Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
V.1. Contractul de Vanzare Cumparare

V.1. Contractul de Vanzare Cumparare

Ratings:
(0)
|Views: 2,498|Likes:
Published by lorin

More info:

Published by: lorin on Sep 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
(capitolul V/1 din bibliografie)
V. CONTRACTE SPECIALE1. Contractul de vânzare-cumpărare:- notiunea si caracterele juridice;- conditiile de validitate;- efectele contractului de vânzare-cumpărare.2. Contractul de donatie:- notiunea siconditiile de validitate;- donatiile simulate;- donatiile indirecte;- darurile manuale;- efectele contractului de donatie;- cauzele legale de revocare a donatiilor.3. Contractul de locatiune:- notiunea sicaracterele juridice;- conditiile de validitate;- efectele contractului de locatiune;- încetarea locatiunii.4. Contractul de mandat (mandatul de reprezentare):- notiunea si cconditiile de validitate;- efectele contractului de mandat;- încetarea contractului de mandat.
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
1.Notiuni si caractere juridice
1.1.
Consideratii generale privind contractul de vanzare-cumpararecomerciala
Vanzarea-cumpararea este o operatie comerciala care inlesneste si face posibilschimbul de marfuri.Marea majoritate a actelor de comert prevazute de art. 3 C.com. se afla in legaturacu contractul de vanzare-cumparare. Astfel: ─ realizarea circulatiei marfurilor se realizeaza pe calea unei vanzari-cumpararicomerciale; ─ intreprinderile de transport fac posibila tocmai aceasta circulatie, dupa ce in prealabila fost incheiat un contract de vanzare-cumparare;
1
 
 ─ intreprinderile de asigurare garanteaza realizarea echivalentului marfurilor vandute,daca au fost distruse in caz de forta majora; ─intreprinderile de banca finanteaza prin intermediul operatiunilor de credit – schimbul, punand la dispozitie fondurile necesare cumparatorului sau vanzatorului.Elementele contractului, incheierea, executarea, desfiintarea sunt aspectereglementate de Codul civil, care constituie principalul izvor de drept in materiacontractului de vanzare-cumparare.In art. 60-73 din Codul comercial, legiuitorul reglementeaza unele aspecte alevanzarii comerciale, cum ar fi:
transferul dreptului de proprietate asupra lucruluivandut si al riscurilor, pretul vanzarii, consecintele nerespectarii obligatiilor.
Determinarea comercialitatii
unui contract de vanzare-cumparare se face fie infunctie de criteriul pozitiv prevazut in art. 3 pct. 1 si 2 C.com., fie, potrivit criteriuluinegativ prevazut in art. 5 C.com.Top of the Document
Notiune
Potrivit art. 1294 Cod civil “vinderea este o conventie prin care doua parti seobliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celuidintai pretul lui”.Doctrina de specialitate a definit contractul de vanzare-cumparare intocmai ca silegiuitorul, cu urmatoarele precizari: ─ transmiterea dreptului de proprietate este de natura contractului de vanzare-cumparare si nu de esenta lui (se transmite fie un drept real fie un drept de creanta); ─ vanzarea-cumpararea poate sa aiba ca obiect unul sau mai multe bunuricorporale sau incorporale, ori o universalitate juridica sau o universalitate de fapt. Nu pot face obiectul vanzarii-cumpararii urmatoarele drepturi: ─ Drepturile “
intuitu personae”
(de exemplu , dreptul la pensie, dreptul laintretinere) ─ Drepturile patrimoniale cu caracter strict personal (de exemplu,
dreptul laabitatie al sotului supravietuitor, dreptul real de uz ).
Consideram ca
vanzarea-cumparare poate fi definita ca fiind acordul devointa care se realizeaza intre doua parti, numite vanzator si cumparator, princare vanzatorul se obliga, in principal, sa transmita dreptul de proprietate si sapredea lucrul vandut, iar cumparatorul se obliga sa plateasca pretul lucrului.Cadrul legal
al contractului de vanzare-cumparare este Codul civil art. 1294-1404, Codul comercial art. 60-73 si diferite legi speciale.Top of the Document
Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare
a) Contractul de vanzare-cumparare este un contract
sinalagmatic
(bilateral)
perfect,
existand o reciprocitate a obligatiior ce incumba ambelor parti.
Vanzatorul are obligatia
de a transmite dreptul de proprietate , de a preda lucrulvandut si de a-l garanta pe cumparator pentru evictiune si pentru viciile lucrului , iar 
cumparatorul are obligatia
de preluare a bunului, de a plati pretul si, de regula, de asuporta cheltuielile vanzarii.
2
 
