Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poboljsajte_disanje

Poboljsajte_disanje

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by josif68

More info:

Published by: josif68 on Sep 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2015

pdf

text

original

 
www.yogacentar.hr  1
POBOLJŠAJTE DISANJE(Uvodna lekcija o pranayami)Swami BrahmajñananandaI
Pranayama zna
č
i ovladavanje pranom (vitalnom silom ili životnom energijom). U ovu svrhu, Yogi,uz pomo
ć
brojnih tehnika i metoda ovladava disanjem i umom ili duhom te smiruje i dah i duh(um).
Grublje tehnike pranayame su za po
č
etnike, a suptilnije za naprednije/sposobnije spiritualneaspirante. Kao što su radioaktivne zrake prodornije od udaranja šakom tako su i suptilnije tehnikedjelotvornije od grubljih tehnika (kao što je, primjerice, rebirthing). Isto tako, svjesno (s punompažnjom tj. pomno, sabrano) izvo
đ
ene tehnike su u
č
inkovitije od mehani
č
kog izvo
đ
enja/vježbanjatih istih tehnika.
Zadržavanje daha tijekom tehnika naizmjeni
č
nog nosnog disanja (jedna vrsta pranayame, tzv.Anuloma Viloma) obi
č
no traje 4 puta duže od trajanja udaha, a izdah je (u pravilu) dvaput kra
ć
i odzadržavanja daha nakon udaha; ili, druga
č
ije re
č
eno, dvaput duži od (dužine) trajanja udaha.Nakon izdaha može slijediti proizvoljno duga (X) pauza/zadržavanje daha izvan plu
ć
a, a nakontog zastoja ponovo udah. Jedna respiracija, od udaha do novog udaha, u ovom bi slu
č
aju imalaomjer 1:4:2:X. Obi
č
no se ovaj omjer ne preporu
č
uje po
č
etnicima. Zapravo, u preliminarnimvježbama disanja uop
ć
e nema zadržavanja daha, niti nakon udaha niti poslije izdaha.
Napredne tehnike pranayame u pravilu podrazumijevaju vrlo spore respiracije, tako da surespiracije (disajni ciklusi) skoro neprimjetni. Najvažnija faza disanja u ve
ć
ini takvih tehnika jedugotrajno zadržavanje daha nakon udaha. Da bi ovo bilo bezopasno treba biti nenaporno, a dabi se to moglo izvesti bez naprezanja – nužno je savršeno uzdržavanje od bilo kakvih seksualnihpražnjenja/aktivnosti ili barem maksimalna redukcija takvih aktivnosti u svakodnevnom životu.
U nekim tehnikama pranayame Yogi diše strogo odre
đ
enim omjerom (primjerice 1:4:2:1) iunaprijed odre
đ
enim ritmom (npr. jedan disajni ciklus ili respiracija u jednoj minuti). U nekimtehnikama pranayame prakti
č
ar diše proizvoljnim omjerom i/ili ritmom, u nekima je ritam ili/i omjer promjenjiv (druk
č
iji za svaku respiraciju ili skupinu respiracija), a u nekima se o tome ne trebavoditi ra
č
una ili je baš bitno da se
č
ak i spontani ritam i omjer zanemare. Osim me
đ
usobnogomjera pojedinih faza respiracije, zna
č
ajni su i na
č
in disanja i dubina disanja, bitan je mentalnistav prilikom odre
đ
enih faza respiracije, itd.
Udahnite dah života, da vas nadahne.
Prije nego što se zapo
č
ne s ozbiljnim (naprednim) praksama Yoge,
č
ovjek se treba pro
č
istitipripremnim/preliminarnim vježbama kao što su prepora
đ
anje (rebirthing) i mnoge mnogonaprednije tehnike svjesnog disanja. Ako se ovo u
č
ini ispravno, to aktivira Kundalini
Ś
akti(evolutivnu silu), energetski nivo se diže i sve vrste grubih i suptilnih ne
č
isto
ć
a izranjaju napovršinu u procesu pro
č
ć
avanja.
Seksualna energija je centralna. U donjem dijelu trupa Kundalini se izražava kao seksualninagon/poriv. Kad je Kundalini
Ś
akti u središnjem/centralnom energetskom meridijanu (Sušumnanadi), u predjelu grudi o
č
ituje se kao božanska ljubav, a kad se (zahvaljuju
ć
i sublimaciji seksualneenergije) digne kroz Sušumnu u regiju glave – manifestira se kao božanska svjesnost. Da bi ovouzdizanje Kundalinija bilo kompletno i sigurno, tj. da bi sublimacija seksualnosti bila mogu
ć
a neophodna je
č
isto
ć
a tijela,
č
isto
ć
a energetskih provodnika (nadija) suptilnog tijela i
č
isto
ć
a uma.
Jedan od na
č
ina da se postigne ova trostruka
č
isto
ć
a su tehnike namjernog disanja kombinirane skontrolom uma. Ovo doprinosi pro
č
ć
enju i donosi ozdravljenje i daje vam snagu potrebnu zaispunjenje životnih ciljeva. U(z)dahni nadahnu
ć
e!
Pored toga, u svakodnevnom životu, Yogi reducira svoj govor (i mišljenje), on misli i sanja oSavršenstvu, diže se prije nego se Sunce digne iznad obzorja, budi se i ustaje usmjeren kaSavršenstvu…, ka Neograni
č
enosti… I otkriva da je To.
Umjerena ishrana je tijelo Yoge, ispravno (dharmi
č
ko) ponašanje je (pokreta
č
ka/motorna) energijaYoge, a sublimacija seksualnosti (uzdržavanje od prepuštanja seksualnim željama, mislima iosjetilnim nadražajima) je sama osobnost Yoge, samo njeno suštinsko Bi
ć
e.
Sve je ovo neophodno da bi se pojedinac probudio iz ovog sna i razotkrio Sebe kaoNeograni
č
enu Svijest.
 
