Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

i suntem convin i c i cititorul va fi entuziasmat când va
CÂTEVA CUVINTE CARE IRIT
INTERLOCUTOAREA: M plimbam cu un b iat i acum
i alte organiza ii au ajutat la evitarea acestui gen de
NU CUVINTELE ÎNSEAMN TOTUL
edin e de tribunal poate trimite o persoan inocent la
CUVINTELE I IMPLICAREA EMO IONAL
ACCENTUAREA CUVINTELOR
"sfâr it" a început întotdeauna cu S. Atunci când accentul
CLI EELE
METALIMBAJUL ÎNTR-UN SINGUR CUVÂNT
aizeci de minute. )
Ori de câte ori ve i auzi pe cineva folosind "numai" sau
"doar" va trebui s v gândi i de ce încearc acea persoan
Cuvântul "încerc" este frecvent folosit de persoane care
Un b rbat ner bd tor care face o propunere nepotrivit
"S vedem ce se poate face" sunt expresiile favorite ale
METALIMBAJUL ÎN DOU CUVINTE
SALLY: A putea s spun i eu câte ceva despre asta
BOB: (întreb tor) Ce vrei s spui? (înghite momeala
TREZIREA INTERESULUI I PERSUASIUNEA
METALIMBAJUL POPULAR
i "A murit atât de tân r" înseamn : "M simt amenin at la
METALIMBAJUL ÎN AFACERI
i acum o scen tipic între ef i angajat
EFUL: S-ar putea s v intereseze s afla i (sunt mai
i limbajul trupului. Acei p rin i care încearc s discute cu
SO UL: Colosal . (M-am distrat bine. )
SO IA: Cum a fost mâncarea? (Croie te calea c tre
SO UL: Absolut fantastic ! (Ce p cat c nu po i s m
SO IA: Te-ai întâlnit cu vreo persoan interesant ? ( i-
i pe mul i dintre b ie ii vechi i-am întâlnit la partidele de
SO IA: Gata masa (Vino acum!)
SO UL: Numai o clip ! (Nu m deranja chiar acum. )
SO UL: Vin imediat! (Las -m -n pace!) SO IA: Dar se
METALIMBAJUL POLITIC
REPORTERUL: A i putea comenta tirile referitoare la
JOE BROWN: Vreau s fie clar un lucru. (Te dispre uiesc
REPORTERUL: V-a i gândit vreodat (Este p rerea mea!)
REPORTERUL: C ve i întreprinde cercet ri asupra
METAR SPUNSURI:
TRADUCERE Am pierdut
TRADUCERE: E o cocin
V voi trimite spre informare studiul despre impactul
TRADUCERE: In nici un fel
METAPROPOZI IE: îmi pare r u dac am spus ceva
METAPROPOZI IE: în numele mi c rii sindicale
i marelui public de greva noastr
TRADUCERE: în numele mi c rii sindicale regret m
METAPROPOZI IE: Sper c v place mâncarea
METAPROPOZI IE: Cu to ii suntem implica i în aceast
TRADUCERE: O s avem de împ r it criticele dac nu
METAÎNTREBARE: A i avut probleme pân a i g sit
METAPROPOZI IE: Calitatea serviciilor oferite de acest
METAPROPOZI IE: Nu e vorba c nu v cred
METAPROPOZI IE: Sper c nu v deranjez
METAPROPOZI IE: Acum ar i într-adev r foarte supl
METAPROPOZI IE- Sigur c nu sunt ofensat Pot s
METAPROPOZI IE: Stai pu in s - i aduc o scrumier
TRADUCERE: Stai pu in s - i aduc o scrumier înainte de
PETER: De când ave i acest sistem?
CLIENTUL POTEN IAL: De aproape optsprezece luni
PETER: Face fa i programului dumneavoastr de
PETER: Performan a sistemului nu v-a în elat pân acum
CLIENTUL POTEN IAL: De la Apple Company
PETER: Service-ul lor este bun?
