Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indijanski mitovi i legende

Indijanski mitovi i legende

Ratings: (0)|Views: 465|Likes:
Published by Azra Rizvanbegović

More info:

Published by: Azra Rizvanbegović on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
 AMERICAN INDIAN MITHS AND LEGENDSRichard Erdoes & Alfonso Ortiz
KAKO JE STARI KOJOT NAPRAVIO SVET
..............................................................2
STARI ^OVEK KOJOT SRE]E @ENU KOJOTA 
........................................................7
KOJOTOVA JAGODA 
...............................................................................................9
IKTOMI I NEUKA DEVOJKA 
..................................................................................10
KOJEM[I, GLAVE OD BLATA 
................................................................................12
KUPA^ICE IZ [UNGOPAVIJA 
................................................................................13
KURAC KOJI GOVORI
...........................................................................................14
VINTKE
...................................................................................................................15
ZA[TO KRTICE @IVE POD ZEMLJOM
..................................................................17
 
2
KAKO JE STARI KOJOT NAPRAVIO SVETNarod: Vrane; Absaroke; CrowIzvor: AIML, Erdoes & Ortiz, pg. 88-931Kako je nastala voda, to niko ne zna. Odakle je do{ao Stari Kojot, ni to niko zna. Ali, on jezaista postojao. Jednog dana Stari Kojot re~e: “Ne valja biti sam. Voleo bih da mogu dapopri~am sa nekim. Ne valja to {to na ovom svetu nem ani~eg osim vode.” Stari Kojot jelutao okolo, sve dok nije ugledao ne{to `ivo: dva patka crvenih o~iju.“Hej, mla|a bra}o!” obrati im se on “ima li na ovom svetu jo{ ne~eg osim vode? Da li sterazmi{ljali o tome?”“Mi mislimo da duboko dole, ispod povr{ine vode, mora biti jo{ ne~eg”, odgovori{e ovadvojica. “Na{a srca nam govore tako.”“Ako je tako, mla|a bra}o, onda zaronite dole i donesite to ne{to. Krenite!” re~e StariKojot.Jedan patak odmah zaroni. Ostao je pod vodom dugo, dugo vremena.“Kako je to tu`no”, re~e Stari Kojot. “Na{ mla|i brat se sigurno udavio.”“To je nemogu}e”, re~e drugi patak. “Mi mo`emo dugo da ostanemo pod vodom. Samobudi strpljiv.”Najzad patak izroni iz vode. “Na{a srca su govorila istinu”, re~e patak. “Dole stvarno imane~eg. Ronio sma i ronio, sve dok nisam lupio glavom u ne{to tvrdo.”“Ako je tako, mla|i brate, onda zaroni opet dole i donesi to ne{to, {ta god da je”, re~e StariKojot.I patak ponovo zaroni. Dugo je ostao pod vodom. Kada je najzad izronio, videlo se da nosine{to u kljunu. “{ta li je to?” pitao se Stari Kojot. Onda je malo bolje pogledao i uziknuo:“O, pa to je koren! A tamo gde ima korenja mora biti i zemlje! Mla|i brate, mora}e{ jos jednom da zaroni{. Ako nai|e{ na ne{to meko, uzmi malo toga i doneis ga gore.”I potre}i put patak zaroni u vodu. Ovog puta doneo je u kljunu malu grudvu zemlje. StariKojot ju je pa`ljivo osmotrio i onda rekao: “To je ono {to sam tra`io! U~Ini}u da ova grudvazemlja postane mnogo ve}a. Onda }u je ra{iriti svuda okolo. Ova grudvica blata uskoro }epostati na{ dom!”Onda je Stari Kojot dunuo u grudvu, koja je po~ela da raste i da se {iri na sve strane. “Kakvo~udo, stariji bate!” uzviknu{e ona dva patka. “Pravo ~udo! Ovo nas ~ini veoma sre}nim!”Stari Kojot je onda uzeo onaj koren i zasadio ga u zemlju. Iz korena odmah po~e{e da ni~usvakojake biljke: trava, drve}e i sve vrste hrane. “Zar to nije lepo?” upitao je Stari Kojot.“Kako se vama sve ovo ~ini?”“Stariji brate, zaista je lepo. Ali, sve je tako ravno. Mogao da tu i tamo udubi{ i izdigne{nekamesta i tako napravi{ brda i planine. Zar to ne bi bilo lepo?” primeti{e oni.“Da, mla|a bra}o, u pravu ste. U~ini}i kako ka`ete. Ali, kad smo ve} kod toga, onda }unapraviti i reke, jezera i potoke, tako da kuda god da po|emo imamo hladnu, sve`u vodu zapi}e.”“Ah, to je ba{ dobro, stariji brate”, reko{e oni kadaje Stari Kojot napravio sve te stvari.“Kako si samo pametan.”“Hm, da, ali ne{to i dalje nedostaje. [ta vam govore va{a srca?”“Sve je tako lepo, stariji brate. [ta bi jo{ moglo da nam nedostaje?”
 