www.yogacentar.hr  2
 II
Vaš spiritualni razvoj (evolucija svjesnosti) nije rezultat tehnika, bogosluženja i znanja, nego(pro)bu
đ
enja evolutivne sile tj. Kundalini.Me
đ
utim, ipak su spiritualne tehnike, predanost i znanje bitni jer omogu
ć
avaju
č
isto
ć
u,koncentraciju i istinu; što rezultira (pro)bu
đ
enjem Kundalini tj. uzrokuje ekspanziju svjesnosti ili,druga
č
ije re
č
eno, pobožanstvljenje/divinizaciju svemira.
Kundalini ostaje uspavana sve dok pojedinac ne ovlada seksualnim impulsima u dovoljnoj mjeri.Premda su seksualni instinkti ja
č
i od ljudske volje,
č
ovjek ipak može (uz podršku Gurua)discipliniranim treningom razviti sposobnost mentalne koncentracije, a ova sposobnost je srž svih(tzv. natprirodnih) mo
ć
i. Kroz koncentraciju/sabranost uma, seksualna energija biva sublimirana.Zahvaljuju
ć
i sabiranju pozornosti na svoj Ideal, pojedinac je sposoban da zanemari ili ignorira (teda pritom ne pori
č
e ili negira) osjetilne, emotivne i mentalne seksualne podražaje bilo koje vrstepa seksualna energija tada/sada biva preoblikovana u božanstvenost.
Ovo je aurea mediokritas ili zlatna sredina izme
đ
u seksualne raskalašenosti (seksualnarazuzdanost, razbludnost, razvrat, robovanje pohoti, bivanje u tamnici požude ili u okovimaputenosti) i potiskivanja seksualnosti tj. pokušavanja da se kreativna energija priguši/uguši.
Ni jedno ni drugo nije grijeh (niti je moralno niti nemoralno), ali je privrženost patnji. I jedno i drugo(i potiskivanje i rasipanje seksualne sile) uzrokuje bolest, bijedu/mizeriju i bol. A nitko ne želi bolnego spokoj i radost, ispunjenje. Mazohista možda uživa u onom što bi nekom drugompredstavljalo izvor bola, ali ni on ne voli da ga boli (da mu bude uzrokom boli) ono što on ne voli.Tako, sva bi
ć
a žude za mirom i sre
ć
om.
Stvarni duhovni razvoj ovisi o tome koliko ste uspješni u sublimaciji (preusmjeravanju,transformiranju ili oplemenjivanju) seksualne energije umjesto da je rasipate ili potiskujete/gušite.Bez obzira u kojoj je mjeri vaše seksualno izražavanje eti
č
ko/neeti
č
ko ono ipak (manje ili više)ko
č
i cjelokupni vaš prosperitet.Odbacite sve što šteti i sve što ne koristi postignu
ć
u vašeg Krajnjeg/Kona
č
nog Cilja tj. zanemaritesve što vas odvla
č
i od Vas, od Beskona
č
nog…
Dharma inicijacijaDat
ć
u sve najbolje od sebe doživotno pokušavaju
ć
i DA:
-
ne povre
đ
ujem druge ljude, budem dobar/korektna prema njima
-
budem iskren(a) i pošten(a)
-
obuzdavam svoje seksualne aktivnosti do odre
đ
enog stupnja
č
ak i ako živim kao oženjenimuškarac/udata žena;da se uistinu trudim da se skroz/posve utemeljim u celibatu tj. nevinosti
-
ne uzimam droge (alkohol, cigarete, sredstva za spavanje, psihostimulanse…) bez obzira jesuli legalne ili ilegalne
-
jedem umjereno svjesno žva
č
u
ć
i najkvalitetniju lako dostupnu hranu
-
održavam (u)nutarnju i vanjsku
č
isto
ć
u u skladu sa svojim mogu
ć
nostima
-
dobijem odgovore na svoja spiritualna pitanja
-
prakticiram kontinuiranu (samo)kontrolu nad organima akcije, osjetilima i umom
-
stalno težim stvarnom slije
đ
enju dharmi
č
kog ponašanja;da uvijek nastojim neprekidno živjeti
č
istim, svetim i jednostavnim životom u trajnojBrahma
ć
aryi.Sam izabirem takav/ovakav život; bez i
č
ije prisile odlu
č
ujem da ga živim po svaku cijenu.Potpisi: _______________________ ______________________ spiritualno (pravo) ime svjetovno ime __________________________ potpis instruktora/supervizora
 