PETER: Deci n-a i încercat serviciile lor de între inere i
CLIENTUL POTEN IAL: Nu. PETER: în eleg. E o zi
CEL CE PUNE ÎNTREB RI DIRIJEAZ CONVERSA IA
GRE ELI OBI NUITE ÎN FORMULAREA ÎNTREB RILOR
ansele de a avea succes sunt direct propor ionale cu faptul
CUM SE POATE ÎNCEPE O CONVERSA IE
int bun
situa ia dat ,
cealalt persoan ,
noi în ine,
i avem doar trei feluri de a începe:
punând o întrebare,
exprimându-ne o p rere,
constatând o stare de fapt
Scopul nostru major, la început, este doar s trezim
A VORBI DESPRE SITUA IA DAT
Cea mai bun i cea mai simpl dintre cele trei op iuni
Pentru a începe o discu ie despre situa ia dat , s
i a fost implicat în atâtea discu ii încât unei persoane care
a a încât situa ia se preteaz la discu ii. )
A VORBI DESPRE CEALALT PERSOAN
A VORBI DESPRE NOI ÎN INE
M RIE: Te sim i într-adev r frustrat . (Ascultare activ )
MARIE: Ai sentimentul c e ti plimbat degeaba
SO UL: Nu vreau s te duci în seara asta s joci c r i
SO IA: Nu- i place s m distrez f r tine. (Ascultare
SO UL: Nu despre asta e vorba. A dori s fiu singur cu
DAVE: Nu te distrezi bine aici? (Ascultare activ . )
DONNA: Nu ie im niciodat nic ieri
DONNA: Da. De mul i ani tot spunem c o s facem o
CÂND I CUM TREBUIE FOLOSITA ASCULTAREA ACTIV
Când nu suntem siguri c am în eles ce vrea s
Când ni se transmite un mesaj important sau cu un
ASCULTAREA ACTIV I ACCEPTAREA ALTORA
i acum o r spl ti i"
ASCULTAREA ACTIV MEN INE CONVERSA IA VIE
GRE ELI COMUNE ÎN ASCULTAREA ACTIV
LARRY: Petrec de minune. TED: Te sim i excelent
LARRY: S m dau în roata mare este marea mea
TED: Ce mult î i place s te dai în roata mare! LARRY:
MARGARET: Sunt deprimat . JANET: i s-au cam înecat
ASCULTAREA ACTIV A MESAJELOR NON-VERBALE
i am v zut la el ne-a condus la concluziile noastre
i te salut i tu nu-mi r spunzi deloc. Cred c am f cut ceva
ASCULTAREA NON-VERBAL A
MESAJELOR ÎN AFACERI
ans în plus de a ajunge la o solu ie pozitiv
ALTE REGULI DE ASCULTARE
irul gândurilor celuilalt dac scoatem un stilou sau un pix
i începem s facem însemn ri. Nu numai c cealalt
CUM SE POATE ÎNV A ASCULTAREA ACTIVA
S ASCULT M CU TOAT ATEN IA
CUM POATE FI MEN INUT O CONVERSA IE FLUENT
FOLOSIREA INFORMA IILOR PE
CARE NU LE-AM SOLICITAT
SHARON: Sunt mult prea ocupat cu ac iunile de
ALAN: Când trebuie s vin autobuzul pentru aeroport?
UN B RBAT: Trebuia s fi venit de zece minute. De obicei
BRIAN: E agitat oceanul azi
CUM SE POATE PROFITA DE PE URMA
INFORMA IILOR NECERUTE
GLEN: N-am fost niciodat cu cortul. Ce te atrage cel mai
i locuin a. Toate acestea pot fi folosite ca puncte de
JOHN: Cum de te-ai hot rât s te mu i în zona asta?
JOHN: i ce î i place mai mult la clima de aici? FRED: E
PODURI
JOHN: Mai mult decât... ?
FRED: Mai mult decât aerul poluat din ora
FRED: Vreau s spun c m pot a tepta Ia o stare
JOHN: Ceea ce înseamn c - - -
FRED: Ceea ce înseamn c ar trebui s respir mai u or
JOHN: Ceea ce înseamn c ?
CUMP R TORUL: Cred c computerul Apple este foarte
COMERCIANTUL: (Aplecându-se în fa cu palmele
CUMP R TORUL: Vreau s spun c prelucreaz volumul
COMERCIANTUL: A a încâ-â-â-â-ât... ?
