.

Македонија е премногу мала да се откаже од придонесот на кој било свој граѓанин, па бил тој и со хендикеп. Време е да преземеме конкретни чекори кон ратифкивање и спроведување на Конвенцијата, а се со цел да изградиме системски и праведен приод во креирањето на општество во кое лицата со хендикеп ќе можат да учествуваат како еднакви граѓани.
Во потрага по правдата, преку создавање правно системско законодавство, Полио Плус во изминативе години покрена голем број законски ситемски прашања насочени кон поправедно општество
Едно од тие прашања е и Конвенцијата за правата на лицата со хендиекп - нова библија за граѓаните со хендикеп во светот, како огледало за акциите кои треба сите држави да ги преземат и да овозможат целосно вклучување на граѓаните со хендикеп во општествените текови.
Целта на оваа публикација „Прирачник за парламентаци за Ратификација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и нејзиниот опционен протокол“ е да се обзнани и популаризира содржината на Конвенцијата. Не помалку важно е што самата публикација ќе придонесе во процесот на подигање на свеста и алармирањето на јавноста за положбата на лицата со хендикеп кај нас, како и за задачите кои стојат пред сите нас во однос на ефективно и ефикасно имплемнтирање на Конвенцијата.
Оваа публикација треба да им послужи на сите чинители во нашето општество. Еден од тие чинители се и членовите на Интер - партиската парламентарна група која низ своето шестгодишно дејствување се покажа како праведен механизам во обезбедеувањето на кохезија и праведно застапување на правата на лицата со хендикеп во парламентот.

Искрена благодарност до Обединетите нации кои дозволија оваа публикација да биде изработена на македонски јазик како и до Европската унија за поддршката при издавањето на оваа публикација, во рамките на проектот “Крај на дискриминиција по основ на хендикеп”.

Македонија е премногу мала да се откаже од придонесот на кој било свој граѓанин, па бил тој и со хендикеп. Време е да преземеме конкретни чекори кон ратифкивање и спроведување на Конвенцијата, а се со цел да изградиме системски и праведен приод во креирањето на општество во кое лицата со хендикеп ќе можат да учествуваат како еднакви граѓани.

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Polio Plus - movement against disability on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pupunce liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->