3
“Nedostaje nam dru{tvo.” re~e Stari Kojot. “Sami smo. Osim nas na ovom svetu nema vi{enikog. A to je tako dosadno.”Onda je u uzeo malo blata u ruku i od njega napravio ljude. Kako mu je to uspelo, to nikonije u stanju ni da zamisli. I ljudi po~e{e da hodaju okolo. Stari Kojot je bio veoma zadovoljaonim {to je napravio, ali ona dva patka nisu bila toliko odu{evljena. “Stariji brate, napraviosi sebi dru{tvo. A {ta je sa nama?”“Uh, to je istina, potpuno sam zaboravio na vas.” Onda je odmah napraviuo sve mogu}e vrste patki. “Evo, mili moji, sada i vi mo`ete da u`ivate.”Malo kasnije Stari Kojot primeti: “Ovde ne{to nije u redu.”“Ali sve je dobro. Vi{e nam nije dosadno. [ta sad nije u redu?”“Pa kako ne vidite: napravio sam samo mu{karce i mu{ke patke. Kako da onda budetesre}ni? Kako }ete se razmno`avati?”I tako je Stari Kojot napravio `enu. Onda je napravio i patke, `enke. Bilo je to prava milina.U`ivalo se na sve strane. Tako su ljudi i patke po~eli da se razmno`avaju.2Stari Kojot je hodao po zemlji koju je stvorio. Iznenada, nai|e na Cirapea, Kojota. “Hej,mla|i brate, kakvo divno iznena|enje! Odakle dolazi{““Pravo da ti ka`e, stariji brate, ne znam. Znam samo da postojim. To je sve. I evo, tu sam.Ja, Cirape, Kojot. Tako se zovem. A kako se ti zove{?” upita ga Kojot.“Stari Kojot, to je moje ime. Sve ovo {to vidi{ je moje delo.” re~e Stari Kojot pokazuju}irukom na predeo oko sebe.“Nema {ta, dobro si to uradio. Ali mogao si da napravi{ jo{ neke `ivotinje, a ne samo patke”,primeti Kojot.“Da, vidi{, u pravu si. Hajde da malo razmislimo o tome”, re~e Stari Kojot. “Evo, ja }u sadaizgovoriti imena nekih `ivotinja. Kako koje budem izgovorio, tako }e se ta `ivotinjapojaviti.” I tako je Stari Kojot izgovorio imena Bizona, Jelena, Losa, Antilope i Medveda. I jedna za drugom sve te `ivotinje stupi{e na svet.3Posle nekog vremena Medved je do{ao kod Starog Kojota da mu se po`ali:“Za{to si me stvorio? Nemam {ta da radim. Svima nam je tako dosadno.”“Ali, kako? Napravio sam vam i `ene. To bi trebalo da vas ~ini prili~no zauzetim.”“Eh, stariji brate, ni to ne mo`e{ da radi{ svo vreme.”“Da, u pravu si. To je `iva istina. ^ekaj da malo razmislim o tome. Evo, znam {ta }u:napravi}u pticu! I to kakvu pticu!”Od jedne medevedove {ape napravio je krila. Od guseni~inih dlaka napravio je noge. Oddeli}a bizonove `ile napravio je kljun. Od li{}a je napravio rep. Onda je sve to malo doveo ured i napravio prerijsku koko{ku. Trebalo je jo{ samo da joj da njena `ivotna uputstva. “Naovom svetu ima mnogo lepih ptica. Tebe nisam napravio tako lepom, ali sam te zato obdario jednom posebnom mo}i. Svakog jutra, kada Sunce po~ne da se di`e iznad prerije, ti }e{igrati. Kokodaka}e{, klimati glavom gore-dole, podiza}e{ rep i tresti njime. Onda }e{ ra{iritikrila i igrati. Evo ovako!”

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ivan Shterleman liked this
perpemint liked this
Voja Voja liked this
Amy Duncan liked this
IgoriSanja Vrač liked this
Senka Nenadov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->