Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Giai Cac Bai Tap

Huong Dan Giai Cac Bai Tap

Ratings: (0)|Views: 867|Likes:
Published by Tran Khac Cuong

More info:

Published by: Tran Khac Cuong on Sep 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP
Chương II: Phân tích doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bài 1/10
1. Lập biểu phân tích

- Tính các chỉ tiêu phản ánh tốc độ phát triển:
+ Tốc độ phát triển định gốc
+ Tốc độ phát triển liên hoàn
+ Tốc độ phát triển bình quân
- Tính thị phần doanh thu của doanh nghiệp và so sánh qua các năm

2. Phân tích:
- So sánh tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp của doanh nghiệp với tốc độ tăng
trưởng doanh thu của toàn thị trường
- Nhận xét về thị phần doanh thu của doanh nghiệp để đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị
trường
Bài 2,3 /11,12
1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu
Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột
2. Phân tích:
- Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận
- Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận
Bài 4/13
1:Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu
1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu
Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột
2. Phân tích
- Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận
- Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận
2:Phân tích ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến sự biến động của doanh thu
1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu
- Phương trình kinh tế: M = q x p
- Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu số 2.3 dạng 11 cột
2. Phân tích
Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán
và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu
Bài 5/13
1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu
1. Lập biểu phân tích và tính toán số liệu
Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột
2. Phân tích
- Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận
- Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận
2: Phân tích ảnh hưởng của lao động, số ngày làm việc và năng suất lao động đến doanh
thu
1. Căn cứ vào phương trình kinh tế: M= TxN xW
- Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn, lập biểu để tính toán ảnh hưởng của từng nhân tố
Trong đó: W = M/(T xN)
2. Phân tích
Căn cứ vào số liệu tính toán được để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng lao động,
số ngày lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu
Bài 6/14
1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu
1. Lập biểu phân tích và tính số liệu
Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột
2. Phân tích
- Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận
- Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận
2: Phân tích ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến sự biến động của doanh thu
1. Lập biểu phân tích và tính số liệu ( biểu 11 cột)
- Phương trình kinh tế: M = q x p
- Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn và lập biểu số 2.3 dạng 11 cột
2. Phân tích
Căn cứ vào các tình huống xảy ra để đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng hàng bán
và đơn giá bán tới sự biến động của doanh thu
3: Phân tích ảnh hưởng của lao động, số ngày làm việc và năng suất lao động đến doanh
thu
1. Căn cứ vào phương trình kinh tế: M = T x N xW
- Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để tính toán ảnh hưởng của từng nhân tố
Trong đó: Wo = Mo/(To x No)
W1(Po) = M1(Po)/(T1 x N1)
2. Phân tích
Căn cứ vào số liệu tính toán được đánh giá nhận xét về ảnh hưởng của số lượng lao động, số
ngày lao động và năng suất lao động bình quân tới sự biến động của doanh thu
4:Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của doanh nghiệp
1. Lập biểu phân tích và tính số liệu

Lập biểu dạng 5 cột bao gồm các chỉ tiêu sau:
+ Doanh thu (Đã loại trừ giá)
+ Số lao động
+ Ngày công lao động
+ Năng suất lao động bình quân 1 người 1 ngày

2. Phân tích
Căn cứ vào sự biến động của các chỉ tiêu trên để đưa ra nhận xét, đánh giá
Bài 7/15
1: Phân tích chung tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu
1. Lập biểu phân tích và tính số liệu
Sử dụng biểu số 2.1 dạng 8 cột
2. Phân tích
- Đánh giá cơ cấu doanh thu từng bộ phận
- Đánh giá mức độ tăng (giảm) của tổng doanh thu và doanh thu của từng bộ phận
2: Phân tích ảnh hưởng của số lượng và giá bán đến sự biến động của doanh thu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bong Bonnie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->