Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SUY NIỆM ĐỜI CHÚA *T6: Chúa Giêsu rao giảng về Nước Trời

SUY NIỆM ĐỜI CHÚA *T6: Chúa Giêsu rao giảng về Nước Trời

Ratings: (0)|Views: 56 |Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui

MỤC LỤC SNĐC TẬP 6: Các bài 226 <> 274 BÀI 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ĐỀ TÀI KINH LẬY CHA Lậy Cha chúng con – Hiệp Thông với các tâm hồn Ở trên Trời Chúng con nguyện danh Cha cả sáng! Làm cho Thiên Chúa lớn lên Nguyện cho nước Cha trị đến! Bổn phận cao quí Lòng nhiệt thành: + Các phương thế bên ngoài + Những phương thế bên trong Hội Thánh vô hình Số phận người lương dân Chương trình của Thiên Chúa An

MỤC LỤC SNĐC TẬP 6: Các bài 226 <> 274 BÀI 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ĐỀ TÀI KINH LẬY CHA Lậy Cha chúng con – Hiệp Thông với các tâm hồn Ở trên Trời Chúng con nguyện danh Cha cả sáng! Làm cho Thiên Chúa lớn lên Nguyện cho nước Cha trị đến! Bổn phận cao quí Lòng nhiệt thành: + Các phương thế bên ngoài + Những phương thế bên trong Hội Thánh vô hình Số phận người lương dân Chương trình của Thiên Chúa An

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
 1
 
 2
M
C L
ỤC SNĐC TẬ
P 6:Các bài 226 <> 274
BÀI
ĐỀ
TÀI TRANG226 KINH L
ẬY CHA
4227 L
y Cha chúng con –Hi
ệp Th
ông v
ớ 
i các tâm h
ồn
 7228
Ở trên Trời
9229 Chúng con nguy
ện danh Cha cả sáng!
12230 Làm cho Thiên Chúa l
ớn lên
15231 Nguy
ện cho nước Cha trị đến!
17232 B
ổn phận cao quí
19233 Lòng nhi
ệt thành:+ Các phương thế bên ngoài
 22234 + Nh
ững phương thế bên trong
24235 H
ội Thánh vô hình
27236 S
ố phận người lương dân
29237
Chương tr 
 ình c
ủa Thiên Chúa
32238 Anh em ly khai 34239
Ơn cứu độ trong tương lai
36240
‘Xin Ý Cha được nên trọn’
39241 Gi
ới răn và nếp sống trọn lành
41242 ‘C
ũng như trên Trời’
 
+ Gương mẫu lý tưởng
 43243 + th
ể được không
? 45244
Đời sống trên Trời
46245 Lu
ật trên Trời là luật tình yêu:
+ Tình yêu k
ết hợp
 49246 + Tình yêu thanh khi
ết
52247 + Tình yêu viên mãn 54248 + Tình yêu ph
ổ quát
55249 Xin cho chúng con hôm nay 57250
Lương thực hàng ngày
60251
Lương thực trên Trời
62252
Cơn đói thánh
thi
ện
65253 Xin tha n
ợ chúng con cũng như chúng con
 c
ũng tha
 68254
Giao Ước Thần Linh
71255 Xin ch
ớ để chúng con sa chước cám dỗ!
74
 
 3
256
Vươn lên cao
77257 Cám d
ỗ tốt hay xấu
79258 Cám d
ỗ và tội lỗi
81259 ‘Xin c
ứu chúng con
cho kh
ỏi sự dữ!’
83260 G
ớm ghét sự dữ
86261 Các s
ự dữ hành khổ chúng ta
88262 Xin Chúa c
ất xa mọi tai họa
89263 Thiên Chúa Cha nhân lành 91264
 Người ta xa cách Thiên Chúa thế nào
93265
 Người cha đón nhận đứa con thống hối
95266 Tin
ở tình yêu
97267
Hơn cả trái tim loài người
99268 Tình ph
ụ tử chân thật
101269 ‘Ai th
ấy T
hày t
ức là thấy Cha Th
ày’ 103270
‘Ta luôn làm đẹp lòng Ngài’
105271
 Như Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu
107272 Th
ực hành cuộc sống kết hiệp
108273 ‘Cha Ta Ta ch
ỉ là một’
109274 D
ức Chúa Cha hành động trong Chúa
Giêsu111
Con Thiên Chúa giáng tr 
ần, phục hồi cho nhân loại mọiđặc ân đã mất vì tội nguyên tổ, đặc biệt là quyền làm con
Thiên Chúa. Nh
ững người chài lưới đầy tham vọng, những 
thanh niên tr 
ộm cướp, những thiếu nữ hoang đàng, Ngài đã 
bi
ến thành bạn thân, thành Tông Đồ truyền bá Tin Mừng  Nước Trời. Ngài mời gọi bất cứ ai đau khổ gian nan, côđơn lạc lõng, hãy đến với Ngài, Ngài tiếp đón và nâng đỡ 
h
ết. Đạo lý Ngài ngược lại mọi tham vọn
g c
ủa con người,
tuy nhiên, t 
ừng đoàn người đã từng quên ăn bỏ ngủ đi theođể sống bởi lời Ngài và đón nhận bánh Ngài ban cho. Ngài
ừ từ hướng dẫn họ vào chính tinh thần siêu thoát, chấp
nh
ận hy sinh đến độ dứt bỏ tư lợi, hủy diệt ý riêng để chỉ 
bi
ết có T 
hánh Ý Cha trên Tr 
ời. Hy sinh đến cả mạng sống 
mình
để biểu dương lòng yêu mến Thiên Chúa. Từ bỏ mình,
vác kh
ổ giá theo Chúa Cứu Thế là luật duy nhất buộc bất 
c
ứ ai muốn làm kitô hữu. Thánh giá không phải là võ khí 
tiêu di
ệt, nhưng là Dấu Chiến Thắng Phục
Sinh, là chìakhóa m
ở Nước Trời. Đem đau khổ đời sống kết hiệp với
Thánh Giá Chúa Kitô, chúng ta th
ấy tâm hồn phấn khởi và
bình an.
Linh m
c MINH ĐĂNG,
 CMC (Dòng
Đ
ng Công).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->