Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Scriere Proiecte

Manual Scriere Proiecte

Ratings: (0)|Views: 204|Likes:
Published by Vlad Rinder

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Vlad Rinder on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
 INTRODUCERE ÎN SCRIEREA PROPUNERILOR DEFINAN
Ţ
 ARE
Ş
I MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
-
 
curs de instruire – 
 Aceast
ă
ac
ţ
iune face parte din cadrul proiectului “
Parcuri pntru via
ţă
– un obiectiv comun al comunit
ăţ
ilor
ş
iorganiza
ţ
iilor de mediu
”,finan
ţ
at de CHARLES STUART MOTT FOUNDATION
ş
i PROGRAMUL DE GRANTURI MICI AL GEF / UNDPProgramul se implementeaz
ă
în jude
ţ
ele Bihor
ş
i Cluj de c
ă
tre organiza
ţ
iile: Ecotop
ş
i Clubul Ecologic Transilvania
 
ECOTOP ORADEA CLUBUL ECOLOGIC TRASILVANIA 
 
 
2
 
Termeni importan
ţ
i
Program = un set de activit
ăţ
i sau proiecte care constituie o abordare integrat
ă
pentru îndeplinireascopului/obiectivelor organiza
ţ
iei (bine definite, sistematice)Proiect = o ac
ţ
iune singular
ă
sau un set de activit
ăţ
i specifice pentru atingerea unui scop/obiectiv; partea unui programPropunere = un document de planificare, de multe ori scris pentru surse de finan
ţ
are, care expune oactivitate ce urmeaz
ă
a fi întreprins
ă
 
ş
i resursele necesare pentru a o realiza; instrument de colectare defonduriBoard = consiliu de conducere, un grup de persoane cu o bun
ă
reputa
ţ
ie în cadrul comunit
ăţ
ii care esteformat pentru a ajuta la dezvoltarea organiza
ţ
ieiDirect assistance (asisten
ţă
direct
ă
 ) = o dona
ţ
ie în bunuri, materiale sau servicii (nu în bani)N/A (not applicable) = aceast
ă
prescurtare se folose
ş
te pentru a r
ă
spunde la întreb
ă
ri în formularulcererii de finan
ţ
are care nu se refer
ă
la organiza
ţ
ia dumneavoastr
ă
 Per diem (diurna) = sume pentru acoperirea unor mici cheltuieli de c
ă
tre participan
ţ
ii la proiectRFP (Request for Proposals) = solicitare de propuneri de finan
ţ
areInput = date de intrare ale unui proiectOutput = rezultatele unui proiect
 
 
3
PROPUNEREA DE FINAN
Ţ
ARE
- privire general
ă
-
Propunerea de finan
ţ
are este
un
 
instrument de colectare de fonduri 
pe lâng 
ă
: dona
ţ
ii, contribu
ţ
ii,sponsoriz
ă
ri, activit
ăţ
i aduc
ă
toare de venit, subven
ţ
ii de stat, cotiza
ţ
ii, evenimente speciale.
Propunerea de finan
ţ
are
este o solicitare de sprijin (bani sau ajutor tehnic) pe care o adresa
ţ
i înscris unei funda
ţ
ii, întreprinderi sau unei alte institu
ţ
ii cu scopul de a folosi capacitatea proprie
ş
i cea aorganiza
ţ
iei pe care o reprezenta
ţ
i pentru a aborda o problem
ă
care exist
ă
în cadrul comunit
ăţ
ii din careface
ţ
i parte.O propunere de finan
ţ
are bine redactat
ă
îl va informa pe donatorul poten
ţ
ial:-
 
de ce ave
ţ
i nevoie de bani-
 
de câ
ţ
i bani ave
ţ
i nevoie-
 
cum
ş
i când îi ve
ţ
i folosi-
 
ce schimb
ă
ri va aduce-
 
cum ve
ţ
i evalua schimbarea-
 
cum pute
ţ
i inspira încredere c
ă
ve
ţ
i folosi finan
ţ
area-
 
ce avantaje oferi
ţ
i donatorului poten
ţ
ial în urma finan
ţă
rii primite
 AVANTAJE ALE PROPUNERILOR DE FINAN
Ţ
 ARE
ofer
ă
posibilitatea consult
ă
rii cu finan
ţ
atorul, care poate veni cu propuneri-
 
 v 
ă
ajut
ă
la planificarea activit
ăţ
ii-
 
ofer
ă
posibilitatea ob
ţ
inerii unei sume mari de bani dintr-o dat
ă
 -
 
este o posibilitate relativ comod
ă
de a ob
ţ
ine bani (stând la birou), nu necesit
ă
efort fizic
DEZAVANTAJE ALE PROPUNERILOR DE FINAN
Ţ
 ARE
-
 
sunt delimitate anumite domenii în care se acord
ă
finan
ţă
ri-
 
banii câ
ş
tiga
ţ
i pot fi utiliza
ţ
i numai în programul descris în cerere-
 
evalu
ă
rile proiectelor se pot prelungi mult în timp-
 
trebuie s
ă
se efectueze o raportare continu
ă
c
ă
tre finan
ţ
ator
RELA 
Ţ
IA DINTRE SOLICITANT
Ş
I FINAN
Ţ
 ATOR 
Înc
ă
de la începutul elabor
ă
rii propunerii de finan
ţ
are ae bine s
ă
ave
ţ
i în vedere faptul c
ă
 finan
ţ
atorul este cel care stabile
ş
te regulile pe baza c
ă
rora a
ş
teapt
ă
s
ă
fie efectuat
ă
activitatea pentru care va da bani.
Propunerea de finan 
 ţ 
are este o promisiune 
ş 
i un angajament.
În propunerea pe care o face
ţ
i, promite
ţ
i c
ă
  ve
ţ
i rezolva o problem
ă
. De asemenea, v 
ă
angaja
ţ
i c
ă
ve
ţ
i urma planul propus. Promisiunea
ş
iangajamentul sunt de natur
ă
moral
ă
, dar, odat
ă
ob
ţ
inut
ă
finan
ţ
area, ele cap
ă
t
ă
caracter legal. Acest lucrutrebuie s
ă
fie implicit în propunerea de finan
ţ
are.Din partea finan
ţ
atorului Din partea solicitantuluiBANI EFORT / ABILIT
 ĂŢ
I /RESURSE Activit
ăţ
i Are sarcina de a asigura condi
ţ
iilefinanciare promise Are sarcina s
ă
deruleze activit
ăţ
iledin proiectRezultate a
ş
teptate Ceea ce s-a întâmplat efectiv rezultate imediateÎndeplinirea obiectivelor IMPACTUL ACTIVIT
 ĂŢ
II ASUPRA COMUNIT
 ĂŢ
II Verificarea atingerii obiectivelor
ş
i modului în care solicitantul aob
ţ
inut schimbarea în comunitate
Posibile surse de finan
ţ
are
-
 
donatori / finan
ţ
atori pe care îi cunoa
ş
te
ţ
i-
 
strângerea de fonduri (activit
ăţ
i proprii, dona
ţ
ii, cotiza
ţ
ii ale membrilor)

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Romila Dan liked this
xutsaa liked this
Izabella Mali liked this
vinators liked this
traxduby liked this
danivaida liked this
Odette Irimiea liked this
Catalin Burdusa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->