CUMP R TORUL: Putem s facem treaba foarte bine la
TEHNICA ÎNCLIN RII CAPULUI
i m-am str duit s aplanez conflictele dintre ele au fost o
CUM S FACEM COMPLIMENTE SINCERE
i-au trebuit cinci ani ca s dai acest examen. Care a fost
CUM SA FACEM CREDIBILE COMPLIMENTELE
La început vom face doar un singur compliment, la
Primele noastre complimente s le formul m cu
S formul m aprecieri pozitive numai atunci când nu
S nu fim tot timpul prea elogio i; în probleme
S nu r spundem niciodat cu acela i compliment
S nu facem complimente în leg tur cu lucruri
De i primim bucuro i aceast aten ie ce ni se acord ,
S compar m favorabil comportamentul, aspectul
ALTE APRECIERI POZITIVE -
PE CARE LE PUTEM FOLOSI
CUM S PRIMIM COMPLIMENTELE
i poate chiar s -i spunem ce sentimente pl cute a trezit în
KARLA: O vecin mi-a spus: "Ma ina ta arat foarte
MARION: Sora mea mi-a spus: "îmi place mult camera
PROCESUL DE DEZV LUIRE
i apoi s încerc m s leg m aceste r spunsuri de propriile
sta?
VECINUL: Nu
i a a mai departe. Dup o vreme i-au zâmbit i s-au
FAPT: Femeile sunt supuse discrimin rii în ceea ce
OPINIE: Femeile ar trebui s fie angajate potrivit
SENTIMENT: Am fost furioas i m-am sim it frustrat
FAPT: Pun cel pu in cinci întreb ri deschise pe zi
OPINIE: Formularea întreb rilor deschise merit efortul
SENTIMENT: Sunt bucuros c observ o atitudine mai
CUM PUTEM TREZI INTERESUL
ALTORA PENTRU DEZV LUIREA
PROPRIULUI NOSTRU EU
PROBLEME CURENTE ALE AUTODEZV LUIRII
IVAN: L-am provocat pe George la o partid de tenis i
S d m la iveal i unele aspecte negative. Dac oferim
S ne l s m convin i. Dac nu ne exprim m imediat
i frumoase" e tocmai potrivit . Dar oamenii doresc mai
PACIENTUL: Nu tiu... Ce-ar fi s -i zicem... c nu s-a
PSIHIATRUL: V gândi i la ceva asem n tor cu cartea
PACIENTUL: Mda. Numai c "nu s-a întâmplat nimic"
PSIHIATRUL: V sim i i ca un spectator care prive te
PACIENTUL: Da. Doar un spectator. i chiar când se
PSIHIATRUL: Vre i s spune i c sunte i adesea respins?
S FOLOSIM PERSPECTIVA DUBL
S ÎNCEPEM CU LUCRURI M RUNTE
DAC NI SE R SPUNDE CU "NU"
BEVERLY: Nu despre asta vreau s vorbesc
BEVERLY: (mai tare) Dar acum e important s - i spun
M-ai (Scut s -mi fie ru ine de tine
A nega din capul locului totul constituie un al doilea mod
VICKI: Dar rata lunar ar fi de 570 de dolari. Nu avem
O a treia modalitate ar consta în a ne scuza
NANCY: Trebuia s m suni ieri
NANCY: A a c m-ai l sat s stau ca în colivie acas i s
TAT L: Ai fi în stare s dai 3 000 de dolari pentru
TAT L: La o vârst când ar trebui s gânde ti mai bine
TAT L: Mai ales când vrei s arunci trei mii pe zece zile
JUDY: Pot avea grij de mine. Tot anul am stat închis în
C utarea unor scuze ne pune într-o evident pozi ie de
JANICE: Ia te uit la dl Perfec iune! B nuiesc c nici nu-
i mai aminte ti de toate situa iile când eu te a teptam pe
O ALTERNA I V CONSTRUCTIV
TAT L: De ce spui a a ceva? (Solicit detalii. )
TAT L: Ce-ai vrea s fac? (Solicit detalii. )
FIUL: Da-a. To i ceilal i copii au primit înghe at i
ALAN: Ai putea s precizezi? (Cere detalii. )
ALAN: Altceva? (Cere detalii. )
ALAN: Dar culoarea pantalonilor e-n regul ? (Cere
MICHAEL: E ceva ce nu-mi place în felul în care
ALAN: Ei! Ce anume nu- i place din ceea ce fac? (Cere
SO UL: Ai dreptate. Data viitoare o s -l in într-o saco
JOHN: Nu te-ai încadrat prea bine în curba asta
HOWARD: întotdeauna vrei s mergi numai la cinema
HELEN: Nu cred c e bine s renun i Ia slujba asta. Tu ai
i am recunoscut c purtarea noastr poate fi o problem
EDDIE: întotdeauna întârzii
* CAMERON: Compania dumneavoastr ofer servicii
HARRY: Ce încet m nânci!