www.yogacentar.hr  3
Svet život podrazumijeva uzdržavanje od povre
đ
ivanja drugih djelom, rije
č
 ju i mišlju. Me
đ
utim,ljubazno ponašanje sveca ne zna
č
i da on pokušava udovoljiti neuroti
č
nim potrebama drugih.Svetac je blag, pravedan, nepokolebljivo odlu
č
an, istinoljubiv i darežljiv. Njegova samodisciplinane zna
č
i samomu
č
enje/patnju; premda vanjskom promatra
č
u
č
esto može nalikovati na vrlo stroguaskezu. Njegova samokontrola, njegova pobjeda nad samim sobom je ono što mu je omogu
ć
iloSlobodu. On je ovladao svojim umom uz pomo
ć
redovite kontemplacije i meditacije (Raja Yoga iligospodarenje duhom) i stoga ima vlast nad cijelim Univerzumom imena i formi.
Svetac nema želju da krade ni o
č
ito ni kriomice/krišom i nije pohlepan/gramzljiv tako da (on)nema težnju da posesivno zgr 
ć
e/nagomilava sve i svašta unedogled. On ne smatra da ikog i ištaposjeduje i ne osje
ć
a da je posjedovan od bilo koga/
č
ega. On spontano
č
uva svoju
č
isto
ć
u iuvijek, bez obzira na vanjske okolnosti, prirodno zadržava duh vedrim, zadovoljnim ispokojnim/mirnim. Sve ovo je uklju
č
eno u nenaporno življenje cjelovitog života jednog sveca.
Svetac nije svjestan svoje vrline kao vrline i to je prava vrlina. On nema ideju o tijelu i umu jer jeviše nego svjestan tijela i uma. Premda ga drugi doživljavaju kao ograni
č
eno bi
ć
e od kostiju,mesa itd. – on se ne poistovje
ć
uje ni sa kojim imenima i formama ili stanjima.Njegova svesvijest nadilazi sva ograni
č
enja.
BogoaktuELizacija ostvarena kroz sveta
č
ki život je mnogo više od bivanja sveprožimaju
ć
im,sveznaju
ć
im i svemogu
ć
im/svemo
ć
nim.
Prou
č
avajte svete spise, razmislite o njihovom zna
č
enju i primijenite ih u praksi da bi otkriliApsolutnu Istinu/Boga. Uvijek kontrolirajte svoj um stalno ga usmjeravaju
ć
i samo ka Bezgrani
č
nojBeskona
č
nosti tj. Bogu, vašoj istinskoj prirodi. Sve što imate,
č
inite i jeste – posvetite Svevišnjem,bezimenom i bezobli
č
nom Bogu koji uklju
č
uje sva imena i forme i nadilazi ih. Predajte se Njemuda bi vaš život bio ispunjen blaženstvom te da bi vam se cjelokupno postojanje razotkrilo kao
Č
ista Radost, Bezuvjetno Blaženstvo…
 