Fiind un contract bilateral, se vor aplica efectele specifice acestei categorii decontracte, respectiv: rezolutiunea sau rezilierea contractului, exceptia de neexecutare acontractului (
exception non adimpleti contrctus
) si riscul contractual. b) Contractul de vanzare-cumparare este un
contract cu titlu oneros
, ambele parti urmarind realizarea unui avantaj material.c) Contractul de vanzare-cumparare este un
contract comutativ
deoarece ambele parti cunosc existenta si intinderea obligatiilor pe care le au inca din momentulincheierii contractului.d) Contractul de vanzare-cumparare este, de regula, un contract consensual, fiindincheiat in mod valabil prin simplul acord de vointa al partilor, fara indeplinirea vreuneiformalitati sau predarea bunului vandut.Regula enuntata comporta urmatoarele exceptii: ─ Vanzarea de terenuri se face numai in forma autentica (art. 46 alin. 1 dinLegea nr. 18/1991, deci contractul are caracter solemn). In lipsa formei autenticecontractul are nulitate absoluta. ─ Forma autentica nu este necesara in cazul instrainarii constructiilor.e) Contractul de vanzare-cumparare este, in principal, un
contract translativ deproprietate .Dreptul de proprietate se transmite
de la vanzator la cumparator in momentediferite, in functie de natura bunului vandut: ─ Daca este individual determinat (bun cert) dreptul de proprietate se transmitedin momentul realizarii acordului de vointa, chiar daca bunul nu a fost predat si pretulnu a fost platit(art. 1295 C.civ.).Riscul pieirii fortuite apartine cumparatorului. ─ Daca bunul este determinat prin caractere generice (bun de gen), dreptul de proprietate se transmite in momentul individualizarii bunului prin cantarire, masurare,numarare, operatiuni care se fac de regula, in momentul predarii lui. Riscul pierderiifortuite apartine vanzatorului care va trebui sa predea cumparatorului un bun de aceeasicalitate si cantitate cu cel care a pierit (“genera non pereunt”) ─ In cazul vanzarii de bunuri viitoare, dreptul de proprietate se transmite inmomentul existentei ─ In cazul vanzarii afectate de termen sau de conditie, dreptul de proprietate se vatransmite in momentul implinirii termenului sau daca se realizeaza conditia. ─ In cazul vanzarii unui teren, dreptul de proprietate se transmite in momentulintocmirii contractului in forma autentica. Lipsa formei autentice atrage dupa sinenulitatea absoluta a contractului incheiat.Top of the Document
Conditiile de validitate a contractului de vanzare-cumparareCapacitatea juridica a partilor
Cu privire la capacitatea de folosinta, potrivit dispozitiilor art. 1306 din Codulcivil, regula este capacitatea, iar incapacitatea este exceptia. Pot cumpara toti cei caroranu le este oprit de lege.Cazurile de incapacitate de folosinta sunt expres si limitativ prevazute de lege si“sunt calificate in doctrina de specialitate ca fiind incapacitati speciale” iar in practica judiciara ca fiind “prohibitii sau interdictii de a cumpara”.
3

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Felicia Pinzari liked this
Alina Perjovscaia liked this
Vio Chirila liked this
Anca Zamfirescu liked this
Ramona Camelia Ramonik liked this
Crii Cristina liked this
nmihai2 liked this
Cristina Mira liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->