Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GT Hoa PTich(k Chuyen)

GT Hoa PTich(k Chuyen)

Ratings:
(0)
|Views: 245|Likes:
Published by NGOCTRANGDOAN

More info:

Published by: NGOCTRANGDOAN on Sep 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

 
ĐẠ
I H
C THÁI NGUYÊNKHOA KHOA H
C T
Ự 
NHIÊN VÀ XÃ H
I
GIÁO TRÌNHHÓA H
C PHÂN TÍCH
(DÙNG CHO CÁC H 
 Ệ 
KHÔNG CHUYÊN HÓA)
TS. Nguy
n
Đă
ng
Đứ 
c
Thái Nguyên, tháng 5 n
ă
m 2008
 
 
2
DANH M
C CH
Ữ 
VI
T T
T
1.
 
AAS: Phép phân tích ph
h
 p th
nguyên t
 2.
 
CBHH: Cân b
ng hóa h
c3.
 
Đ
LTDKL:
Đị
nh lu
t tác d
ng kh
i l
ượ 
ng4.
 
HCL:
Đ
èn canh r 
ng (Holow Cathod Lamp)5.
 
HSKB: H
ng s
không b
n6.
 
TTCB: Tr 
ng thái cân b
ng
 
 
3
M
Ở 
 
ĐẦ
U
Hóa h
c Phân tích là m
t môn khoa h
c
độ
c l
 p, nó là chuyên ngành riêng c
aHóa h
c. Trong hóa h
c g
m có 4 chuyên ngành: hóa Vô c
ơ 
, hóa H
u c
ơ 
, hóa phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích
đ
óng vai trò quan tr 
ng vì nó là m
t môn hóah
c th
c nghi
m
đượ 
c xây d
ng trên n
n t
ng c
a hóa h
c Vô c
ơ 
hóa H
u c
ơ 
Hóa lý, nó g
m có phân tích
đị
nh tính và phân tích
đị
nh l
ượ 
ng. Phân tích
đị
nh tínhlàm nhi
m v
phát hi
n thành ph
n
đị
nh tính (s
có m
t) c
a các ch
t hay h
n h
ợ 
 pcác ch
t, còn phân tích
đị
nh l
ượ 
ng làm nhi
m v
xác
đị
nh hàm l
ượ 
ng c
th
c
ach
t có trong m
u phân tích (th
ườ 
ng tính thành ph
n tr 
ă
m).
Để
gi
i quy
ế
t nhi
m v
c
a phân tích
đị
nh tính ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng dùng hai ph
ươ 
ng pháp phân tích hóa h
c nh
ư
: ph
ươ 
ng pháp H
2
S, ph
ươ 
ng pháp Axit - baz
ơ 
 ho
c các ph
ươ 
ng pháp phân tích hóa lý: phân tích ph
phát x
nguyên t
, phân tíchhu
nh quang, ph
ươ 
ng pháp quang k 
ế
ng
n l
a...
Để
gi
i quy
ế
t nhi
m v
c
a phântích
đị
nh l
ượ 
ng ng
ườ 
i ta c
ũ
ng dùng các ph
ươ 
ng pháp phân tích hóa h
c: phân tíchkh
i l
ượ 
ng, phân tích th
tích ho
c các ph
ươ 
ng pháp phân tích hóa lý:
đ
o màu, phân tích ph
h
 p th
nguyên t
, các ph
ươ 
ng pháp phân tích
đ
i
n hóa, các ph
ươ 
ng pháp phân tích s
c ký...Hóa h
c phân tích r 
t quan tr 
ng không nh
ng trong các ngành Hóa h
c nóiriêng mà còn trong các ngành Sinh h
c nói chung: Y h
c, Nông nghi
 p, Lâmnghi
 p, D
ượ 
c h
c... Chính vì v
y
Ă
ngghen
đ
ã t
ng nói:
“Không có phân tích thìkhông th
ể 
ổ 
ng h
ợ 
 p”.
Vì quan tr 
ng nh
ư
v
y nên m
i sinh viên mu
n h
c t
t môn h
c này ph
i h
ct
t các môn: Hóa
Đạ
i c
ươ 
ng, hóa Vô c
ơ 
, hóa H
u c
ơ 
và Hóa lý, vì các môn này c
ơ 
 s
ở 
cho môn hóa h
c Phân tích.
Để
phân tích m
t
đố
i t
ượ 
ng nào
đ
ó, ng
ườ 
i làm phân tích ph
i th
c h
ơ 
n các b
ướ 
c sau:1. Xác
đị
nh các v
n
đề
c
n gi
i quy
ế
t
để
ch
n ph
ươ 
ng pháp phân tích thíchh
ợ 
 p.2. Ch
n m
u
đạ
i di
n và chuy
n m
u
đ
ó t
d
ng r 
n sang dung d
ch.3. Tách các ch
t,
đ
ó là công vi
c c
n thi
ế
t
để
xác
đị
nh
đố
i t
ượ 
ng chính trongm
u có
độ
ch
n l
c và chính xác cao.4. Ti
ế
n hành
đị
nh l
ượ 
ng các ch
t b
ng ph
ươ 
ng pháp phân tích
đ
ã ch
n
ở 
trên.5. Tính toán
đ
ánh giá
độ
tin c
y c
a nó.Chúng tôi so
n giáo trình này nh
m m
c
đ
ích trang b
cho sinh viên các ngành:

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thuytung84 liked this
ThaolanAquarius liked this
hl0919096823 liked this
quan_ph198 liked this
thanhtrang_hoa liked this
Ca Ca Cra liked this
Ca Ca Cra liked this
options1209 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->