Č
ist, svet i jednostavan život u stalnom celibatu (seksualnoj apstinenciji) je najvažniji uvjet zapostignu
ć
e Totalne Svijesti tj. Apsolutne Slobode.Ovo uklju
č
uje umjerenu (ni premalo ni previše) prehranu lako dostupnom i zdravom (sa što manjetoksina i što više prane) hranom, ispravno djelovanje (uklju
č
uju
ć
i govor i mišljenje) i nedjelovanje(uklju
č
uju
ć
i šutnju i odsustvo bespotrebnih misli i uznemiravaju
ć
ih želja) i življenje božanskimstilom življenja op
ć
enito. Jer, jedino miomiris vrline ide protiv vjetra.
Ispravno stremljenje (nakana, namjera, intencija, naum) ili težnja ka Bogu/Apsolutu neka budedinamo vaše voljne prakse. Ovo spiritualno nastojanje za
č
injeno odgovaraju
ć
im trudom, svremenom postaje navika. Tako etapa uvježbavanja (sadhana) prelazi u etapu uvježbanosti(radhana), a radhana biva okrunjena majstorstvom (prabhupathi).Voljni napor po
č
etnika pretvara se u nenaporan napor:Djelovanje i uzdržavanje od djelovanja prestaju proizlaziti iz ega (lažnog "ja") i postaju spontani.Sve se dešava prirodno, samo od sebe.
Gdje (kad) god postoji i najmanji trag ega – to je (još uvijek samo) djelomi
č
na Predaja Bogu. Akonije
č
ak ni to – onda pojedinac ide k vragu.To su jedina dva Puta za koje "ja" znam. Zapravo, Ja znam samo za Jedan koji nije niti (ni)jedan.
Ja pla
č
em iznutra. Ja stalno
č
eznem za Njim koji nije ni On ni Ona ni Ono ni Ovo (To). KompletnaPredaja Bogu je nemogu
ć
a, ali djelomi
č
na Predaja (Predanost) Bogu je mogu
ć
a, a
č
ak idjelomi
č
na Predaja može pojedinca spasiti iz ralja sudbine. Djelomi
č
na Predaja vodi kaposvemašnjoj Predaji.
Yogi ispunjava (svoje) želje usmjeravaju
ć
i se ka jednoj jedinoj, Najželjenijoj. Yogi ostvaruje sveciljeve posvetivši se samo jednom jedinom cilju (koji je Srce svih ciljeva); on postiže raznolikost(sveukupnost) kroz jedinstvo, on ostvaruje sve (tobože raznovrsne) želje koncentriraju
ć
i /sabiru
ć
isvoju pozornost na Ono što smatra najvrednijim od svih vrednota.(Na kraju krajeva, njemu je sve jednako zna
č
ajno ili nevažno.)
Oni
č
iji um nije (
č
ist, suptilan i) jednousmjeren ostaju mentalno ograni
č
eni, zatvoreni usvjetovima/tamnicama patnje poput pileta unutar ljuske jajeta. Jedino dharmi
č
an pojedinac možeste
ć
i mentalnu koncentraciju. Živite dharmi
č
ki i uživajte mir uma, spokojstvo duha…
Ako vam je Srce na pravom mjestu sve
ć
e stvari kona
č
no do
ć
i na svoje mjesto; usprkosgreškama i padovima (posrnu
ć
ima, zastranjenjima) na putu do Savršenstva. Zato stremite(sadhana) ka Istini, vapite/
č
eznite za Savršenstvom kao utapaju
ć
i
č
ovjek za zrakom i idite, idite,idite ka Bogu. U
đ
ite u Boga, u neizdiferenciranu Sveukupnost svega…Dobrodošli k Meni! Ni unutar ni izvan Mene, nema ni
č
eg osim Mene…

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zlatojce liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->