BILL: Alergi numai cinci kilometri? Eu alerg zece. RAY: i
aisprezece sunt mai mul i decât trei; eu cred c amândoi
MAMA: Z u c ar trebui s renun i la vânzarea de ma ini
FIUL: Ai dreptate când spui c presiunea prea mare nu e
LYNN: Se prea poate ca valoarea argintului s fie în
JANE: Poate ar trebui s renun i la nunt . Cu rata de azi
CAROL: Cum po i citi un magazin atât de tâmpit ca sta?
SARAH: Cred c ar trebui s renun i la slujba asta. Cu
REBECCA: Mul umesc pentru compliment. Nu prea multe
DAN: Cum ai putut s - i cumperi un Datsun? Nu tii c
SANDY: Sigur c Toyota are o linie frumoas i un
PACIENTUL: Nu cred c sunte i cu adev rat doctor
DOCTORUL: Mul umesc. Nu sunte i primul care spune
ANGELA: Ai dreptate când spui c pân acum nu am
SA COMBINAM DEPRINDERILE DOUA DIALOGURI-
PETER: De ce spui asta. M rie? (Cere detalii. )
PETER: E adev rat (Accept adev rul. )
PETER: Ce-am f cut de crezi c nu sunt "tipul
PETER: Aici ai dreptate. (Accept adev rul. )
PETER: Ai dreptate când spui c e o treab grea i c cei
STEVE: De ce nu v place ideea mut rii mele? (Cere
TAT L: Apartamentul acela al t u... E mult mai mic decât
STEVE: E-adev rat. Dar de ce v deranjeaz pe voi
STEVE: Nu tiu. Nici nu-mi prea pas . (Se dezv luie. )
STEVE: S-ar putea s ai dreptate. (Accept dreptul la
STEVE: Cred c o s -mi plac s locuiesc lâng ocean. i
CUM SA MÂNUIM CRITICA ÎN DOMENIUL AFACERILOR
CLIENTUL: Am auzit c nu respecta i termenul de livrare
CLIENTUL: A reorganiza depozitul i transporturile a a
AGENTUL: Ave i dreptate! Asta am i f cut!
CLIENTUL: Nu mai vreau s discut cu compania
REFERENTUL: Pot în elege perfect sentimentele
CLIENTUL: I-a interzice s se mai ocupe de clien i i I-
CLIENTUL FURIOS: O companie care angajeaz un
CLIENTUL FURIOS: L-a concedia!
REFERENTUL: (f r a mai sta pe gânduri) Asta am i
CUM SA REZISTAM MANIPUL RILOR
i în cazul în care facem fa unor observa ii critice. Mai
GEN: Chiar a a. Cum a putea-o face? (Cere detalii. )
STAN: Ai putea foarte bine s m înlocuie ti i m-ai
ans !
STAN: Sunt sigur c te-ai descurca foarte bine. To i
BILL: Excelent Tu? (Deschidere ritual . ) GARY: Bine. i
Unde mergi de e atât de important? BILL: O duc pe Maggie
BILL: (Râde) Sigur c ai f cut treab bun c ai avut
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alan Pease - Limbajul Vorbirii

Alan Pease - Limbajul Vorbirii

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Vladescu Anca

More info:

Published by: Vladescu Anca on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 49 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 53 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 57 to 91 are not shown in this preview.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->