Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De dåliga konsekvenserna av tungan

De dåliga konsekvenserna av tungan

Ratings: (0)|Views: 118 |Likes:
Published by Azizah Galvez
Ett kort häfte från http://muslim.se som visar hur viktigt det är att akta sin tunga. Rekommenderas till alla!
Ett kort häfte från http://muslim.se som visar hur viktigt det är att akta sin tunga. Rekommenderas till alla!

More info:

Published by: Azizah Galvez on Sep 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2010

pdf

text

original

 
De dåliga
 
konsekvenserna
 av
tungan!
Avwww.Muslim.se
 
 
De dåliga konsekvenserna av tungan!
 Sheikh Ahmad ZamzamiVi ska diskutera ett mycket viktigt ämne som muslimerna ofta inte tar allvar, ett ämne som tillhör de större synderna, ett ämne som kan få enmänniska att falla i elden om man inte är försiktig och vaktar sin tunga.Muhammadsade:
” 
En tjänare kan säga ett ord utan att förstå att det han sagt kan fåhonom att falla in I elden längre än distansen mellan öst ochväst
.” 
(Bukharee)
 
Tungan uttrycker det som finns i hjärtat.
En människa med sjukt hjärta har lätt för att baktala eftersom han harbrist på Taqwa (gudsfruktan). Vårt tal kan inte vara rent om inte hjärtatär rent.Profeten
sade: ” 
Det finns en bit kött i er kropp, om den är frisk ärhela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Dennaköttbit är hjärtat
”.
(Bukharee, Muslim)
Tungan uttrycker det som finns i hjärtat. Om en människas hjärta är gottkan man se det genom hans tal.Profeten
sade: ” 
Tjänarens eeman kommer inte att vara uppriktigförrän hjärtat är uppriktigt och hjärtat kommer inte att varauppriktigt förrän tungan är det
.” 
(Ahmad- Al-Mundhiri)
 Vi måste sträva efter att rena våra hjärtan så att våra gärningar bliraccepterade av Allah.Profeten
sade: ” 
Allah kommer inte att titta på era kroppar elleransikten utan kommer att granska era hjärtan och gärningar
.” 
(Muslim)
 
 
Tänka innan man talar
 
Vi måste vakta vår tunga och tänka på, innan vi öppnar munnen, om detvi ska säga behagar Allah eller förargar Allah.Imaam ash-
Shaafi’ee
- må Allah visa honom nåd -
sade: ” 
Om du önskar  prata, så är det upp till dig att tänka innan du pratar. Om du tror att det finns gott i det så ska du prata och om inte så prata inte
.” 
 Så vi ska fråga oss själva och lyssna på de lärdas råd innan vi talar:· Kommer det här att tillfredsställa Allah?· Kommer det att föra mig närmare Allah?· För detta med sig lydnad till Allah?Om så är tala, förbli annars tyst.Inte ett ord vi säger glöms bort eller förbises. Allah säger:"
 Inte ett ord yttrar han eller hon utan att det finns en övervakarevid honom redo (att skriva ner det)
.” 
(Qaf 50:18)
 "
Sannerligen, er Herre är Evigt Övervakande (över dem)
."
(Fajr 89:14)
 Vi har fått det bästa exemplet att följa, profeten Muhammad. Han
sade: ” 
Den som tror på Allah och den sista dagen ska tala gott ellerhålla tyst
.” 
(Bukhari, Muslim)
 
För mycket prat
 r mycket prat r hjärtat hårt. Ibn Umar sade att Profetensade:
” 
Tala inte mycket utan att göra dikhr Allah (åkallelser), försäkerligen, mycket prat utan dikhrAllah gör hjärtat hårdare
.” 
(Tirmidhi)
 Imaam an-Nawawee - må Allah visa honom nåd - sade angående hadithen
” 
Vemhelst som tror på Allah och den sista dagen skall tala gotteller hålla tyst
” 
att den hadithen är ett råd om att inte prata, förutomom talet är gott och vemhelst som har tvivel om talet är fördelaktigt, såska han förbli tyst 
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->